דף הבית חוק ומשפט כללי ההבדל בין קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל
ההבדל בין קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל
איתמר כוכבי 18/08/13 |  צפיות: 2553

ההבדל בין קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל - ד"ר איתמר כוכבי רואה חשבון ועורך דין

חלק א' – צורות החיסכון לגיל הפרישה:

רקע:

החיסכון לפנסיה משמש לשני אפיקים עיקריים:

האחד, חיסכון אישי ומשפחתי. החיסכון לפנסיה משמש את הגמלאי לתקופה שלאחר פרישתו מהעבודה.  מקור הכנסתו בעת הפרישה הינם סוגי החסכונות-פנסיה/מנהלים/גמל אותם צבר במהלך השנים.

השני, מצבור הון- חיסכון הציבור לפנסיה מהווה מצבור הון במדינה, המושקע באגרות חוב ממשלתיות או לחילופין, בשוקי ההון, לרבות במניות ואגרות חוב של תאגידים. 

הגדרות:

קרנות הפנסיה - קרן הפנסיה הינה שילוב של ביטוח ותוכנית חיסכון לטווח הארוך המקנה לבעליו או לשאריו קצבה החל מרגע הגעתו לגיל פרישה, נכות או מוות. התשלומים לקרן הפנסיה מופרשים לקופת העובד (הנקרא בשם עמית), במהלך שנות עבודתו הן מצד המעביד והן מצד העובד.

ביטוח המנהלים - ביטוח המנהלים הינו תוכנית לביטוח פנסיוני לטווח ארוך הכוללת חיסכון לגיל הפרישה וכן ביטוח חיים המקנה לבעליו או לשאריו, קצבה החל מרגע הגעתו לגיל פרישה.  ביטוח המנהלים מקנה לחוסך אופציה לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה. התשלומים מופרשים לקופת העובד (הנקרא בשם מבוטח), במהלך שנות עבודתו הן מצד המעביד והן מצד העובד.

קופות הגמל – קופת הגמל הינה אפיק חיסכון פנסיוני לטווח ארוך בעל מרכיב חיסכון בלבד (ללא פנסיית שארים או נכות- ללא כיסויים ביטוחיים כגון מוות ואובדן כושר עבודה). כיום אפיק החיסכון בקופת הגמל הינו כקופה המשלמת קצבה בהגעה לגיל הפרישה (למעט כספי הפיצויים).

במה כדאי לבחור?

מצבו האישי של המבוטח מהווה שיקול משמעותי בבחירת הקופה, בעיקר במה שנוגע לסוג הכיסויים הביטוחיים הנלווים. יתר על כן, חשובה גמישות ומסלולי חיסכון אשר הם בהתאם למצב המשפחתי - רווק, נשוי, ילדים. מכאן, התשובה אינה חד משמעית היכן טוב יותר להפקיד את כספי הפרישה. התשובה תלויה במספר משתנים המופיעים בטבלה המצורפת בעמוד הבא.

חלק ב' - ההבדלים העיקריים בין שלושת סוגי החיסכון הפנסיוני

פרטים /ההשוואה בין:

קרן פנסיה מקיפה

ביטוח מנהלים

קופת גמל

סוג החיסכון

לטווח ארוך

לטווח ארוך

לטווח ארוך

סוג הביטוח

פנסיית זיקנה, פנסיית נכות ופנסיית שארים.

פנסיית זיקנה, פנסיית שארים (פנסיית נכות כאופציה בלבד).

פנסיית זיקנה (ותוספת סכום הוני חד פעמי בהתאם לתנאים).

אפשרויות משיכת החיסכון

כקצבה בלבד.

את החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 יוכל החוסך לקבל מחברת הביטוח כסכום חד פעמי בהגיעו לגיל הפרישה. לאחר שנת 2008 עד 3,850 ₪ כקצבה חודשית ויתרת הסכום (אם קיימת) רשאי העמית לבחור בין קצבה לבין סכום חד פעמי.

עד 3,850 ₪ כקצבה חודשית ויתרת הסכום (במידה וקיימת) רשאי העמית לבחור בין קצבה לבין סכום חד פעמי.

גובה הקצבה

יכול להשתנות בהתאם לתוחלת החיים.

קצבה קבועה מראש.

יכול להשתנות בהתאם לתוחלת החיים.

סוג ההתקשרות בין העמית לחברת הביטוח

תקנון הנתון לשינויים ע"י הקרן.

חוזה אישי בעל תנאים קבועים מראש שאינם ניתנים לשינוי במעמד צד אחד.

תקנון הנתון לשינויים ע"י הקרן.

בסיס הביטוח

ביטוח הדדי – העמיתים מבטחים זה את זה.

חברת הביטוח היא המבטחת.

ביטוח הדדי – העמיתים מבטחים זה את זה.

הפרשות העמית

עד 7% מהשכר החודשי.

עד 7% מהשכר החודשי.

עד 7% מהשכר החודשי.

הפרשות המעסיק כתגמולים

עד 7.5% מהשכר החודשי.

עד 7.5% מהשכר החודשי (לביטוח אובדן כושר עבודה יפריש סכום נוסף שלא יעלה על 3.5% מהשכר).

עד 7.5% מהשכר החודשי.

קרן פנסיה מקיפה

ביטוח מנהלים

קופת גמל

הפרשות המעסיק לפיצויים

8.33% מהשכר החודשי.

8.33% מהשכר החודשי.

8.33% מהשכר החודשי.

דמי ניהול

עד 6% מההפקדות השוטפות ועד 0.5% מהחיסכון המצטבר.

עד  13% מההפקדות השוטפות ועד 2% מהחיסכון המצטבר.

עד 2% מסכום החיסכון המצטבר.

