מה זה fomo? fear of missing out, מפחד להחמיץ, פחד מהחמצה, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, תחושת החמצה בזוגיות, התמודדות עם תחושת החמצה, לא מסוגל להחליט
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 15/07/16

מה זה fomo? fearof missing out, מפחד להחמיץ, פחד מהחמצה, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, תחושתהחמצה בזוגיות, התמודדות עם תחושת החמצה, לא מסוגל להחליט, הססנות, קושילהחליט

עכשיו ישתופעה שנקראת FOMO.

ש: מה זהFOMO?

אליעד: FOMOזה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים.

ש: פחדמלהחמיץ דברים.

אליעד:כן.

ש: מוכרלי.

אליעד: אתהאומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למהשלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר".

ש: אוקי החמצהכלשהי.

אליעד: נכון,מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל אתה מפחד להחמיץ את התרגיל השני.

ש: אני אתן לךדוגמא ממני לדוגמא.

אליעד: כןדוגמא ממך יש הרבה דוגמאות ועכשיו השאלה מה הפתרון, מה אנחנו צריכים דוגמא לבעיהאני צריך את הפתרון לא את הדוגמאות לבעיה. מה הפתרון?

ש: מה הפתרוןלמה?

אליעד: לבעיההזאת בן אדם לא מתפקד או רע לו מאוד מפחד מהחמצה.

ש: אוקי זה לארק מפחד מהחמצה פחד מהחמצה שגורם לו חוסר תפקוד והוא לא רוצה להיות בחוסרתפקוד.

אליעד: מהשאתה רוצה בסוף פחד מהחמצה הלאה, מפחד להחמיץ אתה אומר לבן אדם "למה שלא תעבוד פה?אני מפחד שאולי אם אני לא אעבוד אני אולי אמצע מקום יותר טוב, אז לך תעבוד שם, לאאולי אם אני אעבוד בכלל יהיה יותר טוב, אז אולי זה" כל דבר מפחד להחמיץ. מה התשובההפשוטה?

ש: צריך לבדוקאם היתרונות והחסרונות בכל דבר ודבר.

אליעד: אתההולך סחור סחור.

ש: ללכת עםהדבר שהכי הרבה אתה רוצה.

אליעד: כן אבלהוא עדיין מרגיש רע מזה שהוא מפחד להחמיץ, תראה בסוף הוא הולך עם מה שהוא הכי רוצהאבל הוא עדיין מרגיש רע מזה שהוא מפחד להחמיץ כל הזמן, מה עושים שואלים מה האמת האםזה שאתה הולך ימינה זה באמת אומר שיכול להיות שאתה תחמיץ משהו שמאלה. מה האמת שתלויאם נאמר שהאושר שלך תלוי בצורה חיצונית אז כן כי כל דבר יש לו חיסרון ואז הבן אדםמחויב שאתה מחמיץ משהו ואם הוא תלוי בזה שאתה רוצה את המציאות אתה לא מחמיץ כלום כיזה לא משנה מה יש לך או מה אין לך.

ש: רגע עצורשנייה זה שלכל דבר יש חיסרון אז יכול להיות שהוא לא מחמיץ שום דבר.

אליעד: לאמההתחלה.

ש: רגע אתהאומר לא האמת היא שיש סיכוי שאתה תחמיץ אבל מי אמר את זה.

אליעד: לא אתהמחמיץ לא יש סיכוי אתה בטוח מחמיץ.

ש: בטוחמחמיץ?

אליעד: מאהאחוז.

ש: למה בטוחמחמיץ?

אליעד: מאחרשבכל דבר יש חיסרון לכן מחויב שכשאתה עושה משהו אתה חסר את ההפך שלו.

ש: סבבה נניחשאתה חסר את ההפך שלו אבל אתה חסר את ההפך שלו בכל מקרה.

אליעד:נכון.

ש: אז מה זהמשנה אם אתה, אז תלך לכיוון הזה למה דווקא פה.

אליעד: לא אניאומר שבן אדם שיש לו פחד מהחמצה יש לו הנחת יסוד שיש אפשרות לא להחמיץ, הוא אומר"אני מרגיש רע מזה שאני מחמיץ משהו" כאילו יש לו בראש איזה מחשבה "אבל אם אני אדעמה אני באמת צריך לעשות אני לא אחמיץ" כאילו שהוא מחכה שיפול לו האסימון למצוא מההוא יעשה והוא לא יחמיץ אין כזאת אפשרות אתה תמיד מחמיץ משהו.

