דף הבית חוק ומשפט נדל"ן ומקרקעין הסדר הטיעון על בניה בלתי חוקית במשק החקלאי לא אושר!
הסדר הטיעון על בניה בלתי חוקית במשק החקלאי לא אושר!
גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון 05/03/12 |  צפיות: 4731

תופעת הבניה הבלתי חוקית וחריגות הבניה הקיימות במגזר החקלאי, פושה בקרב רבים מבעלי הנחלות אשר העדיפו לקחת את הסיכון הכרוך בבניה הבלתי חוקית, מתוך שיקולים כלכליים גרידא.

לאחרונה, החלה תופעה זו נאכפת ביתר שאת, הן מצד ועדות התכנון והבניה והן מצד מינהל מקרקעי ישראל באמצעות תגבור גורמי הפיקוח הנשלחים לבדוק את היקף הבניה במושבים. גם בתי המשפט רואים בתופעה זו של בניה בלתי חוקית בנחלות חקלאיות רעה חולה, ולאור מימדה הרחבים של תופעה זו, קיימת התגייסות למיגורה מהשורש, בין היתר באמצעות אכיפה יעילה של חוקי התכנון והבניה והטלת עונשים וקנסות כבדים אשר ירתיעו המשך ביצוע עבירות מסוג זה.

במסגרת גזר דין שניתן ביום 6.2.12, ע"י בית משפט השלום בבית שמש (בעמ 4937/11), אשר עסק בחריגות בניה שבוצעו בשטח הנחלה, הודיעו הצדדים לבית המשפט במועד שנקבע לשמיעת הטיעונים לעונש, כי הגיעו להסדר טיעון באשר לעונש שיוטל על הנאשמים ובקשו לאשר את הסדר הטיעון.

במסגרת ההסדר, הוטל על הנאשם תשלום קנס בסך 230,000 ₪, 6 חודשי מאסר על תנאי וחתימה על התחייבות על סך 800,000 ₪ שלא לעבור עבירות בהן הורשע בשנתיים הקרובות. כמו כן, הוסכם על מתן צווי הריסה לבניה הבלתי חוקית ואי שימוש דחויים למשך 12 חודשים.

הצדדים טענו שמדובר בהסדר מאוזן וראוי שגובש בינהם לאחר מו"מ ארוך וממושך, ולאחר שהוסרו חלק מהמבנים הלא חוקיים ונעשו פעולות להכשרת המבנים הבלתי חוקיים המצויים בשטח הנחלה. כך, עניינו של הנאשם הובא בפני הממונה על אכיפת דיני המקרקעין בפרקליטות המדינה אשר נוכח הנסיבות, הסכים לקבל את הסדר הטיעון ולכן מבוקש גם  מבית המשפט לקבל ולאשר את הסדר הטיעון.

בית המשפט החליט בצעד חריג ויוצא דופן שלא לקבל את הסדר הטיעון והוא קובע, כי הוא אינו מחויב לקבל הסדר טיעון שנכרת בין הצדדים באשר לעונש המוסכם. מלאכת גזירת הדין נעשית על בסיס מערכת שיקולים שלמה, אשר המוסמך בעניינה, הינו בית המשפט שלו שיקול דעת עצמאי.

"בענייננו, דומה כי העונש המוסכם חורג באופן ניכר ממדיניות הענישה הראויה בעבירות בהן הורשע הנאשם, והוא רחוק מלבטא את חומרת מעשיו. הוא אינו מהווה מסר הרתעתי לאותם עבריינים פוטנציאליים, המועדים להפר את הוראות החוק כפי שעשה הנאשם.

הנאשם הורשע בשורה של עבירות, אשר ביצוען נפרש על פני שנים, תוך התעלמות בוטה מצווים שיפוטיים אשר הוצאו זה מכבר בעניינו. הוא המשיך לעשות בנחלתו כבתוך שלו תוך שהוא דורס ברגל גסה את הוראות החוק והחלטות בית המשפט... הנאשם לא תיקן דרכיו וביצוען של העבירות נמשך גם כיום. המסר שצריך לצאת מלפני בית המשפט צריך להיות כזה אשר יבטא את חומרת העבירות אשר בוצעו בהיקף משמעותי, ומחייב ענישה ראויה והולמת את נסיבותיו של המקרה". 

