דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים אנטרה ביו בע"מ מודיעה על התוצאות הכספיות ברבעון השלישי של 2020 ומוסרת עדכון קליני
אנטרה ביו בע"מ מודיעה על התוצאות הכספיות ברבעון השלישי של 2020 ומוסרת עדכון קליני
חיים נוי 19/11/20 |  צפיות: 118

אנטרה ביו בע"מ מודיעה על התוצאות הכספיות ברבעון השלישי של 2020 ומוסרת עדכון קליני

השלימה את הגיוס במחקר הקליני שלב 2 של EB613, ממוצבת כמוצר לבניית עצמות שניתן דרך הפה הפוטנציאלי הראשון לטיפול בדלדול העצם

נתוני ביניים אחרי 6 חודשים חיוביים של צפיפות מינרלים בעצם (BMD) דווחו במחקר הקליני שלב 2 של EB613

החברה מצפה לדווח על נתוני סמנים ביולוגיים שכוללים את המנה של 2.5 mg ברבעון הראשון של 2021 ונתונים סופיים מהניסוי שלב 2 כולל BMD ברבעון השני של 2021

החברה תארח שיחת ועידה ושידור אינטרנט היום בשעה 8:30 בבוקר שעון החוף המזרחי

בוסטון וירושלים, 19 בנובמבר 2020, (GLOBE NEWSWIRE) :

אנטרה ביו בע"מ (NASDAQ: ENTX), מובילה בפיתוח של תרופות של מולקולות גדולות שניתנות דרך הפה, הודיעה על התוצאות הכספיות והתפעוליות ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2020 ומסרה עדכון קליני על EB613, המוצר הפוטנציאלי הניתן דרך הפה המוביל שלה לטיפול בדלדול העצם.

דגשים מהרבעון השלישי של 2020 ומהזמן האחרון

  • השלמת הגיוס עם 161נבדקות שחולקו באקראי במחקר שלב 2 של EB613 לטיפול בדלדול העצם: EB613 הוא הורמון פראתירואיד אנושי (1-34) (PTH)שניתן דרך הפה והוא המוצר לבנייתעצמות שניתן דרך הפה הפוטנציאלי הראשון לטיפול בדלדול העצם. הניסוי הקלינישלב 2 הוא מחקר עם טווח מינון מבוקר פלצבו בנבדקות אחרי תום וסת עם דלדולהעצם, או צפיפות מינרלים בעצם (BMD) נמוכה. הניסוי הזה מתבצע בארבעהמרכזים רפואיים מובילים בישראל ויעד הגיוס הראשוני היה 160 נבדקות. על סמךנתוני הביניים אחרי שלושה חודשים של הסמנים הביוכימיים והבטיחות מ-80 הנבדקותהראשונות שחולקו באקראי, הפרוטוקול של שלב 2 שונה ברבעון השלישי: שתי המנותהקטנות יותר של EB613 (0.5 mg ו-1.0 mg) הופסקו ונוספה מנה של 2.5mg.
  • נתוני בינייםחיוביים בניסוי הקליני שלב 2 של EB613 לטיפול בדלדול העצם: ברבעון השלישי, אנטרה הודיעה על נתוני ביניים אחרי 6חודשים של סמנים ביולוגיים ו-BMD מ-50%, או 80 החולות הראשונות שגויסובניסוי הקליני שלב 2 שלה ב-EB613.הנתונים הצביעו על כך שיש ל-EB613 השפעה משמעותית וחיובית על ה-BMD של עמוד השדרה המותני באופן תלוי במנה. EB613 יצר גידול מתואם לפלצבו ממוצע ב-BMD של עמוד השדרה המותני של 2.15% (p= 0.08) אצל 14 החולות בזרוע הטיפול של 1.5 mg, בהשוואה ל-16 החולות שבזרועהפלצבו. הגידול המתואם לפלצבו כללגידול ממוצע ב-BMD של 1.44% בזרוע הטיפול של 1.5 mg בהשוואה לקיטון ממוצע של 0.71% בזרוע הפלצבו. ניתוח נוסף של השינויים ב-BMD בשלוש קבוצות הטיפול היותר קטנות ב-EB613 (0.5 mg, 1.0 mg ו-1.5 mg) הראה מגמה תלוית מנה מובהקת באחוזהשינוי ב-BMD של עמוד השדרה המותני. התגובה למנות תמכה בהחלטה של אנטרה לכלול מנה גדולהיותר של 2.5 mg בניסוי כדי להגדיל פוטנציאלית אתהיעילות.
  • התפתחות נמשכתבצנרת: אנטרה מזהה מטרות חדשות לפיתוח קדם קליני על בסיס הפלטפורמה להחדרתתרופות דרך הפה שלה, וגם פיתוח פורמולציות אופטימליות ל-EB612 כהכנה למחקר שלב 2b או שלב 3 פוטנציאלי בתת-פעילות מצדהתריס ב-2021 או 2022. אנטרה השלימה בעבר בהצלחה מחקר שלב 2a אחד של EB612 בהתוויה הזאת.
  • ההסכם לשיתוף פעולהעם אמג'ן: הושלמו כמה מחקרים תוך שימוש בטכנולוגיה של אנטרה כדי להעריךפורמולציות שונות של תרופה של אמג'ן. בנוסף לשיתוף הפעולה שלה עם אמג'ן,אנטרה מעריכה באופן פעיל הזדמנויות אחרות לפיתוח עסקי עם חברות תרופות אחרות.

