אקוצ'ק- חיזוי קרינה
נכתב על ידי: חיים
תאריך: 06/11/14

אקוצ'ק- חיזוי קרינה

חוק קרינה בלתי מייננת משנת 2006 מחייב כל בעלים של מתקן חשמל לקבל היתר מהמשרד להגנת הסביבה להקמת ולהפעלת מקור קרינה בתדר רשת החשמל. על מנת לקבל את ההיתר הזה, נדרש מבעלי המתקן למלא דוח הערכת רמת חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים וזאת על סמך חיזוי קרינה תיאורטית ובדיקות מעשיות בשטח. כל מתקן מקבל ארכה של שלושה חודשים לפעול על מנת להשיג את הדוח ואת האישורים המתאימים ובתקופה זו עליו לערוך חיזוי קרינה מקצועי ובסוף תקופה זו, באם הוגשו כל הדוחות וכל ההיתרים כראוי, מקבל המתקן היתר פעילות מלא.

חיזוי קרינה הוא כלי אסטרטגיה ותכנון בידי הלקוח שמטרתו לבחון את ההתנהגות הצפויה בהקשר של קרינת המקורות בהם הוא רוצה ומעוניין להשתמש, במקרה הגרוע ביותר שלהם כך שהשורה התחתונה תהיה התוצאה הכי פחות מיטבית ורצויה. כאשר מבצעים את חיזוי הקרינה באמצעות מומחים ובאמצעות מעבדה מקצועית כמו אקוצ'ק, גם האמינות של הבדיקה, בעיני מקבלי ההחלטות ומאשרי ההיתרים, היא גבוהה יותר וגם התוצאות המתקבלות משקפות את המצב האמיתי הלכה למעשה.

בדיקת חיזוי קרינה במעבדת אקוצק מתבצעת בכלים פיסיקליים ומתמטיים משוכללים ומתקדמים, האיכותיים ביותר בשוק ולכן גם טעות הדגימה המתקבלת היא מינימאלית ועומדת בכל הפרמטרים הכי קשיחים שישנם.

מפעל או מתקן המתעתדים להשתמש בקרינה בלתי מייננת חייבים, הן מבחינת החוק, הן מבחינת השכל הישר והן מבחינה מוסרית, אתית ומקצועית להבטיח כי המתקן עומד בתקן הנדרש וכי בדיקות חיזוי קרינה אינן מראות חריגות העלולות לסכן או לפגוע במי מהסובבים, בין אם עובדים, בין אם צרכנים ובין אם עוברי אורח תמימים.


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article44481.aspx