איך לחשוב חיובי? חשיבה חיובית, חשיבה שלילית, איך לא לחשוב שלילי? מחשבות רעות, מחשבות טובות, להתחבר לטוב, להאמין לטוב, מחשבה חיובית, מחשבות חיוביות
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 15/07/16

איך לחשוב חיובי?חשיבה חיובית, חשיבה שלילית, איך לא לחשוב שלילי? מחשבות רעות, מחשבות טובות,להתחבר לטוב, להאמין לטוב, מחשבה חיובית, מחשבות חיוביות

עכשיו יש עודקטע עם אנשים שרוצים להרגיש טוב ונניח שהם מבינים שאם הם מרגישים טוב או רע זה תלויבמה שהם חושבים שאם הם חושבים חיובי יהיה טוב חושבים שלילי יהיה רע להם ואז הםחושבים שלילי ורע להם ואז הם רוצים להרגיש טוב אז מה הם עושים הם מנסים לחשובחיובי. כן עכשיו אז כמובן שיש את מה שדברנו שכשאתה מנסה לחשוב חיובי אתה מרגיש עודיותר רע מזה שאתה שלילי אבל השאלה היא פרקטית איך בן אדם יכול לחשוב חיובי נגיד שבןאדם אומר "אני רוצה לחשוב מחשבות חיוביות" או נגיד אנחנו רוצים לגרום לבן אדם לחשובמחשבות חיוביות איך מביאים בן אדם למצב שהוא חושב חיובי.

עכשיו מהשקורה אצל אנשים שהם מספיק שליליים שכשהם מנסים לחשוב חיובי הם כל כך שלילייםשכשבאה אליהם מחשבה חיובית הם מתחילים גם להטיל בזה ספק הם פתאום מתחילים להיצמדלאמת "מי אמר שזה נכון ומי אמר שזה טוב", מרוב השליליות כי הוא אומר "טוב בא נראהמה טוב בזה" אבל פתאום הם נצמדים לאמת "אולי זה לא טוב ואולי זה לא מספיק טוב אבלזה לא מושלם" על הרע הם מאמינים על הטוב הם לא מאמינים.

מה שבן אדםצריך לעשות כדי לחשוב חיובי זה קודם כל לא לחשוב שלילי קודם כל לנסות לא לחשובשלילי, תנקה את הראש לא חיובי לא שלילי "לא רוצה חיובי לא רוצה שלילי קודם כלרוצה". עכשיו מה זה אומר פרקטית באה מחשבה שלילית לשאול אולי ההפך הוא הנכון כמושהסברנו קודם בנושא של הטלת הספק אולי ההפך הוא הנכון.

ש: אולי ההפךהוא הנכון זה לא מה שאתה אומר, אולי ההפך הוא הנכון זה כבר מוריד עליהם משקולת יותרכבדה.

אליעד: לא איןלי בעיה "אולי ההפך הוא הנכון" על השלילי אל תנסה לראות מה טוב בזה.

ש: לא אבל אםאתה אומר מה טוב בזה זה ההפך.

אליעד: אניאסביר אני מבין מה אתה אומר שנייה, בשביל לחשוב בשביל להרגיש טוב אתה צריך להאמיןבמשהו חיובי שתהיה לך מחשבה שאומרת "זה טוב וזה רק טוב", נגיד בן אדם נגיד מרגיששהוא לא יצליח בעבודה ואז הוא שואל את עצמו "איך אני משכנע את עצמי שאני אצליחבעבודה" אז אני אומר לפני "איך אני", עכשיו אז הוא מנסה טוב "אני אולי" אז הוא מנסהלשכנע את עצמו שהוא יצליח בעבודה והוא לא מאמין לזה המוח לא מאמין שהוא יצליחבעבודה.

אז אני אומרקודם כל זה שאתה מנסה לשכנע את עצמך שתצליח בעבודה ולהיות עם ביטחון עצמי וכלהעניינים קודם כל בא תיקח את המחשבה שאומרת "אני לא אצליח בעבודה" קודם כל תנסהלחסל אותה "מי אמר שהיא נכונה אולי היא לא נכונה". אבל אני אסביר מה המהות של מהשאני אומר פה המהות של מה שאני אומר פה היא אל תנסה ישר להיאחז במחשבה הטובה אלתנסה להכריח את המוח שלך לחשוב טוב אל תנסה להכריח את המוח שלך לחשוב חיובי, למה זהלא עובד? קודם כל תראה שאתה לא חושב שלילי מבחינתי תהיה בניטרלי אחרי שתהיה בניטרלישאתה לא יודע כלום "טוב אני לא יודע אם אני אצליח או אכשל אוקי עכשיו תשתוק" עכשיואם באה מחשבה טובה אל תטיל בה ספק באה מחשבה ראה תטיל בה ספק. שימו לב עוד פעם בןאדם.

ש: ליירט רקאת הרעות.

אליעד: כן אבלאני אומר בהתחלה, אני רוצה לחדד עוד פעם נקודה אם בן אדם רוצה לחשוב חיובי נגיד בןאדם נגיד נמצא בזוגיות נניח אוקי ונניח נגיד שהוא לא טוב לו בזוגיות הוא ממורמרונניח שהוא רוצה לשכנע את עצמו שטוב לו בזוגיות ואז הוא שואל את עצמו "איך אני יכוללשכנע את עצמי שהזוגיות הזאת טובה לי" ואז הוא מנסה לחשוב מחשבות חיוביות וזה לאעובד לו המוח לא נדבק, המחשבות החיוביות לא נדבקות אליו.

אז אני אומרבתור התחלה אל תתאמץ כרגע לחשוב שהזוגיות הזאת טובה לך קודם כל בוא נתמקד בזהשכשאתה חושב שהיא לא טובה לך נטיל בזה ספק כי אל תכריח את עצמך להאמין לטוב כיבשביל שתוכל ליהנות בזוגיות אתה צריך לחשוב שהיא טובה ואתה צריך גם להאמין למחשבותהאלה אז אל תתחיל מההתחלה מבן אדם שמאמין למחשבות הרעות "טוב איך אני עכשיו גם חושבאת המחשבות הטובות וגם מאמין להם" אל תתחיל משם.

קודם כלכשהמוח אומר לך "הזוגיות לא טובה, למה היא לא טובה? כי צוחקים עלי, אולי לא צוחקיםעלי אולי יותר טוב שצוחקים עלי, אולי זה שצוחקים עלי זה הופך את זה לטוב" מבחינתיתגיד "לא יודע", טוב מבחינתי שה - output בסוף יהיה "ואני לא יודע אם זה יותר טובאו לא טוב". בוא קודם כל ניקח אותך מהאמונה ברע ל - "לא יודע" אחר כך ברגע שאתה ב -"לא יודע" עכשיו פתאום יבואו מחשבות טובות ואז אל תטיל בהם ספק זה הכל.

אבל אם בן אדםישר מנסה להכריח את עצמו לקחת מחשבות טובות ולהאמין להם, איך אתה יכול להאמין להםמאיפה תאמין להם אין לך כוח להאמין להם כי באופן פוזיטיבי להאמין למחשבה זה בעייתי,עדיף להטיל ספק ברע וכשבאה מחשבה טובה פשוט לא להטיל בה ספק. אתם מבינים יש בן אדםשהוא כבר באיזה מיומנות שהוא יכול לקחת איזה מחשבה ולשכנע את עצמו שהיא נכונה הואיכול להגיד "יש פה פיל" ולשכנע את עצמו שיש פה פיל.

אוקי בהנחהשהבן אדם לא במצב כזה אז קודם כל בתור התחלה אל תתמקד איך לחשוב טוב, אל תתמקדבלחשוב חיובי תתמקד איך לא לחשוב שלילי, קודם כל כאשר ממש רע לך קודם כל תחסל את זהותבוא למצב של השווה או הניטרלי, אם אתה לא מצליח לא להאמין למחשבות הרעות מאיפהיהיה לך את האנרגיה והכוח להביא מחשבות טובות ועוד להאמין להן כי גם צריך להאמיןלמחשבות הטובות, קודם כל בוא נחליש את הרע שתתנקה תתנקה מהמחשבות הרעות או יחסיתתתנקה מהמחשבות הרעות.

אחרי שהתנקיתמהמחשבות הרעות עכשיו יש איזו מחשבה טובה אתה אל תטיל בה ספק והנה אתה נמצא עלחיובי אבל אני אומר עוד פעם האנשים לפעמים עושים טעות הם מנסים לחשוב חיובי והםנדפקים, הם שליליים יש להם מחשבות שליליות גישה שלילית ואז בן אדם שואל "איך אנייכול תמיד לראות את הטוב ואיך אני יכול תמיד להיות אופטימי, איך אני יכול להעריך אתעצמי איך אני יכול לאהוב את עצמי" אדוני אל תעריך את עצמך ואל תאהב את עצמך אבלתהיה אופטימי.

קודם כל באנתחיל בזה שלא תהיה פסימי קודם כל בא נתחיל בזה שאל תרד על עצמך, קודם כל בא נתחילבזה שאל תשנא את עצמך אחר כך בא נתחיל בזה מבחינתי אז זה אומר "אז מה אני לא יאהבאת עצמי?" לא אל תאהב את עצמך ואל תשנא את עצמך אל תעשה טוב אל תאהב את עצמך, קודםכל בא נתחיל בזה שלא תשנא את עצמך. עכשיו אחרי "שוואלה אני לא שונא את עצמי וגם לאאוהב את עצמי" אוקי סבבה עכשיו רגוע יפה, עכשיו בוא נבנה משהו בוא עכשיו נבנה משהועכשיו כשתבוא אליך איזו מחשבה טובה תאמר לך "אוקי תגיד לי יכול להיות שככה וככה"מחשבה טובה "כן, אוקי יש בזה היגיון? כן, יפה תאמין לה סע עם זה" אל תטיל ספק.

אבל אם בן אדםישר מנסה "איך אני משכנע את עצמי שיש לי ביטחון איך אני משכנע את עצמי שיש לי ערך"מאיפה אתה יכול לשכנע את עצמך שיש לך ערך כאילו אתה כל כולך שקוע במחשבות שליליותמאיפה תצליח להאמין למשהו טוב. הבנו את הסיפור קודם כל תטיל ספק ברע תעבור לניטרליאחר כך נתקדם קדימה.

ש: כן תלוילהקטין את המשקולת כל הטוב.

אליעד: זה לאברור מאליו כי הבן אדם רע לו והוא כל כך רוצה להרגיש טוב שהוא אומר "לא אני חייבלחשוב טוב" אבל אין לו כוח לחשוב טוב ואז הוא לא מצליח לחשוב טוב כי הוא לא מאמיןלטוב ואז יש לו עוד פעם בעיות. לכן אל תנסה לחשוב חיובי תנסה לא לחשוב שלילי אלתנסה לאהוב את עצמך תנסה לא לשנוא את עצמך, אם לא תשנא את עצמך דהיינו, אל תנסהלהעריך את עצמך תנסה לא לא להעריך את עצמך, אל תנסה שיהיה לך ביטחון תנסה שלא יהיהלך חוסר ביטחון לא צריך שיהיה לך ביטחון מספיק שלא יהיה לך חוסר ביטחון גם עם זהאפשר לעבוד.

"ומאיפה אנייכול להרגיש שיש לי ביטחון" לא צריך אין לך ביטחון זה גם בסדר אבל בא נבדוק שגם איןלך חוסר ביטחון, בא ניקח את החוסר ביטחון שלך ננטרל אותו ומה שיהיה יהיה אבל לא"טוב איך אני מפתח ביטחון" מאיפה תביא עכשיו ביטחון כי צריך להאמין למשהו גם צריךלייצר מספיק מחשבות חיוביות וגם צריך להאמין להן מאיפה תביא עכשיו תייצר אותןותאמין להן הרי אתה שקוע במחשבות שליליות. הבנו את הסיפור אל תרדוף אחרי הטוב תברחמהרע לא יהיה רע יהיה נייטרלי אחר כך נבנה משהו חדש.

ש: זה מזכירלי.

אליעד: רגעעוד משפט אחד, זה כמו נגיד אנשים.

ש: אני אתן לךדוגמא.

אליעד:כן.

ש: מישהוחונקים אותו והוא רוצה הוא אומר "לא אני רוצה לחנוק כאילו את...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | אימון אישילחיים, מאמן עסקי, הדרכה, ייעוץ נפשי

הכנס לאתרותהנה מעוד קואצינג, הדרכה, מחשבות רעות, לחשוב חיובי,לחשוב שלילי, מחשבות טובות, יעוץ נפשי, טוב להאמין, איך..., אימון עיסקי ועוד...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49221.aspx