סירוב לעבור בדיקה של נהיגה בשכרות - משמעויות חוקיות
נכתב על ידי: גל אביהוד
תאריך: 21/03/14

בין הסירוב לעבירת הנהיגה בשכרות

סירוב של נהג להיבדק אינה רלבנטית לבירור המשפטי אם הנהג היה שיכור או לא. אי ההסכמה לא יכולה להוות כל ראיה, והיא אינה מאוששת או מפריכה את הטענה כי הנהג עבר או לא עבר על הסעיף בחוק העוסק בנהיגה בגילופין. אולם הסירוב בפני עצמו מהווה עבירה על החוק.

במקרה של נהג שלא מסכים לבצע את הבדיקה, יהיה לעיתים קשה מאוד להוכיח כי לא עמד בתנאי הסף אותם מאפשר החוק מבחינת ריכוז האלכוהול בדמו או באוויר שבריאותיו. אולם בעצם אי ההסכמה, כאמור, יעבור הנהג עבירה, אשר בגינה נקבע עונש של פסילת הרישיון לשנתיים, ומתאפשר אף מאסר במקרים מיוחדים.האם החוק חוקתי?

החוק מכיר בזכותו של אדם לא לעבור הליך אשר עלול להביא להפללתו בעבירה פלילית. תפיסה זו מקובלת בדמוקרטיות המכבדות את זכויות האזרח. כך גם הסירוב אינו נתפס כחיזוק קביל לדבר היות הנהג שיכור.  אך יש המלינים שעל אף הבנה מתבקשת זו, נקט המחוקק "דרך עוקפת" לשימוש הלא הגיוני בסירוב כראיה מפלילה, בכך שקבע כי הסירוב הוא עבירה בפני עצמה. ועונשה אף חמור כמעט כמו זה של מי שהוכח כי נהג בגילופין.

התפיסה כי יפליל אדם את עצמו או שייאשם בעבירה אחרת עם עונש דומה, נראית למקטרגים כעומדת בסתירה לחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו, כמו גם לסעיפים מסוימים בסדר הדין הפלילי. הסתירה לחוק היסוד קיימת, לראייתם, גם ברוחב סמכויותיו של שוטר לבצע בדיקת שכרות בכל מקום ובכל עת, מבלי להזדקק לאמתלה כלשהי.

גישת בית המשפט

פסקי דין מלמדים שבית המשפט רואה בחומרה את הסירוב של נהגים לבצע בדיקת שכרות. הם מציינים את ההכרח לוודא ביטחונו של הציבור תוך מיגור תופעת צריכת אלכוהול על ידי הנוהגים. כך, למשל, אף הרחיב בית המשפט את עניין הסירוב, והתייחס כסרבן גם למי שלטענת המשטרה ביצע בדיקה לא תקינה בכוונת מכוון. נהג שלטענת השוטר הבודק נשף שלא על פי ההוראות, ובבדיקת דם בבית חולים הקשה על הבודק ליטול דגימה מדמו, נגזרו עליו 18 חודשי פסילה ועוד 6 חודשי פסילה על תנאי, בנוסף לקנס ולמאסר על תנאי. כך גם לא חס בית המשפט על מי שביצע בדיקה שלא צלחה, אך סירב לבצע את הבדיקה בשנית.

מנגד, שואף בית המשפט שהאזרח יבין היטב את משמעות סירובו, את העובדה שבכך הוא עובר באופן ישיר על החוק, ואף שיבין את חומרת העונש בו הוא מסתכן. ברוח זו זוכו נאשמים כאשר הדרישה לבדיקה לא נוסחה כדין על ידי השוטרים, לא הוסברה להם משמעות הסירוב שלהם להיבדק, ולא הובהר להם העונש האפשרי על כך.


 
אודות המחבר

עו"ד גל אביהוד - מתמחה בדיני תעבורה ובנזיקין. שימשה בעבר תובעת תעבורה במשטרה. כיום היא הבעלים של משרד עורכי הדין גל אביהוד ושות', מהמובילים בדרום ובשפלה באחוזי ההצלחה בתיקי תעבורה.

טל 08-8660722
נייד 050-3522055
פקס 08-8660733
דוא"ל: info@avihod-adv.co.il

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article42310.aspx