דף הבית אימון אישי אימון אישי - אחר שחיקה בזוגיות, שחיקה בעבודה, לשמור על התשוקה, להרגיש פרפרים בזוגיות, שגרה בזוגיות, שעמום בזוגיות, ריגוש בזוגיות, ליצור תשוקה, חוסר אהבה, אהבה נחלשה, ל
שחיקה בזוגיות, שחיקה בעבודה, לשמור על התשוקה, להרגיש פרפרים בזוגיות, שגרה בזוגיות, שעמום בזוגיות, ריגוש בזוגיות, ליצור תשוקה, חוסר אהבה, אהבה נחלשה, ל
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 21/12/15 |  צפיות: 1070
שחיקה בזוגיות,שחיקה בעבודה, לשמור על התשוקה, להרגיש פרפרים בזוגיות, שגרה בזוגיות, שעמוםבזוגיות, ריגוש בזוגיות, ליצור תשוקה, חוסר אהבה, אהבה נחלשה, לאהוב את מהשיש

הנושא הבא הואכזה, אוקי נגיד אנשים בזוגיות מתחילים לצאת טוב להם נחמד להם וכו' עד שפתאוםהפרפרים נגמרים או ההתלהבות נגמרת או מה שזה לא יהיה שזה יכול להיות.

ש: אגב זהמתחבר לשיחה שלנו עם הסמים.

אליעד: בסדרסבבה.

ש: אני אומרזה אותו דבר.

אליעד: ויכוללהיות שזה ההתלהבות נגמרת אחרי שנגמרים הפרפרים יכול להיות שההתלהבות נגמרת אחרישיש להם ילד, יכול להיות שההתלהבות נגמרת אחרי שהם מפסיקים לריב יכול להיותשההתלהבות נגמרת אחרי שהם עוברים לגור ביחד אחרי שהם מתחתנים, ההתלהבות נגמרת ואזהם נגיד מתחילים לריב ולא יודעים אם זה מתאים להם וכו'. השאלה היא איך אפשר להמשיךלשמר את ההתלהבות את התשוקה את האהבה ההתאהבות איך שלא נקרא לזה, מה התשובה?

ש: מי בכללרוצה לשמר, כן למה הוא צריך לשמר את זה.

אליעד: בהנחהשאתה רוצה לשמר ואשתך אומרת לך אני יותר לא מתלהבת נניח, נניח שאתה רוצה לשמר והיאבכלל לא מתלהבת מה אתה מציע לה לעשות?

ש: הייתי חוזרלמקורות למה בכלל מלכתחילה הייתה ההתמזגות הזאת.

אליעד: כי היאהרגישה בודדה ועכשיו אחרי שהיא התחתנה אין לה עניין יותר בזה כי היא כבר לא מרגישהבודדה ואתה לא ממלא לה את החיסרון, הרגישה שאין לה ערך נתת לה ערך היא לא צריכהאותך יותר.

ש: שתטפלבעצמה.

אליעד: אנחנויודעים שהיא צריכה לטפל בעצמה לכן אנחנו מדברים על זה עכשיו.

ש: למה הואצריך לפתור את הבעיה.

אליעד: נגידשהיא באה לטפל בעצמה הלאה מה הפתרון?

ש: נתת אתהפתרון עכשיו.

אליעד: מההפתרון?

ש: זאת התשובהבדיוק יש לה חיסרון היה לה חיסרון מולך תדאג שיהיה לה חיסרון מולך לא משנה איך.

אליעד:מה?

ש: תדאגאיכשהו כרגע לא מדובר על הדרך כרגע אלא שיהיה לה חיסרון מולך שתמלא לה, שיהיה לך אתהחיסרון מולך ושהיא תחשוב שאתה זה שצריך למלא אותו.

אליעד: מה זהאומר לבגוד בה ואז לחזור אליה?

ש: לדוגמא זאתגם אופציה.

אליעד: זאתהעצה?

ש: לא זאת לאהעצה.

אליעד: היארצתה ילד עכשיו יש לה ילד היא כבר לא רוצה יותר את הזוגיות, רגע שנייה היא רצתה ילדהביאו ילד היא כבר לא מתלהבת יותר מהזוגיות כבר יש לה ילד.

ש: אם רק בגללהילד.

אליעד: כן רקבגלל הילד.

ש: אם רק בגללהילד שום דבר לא יעזור.

אליעד: אז מהלעשות?

ש: אין מהלעשות.

אליעד: מהלעשות, התשובה שלך זה אין מה לעשות תיפרדו?

ש: לא.

אליעד: אז מהלעשות?

ש: התשובה היאבגלל שאני חושב שאם זה היה בגלל שיש לה ילד.

אליעד: מהלעשות?

ש: אם לא חסרלה שום דבר לא יעזור לך שום דבר.

אליעד: אנישאלתי היא שואלת אותך מה לעשות.

ש: זאת בדיוקהתשובה של השאלה הקודמת היא צריכה לקחת החלטה מה היא רוצה לעשות.

אליעד: היארוצה למצוא דרך להישאר בזוגיות והיא מרגישה שהיא לא מתלהבת יותר.

ש: יפה היארוצה קודם כל היא רוצה.

אליעד: היארוצה כן.

ש: מה נותנתלה הזוגיות למה את רוצה להישאר בזוגיות.

אליעד: "לאיודעת" זה מה שהיא באה לשאול.

ש: אז עכשיוצריך לשאול בדיוק את אותה שאלה כמו מקודם אותה שאלה.

אליעד: אותהשאלה?

ש: מה המהותבא נלך למהות.

אליעד: היאשואלת "אני בכלל לא יודעת אם יש מהות או לא, אני בכלל רוצה אם באמת כדאי לי להישארבזוגיות או לא".

ש: איזה צרכיםהאיש הזה ממלא לך.

אליעד: "איזהצרכים לא יודעת".

ש: והאם הואממלא לך בכלל אז עכשיו להתחיל לשאול.

אליעד: "איזהצרכים לא יודעת" זאת השאלה היא לא יודעת.

ש: את בודדהממלא לך את הצורך הזה? לא, אוקי את ככה הוא ממלא לך את הצורך הזה?

אליעד: ולכןתיפרדי?

ש: אם היאאיתו לא.

אליעד: התשובהשלך זה ולכן תיפרדי.

ש: בא נעשה זהכמו שעשינו לוח על הזה נעשה.

אליעד: אתצודקת ולכן תיפרדי?

ש: יכול להיותשבסופו של דבר היא תגיע למסקנה שאם זה שהיא רוצה לשפר את הזוגיות זה לא אפשרי כיהוא לא ממלא לה מספיק צרכים והוא לא נותן לה מספיק מה שהיא רוצה, אם לא טוב לה איתושתחפש מישהו אחר שכן ימלא לה.

אליעד: לא אתניסחת, לא מההתחלה נגיד מישהי באה להתייעץ איתך אומרת לך "תקשיבי יוצאת עם מישהוהיה לנו טוב זה וזה אבל לאחרונה אני מרגישה שאני פחות מתלהבת ממנו, מה את מציעהלעשות?", "למה את פחות מתלהבת ממנו? כי..." חופרים וחופרים מגיעים לזה שפעם הייתהלה מריבה עם אמא שלה ואז בדיוק הם הכירו ואז זה עזר לה מאוד ועכשיו היא כבר השלימהעם אמא שלה ואז היא לא מרגישה כל כך שהוא תומך בה כי היא כבר השלימה עם אמא שלה. אזמה הפתרון?

ש: דבריםאחרים שהוא מענה לה עליהם.

אליעד:איזה?

ש: לא יודעתהוא נותן לה סקס טוב הוא עוזר לה כלכלית והוא עושה ככה או עושה ככה לא יודעת.

אליעד: זה לאמרגש אותה יותר.

ש: מה כן מרגשאותה?

אליעד: לאיודע.

ש: לא אבל מהלא יודע?

אליעד: היאשואלת.

ש: נגיד היאתמצא משהו היא תמצא איזשהו צורך, נמצא בור שהוא ממלא אותו תמיד נמצא. זה פתרון אחדבטח יש עוד פתרונות.

אליעד: אז באנלך על הפתרון האחד הזה אז ככה בפשיטות, אוקי בן אדם מרגיש טוב ממה שממלא לו אתהרצון בן אדם אוהב את מה שעושה לו טוב.

ש: הוא רודףאחריה הוא אומר לה כמה היא יפה.

אליעד: בסדרשנייה.

ש: אם היא שםעדיין זה אומר שהיא חושבת שהוא עושה לה יותר טוב מרע.

אליעד: לא אבלהיא לא יודעת אם היא רוצה להישאר שם או לא זאת השאלה.

ש: בסדר ההיאפגיעה בגלל שהיא לא רואה מספיק עתיד ואיזה מילוי רצונות.

אליעד: נכון,זאת שאלה מוכרת ושאלה ידועה של אנשים שמגיעים לשלב שהם לא אוהבים יותר רוצים לדעתמה לעשות ממה זה נובע ומה לעשות. אז זה עובד ככה אוקי בן אדם אוהב את עצמו והואאוהב את מה שעושה לו טוב מי שעושה לו טוב הוא אוהב אותו, בסדר בגדול ואז הוא יגיד"כן אבל אמא שלי עושה לי רע ואני אוהב אותה" כי עושה לך טוב לאהוב אותה אם לא היהעושה לך טוב לאהוב אותה לא היית אוהב אותה, בסדר לא משנה סתם בסוף אתה אוהב את מהשעושה לך טוב ושעושה לך טוב לאהוב אותו לא משנה איך תסובב את הגלגל.

בין כך וביןכך מה שקורה זה שאנשים נמצאים בקשר הם ממלאים, נגיד בן אדם מתחיל לעבוד באיזו עבודהואז הוא מאוד מתלהב זה וזה ואז הוא מרגיש שחיקה בעבודה, מה הוא יכול לעשות כדי לאלהרגיש שחיקה בעבודה, שחיקה בזוגיות מה לעשות כדי לא להרגיש בזוגיות? והתשובה היאכזאת שנייה.

ש: גם מולהמציאות בכללי.

אליעד: מולהמציאות מול משהו, אוקי עכשיו אז ככה בן אדם בשביל שהוא יוכל להרגיש את ההתלהבות אתהתשוקה את ההתרגשות הוא צריך שיהיה לו איזה חיסרון שמתמלא לו ולכן אם בן אדם לדוגמאאומר, נגיד שבן אדם נגיד יצא עם מישהי ונגיד היא הפסיקה לרגש אותו מה שצריך לעשותזה למצוא חיסרון חדש שהיא ממלאת אותו. עכשיו מה זה אומר? זה אומר או לעלות את הרףיותר למעלה לבקש ממנה בקשות חדשות ואז כל פעם שהיא תמלא את הרצונות האלה הוא יתלהבעוד יותר.

אבל מההחיסרון בזה שיכול להיות שימאס לה ממנו כי הוא כל הזמן מבקש בקשות חדשות ומצד שניגם יכול להיות שהיא תתחיל לבקש ממנו בקשות חדשות והוא לא ירצה את זה, נכון ולכן מהשאפשר לעשות זה לנסות למצוא את המצב הקיים ולשאול איזה חסרונות המצב הקיים ממלא שאםלא המצב הקיים היו החסרונות האלה.

ש: עודפעם.