בית המשפט קובע, כי בשים לב לאיזון בין האינטרס הציבורי מחד, ובין הנסיבות שנשקלו במסגרת שיקולי התביעה כאשר הסכימה להסדר הטיעון, אין לקבל את ההסדר כמות שהוא, בהיותו סוטה באופן קיצוני לקולא מן העונש אותו ראוי היה להשית על הנאשמים ואלמלא עסקת הטעון, לא היה בית משפט מהסס מלהטיל על הנאשם עונשי מאסר לריצוי בפועל.

בית משפט מכפיל את שיעור הקנס שהוטל על הנאשם בהסדר הטיעון וקובע, כי ישלם קנס בסך 500,000 ₪, כמו כן מורה בית המשפט להרוס את כל הבנייה שנעשתה ללא היתר ולהחזיר את המצב לקדמותו, בתוך 12 חודשים כאשר במקביל ניתן צו איסור שימוש לגבי כל בנייה שניתן צו להריסתה. 

בית המשפט קובע עוד, כי בבואו לבחון אישור של הסדר טיעון הוא בוחון לא רק את שיקולי התביעה, אלא גם את סבירות העונש המוסכם ואת היחס בינו לבין העונש הראוי.

במספר רב של פסקי דין שנתנו בעת האחרונה, ניתן להבחין, כי בתי המשפט אינם מסתפקים עוד בקבלתם של הסדרי טיעון המוגשים לאישורם ע"י הצדדים, על מנת להביא לסיומם של ההליכים והסדרת הבניה הבלתי חוקית, בתי המשפט נוקטים ביד קשה כלפי הנאשמים ובאמצעות ענישה מרתיעה המכאיבה כלכלית לכיסם של הנאשמים, מבקשים הם להביא לצמצום התופעה.

הסדרת השימושים החורגים והכשרת הבניה שנעשתה בצורה בלתי חוקית מבעוד מועד, עשויה לחסוך כסף רב לבעל הנחלה, הן בניהול ההליך המשפטי והן בתשלומי הקנסות הכבדים המוטלים ע"י בתי המשפט בסופו של יום.

 

הכותב הינו עו"ד מומחה בדיני אגודות שיתופיות, מושבים, נחלות ומשקים חקלאיים.

מייל: office@gilad-law.co.il

אתר:  www.gilad-law.co.il


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון

הכותב הינו עורך דין ונוטריון, מומחה בדיני אגודות שיתופיות, נחלות, מושבים ומשקים חקלאיים

מייל: office@gilad-law.co.il

אתר: www.gilad-law.co.il

רשימה זו הינה מידע כללי בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או להוות תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין, העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. כמו כן אין להעתיק, לפרסם ולהפיץ מאמר זה, כולו או חלקו ללא קבלת אישור מאת עו"ד גלעד שרגא. 


מאמרים נוספים מאת גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון
 
ידועים בציבור וידועים גם בזכויותיהם במושב
16/07/13 | משפחה
מעמדם וזכויותיהם של הידועים בציבור בנחלה? מה הדין בנישואים שניים בשאלת ירושת הזכויות במשק החקלאי? האם בן/ת הזוג החדש יירש את כל הזכויות בנחלה? האם הילדים מהנישואים הראשוניים עשויים למצוא עצמם מנושלים מהנחלה בעקבות הצטרפותו של בן/ת הזוג החדש למשפחה?

