רכישת דירה יד שניה
נכתב על ידי: pavel
תאריך: 03/03/18

בעסקת מקרקעין יש להיזהר ביתר שאת בנוגע לפעולות המתבצעות במהלך העסקה, בעיקר נוכח העובדה כי כיום, מרבית הנכסים בישראל טרם עברו הליכי רישום בלשכות רישום מקרקעין (טאבו), ומי שאינו מומחה בתחום (והדבר נכון גם לגבי עורך דין), עלול לשים את כספו על קרן הצבי ולאבד את נכסו.  טרם רכישת הדירה יש לעשות כך: מקרה של נטילת הלוואה מבנק המובטחת במשכנתא (משכנתא זה שיעבוד המוטל על נכס מקרקעין כפי ש"משכון" זהו שיעבוד המוטל על נכס שאינו מקרקעין), רצוי לפני החתימה על החוזה לעשות "סקר שוק" בין הבנקים, לבדוק ריביות, ערבויות נדרשות ולקבל אישור בכתב מהבנק "הנבחר" על הסכמתו להעניק את המשכנתא המבוקשת. לזכאי משרד השיכון מומלץ לבדוק בבנק למשכנתאות את זכאותם לקבלת משכנתא מסובסדת ("זכאות"),ולדאוג מבעוד מועד להוצאת תעודת זכאות באחד הבנקים. יש לבדוק נסח "טאבו" או אישור זכויות לגבי הדירה, ולוודא כי המוכר של הדירה החותם על החוזה הוא אכן בעל הזכות הנמכרת (או בעל ייפוי כוח לבצע את העסקה). יש לוודא כי הזכויות המפורטות בחוזה תואמות את מצב הזכויות בהתאם לנסח "טאבו", או אישור הזכויות, ובמיוחד לשים לב האם רובצים על הדירה משכנתאות, עיקולים, שיעבודים או כינוס נכסים – אלו הם בדיקות אשר נערכות על ידי עורכי דין באשדוד. חשוב לוודא כי בחוזה יקבעו ערבויות ובטחונות מתאימים, אשר יבטיחו את תשלומי כל המיסים החלים על המוכר לרבות: מס שבח, מס מכירה, מיסי עיריה.   חשוב לציין כי לעיתים מסכימים הצדדים על חתימה על זכרון דברים טרם חתימת החוזה למעשה על מנת להבטיח את קיום העסקה על ידי שני הצדדים. חשוב מאוד!! להצטייד בעורך דין טרם חתימה על זכרון הדברים, שכן זכרון דברים הינו חוזה לכל דבר ועניין והפרתו שווה ערך להפרת חוזה. בשלב השני לאחר מציאת הדירה נערך חוזה לרכישתה. חשוב להחליט טרם עריכת החוזה על מס' דברים: א. גובה תמורת הדירה. ב. מועדי ביצוע תשלום. ג. מועד העברת החזקה בדירה.


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article53520.aspx