זוגיות, מערכות יחסים, איך לדעת מה מישהו אוהב? איך לדעת מה מישהו מרגיש? איך לדעת מה מישהו רוצה? איך לדעת מה מישהו לא אוהב? איך לקרוא אנשים? איך להבין א
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 21/12/15

זוגיות, מערכותיחסים, איך לדעת מה מישהו אוהב? איך לדעת מה מישהו מרגיש? איך לדעת מה מישהו רוצה?איך לדעת מה מישהו לא אוהב? איך לקרוא אנשים? איך להבין אנשים? איך לקרואמחשבות?

ש: יש לו כסףושנראה טוב.

אליעד: מהבחורות יחפשו בדרך כלל מישהו שיש לו כסף ונראה טוב, על איזה בחורות את מדברת? לפימה שאת מכירה ואם אני אפגיש אותך עם הבחורות שעזבו את הבחור שיש לו כסף ושהוא נראהטוב ושחיפשו.

ש: ברור כי זהלא מכסה הכל.

אליעד: לא כיחיפשו תכונה אחרת.

ש: ברור כי הםחיפשו תכונה אחרת שזה שיש לו כסף וזה זה לא מכסה הכל.

אליעד: אז מהאת באה להגיד בעצם?

ש: שזה הבסיסאבל כאילו בסדר הם לא ילכו פתאום למישהו מכוער ועני שיש לו פתאום את התכונה האחרתשלא הייתה בבחור הקודם.

אליעד: למה לאאולי כן, אף פעם לא קרה שראית מישהי מאוד יפה שהולכת עם מישהו מעוד מכוער ושאלו למהואמרו "כי יש לו לב טוב, כי הוא משהו"?

ש: זה אניפחות מכירה אולי כי יש לו כסף ויש לו זה, מישהי יפה עם מישהו מכוער.

אליעד: בסדראבל יש עוד סיבות לא?

ש: ברור שישאבל זה מה שאני מדברת על הנורמה.

אליעד: אז מהאת בעצם באה להגיד, לא זה ברור שרוב האנשים שיש דברים שבהם רוב האנשים רוצים אתאותו דבר זה נכון אבל זה עדיין לא אומר שכל האנשים רוצים את אותו הדבר.

ש: ברור יש אתהמיעוט ויש את השוליים.

אליעד: לא אניאומר יותר מזה יש גם דברים שיש בהם העדפות אישיות, העדפות אישיות נגיד לדוגמא איךמלטפים לך את השיער, יכולה להיות לך העדפה אישית בזה?

ש: כן.

אליעד: יפה,את חושבת שיש בזה נורמה?

ש: לא.

אליעד: לא,למה אין בזה נורמה? כי אין בזה נורמה את יכולה להגיד שאם נעשה סקר על מיליון בחורותאו מיליארד אולי נמצא בסוף יתגלה לנו שיש נורמה יכול להיות שיש סטטיסטית אבל איןבזה זה לא בהכרח נורמה מי יכול לדעת מה הנורמה.

ש: לא אבל כןיש דברים שהם בהסתברות מאוד גבוהה.

אליעד: נגידאנשים לא אוהבים נגיד שמושכים להם את השיער למרות שיש כאלה שגם מושכים להם אתהשיער, אוקי אבל לדוגמא איך נגיד לדוגמא נגיד ללטף למישהו את השיער אז איך את יכולהלדעת.

ש: זה משהושבאמת אני לא יכולה לדעת.

אליעד: לא אבלנתתי לך דוגמא מקודם על מה שאמרתי קודם זאת התשובה, אם לדוגמא נגיד אני אתן דוגמאאת מלטפת למישהו את השיער ליטפת לו את השיער, את מלטפת לו את השיער נגיד בצורה מאודעדינה הוא יכול להניח מזה שכנראה כמלטפים לך את השיער את מעדיפה שילטפו לך את השיערבצורה עדינה.

ש: אוקי.

אליעד: זה מהשאמרתי ואם לדוגמא נגיד תוך כדי שתלטפי לו את השיער לא יודע מה תעשי משהו מסוים הואיכול להניח שזה מה שאת רוצה, אני מנסה להגיד שניתן לקרוא מה השני רוצה לפי מה שהואעושה.

ש: כן אבל אזאתה סיכמת את כל הדבר הזה שיש כל כך הרבה הפכים ואז אמרתי שאני לא חווה שיש הפכיםאלא שיש איזה משהו כן איזה נורמה ויש שוליים שיש להם.

אליעד: עודפעם אני מסכים איתך שיש דברים שהם נורמה, אני מסכים איתך שלדוגמא רוב האנשים לדוגמאנגיד יעדיפו לאכול בשר מאשר לאכול חול אפילו צמחוניים בשר על חול, יפה אבל עדיין מהרוב האנשים יעדיפו לאכול בבית או במסעדה? לא יודע יש כאלו שיעדיפו בית יש כאלה שישלהם אווירה של בית ויש כאלה עם אווירה של מסעדה. אז מה את בעצם באה להגיד כאילו איךזה סותר או משהו שאני אמרתי?

ש: כי הפכיםזה הפכים גמורים.

אליעד: אף פעםלא נתקלת בהפכים גמורים לא יצאת עם עשרות גברים וראית שכל אחד יש לו משהו ראשאחר?

ש: לא.

אליעד: אוקיאם זה יקרה לך פעם תדעי, סתם אבל אני אומר בפרקטיקה יש דברים שגבר אחד אוהב משהומסוים ואחרי שאת כבר תתאימי את עצמך לאותו בן אדם נגיד כעיקרון ואת תהיי עם מישהואחר שהוא אוהב בדיוק הפוך אז את אומרת "מה הפוך אבל אני שנים ניסיתי להתאים את עצמילהיות ככה עד שהתרגלתי לזה עכשיו הפוך" הפוך זה מה שהוא אוהב הפוך.

ש: כן אבל זהבדברים שהם באמת שיש להם העדפות.

אליעד: זהיכול להיות בצורה שאת מדברת זה יכול להיות בטון דיבור, יכול להיות העדפות לגבי איךאת מדברת יכול להיות העדפות לגבי איך את מתלבשת יכול להיות העדפות לגבי המוןפרמטרים.

ש: אוקי אבלבפירוש רוב האנשים יעדיפו אוכל ולא חול נכון?

אליעד: אוקיזה נכון, עוד פעם יש תחומים שאת יכולה להניח שרוב האנשים מעדיפים משהו מסוים וישתחומים שזה עדיין לא ידוע. בואי ניתן דוגמא נגיד שאת רוצה מישהו נניח שאת רוצהמישהו ונגיד שעכשיו את רוצה לדעת נגיד איך נגיד הוא אוהב שאת מתלבשת נניח, בסדרנניח ונגיד שהוא לא אומר לך ואת רוצה לדעת איך הוא אוהב שאת מתלבשת, עכשיו עוד פעםכל מה שאני אומר זה לא מחויב אבל זה כיוון לחשיבה ונגיד שאת רואה נגיד שהוא מתלבשתמיד בבגדים מסוג מסוים, נגיד תמיד הוא מתלבש בצורה ספורטיבית נגיד אז את יכולהלהניח שהוא יאהב שגם את תתלבשי ספורטיבי.

לא מחויב שוםדבר אבל יש בזה היגיון, את מבינה את לא צריכה לדעת "איך הוא יאהב שאני מתלבשת מההוא אוהב?" בא נראה מה הוא אוהב עבור עצמו, אם הוא נגיד עבור עצמו תמיד אוהב ללכתבבגדים מאוד יוקרתיים כנראה שהוא יאהב שגם את תלכי עם בגדים יוקרתיים כי אם הואחושב שזה טוב הוא כנראה יחשוב שגם לך זה טוב. עוד פעם יש תמיד את ההבדלים גם כןנגיד של גבר ואישה שהוא מניח שהגבר צריך להיות יותר חזק והאישה חלשה, נגיד לדוגמאנגיד שהוא יצעק עלייך נניח, סתם אני ממציא אבל הוא ירצה שאת תדברי אליו בשקט למה כיהוא מניח שהוא צריך להיות החזק ואת החלשה נניח בסדר אבל עדיין יש דברים שזה לא תמידיש את ההבדלים האלה ולפעמים לפי מה שטוב לו את יכולה להניח שזה גם טוב, לפעמים נגידהוא עושה לך טוב את יכולה להניח שזה גם טוב לו.

ש: ואיך זהברע?

אליעד: אותודבר אם יש משהו שמישהו נגיד.

ש: בזוגותכאילו נלך על דוגמא בזוגות.

אליעד: צריךלחשוב על דוגמא, עוד פעם בא תניח שבן אדם כשהוא עושה רע למישהו נגיד הוא לא רוצהשיעשו לו את זה, בא נגיד נלך על ההפוך אם לדוגמא נגיד שמישהו כשהוא כועס עליך ישמשהו שהוא ישר יגיד לך אותו, מה יגיד לך "איזה טיפש אתה" זאת אומרת שמה הוא לא רוצהשיגידו לו? שהוא טיפש. קודם כל עוד פעם זה לא מחויב אבל אתה אומר "אם הוא רצה לפגועבי והוא אמר לי שאני טיפש מכל מה שהוא יכול היה להגיד למה הוא אמר לי דווקא שאניטיפש לפי מה? כנראה שהוא חשב שטיפש זה מאוד גרוע, אז אם אני רוצה לפגוע בו מה אניצריך להגיד לו? שהוא טיפש".

