דף הבית עו"ד צבי שטיין

עו"ד צבי שטיין

 מאמרים אחרונים של הכותב
חברה: עו"ד צבי שטיין
אתר אינטרנט:  www.zvistein-lawoffice.co.il
טלפון: 03-6728559' 6720503
צור קשר עם הכותב: צור קשר
אודות הכותב:

ליקויי בניה- צבי שטיין עו"ד מגשר ונוטריון -

 

ליקויי בניה- התמחות בתחום ליקויי בניה

צבי שטיין, משרד עו"ד נוטריון ומגשר מתמחה בתביעות ליקויי בניה, כשלים בבניה,ירידת ערך, מקרקעין, נזיקין חוזים והוצאה לפועל

פרופיל המשרד

המשרד הוקם לפני למעלה מ-30 שנה ע"י עו"ד צבי שטיין, מגשר ונוטריון, בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א, חבר לשכת עורכי הדין בישראל מפברואר 1977 ונוטריון משנת 1992.

עיקר עיסוקו של המשרד הנו בתחום ליקויי בניה, כשלים בבניה ,ירידת ערך ומעניק שירות איכותי, אמין, מסור ומקצועי ללקוחותיו.

המשרד מעניק שירותים משפטיים לכל הגורמים בתחום הבניה לרוכשי/בוני/משפצי/ מרחיבי דירות, לקבלנים הפרטיים ולחברות קבלניות גדולות וכן לכל הגורמים האחרים בתחום הבניה לרבות תביעות בגין ליקויי בניה ואחרות בהן מעורבים: מהנדסים, קונסטרוקטורים, מודדים אדריכלים, מפקחים ושמאים, קבלנים/קבלני משנה ויזמים.

במשך עשרות השנים בהן טיפל באלפי תביעות ליקויי בניה, רכש עו"ד צבי שטיין ניסיון עצום בתחום ליקויי בניה בבתי המשפט השונים ברחבי הארץ, בכל הערכאות, והנו בעל אוריינטציה מאוזנת ו"דו-צדדית" בתחום ליקויי בניה. בשל העובדה כי במשך כל השנים מייצג עו"ד שטיין הן תובעים והן נתבעים בתביעות ליקויי בניה לסוגיהן השונות והמגוונות.

הצלחתו של עו"ד שטיין בתחום ליקויי הבניה נובעת מניסיונו הרב והעשיר ומהתמקצעותו העיקרית בתחום ליקויי בניה , בו רכש, במהלך השנים הרבותידע משפטי רחב ומקיף וכן ידע הנדסי רב בתחום הבניה וכן מנסיונו הרב בניהול תביעות ליקויי בניה, הגעה להסדרים,ויכולותיו בניהול הליכי מו"מ עם קבלנים וחברות הבניה הגדולות ביותר בארץ.

פעילות ציבורית

1. נכלל ברשימת הבוררים של לשכת עורכי הדין.

2. חברות בוועדה של בתי דין משמעתיים של לשכת עורכי הדין.

3. פעילות התנדבותית באיל"ן- איגוד ישראלי לילדים נפגעים, חבר הנהלת סניף ר"ג וגזבר הסניףבשנים 1982-2000.

4. חבר הנהלה ארצית של איל"ן בין השנים 1982-2000 ויועץ משפטי של העמותה בהתנדבות בין השנים 1985-2000.

התמחות

ליקויי בניה/כשלים בבניה וירידת ערך

עו"ד שטיין מטפל למעלה מ-30 שנים בתביעות של ליקויי בניה, כשלים בבניה,ירידת ערך אחריות ורשלנות מקצועית של כל הצדדים ובעלי התפקידים המעורבים בתחום הבניה: מהנדסים, קונסטרוקטורים, מודדים אדריכלים, מפקחים ושמאים, וכן בתביעות ליקויי בניה ואחרות בין קבלנים ו/או יזמים לקבלני משנה.

המשרד מייצג רוכשי דירות/בתים בתביעות ליקויי בניה כנגד קבלנים וחברות קבלניות בתביעות בגין ליקויי בניה, ירידת ערך ,פיצוי בגין אחור במסירה ועוד, בתביעותבגין ליקויי בניה כנגד קבלנים בשיפוץ/הרחבה/בניה חדשה של דירה וכן בייצוג ובהגנה על קבלנים וחברות קבלניות בפני תביעות דיירים בתחום ליקויי בניה המוגשות כנגדם.