השקעת הכספים

30% מהכספים מושקעים באג"ח ממשלתי והיתר בשוק ההון.

כלל הכספים מושקעים בשוק ההון.

כלל הכספים מושקעים בשוק ההון.

ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-16 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-21 שנה) , וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה. . (תודתי למתרגל אביב חצבני שריכז טבלה זו מהחומר המועבר במקצוע בקרת עלויות במסגרת הרצאותיי בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון).

================================================================ קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל':

050-5443671

[email protected]

================================================================


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 איתמר כוכבי

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-16 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

 במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-21 שנה) , וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

 

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

 e-mail: [email protected] 


מאמרים נוספים מאת איתמר כוכבי
 
אחריות הדירקטוריון (תקציר לקראת השיעור)
פרופ' גרוס, מאיר את תשומת ליבם של כל המבקשים לכהן בתפקיד הדירקטור כי המגמה היא לראות בכך מקצוע הדורש סטנדרט מסוים – יותר לא מדובר בסטנדרט התנהגות של "אדם סביר", אלא בסטנדרט התנהגות של "מקצוען סביר".

הצהרת תושבות מס ליחיד, בעל אזרחות נוספת
12/12/17 | מיסים
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל. בעקבות יישום הסכם ה-CRS בישראל, אשר תוקפו אמור להיכנס באמצע שנת 2018, ייאלצו תושבי ישראל שהינם בעלי אזרחות נוספת זרה, לדווח על חשבונם בעקבות פניית הבנקים בישראל. בעלי האזרחות הנוספת הזרה, ידרשו לדווח כי הכספים בחשבונם מוצהרים ושולם עליהם מס כנדרש בחוק בישראל ובעולם.

הלוואת זכאות של משרד הבינוי והשיכון אל מול המשכנתא
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 מכיר במשכנתא כאחת מבין הזכויות הקנייניות בישראל. בהתאם לסעיף 4 לחוק, משכנתא היא "מישכון של מקרקעין". הגדרת "מישכון" קבועה בסעיף 1 (א) לחוק המישכון, התשכ"ז-1967, ולפיה, מישכון הינו "שעבוד נכס כערובה לחיוב; הוא מזכה את הנושה להיפרע מהמשכון אם לא סולק החיוב".

חברה בנייה קבלנית – רקע, הסבר ודוחות כספיים
22/11/17 | כללי
סביב המושג חברת בניה קבלנית קיים ערפול מסוים, שכן אין לו הגדרה קבועה. ניתן לומר כי חברת בניה היא גוף המועסק בשלב כלשהו בחיי פרויקט הבניה. ייתכן והחברה תהיה אחראית על החלק ההנדסי – הקמה פיזית של הפרויקט ויתכן כי חברת הבנייה תהיה יזמית-שיווקית. דהיינו, כזו שתעסוק ברכישת קרקעות, השגת היתרים ואישורי בנייה ושיווק הפרויקט.

רילוקיישן חדש
16/11/17 | מיסים
לאחרונה פרסמה החטיבה המקצועית של רשות המיסים, החלטה חדשה בנושא עובדי הרילוקיישן. החלטה זו נועדה להחליף את ההחלטה הקודמת, משנת 2014. ההחלטה מחודש נובמבר 2017, קובעת תנאים לפיהם העובדים יוכלו לעבוד בחו"ל, לשלם מס בחו"ל ולא לשלמו בארץ ולא להיפגע בדרישות מס "מנופחות" במועד חזרתם ארצה.

ישראלים בעלי אזרחות נוספת, יידרשו להצהיר לבנקים כי שולמו מיסים על הכספים
15/11/17 | מיסים
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל. בעקבות יישום הסכם ה-CRS בישראל, אשר תוקפו אמור להיכנס באמצע שנת 2018, ייאלצו תושבי ישראל שהינם בעלי אזרחות נוספת זרה, לדווח על חשבונם בעקבות פניית הבנקים בישראל. בעלי האזרחות הנוספת הזרה, ידרשו לדווח כי הכספים בחשבונם מוצהרים ושולם עליהם מס כנדרש בחוק בישראל ובעולם.

גילוי מרצון אמור לשוב לפעולה בשנת 2018 – חשבונות בנק בחו"ל
07/11/17 | מיסים
נוהל הגילוי מרצון אמור לשוב ולפעול ביום ה-1 בינואר 2018, ובכך להעניק הזדמנות נוספת לבעלי "ההון הבלתי מדווח" להצהיר על הונם ולהימנע מהליכים פליליים. לנוהל יש החשיבות רבה יותר לאור קבלת מידע ורשימות הישראלים מארה"ב ואירופה, להם הון בלתי מדווח בישראל ובחו"ל וטרם הגישו בקשה לגילוי מרצון.

סילבוס חשבונאות ניהולית מתקדמת תשע"ח 2018-2017
מרצה: ד"ר איתמר כוכבי, רו"ח-עו"ד טכניון – חשבונאות ניהולית מתקדמת - סילבוס חשבונאות ניהולית מתקדמת (094822) סמסטר חורף תשע"ח

סילבוס אוניברסיטת חיפה – עקרונות החשבונאות – הפקולטה לניהול – תואר MBA
התמחות בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש שם הקורס: עקרונות החשבונאות מספר הקורס: 6204 שם המרצה: ד"ר איתמר כוכבי – רואה חשבון וכלכלן – עורך דין ונוטריון. שעות קבלה: בתיאום מראש דואר אלקטרוני: [email protected] אוניברסיטת חיפה – עקרונות החשבונאות – הפקולטה לניהול – תואר MBA

תוצאות משאל המרצה הטוב - 2016/17
תוצאות משאל המרצה הטוב - 2016/17 הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון שנת לימודים 2016/17
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI