חובת הגשת דו"ח לשכירים
נכתב על ידי: דר' אלתר ושות' עורכי דין
תאריך: 19/08/08

איתי הוכברג, עו"ד

רבים סוברים כי בהיותם שכירים, אינם חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. מסקנה זו איננה מדוייקת. כפי שיפורט להלן, קיימים לא מעט מקרים בהם גם שכירים חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובו לפרט את הכנסותיהם. על הדו"ח להיות מוגש עד 30 לאפריל של כל שנה ביחס לשנת המס הקודמת, אם כי ניתן לבקש לעיתים ארכות להגשת הדו"ח, ובמקרים בהם הדו"ח מוגש באמצעות רו"ח ניתנות בד"כ ארכות אוטומטיות. רבים סוברים כי בהיותם שכירים, אינם חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. מסקנה זו איננה מדוייקת. כפי שיפורט להלן, קיימים לא מעט מקרים בהם גם שכירים חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובו לפרט את הכנסותיהם. על הדו"ח להיות מוגש עד 30 לאפריל של כל שנה ביחס לשנת המס הקודמת, אם כי ניתן לבקש לעיתים ארכות להגשת הדו"ח, ובמקרים בהם הדו"ח מוגש באמצעות רו"ח ניתנות בד"כ ארכות אוטומטיות.


א. שכירים העובדים במספר מקומות עבודה ואשר לא ביצעו תיאום מס - במקרה בו שכיר עובד במספר מקומות עבודה, הוא נדרש לבצע תיאום מס על-מנת למנוע ניצול כפול של מדרגות המס, הניכויים והזיכויים. אם וככל שלא בוצע תיאום מס חלה חובה על מקום העבודה הנוסף לנכות מס בשיעור המקסימלי (כלומר 49%). אם אכן נוכה המס המקסימלי אין חובה להגיש דו"ח. מצד שני, אם מקום העבודה לא ניכה את המס המקסימלי, יש חובה להגיש דו"ח שנתי (ניתן לעיתים גם לערוך תיאום מס במקום הגשת דו"ח).
ב. שכירים בעלי הכנסות גבוהות - במקרה של הכנסות משכורת העולות על 525,000 ₪ לשנה [2004] חלה חובת הגשת דו"ח בכל מקרה גם ביחס לשכירים.
ג. בעל מניות בחברה - גם אם מדובר בחברה לא פעילה קיימת חובה להגיש דו"ח אם מדובר בהחזקה של 10% או יותר בחברה ישראלית, או בהחזקה בכל שיעור שהוא בחברה זרה (למעט ביחס להחזקה של מניות חברה נסחרת בבורסה).
ד. נכסים בחו"ל ששוויים עולה על 1.5 מיליון ₪ - גם במקרה כזה חלה חובה להגיש דו"ח, בין אם המדובר בכספים בחשבון בנק או בנכסים אחרים. לדוגמא, חשבון בנק בשוויץ עם סכום השווה ל- 1.5 מיליון ₪.
מעבר למקרים אלה קיימות נסיבות נוספות בהן תקום חובת הגשת דו"ח, כמו למשל כאשר לשכיר הכנסות מהשכרה של נכסים (למעט דירות מגורים - אשר ביחס אליהם קיימים כללים מיוחדים), הכנסות מקצבאות מחו"ל וכו'. במקרה של ספק, מוצע לבדוק חובת הגשת דו"ח עם יועץ המס או רואה החשבון.
לבסוף, חשוב לזכור כי על אף הטרחה הכרוכה בכך, מעבר למקרים בהם קיימת חובה להגיש דו"ח, יש לא מעט מקרים בהם כדאי ומשתלם להגיש דו"ח. על כך ברשימה נפרדת.


 
אודות המחבר

דר' אלתר ושות' עורכי דין
תל אביב, שד' שאול המלך 8, קומה 14
טלפון: 03-6966633
פקס:03-6966663

http://altertax.co.il

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article1402.aspx