אוקי זה כאילומהצד שאם נגיד אתה רוצה לעשות למישהו רע אתה אומר "מה הוא עושה לאחרים? זה מה שאפשרלעשות לו רע", עוד פעם זה לא מחויב. עכשיו אם לדוגמא מישהו נגיד לא רוצה שיעשו לומשהו מסוים נגיד מישהו נמנע מלעשות, אני מנסה שזה לא שיגידו לך אל תעשה לי רע אלאלדוגמא נגיד שיש מישהו שנגיד לדוגמא נגיד אשתך נניח נגיד הילדים ישנים ואז נגיד היאאומרת "אל תעיר אותם" נגיד כאילו "בוא לא נעשה רעש כדי לא להעיר אותם" זאת אומרתשהיא חושבת שזה יהיה רע אם יעירו אותם, זאת אומרת שהיא לא רוצה שיעירו אותה לפי זהשהיא לא רוצה לעשות רע מסוג מסוים ואם נגיד היא אומרת "לא משנה לא יקרה שום דבר אםהם יקומו" זאת אומרת שלא רע לה אם יעירו אותה.

עכשיו החוכמהכפי שאמרתי היא לדעת לעשות את ההפרדה בין מה שטוב לך או לך לבין מה שטוב לבין אדםהשני כי הרבה פעמים זה שונה, לך טוב חם הוא טוב לו קר ואוטומטית בן אדם יגיד חם לונגיד אז הוא אומר "טוב בוא נדליק מזגן" רגע אבל הוא לא אוהב מזגן וזה לא תמיד כיהאינסטינקט של הבן אדם אומר "רגע אם לי טוב משהו כנראה שזה גם טוב לו, אם לי רעמשהו כנראה זה רע" אבל זה לא תמיד ככה לפעמים זה הפוך. הבנו את הסיפור והרבה פעמיםאני אחזור ואגיד עוד פעם שהרבה פעמים הטיפ הפרקטי הוא שהרבה פעמים לא צריך לשאולמישהו מה הוא אוהב או לא אוהב לפעמים ניתן לדעת את זה לפי הפעולות שלו עצמו, זההכלל לפי הפעולות שלו עצמו ניתן לדעת מה הוא אוהב או לא.

הבנו ואניאוסיף עוד דבר שזה לא רק אוהב או לא אוהב זה גם לגבי דעות באופן כללי, זאת אומרת בןאדם לדוגמא נגיד מפרש דברים לפי איך שהוא רואה אותם בבסיס שלו, לדוגמא נגיד שעכשיותבוא אמא ברחוב ותצעק על הילד שלה ויבוא מישהו מהצד ויגיד "תראה איך האמא הזאת לאמעריכה את הילד שלה", למה הוא אומר את זה? כי הוא מניח בראש שלו מחויב שהוא יפרש אתזה למה שהוא לא יגיד "תראה איך היא אוהבת אותו ומרגישים בנוח כשהיא צועקת עליו"אולי זה הפוך, אלא מה שבהתניה שלו הוא עצמו רואה את זה ככה שנגיד אם צועקים עליו זהנובע מחוסר הערכה ואז נגיד הוא מפרש או נגיד כשהוא צועק זה נובע מחוסר הערכה.

היה פעם מישהונגיד לדוגמא אצלי באיזה טיפול באיזה עניין שהוא היה קטע שכשהיו בעבודה מישהו היהצועק עליו או משהו כזה הוא היה ישר נפגע מזה, על סתם על איזה משהו כאילו מישהו אמרלו איזה משהו בצורה מסוימת הוא היה נפגע מזה, למה אתה נפגע מזה אחרי החקירה התבררכי הוא כשהוא מדבר ככה לאחרים זה רק כשהוא רוצה לפגוע בהם ולכן הוא הניח שכשמדבריםאליו ככה רוצים לפגוע בו וזה בכלל לא היה מחויב לדוגמא. אז אני אומר גם לפי הצורהשבן אדם מפרש דברים אחרים ניתן לראות נגיד איך הוא רואה את העולם, אם נגיד כמו עלראש הגנב בוער הכובע אם הוא מניח שמישהו אמר לו את זה כי ככה וככה יכול להיות שבראששלו זה יהיה ככה וככה כי אחרת למה שהוא יחשוב כזה דבר, בסדר יש בזה עוד המון והמוןדברים.

ש: זאת הקשבה,קוראים לזה הקשבה.

אליעד: נכוןזה לא הקשבה רק לפשוט.

ש: זאת לאהקשבה באוזן אלא הקשבה.

אליעד: אניאומר אבל מעבר לזה זה לא רק.

ש: קשובהמהמילה קשוב...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל,פסיכותרפיסט, יועץ פילוסופי, מאמן אישי מומלץ

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל הוליסטי, טיפול אישי, להבין,מערכת יחסים, תחושות, איך לקרוא מחשבות..., איך ל..., איך לדעת מה מישהו לאאוהב..., אימון אישי, אוהב ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article47680.aspx