דף הבית אימון אישי אימון אישי להעריך את מה שיש, לאהוב את מה שיש, האם המציאות רעה או טובה, טוב לחיות או למות, לברר את האמת עד הסוף
להעריך את מה שיש, לאהוב את מה שיש, האם המציאות רעה או טובה, טוב לחיות או למות, לברר את האמת עד הסוף
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 25/11/14 |  צפיות: 2087
להעריך את מהשיש, לאהוב את מה שיש, האם המציאות רעה או טובה, טוב לחיות או למות, לברר את האמתעד הסוף

לא צריך אלתעריכי תשמיצי, סתם אין לזה משמעות בכלל להעריך את מה שיש מה האמת זה טוב או רע, מהאכפת לי למה שאני אעריך את מה שיש אם זה גרוע אני אגיד שזה גרוע למה אני צריךלהעריך את זה.

ש: בשביללהיות מאושרת מה אני צריכה לחשוב שהכל רע?

אליעד: לא אתלא צריכה, לא את צריכה לבדוק מה האמת אם זה טוב "אני רוצה לדעת את זה וליהנות מזהתמיד ואם זה רע אני רוצה לדעת את זה ואני אסבול תמיד", עכשיו אם את מפחדת לחקור אתהאמת את לא תהיי מאושרת באמת זאת אומרת בן אדם קודם כל צריך להיות אמיתי, מה זאתאומרת להיות אמיתי לשאול את עצמו מה האמת "האם המציאות הזאת טובה או רעה" קודם כללברר טוב או רע.

ש: אוקי אםהיא טובה הוא מבסוט אם היא רעה מה הוא אמור לעשות?

אליעד: אם היארעה נדפקת אבל תביני כי לא מדובר פה על אמונה זה לא "שטוב אני אנסה להאמין שהכל טובואני אנסה להאמין שהכל רע" לא אומר, את צריכה לבדוק כמו שאת יודעת שאת קיימת אתצריכה לדעת האם הכל, כאילו את מבינה מה הכוונה "את יודעת שאת קיימת" זה לא כמו שאתיודעת שאני מדבר איתך, מה את יודעת יותר שאני מדבר איתך או שאת קיימת שאת קיימתנכון, את צריכה ברמת ידיעה כזאת לדעת האם הכל טוב או האם הכל רע או האם חלק טובוחלק רע, כאילו את חייבת להגיע למוחלטות להבנה מוחלטת.

ש: זה חייבלהיות הכל, אני יכולה להסתכל על זווית ספציפית בחיים.

אליעד: בסדראבל את צריכה לדעת באופן מוחלט אם זה טוב או רע.

ש: אוקי מהאני עושה עם זה.

אליעד: רגעאבל קודם כל את צריכה שהמציאות תהיה לך ברורה את צריכה אם משהו, אני אתן לך דוגמאעכשיו אני אתן לך רשימה של דברים ותכתבי עשרה דברים שנראים לך רעים ועשרה דבריםשנראים לך טובים ואז אני אשאל אותך "מה הסיבה שהדברים האלה טובים, מה הסיבה שהדבריםהאלה רעים" ואז את תתחילי לתת סיבות, ואז אנחנו נתחיל לחקור ואז את תגלי שפתאום את"רגע למה זה רע, למה זה טוב" את תראי שאצלך תפיסת הטוב והרע היא לא מוחלטת, היא לאמכווננת את לא ברור לך באמת כשאת אומרת, אני אתן לך דוגמא לחיות זה טוב?

ש: תלוי.

אליעד: עבדתהיום אכלת היום?

ש: כן.

אליעד: למהאכלת כי את רוצה לחיות נכון זאת אומרת שאת חושבת שזה טוב, אם היית רוצה למות הייתאוכלת היום לא, נכון בן אדם שרוצה למות אתה רוצה למות למה אתה אוכל אל תאכלתמות.

ש: לא יש הבדלבין למות לבין לא להיות קיים מלכתחילה.

אליעד: עזביאותי מלהיות קיים בעיקרון עכשיו את חושבת שלחיות זה טוב.

ש: נגיד מישהושלא נולד עדיין לעומת מישהו שקיים לא יודע מיומנויות והכל.

אליעד: אנירוצה לשאול שאלה אם עכשיו מישהו ירצה לירות בך את תברחי ממנו?

ש: כן.

אליעד: זאתאומרת שאת חושבת שלחיות זה טוב.

ש: באופן יחסימלקבל כדור בראש.

אליעד: כי אתלא רוצה למות אם היית חושבת שזה טוב אז לא היה אכפת לך "שירה לי בראש".

ש: אבל אני לאסגורה על זה ששווה להיוולד זה משהו אחר.

אליעד: בסדרעזבי אותי אני מדבר עכשיו על רצון לחיות, עכשיו למה זה טוב את בטוחה שזה טובלחיות?

ש: לא.

אליעד: יפה מהאני בא להגיד.

ש: אני בטוחשזה טוב לחיות.

אליעד: אתהבטוח שזה טוב אז אתה יודע אם אתה בטוח שזה טוב לחיות אז אתה סובל, אתה יודע למה כיאם זה כל כך טוב לחיות אז אתה בכל רגע אמור לסבול מזה שבסוף תמות, כי אם הטוב שלךתלוי בכך שאתה חי אז כאילו זה כל כך "אני כל כך בטוח שזה טוב עד כדי כך שאני יכולליהנות מכך שאני חי כי זה כל כך טוב" אז ממילא זה אומר שאתה בכל מקרה אמור לסבולמכך שאתה יודע שהטוב הזה הוא לא נצחי כי בסוף מתים.

ש: אלא אם כןאני לא נצמד לזה שזה טוב, זאת אומרת זה שזה טוב שאני חי זה לא אומר שזה יהיה רעכשאני אמות.

אליעד: אניאגיד לך משהו מה זה נקרא "טוב", טוב מוחלט פירושו שבו תלוי הטוב זאת אומרת אם אתהאומר "תקשיב זה טוב לחיות אבל גם אם אני אמות זה טוב" זאת אומרת שזה לא מספיק טוב,לא בא נשאל אותך שאלה.

ש: מבחינת זהשאתה לא יודע מה זה טוב.

אליעד: כשאתהלא יודע, שניה בא נניח שאתה אומר "לחיות זה טוב" גם אני אומר שלחיות זה טוב אבל אניאשאל אותך שאלה מה ההפך של לחיות למות, למות זה טוב זאת השאלה כי אם התשובה היא שכןאז הסתדרת כי אז הטוב הוא לא בלחיות הטוב הוא במה שקורה.

ש: אבל זהנורא תלוי אני אתן לך דוגמא הייתה לי כלבה מבוגרת מאוד חולה, היו לה חיים מקסימיםובסוף היה עדיף להרדים אותה אז לפני שהיא חלתה זה לא היה טוב למות כשהיא חלתה זהכבר היה עדיף למות.

אליעד: עכשיוכשהיא חלתה את מאוד סבלת כי היא חולה.

ש: גם היאמאוד סבלה.

אליעד: בסדרבואי נדבר עלייך את לא יודעת מה היא, זה כאב לה אז את לא יודעת מה היא סבלה אבלבואי נדבר עלייך, למה סבלת כי אמרת זה מאוד טוב שהיא תחייה והיא הולכת למות נכון,עכשיו אם לא היית יודעת אם זה טוב או רע אם היא תמות או תחיה היית סובלת, אם לאהיית יודעת אם זה טוב או רע אם היא תחיה או תמות אם זה היה אצלך בהשתוות שאת לאיודעת "אין לי מושג אם זה טוב או רע", זאת אומרת שלמה סבלת כי חשבת שזה טוב שהיאתחיה.

ש: כמו שהיאחיה עד אותו רגע.

אליעד: בסדרלא נגדך.

ש: אבל עובדהשכל המחשבה השתנתה ראיתי שהאיכות חיים שלה מתדרדרת אז כבר לא היה ערך.

אליעד: כל מהשאני בעצם בא לומר.

ש: החיים כברלא היו ערך כבר לא היו ערך עליו דווקא לחיות תלוי איך לחיות.

אליעד: בסדראתה סובל כאשר אתה בטוח שדבר אחד יותר טוב מדבר אחר, אתה לא יכול לסבול בלי להיותבטוח שמשהו אחד יותר טוב ממשהו אחר אם בן אדם היה בהשתוות שאין לו מושג מה יותר טובאז "מה למה לי איך אני יכול לסבול", כדי לסבול אתה צריך לרצות כדי לרצות אתה צריךלחשוב שזה יותר טוב, אם אתה לא יודע אם אין לך שמץ של מושג מה יותר טוב אז איך אתהיכול לסבול "אולי זה טוב יותר, אולי זה טוב יותר" אתה לא יודע. עכשיו מה אמרתי לךקודם בן אדם צריך להגיע למוחלטות על טוב ורע, שאלת אותי איך להיות מאושר בן אדםצריך להגיע למוחלטות על טוב ורע תתרכזי.

ש: מצחיק.

אליעד: מהמצחיק?

ש: סתם.

אליעד: בן אדםצריך להגיע למוחלטות על טוב ורע מוחלטות פירושו, נגיד לדוגמא הכלבה שלך עומדת למותואת סובלת בן אדם אומר "איך אני יכול להתמודד עם המצב הזה" התשובה היא תחפש אתהאמת, תשאל את עצמך מה האמת "האם זה טוב שהכלבה תמות כן או לא", עכשיו אבל יש פה גםסיכון גם צריך להבין את זה כי בן אדם לא בטוח אם זה טוב שהכלבה תמות או לא הוא רקנגיד יותר חושב שזה לא טוב מאשר הוא חושב שזה טוב אבל הוא לא בטוח במוחלטות, אבל ישפה סיכון כי מה הוא אומר הוא יש לו בעיה כי הוא חושב שיותר טוב שהיא תחיה אני אומרלו "תקשיב אתה צריך לאמת את המידע האם בטוח שהיא תחיה כן או לא". עכשיו ברגע שהואיאמת את המידע הזה זה יכול להיות שתי אפשרויות, אפשרות אחת שהוא באופן מוחלט יביןשזה לא יותר טוב שהיא תחיה ואז ממילא הוא לא סובל בכלל אבל האפשרות השנייה היא שהואיגלה שבאופן מוחלט שזה טוב שהיא תחיה ואז הוא יסבול פי אלף.

ש: בגלל שהואלא יכול להשיג את מה שהוא חושב.

אליעד: כאילואם היה ברור לו שזה באופן מוחלט שזה טוב שהיא תחיה הוא היה סובל הרבה יותר מאשרשהוא היה רק חושב שזה טוב שהיא תחיה ואני בעצם אומר לבן אדם "אתה צריך לאמת אם זהטוב או רק" ויש פה סיכון. בא נדבר באופן כללי על כל המציאות, בן אדם צריך לאמת האםהמציאות הזאת היא טובה או רעה, קחי את המציאות כמציאות "האם המציאות הזאת כמציאותהאם היא טובה או רעה".

ש: אז רגע ואזאני לא אסבול ואם אני מאמתת.

אליעד: לא אזקודם כל לאמת פירושו בלי שיכול מה יקרה אז כשאת אומרת "אני הולכת".

ש: לאמתבא'.

אליעד: כןלאמת בא'.

ש: אז רגעברגע שלקחתי את ההחלטה המאוד קשה והמאוד ואמרתי אני הולכת להרדים אותה, החלטתישעדיף שהיא תמות עם כל הסיוט והסבל שלי והפחד והכל, החלטתי סופית שזה מה שעדיף.

אליעד: אוקיגם אז לא בטוח שהיית שלמה עם זה.

ש: איך אתהמנתח את מה שהרגשתי.

אליעד: אנימסביר לך עוד פעם תביני.

ש: אז הייתיכבר מוחלטת ידעתי במאה אחוז.

אליעד: לאבמאה אחוז, החלטת אבל עדיין יכול להיות שבתוכך היה לך ספק אם היית צריכה לעשות אתזה אמרת "רגע ואולי אם הייתי הולכת לרופא ההוא היה מביא איזה תרופה".

ש: לא הגיעאיזו נקודה שכבר לא.

אליעד: בסדראני אומר על העיקרון כדי להיות מאושר בחיים אתה צריך להחליט באופן מוחלט "האם החייםהאלו טובים או רעים, האם דפקו אותנו ללא סיבה והכל פה זה גיהנום או שיש פה איזוסיבה וזה ממש טוב", חייב פעם אחת להבין את העניין מה קורה טוב או רע, לא להגיע"טוב...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל רוחני,מנטור, מנטורינג, טיפול נפשי

הכנס לאתרותהנה מעוד מומחה, קאוצינג, האם המציאות רעה..., לחיות אולמות, מוות, שאלות למחשבה, אימון אישי, טוב לחיות או למות, טוב לחיות או למות,...את האמת ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI