דוח שנתי / דוח אישי / דוח מס הכנסה
נכתב על ידי: יוסי דוידסון
תאריך: 05/08/14

מהו דוח שנתי?

דוח שנתי מורכב מכל סוג של הכנסות שהיו לך במהלך שנת מס מלאה. מעבר לכל סוגי ההכנסות, הדוח האישי גם מכיל את כל הניכויים בשנת המס המנוכים מההכנסה ברוטו של אדם בודד. צריך לציין כי במידה ומגיש הדו"ח הוא נשוי, אזי הדוח צריך להכיל גם את כל פרטי ההכנסות של בן או בת הזוג בשנת המס.

*** עובדה חשובה, במידה ובן או בת הזוג קיבלו החזר מס הכנסה במהלך שנת המס, חובה לציין זאת בדו"ח השנתי.

מי מחוייב בהגשה?

עקרונית כל אזרח ישראלי אשר מלאו לו 18 שנה מחוייב בהגשה. למרות האמור לעיל ישנם כמה פטורים לדוגמא: אזרח אשר הכניס ממשכורת סכום שאינו עולה על 650,000 ש"ח בשנת מס.

מתי צריך להגיש?

דוח אישי צריך להגיש עד התאריך 30.4 כל שנה לשכיר. יחיד יכול להגיש עד ה 31.5 כל שנה. ישנם כל מיני שינויים כל שנה ולכן מומלץ לבדוק נקודתית.


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article43684.aspx