פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
נכתב על ידי: pavel
תאריך: 28/04/18

על פי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970 מוטלת חובה על כל בעל רכב לבטח את רכבו בביטוח חובה. כמו כן נקבע בחוק כי חל איסור על אדם לנהוג ברכב ללא נשיאת תעודת ביטוח חובה. אי ציות להוראות אלו יכול לגרור סנקציה פלילית ואזרחית ולהביא לכך שבעל רכב  ללא ביטוח, שיעבור תאונות דרכים לא יקבל פיצוי על נזקיו. גרוע מכך, הוא מסתכן בכך שיחוייב לפצות את הנהג או נוסעיו או הולכי רגל שיפגעו בתאונה.   חוק הפלת"ד אימץ את עקרון האחריות המוחלטת. כלומר אם נגרמה תאונת דרכים, קמה לחברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב, אחריות מוחלטת לפיצוי הנפגעים (נהג ונוסעי הרכב שבוטח על ידה , והולכי רגל שנפגע מהרכב המבוטח על ידה) וזאת ללא קשר לשאלה מי האשם בתאונה.   על כן כל אדם אשר נפגע בתאונת דרכים בין אם נהג ברכב, נסע ברכב או כהולך רגל זכאי לפיצוי בגין נזק גוף אשר נגרם למעט מקרים חריגים כגון מי שגרם לתאונה במתכוון; מי שנהג ברכב כשאין לו רשיון לנהוג בו, למעט רשיון שפקע מחמת אי-תשלום אגרה; מי שהרכב שימש לו, או סייע בידו, לביצוע פשע; מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח.   הפיצוי אותו יקבל כל נפגע בתאונת דרכים נקבע בין היתר לפי אופי הפגיעה, הטיפולים השונים שעבר הנפגע ושעליו לעבור, האם נותרה נכות מהתאונה, הנתונים האינדובידואליים של כל נפגע - גילו, השכלתו, השתכרותו, כיצד משפיעה הנכות על כושר השתכרותו ועוד עוד.   משרדנו עוסק בייצוג אותם נפגעים בתאונות הדרכים, התובעים, מול חברות הביטוח בניסיון לקבל עבורם את הפיצוי המקסימאלי אשר מגיע להם וזאת בהתאם כאמור, לנתונים  האינדובידואליים של הנפגע.   נזקי רכוש: הסיכון הטמון בתאונת דרכים מלבד פגיעת גוף, הינו כמובן, הסיכון לפגיעת רכוש, קרי נזק לרכבים המעורבים בתאונה. על תחום תביעות ביטוח הרכב חלות הוראות של חוק חוזה הביטוחהוראות ספציפיות של המפקח על הביטוח והחוקים הכלליים, לרבות פקודת התעבורה. כאשר מתרחשת תאונת דרכים, נגרמים נזקי רכוש לרכב - נזקים לרכב אשר היה מעורב בתאונה ונזקים לשאר מערכות הרכב. הנהגים נוהגים לעשות ביטוח צד ג' על מנת להימנע מלפצות בגין נזקי רכוש לרכב כל עוד הוכחה אשמתם. ניתן לתבוע פיצוי כספי בגין נזקי רכוש לרכב בתאונת דרכים הן את האחראי לקרות התאונה והן את חברת הביטוח שלו.   כאשר יש ביטוח צד ג', מי שישלם עבור נזקי התאונה בפועל היא חברת הביטוח שביטחה את האחראי לתאונה בביטוח צד ג. אם לניזוק יש ביטוח מקיף הוא יכול לתבוע את חברת הביטוח שלו שתקזז בעצמה את הנזקים מחברת הביטוח של המזיק.   על תביעה לנזקי רכוש בתאונת דרכים חלים דיני הנזיקין, כאשר התנאי הראשון הוא להוכיח כי המזיק אכן הפר חובת זהירות שמוטלת עליו, לדוגמה אי מתן זכות קדימה.


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article53840.aspx