תביעות רשלנות רפואית - למי פונים?
נכתב על ידי: totach kidum
תאריך: 30/10/18

פירושה של רשלנות רפואית הינו מתן טיפול רפואי או שירותים רפואיים תוך סטייה מרמת הזהירות הסבירה.

מדובר בסטייה הגורמת נזק למטופל, נזק אשר לא היה נגרם אלמלא הסטייה. שאלת קיומה של רשלנות רפואית מצד רופא תבחן לאור הקריטריונים הקבועים בסעיף 35-36 לפקודת הנזיקין, לפי מבחן סבירות הטיפול רפואי שננקט או שלא ננקט, וכן לפי הידע הרפואי הקיים ביחס לתקופה ספציפית.

לא כל פגיעה פיסית או נפשית שנתגלתה במהלך או לאחר מתן טיפול רפואי ולא כל מחלה שנתגלתה מקורן ברשלנות רפואית המזכות בפיצוי כספי.

בכדי שתקום ללקוח הניזוק עילה לקבלת פיצוי ,על התביעה לקיים שלושה עקרונות יסוד:

העיקרון הראשון הינו הוכחת עצם קיומה של התרשלות. הוכחת ההתרשלות נעשית באמצעות הגשת חוות דעת רפואית תומכת בעצם ברשלנות רפואית סרטן צוואר הרחם לדוגמה.

העיקרון השני הינו קיומו של קשר סיבתי. יש צורך לבסס ולהוכיח קיומו של קשר בין הטיפול הרפואי הרשלני שניתן לבין קיומו של נזק.

העיקרון השלישי - התרחשותו של נזק. חוות הדעת הרפואית קובעת את שיעור הנזק שנגרם.

רשלנות רפואית קיימת בכל ענפי הרפואה המודרנית, ולכל תחום מאפיינים ייחודיים; כך למשל יכולה לבוא לידי ביטוי רשלנות רפואית בביצוען של פרוצדורות רפואיות שונות כגון ביצועם של ניתוחים הכרחיים מבחינה רפואית, ביצועם של ניתוחים פלסטיים וקוסמטיים, רשלנות בטיפולי שיניים, רשלנות בתחום המיילדות והגניקולוגיה בביצוע מעקב הריון לקוי, ורשלנות רפואית בלידה עצמה.

למידע נוסף על רשלנות רפואית סרטן צוואר הרחם אתם מוזמנים להכנס לפורטל סרטן צוואר הרחם. 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article54865.aspx