ש: הבנתיבהנחה שאתה עושה איזה משהו מסוים אתה לא עושה משהו אחר.

אליעד: אבלאתה צריך לדעת שמצד האמת תמיד יש חיסרון בכל דבר שתעשה, עכשיו בא נחדד עוד פעם יששתי דרכים להיות מאושר או שתשיג את מה שאתה רוצה או שתרצה את מה שהשגת, אם אתה חושבשהאושר שלך בנוי על זה שתשיג את מה שאתה רוצה אז אתה תמיד תהיה בתחושה שאתה מחמיץמשהו לעולמי עולמים כל מה שלא יהיה לך אתה תרצה יותר או תרצה משהו שונה מאהאחוז.

ש: עודפעם.

אליעד: אם אתהחושב שהאושר שלך תלוי בזה שתשיג את מה שאתה רוצה מחויב במציאות שתמיד תרגיש שאתהמחמיץ משהו, גם אחרי שאתה תשיג את הדבר אתה תרגיש "אבל אני מחמיץ את היותר ממנו"יהיה לך מיליון שני מיליון, שלושה מיליון לא משנה תמיד תרצה משהו אחר, יהיה לך אתכל הזה תרצה משהו אחר תמיד אתה מחמיץ משהו.

אבל אם אתההולך לכיוון שאומר שאתה רוצה את המציאות איך שהיא ואתה לומד איך לרצות את המציאותאיך שהיא אבל אתה אומר "האושר שלי לא תלוי בזה שאני אשיג את מה שאני רוצה אלא בזהשאני ארצה את מה שהשגתי" אז מההיבט הזה לא שייך להחמיץ אף פעם כי שום דבר האושר לאנמצא בו, האושר נמצא בתוכך אז אתה לא יכול להחמיץ כלום אף פעם.

נגיד אנימחמיץ משהו זה ברמת הצורה אין לי את מה שאני רוצה אני רוצה את זה ששם אבל אם אומריםלך "תקשיב בסוף אם יהיה לך טוב או לא זה תלוי אם אתה תרצה את מה שיש לך ולא קשורלמה יש לך, אז אם זה לא קשור למה יש אני גם לא יכול להחמיץ שום דבר כי זה לא קשורלמה יש או מה אין".

ש: כלומר,תתכופף בפני המציאות.

אליעד: כלומר,תכפיף את המציאות שתהיה כרצונך, אל תשחק משחקי מילים הסברתי לך תשנה את רצונך וזהוזה הכל, הפחד מהחמצה נובע מזה שבן אדם חושב שהאושר שלו נמצא שם אז מאחר שהוא חושבשהאושר שלו נמצא שם אז הוא אף פעם לא מרוצה והוא תמיד גם חושב שהוא מחמיץ ואז הואגם לא יודע לקבל החלטות ואז יש לו בעיה כזאת בעיה אחרת וחרדה ותסביכיםועניינים.

אבל אם הואמבין שזה שהוא רודף אחרי הצורות זה רק בשביל ליצור משמעות אבל מצד האמת בתוכו הואלא צריך שום דבר והכל בסדר איך שהוא וזה בכלל תלוי ברצון שלו ביחס למציאות אז הואלא יכול להחמיץ שום דבר אף פעם.

ש: רגע אבל זהנשמע לי קצת פלצף אם בא אליך בן אדם אומר "תשמע אני מחליט", זה נשמע פלצף איזה זהבא בן אדם "אני מרגיש שאני מחמיץ", השאלה האם באמת בכלל הוא מחמיץ האם זה בכלל.

אליעד: עכשיולמה זה נשמע לך פלצף כי אני הסברתי את זה קצר אבל בא בן אדם "שלום אני מרגיש שאנימחמיץ, מה אתה מחמיץ? אני מרגיש שאני מחמיץ שאולי שמה יותר טוב, מה שמה יותר טוב"הוא אומר "ברור", עושים איתו סיבוב ארוך "מה שמה יותר טוב? שמה יותר טוב יותר כסף,אוקי אז מה אם זה יותר כסף, אם יהיה לי יותר כסף אני אהיה יותר מאושר, אתה בטוח שאםיהיה לך יותר כסף אתה תהיה יותר מאושר? וואלה לא בטוח גם אז אני לא אהיה מאושר,אוקי אז מה אתה מחמיץ אתה רוצה שם ולא פה".

אומר לו "מהאתה מחמיץ" בודקים ובודקים עד שהוא מגלה שזה בכלל לא קשור לחיצוני זה קשור לפנימי,אומרים לו "אתה רוצה? יפה אז תקבל את זה ואז אתה לא מחמיץ כלום", ברור שעושים איתוסיבוב ארוך הסברתי לך את הנוסחה.

ש: רגע בסדר,שנייה רגע בסדר לפעמים כדי להבין את הנוסחה אני צריך לעשות סיבוב גם כן.

אליעד:נכון.

ש: אני אומראבל שיכול להיות שבאותו רגע לפחות בזמן מסוים אם לא אספיק לעשות את כל הסיבוב אניאכנס לדיכאון.

אליעד: זה מהיש הוא כבר בדיכאון.

ש: הוא כברבדיכאון עוד יותר בדיכאון כמו שאמרת לי רק עוד יותר רע.

אליעד: זה מהיש.

ש: מה זה זהמה יש בא אליך בן אדם אתה עושה לו יותר רע?

אליעד:כן.

ש: למה?

אליעד: אתה באלרופא אומר לו "כואב לי השן" הוא עושה לך עקירה זה לא יותר רע מאשר לפני הכאב עכשיועוד יותר כואב לך.

ש: אבל אמרתלפני כן שזאת גישה, לא משנה אבל זאת גישה שאמרת של טיפשים.

אליעד:באמת?

ש: כן זה מהשאתה אמרת.

אליעד: לאנכון הטיפשים אמרו שזאת גישה של טיפשים.

ש: אז הייתטיפש לפני כן?

אליעד: לא אתהלא הבנת את מה שאמרתי מקודם.

ש: אמרת את זהאו לא אמרת את זה?

אליעד: לאאמרתי את זה.

ש: לא אמרת אתזה?

אליעד: לאאמרתי את זה.

ש: לא אמרתשזאת גישה של טיפשים?

אליעד:לא.

ש: לא אמרת אתזה?

אליעד: לא, לאאמרתי את זה.

ש: ישוידאו.

אליעד: אזמה.

ש: ואם תראהבווידאו שאתה אמרת.

אליעד: לאאמרתי משהו אחר.

ש: מהאמרת?

אליעד: אמרתישאם יש פתרון יותר טוב זה גישה של טיפשים, אתה מכיר פתרון יותר טוב?

ש: כן אולי ישפתרון יותר טוב.

אליעד: אולייש פתרון יותר טוב תביא אותו ואם תביא אותו אז הגישה שלי היא גישה של טיפשיםסבבה.

ש: הבנתי.

אליעד:בינתיים זה הפתרון, הבנו חוץ מזה מה שהבאתם אז זה היה משהו אחר זה היה "בוא נגיד לושהיה לך רע קודם וגם עכשיו" ואני אמרתי לו לא בוא נפתור לך את הבעיה.

ש: מה פתרת אתהבעיה אתה אמרת לו בכל דבר יש חיסרון.

אליעד: לאנכון אדוני לא נכון אני לקחתי אותו כבר לכיוון, הבנתי אתה נתפסת על לכל דבר ישחיסרון אל תיתפס שלכל דבר יש חיסרון תיתפס לזה שאני מנסה לנתב אותו שהוא יכול ללמודלרצות את המציאות איך שהיא ואז לא יהיה חיסרון, זה ברור שלהגיד לו "טוב תמיד ישחיסרון" מה עשינו בזה עכשיו לא אני מנסה להגיד לו "תקשיב אדוני אתה יכול ללמוד לקבלאת המציאות איך שהיא ואז לא יהיה חיסרון לא תהיה החמצה".

ש: תהיה עבד,זה מה שאתה אמרת.

אליעד: תקבלאת זה שאתה עבד בלב שלם.

ש: אבל הוא לארוצה.

אליעד: עזובאותי הוא יש לו תסביכים.

ש: רגע שנייהאבל הבן אדם הוא מעדיף, אני נראה לי ככה שהבן אדם בתוך משחק מסוים.

אליעד: הואחושב שלקבל את המציאות זה נקרא להיות עבד סבבה זאת החשיבה שלו, מה האמת שזהנכון.

ש: לא אבל אניאגיד לך באיזה מובן הוא מתכוון.

אליעד: לא בכלהמובנים זה נכון במובן של מה שהוא מתכוון לקבל את המציאות, מה שהוא קורה לזה לקבלאת המציאות זה נקרא להיות...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מומחה, מטפלקוגניטיבי התנהגותי, מומלץ, מגשר

הכנס לאתרותהנה מעוד מורה רוחני, הדרכה, אימון עיסקי, פחד ל...,פחד מ..., קושי להחליט, מאמרים, חשש מהחמצה, חששות, חששות ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49245.aspx