זוגיות, האם הבן זוג מתאים לי? האם הבת זוג מתאימה לי? תכונות אופי מנוגדות, טוב בלי רע, חסרונות בלי יתרונות, יתרונות בגלל חסרונות, לשנות את הבן זוג, חוס
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 15/07/16

זוגיות, האם הבןזוג מתאים לי? האם הבת זוג מתאימה לי? תכונות אופי מנוגדות, טוב בלי רע, חסרונותבלי יתרונות, יתרונות בגלל חסרונות, לשנות את הבן זוג, חוסר התאמה בזוגיות, בעיותבזוגיות

נניח שבן אדםרוצה משהו מסוים ובמשהו הזה הוא רואה גם יתרונות וגם חסרונות, נגיד מקום עבודה הואעובד באיזה מקום עבודה והוא רואה במקום עבודה הזה יתרונות וחסרונות מסוימים, עד כאןיכול להיות? יכול להיות. עכשיו השאלה היא אז מה בן אדם בדרך כלל שואף לעשות לפתוראת החסרונות ולהישאר עם היתרונות לפתור את הרע ולהישאר עם הטוב, השאלה היא איך בןאדם יכול לדעת מראש האם ניתן האם יש אפשרות תיאורטית לפתור את הרע ולהישאר עם הטובאו שלא זאת השאלה.

אתה נגיד נמצאבעבודה מסוימת ויש לזה יתרונות וחסרונות, עכשיו אתה אומר מה האידיאל שלך להיפטרמהחסרונות ולהישאר עם היתרונות, עכשיו השאלה היא איך אתה יכול לבדוק האם זה אפשריבכלל תיאורטית או שאולי זה לא אפשרי תיאורטית אפילו כי יש מצבים שזה לא אפשרי אפילותיאורטית, אחרי שאני אסביר תבינו איך. נגיד בן אדם נגיד נמצא בזוגיות ונגיד יש לובבן או בבת זוג יתרונות וחסרונות מסוימים ועכשיו הוא רוצה לדעת האם אפשר היפטרמהחסרונות ולהישאר עם היתרונות או שאין אופציה כזאת.

אז תיאורטיתאפשר להגיד שכן לא באופן מוחלט, לא מדבר עכשיו על איזה שאלה מוחלטת אם אתה יכוללהיפטר מכל החסרונות לא שאלה כזאת, בהנחה שיש לך איזה חמישה חסרונות מוגדריםוחמישים יתרונות מוגדרים ואתה אומר "טוב איך אני נפטר מהחמישה המוגדרים", בסדר לאשאתה רוצה מוחלט באופן יחסי. השאלה האם יש מצבים שזה לא אפשרי כי לכאורה זה אפשריאם יש לך חמישה חסרונות תפתור אותם ואז הבן אדם לצורך העניין מנסה לשנות את הבן זוגשלו נגיד.

אוקי והואמנסה לשנות בו את החמישה דברים שמציקים לו יש לו חמש מאות דברים שהוא אוהב וחמישהשהוא לא אוהב, הוא מנסה לשנות את החמישה שהוא לא אוהב ולפעמים זה לא מצליח. השאלהאיך הבן אדם יכול לדעת אם זה אבוד מראש או לא, מה אתה אומר?

ש: אולי אםהחסרונות הם עובדה או פירוש.

אליעד: הםעובדה כמו היתרונות.

ש: אם הםעובדה אז אי אפשר לשנות אותם.

אליעד: אז הםפירוש הלאה.

ש: פירושאפשר.

אליעד: לאנכון לא בהכרח, זאת התשובה שלך?

ש: לא סיימתיאותה אם זה תלוי בי או זה תלוי בצד השני.

אליעד: תלויבך.

ש: אם זה תלויבי אפשר לשנות הכל.

אליעד: לאבהכרח לא יודע.

ש: אם למשל באנלך למקום עבודה.

אליעד: תכףכשתשמע את התשובה שלי אתה תבין את העניין.

ש: אם בשבילייש חיסרון בגובה להיות בגובה נגיד אני שונא גובה יש לי פחד גבהים ואני מצאתי עבודהבקומה שלושים, זאת עובדה זה חיסרון שאני לא אוכל לפתור אותו.

אליעד: למהאתה יכול לבקש לעבוד בקומה שתיים.

ש: אין קומהשתיים המשרד נמצא בקומה שלושים אז זה.

אליעד: תן לילתת לך תשובה אחרת, מה אתה רוצה להגיד?

ש: שזה יכוללהיות שהחסרונות קיימים, היתרונות קיימים כי יש את החסרונות קודם כל.

אליעד: נכוןזה מה שרציתי להגיד צריך לבדוק האם יש תלות בין החסרונות ליתרונות אם יתברר שישתלות בין החסרונות ליתרונות, מה זה אומר תלות בין החסרונות ליתרונות? זאת אומרתשהחסרונות האלה הם בגלל היתרונות.

ש:לדוגמא.

אליעד: לדוגמאנגיד בן אדם שהוא אף פעם לא ירים עליך את הקול אז זה יתרון מצד שני נגיד שהוא עושהאת זה מתוך פחד אז הוא פחד וזה חיסרון ואז אתה אומר "איך אני פותר לו את זה שהואפחדן?" אבל ברגע שתפתור לו את זה שהוא פחדן אתה לא תאהב אותו כי אתה אוהב אותו בגללשהוא אף פעם לא מרים עליך את הקול. זה מה שצריך לבדוק האם החסרונות והיתרונות הםנובעים מאותו שורש אם החסרונות והיתרונות נובעים מאותו שורש אין אפשרות לפתור את זהולהישאר עם היתרונות אין אופציה כזאת, ברגע שתפתור את החסרונות לקחו לך גם אתהיתרונות.

לעומת זאת אםהיתרונות והחסרונות לא נראה לך שהם נובעים מאותו השורש אז יש אפשרות, אז תיאורטיתיש אפשרות ואז נדון דיון תלוי בך לא תלוי בך, עובדה פירוש מה שאתה רוצה אבל מה שאנימנסה לחדד שהרבה פעמים בן אדם מנסה להיפטר מחסרונות מסוימים והסיבה שהחסרונות האלהקיימים בגלל הסיבה הזאת קיימים היתרונות שהוא רוצה בכלל ואם הוא יפטר מהחסרונות הואגם ידפוק לעצמו את היתרונות. שאיפה זה נכון? לגבי חלק גדול מהאנשים בחלק גדולמהמקרים כשבן אדם נגיד לא רוצה את החרדה של לבד נניח אבל הוא רוצה את השמחה שלביחד, הוא לא רוצה את החרדה של אין כסף אבל הוא רוצה את השמחה של יש כסף.

הוא אומר "אנירוצה רק תפטור אותי מהחרדה תשאיר אותי עם הטוב" אבל החרדה נובעת מהרצון ועם הרצוןממנו נובעת השמחה אם ייקחו את הרע גם ייקחו את הטוב. זה נכון באופן כללי אבל מהשאני חוזר עוד פעם ואומר לגבי מערכות יחסים צריך לבדוק מה את אוהבת בו מה אתה אוהבבה ואז לבדוק "אוקי מה אתה לא אוהב בה", עכשיו לפני שמנסים לשנות אותם בא נראה אולייש קשר בכלל בין מה שאתה אוהב לבין מה שאתה לא אוהב ואם יש קשר אז אתה צריך לוותרעל זה כאילו צריך או להשלים עם זה או לוותר זה אותו הדבר.

ש: אתה שאלתאם ניתן להיפטר.

אליעד: אניניסיתי המהות של מה שניסיתי להגיד היא תקשיב לפעמים החסרונות והיתרונות תלויים אחדבשני ותשים לב שאם אתה תדפוק את החסרונות גם תיקח את היתרונות ואין אפשרות לתחזק אתהיתרונות בלי החסרונות. מה אתה רצית להגיד? זה לא מחויב נניח שאפשר לקמבן את זהונניח שאפשר להשאיר את אותה תכונה ושיהיה לה עוד סיבה אחרת ואת התכונה הזאת לנטרל.נגיד לדוגמא בדוגמא הקודמת נגיד שבן אדם לא צועק עליך כי זה נובע מפחד ואתה אומר"אם אני אנטרל את הפחד אז הוא יצעק עלי" לא מחויב אפשר תיאורטית ליצור איזה עוגןשאומר "כן בא נגיד לו שלא יצעק עלי מסיבה אחרת ושלא יפחד מסיבה אחרת" להפריד אתהמהויות.

לקחת איזהמהות אחת שנובעים ממנה שני דברים להגיד "אוקי בוא ניצור לתכונה החיובית הזאת מהותאחרת שהיא תתחזק אותה ולתכונה השלילית הזאת ניצור איזו מהות וננטרל אותה" אפשר אבלהרבה פעמים באה עסקת חבילה, בן אדם בא עם אופי מסוים וזה תלוי בזה.

ש: פעם קראתיאיזו כתבה של פסיכולוג משפחתי שחקר למה אנשים זוגות מתגרשים בדרך כלל אז רוב הסיבותזה דברים.

אליעד: שלחוסר התאמה.

ש: לא דבריםשמפריעים ביחסים שהקשר התחיל מהדברים האלה כמשהו.

אליעד:יתרון.

ש: יתרון נגידבן אדם מבולגן דווקא אהבו את זה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | ייעוץ טיפולי,מאמן אישי מומלץ, יועץ פילוסופי, מטפל רגשי

הכנס לאתרותהנה מעוד מאמן אישי מומלץ, ייעוץ אישי,פילוסופיה, פילוסופיה, אימון / אימון אישי קאוצ'ינג, שאלות למחשבה, האם הבן זוגמתאים לי..., בעיות בזוגיות, בזוגיות, אליעד כהן ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49210.aspx