הרחבות בקיבוצים - המינהל פרסם נוסח חדש של תצהירי אגף חקלאי בהתאם להוראות החלטה 1180 אך לאן נעלמו הוראות המעבר???
נכתב על ידי: עו"ד אביגדור ליבוביץ
תאריך: 29/03/10

גורמים בכירים במינהל טוענים, כי הוראות המעבר הובאו לידיעת הפקידים עוד לפני כשלושה חודשים, אך מבדיקות שנערכו על ידי הח"מ עולה בבירור כי פקידי המינהל האמונים על אישור העסקאות והנפקת הסכמי הפיתוח והחכירה בנוסחם החדש ובהתאם להוראות ההחלטה, אינם יודעים דבר על פרסום הוראות המעבר!!!

יצויין, כי עשרות רבות של משתכנים "תקועים" וממתינים לפרסום הוראות המעבר, על מנת שניתן יהיה לאשר את העסקאות הממתינות במסדרונות המינהל זה חודשים ארוכים.    

אין ספק כי הוראות החלטה 1180 הופכות את הקערה על פיה בכל הקשור לגביית כספים ממשתכנים בגין דמי פיתוח תשתיות, במסגרת ההרחבות ואסמכתא ראשונה לכך, ניתן לראות בתצהירי האגף החקלאי של המינהל אשר פורסמו לפני מספר ימים.

כאשר בוחנים את נוסח תצהירי המינהל החדשים עולה, כי המשתכנים, האגודה וכן החברה הקבלנית אשר קיבלה עליה לבצע את התשתיות בהרחבה, יידרשו לחתום על התצהירים ולאשר כי הכספים אשר שולמו על ידי המשתכנים, ניגבו בהתאם להוראות החלטה 1180.
החידוש המהותי ביותר במסגרת התצהירים החדשים, הינו כתב התחייבות בלתי חוזרת, עליו חותם ראש המועצה האזורית וכן גזבר המועצה, בו הם מאשרים כי הם האחראים לכל עבודות פיתוח התשתיות הכוללות פיתוח התשתיות בישוב הישן. המינהל מעביר את הסמכויות לרשות המקומית ומעמיד אותה כ"כלב השמירה" מול האגודות השיתופיות על מנת לשמור על העוגה ולוודא כי כספי המשתכנים יועברו אך ורק לצורך פיתוח תשתיות ולא לשימושים אחרים!!!

חידוש נוסף שהוכנס בתצהיר של מורשי החתימה מטעם אגודת המושב הוא, כי מורשי החתימה מצהירים על כך שהם לא נתנו אישור לגוף כלשהו לגבות סכום נוסף מעבר לדמי פיתוח תשתיות בגין ההרחבה והישוב הישן. בכך המינהל מבקש לתת מענה לטענות שהועלו כנגד האגודות כי נגבים כספים נוספים על ידי החברות הקבלניות/יזמיות אשר מועברים בחזרה לאגודות.

המשתכנים חותמים על תצהירים בהתאם לנוסח שרווח עד היום אך בתוספת כי לא יוכלו למכור את המגרש אלא בחלוף 5 שנים מיום החתימה על חוזה חכירה וכן הם נדרשים לאשר את הסכום שנגבה מהם בגין שדרוג התשתיות בישוב הישן.

עדיין נותרה השאלה – לאן נעלמו הוראות המעבר ? ומדוע המינהל לא מפרסם את ההוראות מזה חודשים ארוכים וטוען כי פקידי המינהל מודעים להוראות ופועלים לפיהן?
העיוות המהותי ביותר הזועק לשמיים הוא, מצבם הבעייתי של המשתכנים אשר שוב עומדים חסרי אונים מול הבירוקרטיה של המינהל!!!

הכותב עו"ד אביגדור ליבוביץ, מייצג רוכשים בהרחבות בקיבוצים, מתמחה במינהל מקרקעי ישראל, מיסים והיטלים ובעסקאות מומחה במגזר החקלאי מומחה במגזר הכפרי, מומחה למיסים במגזר החקלאי ובעסקאות נדל"ן ויזמות בתחום המסחרי והמגורים.  

 
אודות המחבר

הכותב עו"ד אביגדור ליבוביץ, הינו הבעלים של משרד עורכי דין אביגדור ליבוביץ ושות',מתגורר במושב בארותיים בעמק חפר ומתמחה מזה שנים בנושאים הקשורים למגזר החקלאי, מינהל מקרקעי ישראל, מושבים, קיבוצים, אגודות שיתופיות, ובעסקאות נדל"ן במגזר החקלאי מכל הסוגים בכל הארץ, לרבות ייצוג מוכרים ורוכשים בעסקאות מכירה ורכישה של נחלות, טיפול בסוגיות של בנים ממשיכים, ניהול עיזבון וצוואות. משרדו של עו"ד ליבוביץ מתמחה בכל הקשור למיסוי מקרקעין, מע"מ, דמי הסכמה והיטלים במגזר החקלאיוכן בייצוג של בעלי זכויות, קבלנים ויזמים בפרויקטים של הרחבות במושבים וקיבוצים, הקמת תחנות דלק ומרכזים מסחריים, שינויי ייעוד, פיצול נחלות, קרקעות חקלאיות, ליווי וייזום של עסקאות.

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article8231.aspx