הכחשה עצמית, הדחקה רגשית, מה אתה שונא? מה אתה אוהב? שנאה אין סופית, אהבה אין סופית, אהבה ושנאה, לאהוב את האמת, לאהוב את ההפכים, השיטה של אליעד, אחדות
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 15/07/16

הכחשה עצמית,הדחקה רגשית, מה אתה שונא? מה אתה אוהב? שנאה אין סופית, אהבה אין סופית, אהבהושנאה, לאהוב את האמת, לאהוב את ההפכים, השיטה של אליעד, אחדותההפכים

עכשיו לגבישנאה ואהבה אינסופית אז בוא אתה רוצה לחזור על השאלה?

ש: כן.

אליעד:אוקי.

ש: בשנאה אואהבה אינסופית דובר שהאדם לא מרגיש את המושא שכלפיו מבטא שנאה אינסופית או אהבהאינסופית אז לפי זה יש כמה שאלות בזה, שאלה אחת האם או מה היחס או מה הקשר או האםזה אותו דבר למושג של הדחקה והכחשה שהפסיכולוגים מדברים עליו זאת אומרת שכאילוהמציאות קיימת ותתייחס אליה כלא קיימת זאת נקודה אחת נקודה נוספת.

אליעד: כן זהקשור שנאה אינסופית והדחקה אינסופית והכחשה זה הכל קשור אלא מה שאני מדבר עלהאינסופי זה הלא קשור, מה זה הדחקה או הכחשה לשנוא משהו אתה שונא אותו אתה לא רוצהלחשוב עליו זהו אבל אני מדבר על האינסופי כי אם אתה לא תרצה לחשוב עליו בשלמות אזהוא לא יהיה קיים לא יהיה יותר בעייתי. הם מדברים על הדחקה והכחשה סופי לא אינסופיכשאתה אומר "אני יכול בוא נדחיק את זה בוא נכחיש את זה" לא שאם זה קיים, מה זהכשאני מדבר אינסופי פירושו "שאם אני רק יכול לחשוב על האפשרות שאני יחשוב על הדבראני לא רוצה להיות קיים".

ש: אז זה אוליעונה גם על השאלה השנייה כי הייתה לי שאלה האם יש דבר שקיים ואני לא מודע אליו בגללשאני שונא אותו שנאה אינסופית.

אליעד: כן אבלמבחינתך אז הוא לא קיים אבל.

ש: אז הואיהיה קיים גם אף פעם?

אליעד: בעולםשלך לא אלא אם כן לא תשנא אותו כל כך ואז הוא יתחיל להיות קיים

ש: לא אבל איךהוא יהיה קיים?

אליעד: אם לאתשנא אותו כל כך אם תשנא אותו פחות, יש משהו נגיד שלא קיים בעולם שלך מה לא קיים ישמשהו שאתה שונא אותו כרגע בשנאה אינסופית שהוא קיים בעולם שלי בעולם שלך הוא לאקיים.

ש: מהלמשל?

אליעד: הפילשנמצא ולא נמצא פה בו זמנית בעולם שלי הוא קיים בעולם שלך הוא לא קיים, למה כי אתהשונא בשנאה אינסופית את השכל שאומר שדבר והיפוכו יכול להיות נכון בו זמנית בגללשאתה שונא את השכל שאומר שיש ואין זה אחד בגלל שאתה שונא את השכל הזה לכן מבחינתךהוא לא קיים, לכן כל פעם כשמדברים איתך אז אתה אומר "זה כלום הוא לא אמר כלום" מהלא אמר כלום הוא דיבר "לא הוא כלום הוא סתם בלבל את המוח הוא סותר את עצמו הוא לאאמר כלום". אתה יודע למה אני מתכוון שיש כאלה ששומעים ואומרים "הוא לא אמר כלום הואסתם בלבל הוא אומר דברים שסותרים" הם כל כך שונאים את השכל שאומר שדבר והיפוכו זהאחד עד כדי כך שכל פעם כשאומרים להם דבר והיפוכו הם אומרים "עזוב זה כלום".

מה זה כלום זהלא כלום זה דבר גדול "לא זה כלום" כי הם שונאים ולמה הם שונאים את השכל הזה כי הםחושבים שהשכל הזה מאיים עליהם שהוא יגרום להם לא להיות קיימים וכל מיני סיפורים, הםכל כך שונאים אותו עד כדי כך שכל מה שנובע ממנו לא קיים מבחינתם. אבל מה אני עושהאני גורם להם לאהוב אותו "מה אתה אומר שדבר והיפוכו זה לא אחד בוא אני אסביר לך ככהוככה" ואז הוא אומר "מה באמת אולי זה אחד אולי באמת נכיר בו" אז לאט לאט הם פתאוםדברים שהם חשבו קודם שבלתי אפשריים שזה אומר כאילו דברים שמבחינתם היו לא קיימיםפתאום מתחילים להיות קיימים.

למה כי הםהתחילו לאהוב את השכל שממנו נובעים התובנות האלה כאילו יש תובנות שקיימות אבל אתהלא יודע שהם קיימות, למה אתה לא יודע שהן קיימות כי אתה שונא את השכלים שמהם הםנובעים התובנות האלה. אתה מבין וברגע שאתה מתחיל לאהוב את השכלים האלה מתחיללהתבונן בהם אז פתאום גם התובנות שנולדות מהם גם באות.

ש: רגע רקשנייה אבל אם באמת אני שונא את זה שנאה אינסופית אז איך אני באמת יכול להשתחררמהשנאה הזאת.

אליעד: תשובהזה אף פעם לא באמת אינסופי, הבנת אם באמת זה היה אינסופי לא היה אפשר לשנות את זהאבל זה לא באמת אינסופי.

ש: אז איןמושג כזה שנאה אינסופית באמת?

אליעד: ישמושג כזה.

ש: אז מה?

אליעד: יש פהדבר והיפוכו זה בעצם השאלה היא איך מכלום נהיה משהו ואיך מאינסופי אם שנאת את הדברבשנאה אינסופית אז איך פתאום אתה לא שונא אותו, זאת אומרת איך מכלום איך מאינסוףנהיה צמצום זאת אותה שאלה איך מאינסוף נהיה צמצום איך נוצר שינוי באינסוף...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל רגשי, מטפלרוחני, ייעוץ פילוסופי, טיפול נפשי

הכנס לאתרותהנה מעוד מאמן אישי מומלץ, פסיכותרפיההוליסטית, לאהוב, אין סופי, NLP, ...את האמת, רוחניות, הכחשה, לאהוב, תת מודע ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49195.aspx