המשרד מטפל בתביעות נזיקין כנגד חברות ביטוח בגין נזקים שנגרמו לדירות משרדים ומבנים כתוצאה של שריפה/נזקי מים וכו'.

בנוסף עוסק המשרד בעריכת חוזים לסוגיהם השונים, נדל"ן, ירושות וצוואות תביעות כספיות שונות ייצוג בבתי המשפט הוצאה לפועל ושירותי נוטריון.

ליקויי בניה
מאמרים נוספים מאת עו"ד צבי שטיין
 
ליקויי בניה- פיצוי בגין פיקוח הנדסי בתביעות בגין ליקויי בניה.
02/01/11 | נדל"ן ומקרקעין
מאמר זה דן בצורה מקיפה, יסודית ומפורטת בנושא פיצוי בגין פיקוח הנדסי בתביעות בגין ליקויי בנייה. בפתח המאמר מוצגת הבעיה. המאמר סוקר את הפסיקה הישנה והעדכנית ,ששללה וצידדה בפסיקת הפיצוי בראש נזק זה מסביר כי אין לפסוק פיצוי בגין פיקוח הנדסי בראש נזק של ירידת ערך. המאמר מבהיר כי פסיקת הפיצוי בגין פיקוח הנדסי אינה מותנית בביצוע התיקונים בפועל. בהמשך מובאת עמדתו האישית של כותב המאמר ופרק סיכום.
למאמר המלא...

ליקויי בניה- זכות רוכש דירה לפיצויים בגין ליקויי בניה למרות מכירתה.
17/12/09 | נדל"ן ומקרקעין
מאמר זה דן בצורה מקיפה, יסודית ומפורטת בנושא זכותו של מוכר דירה לקבל פיצויים בגין ליקויי הבניה שנגרמה לדירתו, למרות שהדירה נמכרה על ידו. בפתח המאמר הצגתי את הבעיה, הסברתי את חובותיו של מוכר דירה בה קיימים ליקויי בנייה כלפי רוכש הדירה ופרטתי את שלוש האפשרויות העומדות בפני הצדדים במקרה שכזה. בהמשך, הבאתי את פסיקת בתי המשפט השונים בנושא זה הקובעת, בצורה חד משמעית, כי לרוכש דירה אשר מכר את דירתו ושייר בידיו את זכות התביעה, עומדת זכות תביעה כנגד הקבלן לפיצוי בגין ליקויי בנייה, גם במקרה שבו מכר את דירתו
למאמר המלא...

ליקויי בניה- פיצוי בגין ירידת ערך בתביעות ליקויי בניה
08/12/09 | נדל"ן ומקרקעין
ירידת ערך של נכס הינה הפרש המחיר שמוכר פוטנציאלי יוכל לקבל מקונה פוטנציאלי עבור הנכס שלו בשל קיומם של ליקויי בניה בנכס, לעומת המחיר שניתן יהיה לקבל עבור נכס דומה בסביבה בה מצוי הנכס
למאמר המלא...

ליקויי בניה- פיצוי בגין דיור חלופי בתביעות ליקויי בניה
08/12/09 | נדל"ן ומקרקעין
דיור חלופי הנו אחד מסוגי הפיצוי להם זכאים רוכשי דירות בעיקר, אך הנושא רלוונטי גם לגבי רכישת נכס עסקי, משרד, חנות וכו'.
למאמר המלא...

ליקויי בניה- המפרט הטכני בתביעות ליקויי בניה.
11/11/09 | נדל"ן ומקרקעין
מאמר זה מפרט ומסביר את ההיבטים השונים של המפרט הטכני באופן כללי וספציפית, בהקשר לתביעות ליקויי בניה. במאמר מצוי הסבר כללי המסביר בקצרה מהו המפרט הטכני, מצביע על מקור החיוב החוקי למפרט הטכני, ומסביר מהי תוצאת אי מסירת מפרט טכני על ידי המוכר.בהמשך המאמר מובא הסבר ופירוט של דרישות החוק לגבי המפרט הטכני ועמדת פסיקת בתי המשפט בנושא חובת הצירוף של המפרט הטכני ומסירתו לרוכש הנכס. המאמר סוקר את היסטוריית השינויים של טופס המפרט, ומדגיש את הנושאים והפריטים החשובים אותם יש לבדוק במיוחד במפרט הטכני. המאמר מציג את רשימת המסמכים והתכניות אותם על המוכר למסור לרוכש הנכס או לנציגות בעלי הדירות, בהתאם לדרישו
למאמר המלא...

ליקויי בניה- אחריות לדליפות ממערכת הגז בבית משותף
05/11/09 | נדל"ן ומקרקעין
מאמר זה דן באחריות לדליפות ממערכת הגז בבית המשותף ומסביר מהם החלקים והרכיבים הנמצאים באחריותה של חברת הגז ומהם הרכיבים והחלקים הנמצאים בבעלות ו/או בשליטת ו/או בשימוש דיירי הבית המשותף, וכן מי אחראי לתשלום למכבי האש בגין טיפולו בעניין.
למאמר המלא...

ליקויי בניה- זכות התיקון של הקבלן בתביעות ליקויי בניה
27/10/09 | נדל"ן ומקרקעין
מאמר זה דן בצורה מקיפה, מקצועית ומפורטת ביותר בזכות התיקון של הקבלן בתביעות ליקויי בניה. המאמר כולל פרק מבוא המסביר מהי זכות התיקון של הקבלן בתביעות ליקויי בניה ומפרט את הגורם לחשיבותה של המחלוקת בנקודה זו ומדוע היא המחלוקת העיקרית בתביעות ליקוי הבניה. המשך המאמר סוקר את המצב החוקי ואת דוגמאות הסעיפים בחוזי המכר המקנים לקבלן את זכות התיקון.בהמשך מובאת עמדת פסיקת בתי המשפט בעבר ובהווה בנושא תוך הדגשת ופרוט השיקולים שיטו את הכף בפסיקת בתי המשפט לטובת פסיקת פיצוי כספי לדייר ולא ביצוע תיקונים בפועל. המאמר מסביר את המקרים בהם יקטין בית המשפט את הפיצוי הכספי אגב פסיקת פיצוי כספי במקום לאפשר את בי
למאמר המלא...

ליקויי בניה-מעמדו של המומחה מטעם בית המשפט
22/10/09 | נדל"ן ומקרקעין
מאמר זה סוקר באריכות, ביסודיות ובצורה מקיפה ומפורטת ביותר את מעמדו של המומחה המתמנה על ידי בית המשפט בתביעות ליקויי בניה. המאמר מבהיר לשם מה מתמנה המומחה מטעם בית המשפט, מתי יאמץ ביהמ"ש את קביעות המומחה מטעמו ומתי לא,האם המומחים הנם נייטרליים ונטולי משוא פנים. המאמר כולל הצעה מהפכנית לשינוי בתחום מינוי המומחים מטעם בתי המשפט ופרק סיכום
למאמר המלא...

ליקויי בניה- פיצוי גם לרוכשי דירות "יד שניה" בתביעות ליקויי בניה.
22/10/09 | נדל"ן ומקרקעין
המאמר ליקויי בניה- פיצוי גם לרוכשי דירות "יד שניה" בתביעות ליקויי בניה., סוקר באריכות, בפירוט ובמקצועיות את כל ההיבטים של הסוגיה של פיצוי לרוכשי דירות "יד שניה" בתביעות ליקויי בניה, מפרט מהי דירת "יד שניה",מהן עילות התביעה העומדות בפני רוכשי דירות יד שניה, העילה הנזיקית והעילה החוזית ועמדת פסיקת בתי המשפט השונים בנושא זה
למאמר המלא...

ליקויי בניה- אחריות מהנדס הבניין לליקויי בניה
22/10/09 | נדל"ן ומקרקעין
מאמר זה דן באחריותו של מהנדס הבניין המתכנן את הבניה ו/או מפקח עליה, בנוסף לאחריותו של הקבלן המבצע את הבניה. למאמר זה השלכה ונגיעה ישירה לכלל הציבור הבונה/ מרחיב/ משפץ את ביתו/ דירתו
למאמר המלא...
< עמוד הקודם 1 2 3 4 עמוד הבא >
    
שיווק באינטרנט על ידי WSI