חשבוניות פיקטיביות: 10 הדיברות לקבלן הדרך הנכונה היא לאפשר לקבלנים לנכות את המע"מ של העוסק קבלן המשנה בעצמם, בדרך של ניכוי במקור, בדומה לקבוע בתקנה 6
נכתב על ידי: דר' אלתר ושות' עורכי דין
תאריך: 14/06/08

לאחרונה נפסקו פסקי דין רבים בהם נפסלו חשבוניות כפיקטיביות על-ידי קבלנים רשומים שניהלו הנה"ח מבוקרת ואמינה. זאת, למרות שאותם קבלנים בדקו את זהות קבלן המשנה מוציא החשבונית, ביררו עם מע"מ שהוא רשום כעוסק וגם וידאו שהוא רשום כמנהל החברה המעסיקה ובעל המניות בה. כל חטאם של אותם קבלנים היה שהעוסק, קבלן המשנה, לא שילם את המע"מ שהעבירו לו, וכן שהמועסקים על-ידו לא היו עובדים קבועים בחברתו, אלא קבוצות עבודה שנלקחו תחת חסותו מעת לעת. כיצד יוכלו קבלני בניין להתמודד עם הלכה כה מרחיקת לכת, בה לאחרונה נפסקו פסקי דין רבים בהם נפסלו חשבוניות כפיקטיביות על-ידי קבלנים רשומים שניהלו הנה"ח מבוקרת ואמינה. זאת, למרות שאותם קבלנים בדקו את זהות קבלן המשנה מוציא החשבונית, ביררו עם מע"מ שהוא רשום כעוסק וגם וידאו שהוא רשום כמנהל החברה המעסיקה ובעל המניות בה. כל חטאם של אותם קבלנים היה שהעוסק, קבלן המשנה, לא שילם את המע"מ שהעבירו לו, וכן שהמועסקים על-ידו לא היו עובדים קבועים בחברתו, אלא קבוצות עבודה שנלקחו תחת חסותו מעת לעת. כיצד יוכלו קבלני בניין להתמודד עם הלכה כה מרחיקת לכת, בה


חטאו של קבלן משנה, הנובע מהעסקת קבוצות מזדמנות של פועלים ואי תשלום מע"מ, מוטל לפתחו של הקבלן הראשי?

להלן מספר עצות פרקטיות כיצד להימנע מטענת חשבוניות פיקטיביות, א"ב בכללי ביקורת:

א. יש לוודא רישום קבלן משנה ברשויות מע"מ.

ב. מנהל קבוצת העבודה בשטח חייב להיות מנהל החברה או בעל מניות בה. אין להסתפק במנהל או בעל מניות המגיע פעם בשבוע לשטח הבנייה!

ג. החברה משלמת את המע"מ, ולא תקבל שיק נוסף אם לא תמציא עותק קבלה חתומה על תשלום מע"מ קודם.

ד. כל העובדים בשטח מופיעים בדיווחי הניכויים למס הכנסה, ביטוח לאומי ורשות התעסוקה, לפי העניין, ועותקים משמותיהם, כולל דיווחים של קבלן משנה לרשויות (ביטוח לאומי, שירות תעסוקה, מס הכנסה), נמצאים בידי הקבלן הראשי כתנאי להמשך תשלום כספים לקבלן המשנה.

ה. בדיווח השנתי של קבלן המשנה (126) למס הכנסה מופיעים כל עובדי השטח בפרויקט של הקבלן הראשי. ניתן לבדוק עם מס הכנסה ניכויים, כי עובדי השטח של קבלן המשנה מופיעים במחשב מס הכנסה כעובדי קבלן המשנה. לבדיקה זו חשיבות גדולה.

ו. קבלן המשנה נוהג להגיש דו"חות למס הכנסה ויש בידיו אישור ממס הכנסה (ולא מרו"ח) על הגשת דו"חות מסודרת.

ז. קבלן המשנה מנהל ספרים כדין ויש בידיו אישור מפורט של רו"ח או מס הכנסה הידוע כילד טוב מיסים.

ח. לקבלן המשנה אישור ממס הכנסה על פטור מניכוי במקור. יש לוודא אישור זה עם רכז החוליה בפקיד השומה הרלבנטי.

ט. לקבלן המשנה יש תיקים פעילים במס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, רשות התעסוקה, והקבלן הראשי יצר קשר עם רשויות אלו ובדק קיום תיקים פעילים והעדר חובות.

י. לבסוף, והחשוב ביותר - קבלן המשנה המוציא חשבוניות אמור לשלם את המע"מ כסדרו לרשויות מע"מ. רצוי בנקודה זו, שקבלן ראשי ישלם את המע"מ עבור קבלן המשנה על סמך פנקס דיווח שיובא אליו ב-15 לכל חודש ויוחתם על-ידי הקבלן הראשי בבנק, כך שמע"מ קבלן המשנה ישולם על-ידי קבלן ראשי.

עוד נוסיף ונציין, כי לדעתנו לא נאמרה המילה האחרונה בנושא החשבוניות הפיקטיביות. הנושא אמור להתברר בימים אלו בבית משפט, ואנו צופים, כי ייתכן שההלכה הדרקונית תרוכך במידת מה, כך שאם נעשו כל הבדיקות לעיל, או רובן, אי תשלום מע"מ כשלעצמו ע"י קבלן משנה לא ייפול לפתחו של הקבלן הראשי. נציין עוד, כי לפי פס"ד גיב מבית משפט מחוזי, במקרה של משפט חשבוניות פיקטיביות, נטל ההוכחה על כי החשבוניות הן פיקטיביות, מוטל על מע"מ, ועל-פי פס"ד סלע נקבע בבית המשפט העליון, כי כאשר מדובר בשאלה פנקסית כמו זו דלעיל, מועבר נטל הראיה וההוכחה על כתפי המדינה.

בדרך כלל צריך כל עוסק, המצוי בהתדיינות עם מע"מ, לטעון כבר בשלב מקדמי בבית משפט, כי על מע"מ להתחיל ולהביא ראיות. במקרה שבית משפט יפסוק לזכותו, הרי אז המשפט יוכרע טכנית מיד בשלביו הראשונים, כי למע"מ אין בדרך כלל די כלים להוכחת עמדתו וכל כולו תלוי בעדויות העוסק.

לדעתנו, ניתן להימנע מהכשלת עוסקים תמימים בנושא דרקוני זה של קיזוז מע"מ בחשבוניות פיקטיביות. כיצד? הדרך הנכונה היא לאפשר לקבלנים לנכות את המע"מ של העוסק קבלן המשנה בעצמם בדרך של ניכוי במקור, בדומה לקבוע בתקנה 6ב לתקנות מע"מ החלה על עוסק הקונה קרקע מאדם פרטי, או סעיף 20 לחוק מע"מ, המאפשר למנהל לקבוע, כי הקונה חייב במע"מ במקום המוכר, או כי קבלן ראשי יהיה חייב במע"מ במקום קבלן משנה.

במקרה זה יקבע מנהל מע"מ בהוראה מנהלית מכוח סעיף 20, כי במידה שקבלן ראשי החתים קבלן משנה על כך שהוא משלם את המע"מ הנקוב בחשבונית, והעתק מתשלום זה יהיה בידי קבלן המשנה, יראו את הקבלה כראיה מוחלטת לכך, שקבלן המשנה שילם את המע"מ וכי החשבונית עצמה כשרה לקיזוז כמס תשומות, ללא צורך בבדיקות כלשהן נוספות מהטעם שמע"מ קיבל את כל הכסף שמגיע לו.

 
אודות המחבר

דר' אלתר ושות' עורכי דין
תל אביב, שד' שאול המלך 8, קומה 14
טלפון: 03-6966633
פקס:03-6966663

http://altertax.co.il

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article1309.aspx