"אנחנו מאוד מעודדים מתוצאות הביניים מתוכנית EB613 שלנו בדלדול העצם וגם מהיכולת שלנו להשלים את הגיוס לאור הקשיים הרבים בגלל מגיפת קוביד-19. ההשפעה החיובית של EB613 על ה-BMD של עמוד השדרה המותני באופן תלוי במנה חשובה, כי BMD הוא מדד מאוד מקובל של חומרת המחלה. אחרי שהשלמנו לאחרונה את הגיוס, ובהנחה שנשיג תוצאות ראשוניות חיוביות, אנחנו מצפים למחקר שלב 3 עם נקודת סיום ראשונית של גידול ב-BMD של עמוד השדרה המותני במסגרת המסלול הרגולטורי 505 (b)(2) על סמך הדיונים הקודמים שלנו עם מינהל המזון והתרופות של ארה"ב", אמר ד"ר רוז'ה גראסו, מנהל ומנכ"ל זמני של אנטרה. "על סמך נתונים של מחקר שוק שנערך בתחילת 2020, ברור של-EB613 יש הצעת ערך חזקה בשוק. אם נצליח להשלים בהצלחה את הפיתוח הקליני ונקבל אישור רגולטורי, ייתכן ש-EB613 יתקבל היטב אצל חולים ורופאים כאחד".

תוצאות כספיות של תשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020

ההכנסות בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 היו $144,000, בהשוואה ל-$134,000 בתשעת החודשים הראשונים של 2019, עם הכנסות בשתי השנים המיוחסות לשירותי מו"פ שסופקו לאמג'ן. עלות ההכנסות בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 ו-2019 היו $104,000 ו-$102,000, בהתאמה, וכללו משכורות והוצאות קשורות בקשר לשירותי המו"פ שסופקו לאמג'ן.

ההוצאות התפעוליות היו 8.9 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 לעומת 8.0 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2019. ההפסד התפעולי של אנטרה היה (8.8) מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 לעומת (8.0) מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2019.

הוצאות המחקר ופיתוח היו 5.2 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 לעומת 5.2 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2019. גידול בהוצאה על ניסויים קליניים בתקופת תשעת החודשים ב-2020 בעיקר בגלל הביצוע של הניסוי הקליני שלב 2 של EB613 קוזז על ידי קיטון בהוצאות שקשורות לפעילויות קדם קליניות, הוצאות ייצור והוצאות שקשורות לשכר.

הוצאות כלליות ומנהלה היו 3.7 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 לעומת 2.8 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2019. הגידול היה בעיקר בגלל גידול בהוצאות שקשורות לשכר, שכר אנשי מקצוע ועורכי דין ועלויות ביטוח.

ההפסד הכולל הנקי היה (7.7) מיליון דולר או$(0.42)למניה רגילה בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 לעומת (7.4) מיליון דולר או $(0.63) למניה רגילה בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2019. השינוי בהפסד הנקי הוא בעיקר בגלל גידול בהוצאות התפעוליות הכוללות.

ב-30 בספטמבר 2020 היו לאנטרה 7.1 מיליון דולר במזומנים ושווי ערך מזומנים, לעומת 15.2 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2019 .

אנטרה מצפה להפסד תפעולי של לפחות 11.4 מיליון דולר בשנה שמסתיימת ב-31 בדצמבר 2020 ומאמינה שמצב המזומנים הנוכחי שלה יספיק כדי לממן את הפעילות שלה לתוך הרבעון השני של 2021.

מידע על שיחת ועידה ושידור אינטרנט

ההנהלה של אנטרה תארח שיחת ועידה ביום חמישי, 19 בנובמבר 2020 בשעה 8:30 בבוקר שעון החוף המזרחי כדי לדון בתוצאות הרבעון. אחרי ההערות של אנטרה יהיו שאלות ותשובות. כדי להשתתף בשיחה החיה, חייגו בבקשה (855) 547-3865 (בתוך ארה"ב) או (409) 217-8787 (מחוץ לארה"ב) ותמסרו את זיהוי הוועידה "9495026" חמש עד עשר דקות לפני תחילת השיחה.

כדי לגשת לשידור אודיו אינטרנטי ישיר של המצגת בעמוד "קשרי משקיעים" של האתר של אנטרה, תלחצו בבקשה כאן השמעה חוזרת של השידור האינטרנטי תישמר באתר של אנטרה במשך בערך 45 ימים אחרי המצגת.

אודות אנטרה ביו

אנטרה היא מובילה בפיתוח של תרופות של מולקולות גדולות שניתנות דרך הפה לשימוש בתחומים עם צורך רפואי גדול שלא נענה כשהאימוץ של טיפול באמצעות זריקה מוגבל בגלל עלות, נוחות וקשיי ציות של החולים. טכנולוגיית החדרת התרופות דרך הפה הקניינית של החברה מיועדת לתת מענה לאתגרים הטכניים של ספיגה גרועה, שונות גבוהה ואי יכולת להביא מולקולות גדולות למיקום היעד בגוף באמצעות שימוש במגביר ספיגה סינתטי כדי לאפשר את הספיגה של מולקולות גדולות, ומעכבי פרוטאז כדי למנוע הגרעה אנזימטית ולתמוך בהבאה לרקמות היעד. המוצרים הפוטנציאליים הכי מתקדמים של החברה, EB613 לטיפול בדלדול העצם ו-EB612 לטיפול בתת-פעילות מצד התריס, נמצאות בפיתוח קליני שלב 2. אנטרה גם נותנת רישיונות לטכנולוגיה שלה לחברות ביופארמה לשימוש עם התרכובות הקנייניות שלהן, ועד היום יצרה שיתוף פעולה עם Amgen Inc.. למידע נוסף על אנטרה ביו, בקרו בבקשה באתר www.enterabio.com.

ליצירת קשר:

Jonathan Lieber, CFO
Tel: +001617-362-3579
jon@enterabio.com

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
קבוצת מילה בוחרת את Leddar Pixell של לידרטק לשאטל האוטונומי MILLA POD
קבוצת מילה בחרה את Leddar™ Pixell שזכה בפרסים כלידאר הקדמי לשאטל האוטונומי שלה MILLA POD קבוצת מילה בחרה את Leddar™ Pixell שזכה בפרסים כלידאר הקדמי לשאטל האוטונומי שלה MILLA POD

זינגה ומכווננת המכוניות ליברטי ווק משיקות תחרות עיצוב יחידה במינה לתכונה החדשה Elite Tuners של CSR Racing 2
העיצוב של המנצח בתחרות "עצב עטיפה" של התכונה Elite Tuners של CSR2 יוצג במשחק ויושם על מכונית בעולם האמיתי על ידי ליברטי ווק

Logz.io מודיעה על סבב מימון של 23 מיליון דולר
המימון האחרון ימשיך להזין את האימוץ הגדל של פלטפורמת הנצפּוּת בענן של Logz.io

The Open Group ואיגוד הטלקומוניקציה הבינלאומי משתפים פעולה כדי לפתח אסטרטגיות של מימשל דיגיטלי
שיתוף פעולה אסטרטגי כדי לקדם ולבנות ארכיטקטורה ארגונית שמתרכזת באזרח עבור החדשנות והשינוי בשירותים הציבוריים בארצות עם משאבים מוגבלים

מכונה לחיתוך בלייזר 10kW+ קבעה שיא מכירות של 260 סטים, בודור לייזר מפתיעה כל הזמן את השוק
האביב של 2020 שונה. מגיפה פתאומית עצרה אותנו מכל סוג של התפתחות. העולם אפוף בערפל המגיפה, וכולם חוששים ממגיפת קוביד-19. אין ספק שההתפרצות של המגיפה הזאת הנחיתה מכה גדולה על כלכלת העולם. בהקשר הזה, "יעילות רבה" הפכה לדרישה הכללית מייצור ועיבוד בכמה תעשיות חשובות כמו מכונות כבדות, נסיעה ברכבות עירוניות, רכבות מהירות ואנרגיה חדשה וכדומה.

Aker BP וקוגנייט יוזמות התקנת רובוטיקה בים כדי לשנות את תעשיית הנפט והגז באמצעות משימה אוטונומית
Cognite Data Fusion מפעיל את ספוט, הכלב הרובוטי עם ארבע רגליים של בוסטון דיינמיקס, בהשלימו משימה אוטונומית במתקן Skarv של Aker BP בים הצפוני

וון גהלן בונה רכיב חשוב של מפעל האיזוטופים היחיד במינו של שיין
SHINE Medical Technologies LLC ו-Von Gahlen International Inc. הודיעו היום שוון גהלן תבנה ותתקין את ה"סופר תא", סוללה של עשרה תאים חמים, עבור מתקן הייצור של איזוטופים רפואיים של שיין בארה"ב, בג'יינסביל, וויסקונסין.

SNOMED CT תומך במועצת הבריאות המחוזית של קנטרברי בניו זילנד במימוש החזון של מערכת בריאות מבוססת נתונים, מחוברת ומשולבת
SNOMED International פרסמה סדרה של סרטים שמראה את הערך שמערכת בריאות מפיקה מהתקנה ושימוש של SNOMED CT, הטרמינולוגיה הקלינית הכי מקיפה בעולם.

Clever Leaves מתרחבת בברזיל באמצעות הסכם הספקה רב שנתי עם GreenCare
Clever Leaves קיבלה תשלום ראשון של 2 מיליון דולר עם החתימה על ההסכם "קח או שלם" בשווי 4 מיליון דולר

HIMSS ו-Health 2.0 פותחים את כנס ותערוכת הבריאות הדיגיטליים של המזרח התיכון בין 29 בנובמבר ו-2 בדצמבר
כנס ותערוכת הבריאות הדיגיטליים של המזרח התיכון של HIMSS ו- Health 2.0 יתקיימו כאירוע דיגיטלי מ-29 בנובמבר עד 2 בדצמבר 2020, תחת חסותו שלד"ר תאופיק בין פאווזן אל-רביע, שר הבריאות של סעודיה, ובשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, מועצת הבריאות הסעודית והנציבות הסעודית למומחי בריאות.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI