1460בר כוכבא-תערוכה במוזיאון ארץ ישראל
נכתב על ידי: ELYBIKORET
תאריך: 20/02/16

1460תערוכת בר-כוכבא-מוזיאון ארץ ישראלברמת אביב צילומים-אלי ליאוןב20.2.2016 תיפתח במוזיאון א'יי ברמתאביב תערכה בשם'בר כוכבא-זיכרון היסטורי ומיתוס הגבורה'. בר כוכבא הנה והיתה דמות השנויהבמחלוקת. אם מדובר על ילדים ובני נער כולם יעידו שהוא גיבור ישראל ,מצביא בחסד עליון,גאוות ישראל שהעז למרוד נגד האימפריה הרומיתהכבירה. אם מדובר על מדענים,אכיאולוגים ועוד,הדמות מתוארת אחרת לגמרי.עד כדי כך אחרת שהוא כונה "בר -כוזיבא' דהיינו דמותשאיכזבה.בר-כוכבא היה נשיא ישראל משך 3 שניםוהוביל מרד נגד האימפריה הרומית בשנים132-135לספירה.המרד דוכא באכזריות וגרםלתוצאות קשות ביותר שכללו איבוד העצמאות של יהודה,מחיקת השם יהודה והחלפתו בשםפלסטין-סוריה ,גלות ואבדן חייהם של מעל לחצי מליון איש. שלטונו הקצר של בר כוכבא היה הפרק האחרוןשל עצמאות יהודית מדינית עד להקמת מדינת ישראל. המרד הביא לאסון על הישוב היהודי ,גלותוהרס שבאו בעקבותיו. באותה תקופה רבי עקיבה היתה האישיותהרוחנית ובר כוכבא הזרוע הצבאית.לא כולם יודעים במדוייק מה דמותוהאמיתית. כך הוא מתואר ב'ויקיפדיה'; 'שמעון בר כוסבא(שמו לפי מסמכי מדבריהודהׂ) היה מצביא שעמד בראש מרד היהודים באימפריה הרומית בימי קיסראדריאנוס(132-135 לספירה).המרד הקרוי על שמו וגם סופו היו מרים.המרד דוכא באכזריותומאות אלפים נהרגו כולל בר כוכבא עצמו.שלטונו כנשיא ישראל(כך כתוב במטבעות)היההתקופה המשמעותית האחרונה של שלטון יהודי בא'יי עד תקומת מדינת ישראל ב1948.זכרונושנוי במחלוקת. יש המהללים אותו כמצביא וכמנהיג עממי שקם נגד גזירות הדת של האימפריההרומית משך שלוש וחצי שנה ויש הסבורים כי היה הרפתקן שהביא לחורבן וגלותלעמו.התערוכה שתיפתח מספרתבכיתוב,מוצגים,צילומים וציורים ,ממצאים ארכיולוגיים,תעמולה,ספרות ילדים ,אמנותעכשוית אירועי המרד, פסל מ1905 של הפסל גליצנשטיין בסיגנון הניאוקלסי -הגיבור החזקועוד. מי היה בר כוכבא ומה דעתם עליו של חוגיםשונים במסורת היהודית,בציונות וימינו אנו. הדעות חלוקות. יש האומרים שהוא היה הגיבור הגדול ביותרשל היהודים ויש האומרים שהביא ההרס הגדול ביותר על היהודים.איש כנסיה-הארכיבישוף של קיסריה כתבעליו: 'בזמן ההוא פקד על "צבא" היהודים אישששמו בר כוכבא שפירושו כוכב.אדם זה בדרך כלל שאף לרצח ודמה לליסטים.אלא שבגלל שמושכנע את נחותי העם כי נפל מן השמיים לגאול את בני התמותה הסובלים והנדונים לחשכתעולמם'הציונות חיפשה גיבור יהודי והוא הפךלגיבור האמיץ והמפורסם.אב טיפוס של גבורה יהודית.מעצבי האפוס הציוני והתרבות העבריתהתחילו להציגו כדמות מופת כשלגבורה היהודית אין עליה עוררין. .הוא הפך לגיבור הילדים.נכתבו ספרים,נעשוסרטים,הצגות,אפילו אופרה המהללים אותו כחייל גיבור. במרוצת ימינו אנו הוא הפךלמיתוס. ב1932 המכביה הראשונה הוקדשה לכבודו שלבר כוכבא לרגל 1800 שנה למרד בר כוכבא.יש לציין שהתערוכה שאוצרתה שרה טוראלעוסקת בבר כוכבא כדמות ואינה מנתחת אותו כאדם. טוראל שבה ומדגישה כי בר כוכבא אינו מוכרכאדם .ידוע בודאות שהיה קיים כי יש מטבעות,ממצאים ארכיאולוגיים,אגרות שכתב  ועוד אךאין שום דבר המעיד על כוכבא כאדם.'היא אומרת ש'התערוכה מציגה בזמן רבתקופתי את דמותו השנויה במחלוקת החל מהמציאות ההסטורית שנחשפה במערות המסתור והמפלטדרך תחיתה במאה ה19 כסמל של גבורה ומקור השראה ועד הפיכתה למיתוסבימינו'.בשנות השמונים של המאה שעברה פרופ יהושפטהרכבי יצא נגד הדמות של בר כוכבא כגיבור כי תוצאות מעשיו היו אסון.לעומתו פרופישראל אלדר לא הסכים איתו וכך התחיל ויכוח על ניפוץ הדמות של ברכוכבא. היה גם ויכוח מי בעצם היה השלטון הזר האםהאנגלים או הרומאים.לדעת האוצרת התערוכה אינה נוקטת עמדהבויכוח זה אך עצם קיום התערוכה ,אין לי ספק,יביא לויכוח מחודש מי היה בר כוכבא, האםגיבור לאומי שיש להערץ או אדם ,אמנם אמיץ,אך שעשה מעשים לא הגיוניים שהביאו לתוצאותקשות. התערוכה גם מסבירה,מה הקשר ואיך קרהשיש הקבלה מסויימת בין חג ל'ג בעומר לבין ברכוכבא. בל'ג בעומר מציינים את סופה של תקופתהאבלות  בזמן ספירת העומר.לפי המסורת זה גם יום פטירתו של בר כוכבא. וכך יצא שהציונות זיהתה את החג עםהמרד.לראות או לא לראות;כדאי מאוד לראות כי לאכולם מכירים את הויכוח ולנקוט עמדה.מענין ביותר.נכתב על ידי elybikoret-אלי ליאון , 17/2/2016 19:21ליאון אלי
[email protected]
www.elybikoret.022.co.il
03-6856786
054-249-3488
עתונאי-מבקראמנות
חבר אגודת העתונאים של תא
ותא המבקרים שלידה
מנהל קהילות התרבותוהפנאי-אתר מוטקה

 
אודות המחבר

אלי ליאון-ELYBIKORET

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article48160.aspx