למה לערוך הסכם יחסי ממון במושבים?
24/06/13 | משפחה
מנסיונינו בתחום המושבים, והורשת משקים ונחלות, אנו מודעים לחשיבות העצומה הקיימת לעריכת הסכם ממון קודם נישואין, על מנת להבטיח, כי אכן בעתיד יועברו הזכויות למי שאכן הכוונה היתה להעבירן אליו ומבלי שהזכויות בנחלה ימצאו דרכן אל מחוץ למשפחה.

אין יותר פטור ממס שבח במכירת 2 דירות בנחלה
20/05/13 | מיסים
עסקאות שיערכו לאחר סיומה של הוראת השעה, לא יהנו מהפטור שאיפשר מכירת מס' יחידות מגורים וקבלת הפטור מתשלום מס שבח על כל יחידות המגורים הקיימות במשק, דבר שישפיע על שיעור תשלום המיסוי הצפוי למוכר המשק החקלאי.

הסכנה במכירת נחלה אחת בשני הסכמים שונים
05/02/13 | מיסים
מכירת משק חקלאי בשני הסכמים נפרדים, כיצד יתייחס בית המשפט כאשר מובאת בפניו מחלוקת בין 2 צדדים לעסקת מכירת משק חקלאי, המבקשים לקבל סעד ועזרה בעסקה הבלתי חוקית שנערכה בינהם?

זהירות מהענקת מתנה של משק חקלאי ללא כל הזכויות!
במידה ותתעורר בעתיד מחלוקת בין היורשים, באשר לתוקפה של העברת הזכויות במשק החקלאי ללא תמורה שנתנה לאחד האחים, עשוי מקבל המתנה לגלות, כי בית המשפט יבטל את הסכם העברת הזכויות בנחלה, ולא יכיר בו כהסכם מחייב שנערך בין הצדדים.

ממתי רוכש משק חקלאי במושב נחשב חבר אגודה?
ועד ההנהלה נעדר סמכות לדון ולהחליט באשר לחברות באגודה, תפקידו מסתכם בהמלצה בפני האסיפה הכללית בלבד - "אין בסמכות ועד ההנהלה לקבל החלטה בדבר חברותו באגודה, וכל שביכולתו זה רק להמליץ בפני האסיפה הכללית".

פינוי ילדים מבית המגורים שבמשק החקלאי
מתן היתר לילדים להתגורר בבתי המגורים בנחלה במהלך חייהם של ההורים בעלי הזכויות בנחלה, ללא עריכת הסכם עשויה לתת לילדים מעמד וזכויות שימוש בנחלה כנגד רצונם של ההורים.

המינהל מסיר כפפות - אוכף הוראות הסכם פיתוח במושבים
06/05/12 | תאגידים
מינהל מקרקעי ישראל אוכף את הוראות הסכם הפיתוח במושבים, אי עמידת היזם בתנאי הסכם הפיתוח, מצדיקה את ביטול הסכם הפיתוח ע"י מינהל מקרקעי ישראל, ולכן התניית מתן ארכה נוספת להשלמת הבניה בתשלום 31% מערך הקרקע הינה החלטה סבירה.

סכנת הוצאה מחברות באגודה למי שהפסיק להתגורר במושב
מגורים מחוץ למושב עשויים להביא להוצאה מחברות באגודה. בית המשפט קובע, כי די בהחלטת ועד האגודה, כדי להפקיע את חברותם של מי שאינם מתגוררים בתחום המושב, ואין צורך בהתניית כינוסה של האסיפה הכללית, על מנת לתת תוקף להחלטת ועד האגודה להוצאתם מחברות באגודה.

הסדר הטיעון על בניה בלתי חוקית במשק החקלאי לא אושר!
בית המשפט מחליט בצעד חריג ויוצא דופן שלא לקבל הסדר טיעון ביחס לעבירות של שימוש חורג בשטח הנחלה והוא קובע, כי הוא אינו מחויב לקבל הסדר טיעון שנכרת בין בעלי הזכויות בנחלה לפרקליטות באשר לעונש המוסכם, בהיותו סוטה באופן קיצוני לקולא מן העונש אותו ראוי היה להשית על הנאשמים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI