תשלומים בעת פרישה; תקבולים עבור ייעוץ; דיווח לפי בסיס מזומן
נכתב על ידי: מנחם כהן עו"ד (רו"ח)
תאריך: 19/08/14

א. תשלומים בעת פרישה; תקבולים עבור ייעוץ; דיווח לפי בסיס מזומן

מר ברד יועץ שיווק בעל שם עולמי, עבד בחברת "סופר טכנולוגיה בע"מ" (להלן - "החברה")החל מ?1.1.00. ביום 31.12.10 פרש מן החברה וקיבל ביום 1.1.11 מענק פרישהבסך 200,000 ש"ח. משכורתו האחרונה היתה 15,000 ש"ח. המענק כלל 20,000 ש"חפדיון ימי חופשה, 30,000 ש"ח פדיון ימי מחלה. בנוסף קיבל מר ברד סכום חדפעמי בסך 1,000,000 ש"ח תשלום בגין אי תחרות, שמירה על סודיות וויתור עלזכות תביעה כנגד החברה.

לאחר ששקל צעדיו החליט להשקיע את כספי מענק הפרישה בהקמת חברת "המסייע" העוסקת ביעוץ שיווקי וסיוע להקמת בתי קפה.

פתרון

קביעת סכום מענק הפרישה

מענק פרישה כולל

200,000

פדיון חופשה

(20,000)

מענק פרישה

180,000     מקור החיוב הוא סעיף 9(7א) לפקודה

"ימי מחלה שנצברו": אלו מבטאים תשלום של פדיון ימי מחלה שלא ניתן לקבל אותם אלא בעת פרישה ולכן הסכום בגינם לא נגרע ממענק הפרישה.

אופן הדיווח


הדיווח על מענק הפרישה הוא על בסיס מזומן בהתאם לפסק דין שטיין1  ופסק דין יורשי רג'א עודה2

קביעת סכום הפטור

תקרת פטור ליום 1.1.11, יום קבלת המענק: 11,650

תקרת הפטור לשנה  11,650 < 16,364  = 11 שנה : 180,000 סכום מענק הפרישה

מענק פרישה פטור  128,150 = 11 x 11,650

הסכום החייב במס בהתאם לסעיף 9(7א) לפקודה 51,850 = 128,150 - 180,000

פיצוי אי תחרות

1,000,000 שהתקבלו עבור אי תחרות, שמירה על סודיות וויתור על זכות תביעהכנגד החברה מהווים הכנסה פירותית ולא הונית בידי הנישום, וזאת בהתאם לפסקדין ישראל עופר3


1  ע"א 169/84 פ"ש גוש דן נ' מאיר שטיין (10.3.87), האתר המשפטי מסטקס.

2   ע"א 833/87 יורשי המנוח טבר רגא עודה ז"ל נ' פ"ש נצרת (20.8.90), האתר המשפטי מסטקס.

3   ע"א 1707/12 ישראל עפר נ' פקיד שומה אשקלון (23.4.14), האתר המשפטי מסטקס.במקרה של ישראל עופר, המערער היה רו"ח ששימש כסמנכ"ל כספים בחברה. במסגרתפיטוריו נחתם הסכם גישור בין המערער לחברה בו הוסכם כי המערער יקבל1,200,000 ש"ח מחוץ לפיצויי פיטורין בגין סעיפים שונים. בנוסף, המערערהתחייב להמשיך לשמור על הסכם סודיות כלפי החברה, כמו גם לא להתחרות עםהחברה, וזאת לתקופה של 18 חודשים מיום חתימת הסכם הגישור. התקבל סך1,200,000 ₪  שסווג כהכנסה פירותית על אף טענות המערער כי הסכום התקבל עבורמניעת תחרות.

לכניסה לאתר הכותב לחץ כאן


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article43813.aspx