אליעד: פשוטלקחת את המצב הקיים ולעשות הפוך, אוקי אם לא היה את המצב הקיים "אם נגיד היינומתגרשים הייתי מתפטר" לא יודע מה איזה חסרונות היו קיימים היו קורים ואז לרצות למלאאת החסרונות האלה שהיו קורים אם היית עוזב את מערכת היחסים הזאת. וכשתזדהה כשבן אדםמזדהה עם הרצונות עם החסרונות שהיו נוצרים לו אם הוא לא היה במערכת יחסים הנוכחיתאוטומטית זה יכול לגרום לו להתרגש לאורך זמן מעצם זה.

ש: שהוא לארוצה להיות במצב ההוא מצד הכוונות.

אליעד: איךעושים את זה? נגיד יש אנשים חולים לדוגמא נגיד שהם יום אחד נהיים חולים ואז נהיהלהם רע והם לא יודעים אם נמאס להם מהחיים ואז הם מוצאים "תגיד תודה שאתה נושם"נכון? "אתה נושם לא היית זה מה היה קורה? לא היית נושם לפחות אתה רואה, נכון היהיכול להיות יותר גרוע אתה רואה יפה" אז כל בוקר הוא קם "איזה מזל אני רואה אני נושםואני נושם" וזה מה שממלא לו את החיסרון.

ש: אז להעמיקאת היותר גרוע?

אליעד: לא זהלא על היותר גרוע הכוונה היא אם אתה רוצה להתמיד במשהו, בן אדם מתחיל באיזה משהוואז הוא מתלהב ואחרי שנגרמה ההתלהבות של ההתחלה טוב איך מתחזקים את זה בשוטף? עכשיוהתלהבות נוצרת מזה חושב שזה ממלא לו את החיסרון אז או שתציב רף יותר גבוהה ואז כלהזמן כאילו תהיה איזו התפתחות אבל בהנחה שלא ניתן להציב רף יותר גבוהה ובהנחה שזהיציק לך יציק לה יציק לו יציק להם, נגיד בן אדם נגיד נמאס לו בעבודה אוקי אז תציברף שאתה רוצה להרוויח יותר כסף ואז אתה כל הזמן תתרגש.

בהנחה שאתה לאיכול להרוויח יותר כסף או אתה לא רוצה או לא מעוניין פשוט תבדוק איזה חיסרון זהממלא לך בשוטף וכאשר המוח יתוכנת לראות באופן שוטף רציף את החיסרון שזה ממלא לבןאדם בשוטף ממילא הוא יכול להתלהב מזה בשוטף כי הבעיה שהבן אדם לא מתלהב זה כי הואלא רואה את החיסרון שמתמלא לו זאת הבעיה, אתה רוצה להתלהב ממשהו תראה את החיסרוןשממלא לך לא משנה מה יש לבן אדם, בן אדם מרגיש שעמום ריקנות תראה את החסרונות שהיולך אם לא היה לך את מה שיש לך וזה יאפשר לך לאהוב ולשמוח מזה שיש לך את מה שישלך.

בן אדם עוברלבית חדש הוא מאוד שמח אחר כך זה כבר משעמם אותו, אוקי לך בבקשה למקום אחר תראה איךזה לגור בבית ישן וכו' ואז פתאום אתה תתלהב מהבית החדש, במילים אחרות תנסה לזכור אתהחסרונות שהבית החדש ממלא לך.

ש: מה ההבדלבין לראות מה טוב בזה לבין לראות את החסרונות של זה.

אליעד: זהאותו דבר, מה טוב בזה נוצר? באמצעות החסרונות שזה ממלא. מה אתה רוצה להגיד?

ש: כאילובמילים אחרות להעריך את זה להעריך את מה שיש לך.

אליעד: נכוןוהשאלה היא אבל איך להעריך את מה שיש לך, אתה לדוגמא נגיד מתחיל לעבוד באיזו עבודהואז איך שאתה מתחיל לעבוד אתה ממש שמח "איזה כייף מצאתי עבודה אני יודע מה לעשות עםעצמי מצאתי עבודה", אוקי אחרי חודש חודשיים מתחיל להימאס לך "העבודה קשה זה וזה"כבר אין לך את ההתלהבות של ההתחלה של "איזה כייף מצאתי עבודה", מה לעשות? להגיד"רגע אם לא הייתה לי את העבודה איזה חיסרון היה נוצר לי? יפה זה החיסרון שאני רוצהלמלא".

לפעמים זהיהיה החיסרון הראשון ולפעמים זה גם יכול להיות חיסרון חדש, לא תמיד זה אומר אם לאיהיה לך את זה אתה תחזור לחיסרון הראשון יכול להיות שאם לא היה לך את זה יהיהחיסרון חדש וצריך לרצות למלא את החיסרון החדש הזה. בודקים "מה יש לי אם לא יהיה ליאת זה איזה חסרונות יהיה לי? אוקי אני רוצה למלא את החסרונות האלה", ככל שבן אדםירצה יותר למלא את החסרונות האלה ככה הוא יותר ירצה את מה שיש לו זה הכל.

ש: זה היהבעצם המבנה של הרצון.

אליעד:נכון.

ש: אבל אני לאמבין זאת תשובה מה שאתה נותן זאת תשובה שאני מרגיש שהיא תשובה יחסית.

אליעד: נכוןהיא יחסית.

ש: כי אנילדוגמא ישר קפצתי למה לא לנסות להבין למה אני כל פעם מתאכזב.

אליעד: זאתבעיה אחרת זאת שאלה אחרת, זה כיוון אחר הלאה.

ש: נראה ליפתרון נוסף זה לגרום לאותו אדם אישה להבין שזה לא משנה, זה פשוט לא משנה לו זה פשוטלא משנה.

אליעד: שמה לאמשנה?

ש: לא משנה אםהיא איתו או אם היא עם גבר אחר.

אליעד: ולכןהיא צריכה לעזוב?

ש: לא ולכן זהבסדר להישאר ולעשות את המאמץ של לחפש את החסרונות.

אליעד: להתאמץכל כך, לא הבנתי עוד פעם מה את אומרת?

ש: זה לא משנהעם כולם צריך להתאמץ עם כולם נגמרת בסוף נגמרים הפרפרים.

אליעד: לאתמיד זה הקטע שלא זה מה שאני מחדש שלא. עוד פעם באופן יחסי זה נכון כל בן אדםשמתמלא לו הרצון הוא פחות נהנה מהדבר שממלא לו הרצון כי הרצון שלו כבר התמלא אבל זהלא מחויב זה מה שאני אומר. אני מסביר את המנגנון עכשיו תעשה מה שאתה רוצה, המנגנוןהוא שאם תזכור את החיסרון שמתמלא לך אתה תתלהב ממנו זה הכל.

ש: אבל אם אתהאומר שזה לא משנה עכשיו אם תעזבי את החבר שלך או תישארי איתו.

אליעד: אבלהיא לא שאלה את זה מלכתחילה היא שאלה "מה אני יכולה לעשות כדי להתלהב ולהישאר?",תשובה תחפשי איזה חסרונות זה ממלא לך.

ש: אפשר לגעתבזה לדוגמא לדעתי אני הייתי לוקח את האנלוגיה של אוכל לדוגמא, למה כי זה משהושאנחנו עושים אותו הרבה זמן מאז שאני זוכר.

אליעד:שמה?

ש: אוכל, מהאני עושה כדי להתלהב מאוכל כי זה משהו שבאופן יחסי אני עושה אותו הרבה.

אליעד: ואתהלא צריך את החיסרון אתה נזכר בכל מקרה כל הזמן.

ש: לא אבל אנימשנה את האוכל אני רוצה אני עושה כל מיני דברים זה לא שאני אוכל את אותו האוכל כלהזמן, זה מערכת זוגית לכל דבר אוכל באמת.

אליעד: טובהבנו את הסיפור?

ש: אפשר שאלהקטנה?

אליעד: כןדבר.

ש: השאלה היאאם אין רכיב בזוגיות הוא מייצר את האהבה את העניין.

אליעד: מהשיוצר את העניין זה מילוי הרצון.

ש: אז בעצםאתה לא מודע לו.

אליעד: אזתהיה מודע לו.

ש: לא אנישואל.

אליעד: הבנתיאז אם אתה מודע לא זה כבר לא יעניין אותך יותר, זה מה שאתה אומר?

ש: כן.

אליעד: מהיבטמסוים גם זה נכון, מה האמת שנייה זה חוזר לשיחה הקודמת שאם בן אדם לצורך הענייןיראה את החסרונות שזה ממלא לו זה גם יכול פחות למלא לו אותם כי הוא יגיד "זה כבר לאנותן לי את זה" כמו בסיגריה אם אתה תדע מה הסיגריה נותנת לך היא כבר לא תיתן לך אתזה, נכון אבל זה בהנחה שאתה רוצה פתרון מוחלט אם אתה רוצה פתרון יחסי זה מספק לך אתזה מה הבעיה בזה.

ש: לא גםביחסי לא? גם ביחסי כאילו התשוקה הגדולה אם ניקח זה כאילו מזה שהוא לא בסדר מזהשהוא לא מחשב את זה, כאילו הוא לא אומר "יש לי פה, זה מעניין לי פה".

אליעד: האםמחויב שבן אדם נגיד נמצא בזוגיות האם מחויב שהוא ירגיש את התשוקה הגדולה בהתחלהיותר מאשר בהמשך? לא מחויב יכול להיות שמה שחשוב לו זה דווקא לדעת שהוא מסוגל לשמורעל הזוגיות ואז דווקא כשהוא מצליח לשמור על הזוגיות זה יהיה יותר נחמד לו מאשרלהתחיל לצאת נגיד עם מישהי עם מישהו למה כי הוא אומר "זה אני בכל מקרה יודע שאנייכול לעשות אבל להצליח להתמיד בזה?" כל יום שהוא מתמיד זה נותן לו שמחה יותר גדולהמאשר בהתחלה, למה? כי הוא מזדהה עם הרצון להתמיד יותר מאשר עם הרצון לכבוש נגידלדוגמא, תלוי מה הוא רוצה יותר. הבנו?

ש: שנייה אזמה אתה אומר שהתשובה?

אליעד: שמה מההשאלה?

ש: הרכיב שלהאהבה התשוקה נגיד לאהבה אז זה לא חלק, אין שמה רכיב של עיוורון?

אליעד:שמה?

ש: רכיב שלעיוורון שהאדם לא מודע "זה ממלא לי את זה".

אליעד: נכוןואז מה קורה ואז אחרי זמן מסוים כשזה לא ממלא לו יותר את הרצון שהוא לא מודע אליואז הוא אומר "אני מרגיש שחיקה מרגיש פה מרגיש שם".

ש: אבל זאת לאהייתה התשוקה שהייתה ההיא הייתה עיוורת הוא לא מודע.

אליעד: זהשהתשוקה לא עיוורת זה לא בהכרח שהיא פחות טובה.

ש: מה אתהאומר?

אליעד: כןהבנתי אותך זה מה שאני אומר.

ש: למה אתהאומר את זה?

אליעד: כי זהלא בהכרח לא פחות טוב.

ש: זה לא נראהכאילו חיצוני כזה.

אליעד: מהיבטמסוים אז בסדר בהיבט מסוים מהיבט מסוים, אני אומר אם בן אדם יהיה מודע לחיסרון שזהממלא לו אז זה פחות ימלא לו את החיסרון בסדר יש גם היבט כזה.

ש: אז מההיבטהזה הפתרון הזה לא...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | אימון אישימומלץ, מאמן אישי ועסקי, טיפול אישי, קאוצינג

הכנס לאתרותהנה מעוד טיפול הוליסטי, מטפל רגשי, אליעדכהן, חוסר, אליעד כהן, להרגיש..., הרגשה, אהבה, תחושות, כהן אליעד ועוד...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI