דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים תרו מוסרת תוצאות ל-30 בספטמבר 2017
תרו מוסרת תוצאות ל-30 בספטמבר 2017
חיים נוי 08/11/17 |  צפיות: 89

תרו מוסרת תוצאות ל-30 בספטמבר 2017

הותורן, ניו יורק, 7 בנובמבר 2017, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") מסרה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות בשלושת ובששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2017 - לעומת 30 בספטמבר 2016

 • המכירות נטו של 169.9 מיליון דולר קטנו ב-58.9 מיליוןדולר, או 7.9%, כתוצאה של המשך התחרות המוגברת וסביבת המחירים המאתגרת, למרותגידול קל בכמויות.
 • הרווח הגולמי של 125.1 מיליון דולר קטן ב-52.2 מיליוןדולר, וכאחוז מהמכירות נטו היה 73.6% לעומת 77.5%.
 • הוצאות המחקר ופיתוח (מו"פ) גדלו ב-3.2 מיליוןדולר ל-18.0 מיליון דולר.
 • הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה קטנו ב-2.5מיליון דולר ל-18.3 מיליון דולר.
 • ההכנסה התפעולית של 88.8 מיליון דולר קטנה ב-52.8מיליון דולר, או 52.3% מהמכירות נטו לעומת 61.9%.
 • ההכנסה הנקייה הושפעה לרעה על ידי תנודה של 46.0מיליון דולר בשערי מט"ח מהכנסה של 13.4 מיליון דולר ב-2016 להוצאה של32.6 מיליון דולר ב-2017, בעיקר כתוצאה מהחוזק של הדולר הקנדי מול הדולרהאמריקני.
 • ההוצאה על מיסים של 6.9 מיליון דולר קטנה ב-28.7מיליון דולר עם שיעור מס אפקטיבי של 11.5% לעומת 22.3%.
 • ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 52.4 מיליון דולרלעומת 123.7 מיליון דולר, קיטון של 71.3 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווחהמדולל למניה היה $1.30 לעומת $3.00.

דגשים בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 - בהשוואה ל-30 בספטמבר 2016

 • המכירות נטו של 331.2 מיליון דולר קטנו ב-131.3 מיליוןדולר, כתוצאה של המשך התחרות המוגברת וסביבת המחירים המאתגרת, למרות גידולבכמויות.
 • הרווח הגולמי של 241.7 מיליון דולר קטן ב-118.4 מיליוןדולר, וכאחוז מהמכירות נטו  היה 73.0%לעומת 77.8%.
 • הוצאות המחקר ופיתוח של 32.7 מיליון דולר נשארו בהתאםלהוצאות בשנה הקודמת, כשכל הפעילויות שלנו, כולל מחקרים קליניים, מתקדמים לפיהתוכנית.
 • הוצאות המכירה, שיווק, כלליות והנהלה נשארו יחסית ללאשינוי, 42.6 מיליון דולר.
 • ההכנסה התפעולית של 166.4 מיליון דולר קטנה ב-117.8מיליון דולר, או 50.2% מהמכירות נטו לעומת 61.4%.
 • ההכנסה הנקייה הושפעה לרעה על ידי תנודה של 59.7מיליון דולר בשערי מט"ח מהכנסה של 7.5 מיליון דולר ב-2016 להוצאה של52.2 מיליון דולר ב-2017, בעיקר כתוצאה מהחוזק של הדולר הקנדי מול הדולרהאמריקני.
 • ההוצאה על מיסים של 16.9 מיליון דולר קטנה ב-49.1מיליון דולר עם שיעור מס אפקטיבי של 13.6% לעומת 22.0%.
 • ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 106.9 מיליון דולרלעומת 233.6 מיליון דולר, קיטון של 126.7 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווחהמדולל למניה היה $2.65 לעומת $5.59.

מר עודאי בלדוטה, המנכ"ל של תרו, אמר: אנחנו ממשיכים להתמודד עם הקשיים בענף - גידול בעוצמת התחרות, לחצים מתאגידים של קונים ושיעורי אישור גבוהים יותר במסלול המקוצר (ANDA) של FDA. כדי לספק ביצועים ארוכי טווח וצנרת פיתוח של מוצרים איכותיים, אנחנו ממשיכים להשקיע במו"פ. בנוסף, לאור מצב המזומנים החזק שלנו, נמשיך לחפש ולהעריך הזדמנויות פיתוח עסקי שמתאימות ליעדים התפעוליים והפיננסיים שלנו".

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 • תזרים המזומנים שהגיע מפעילות בששת החודשים שהסתיימוב-30 בספטמבר 2017 היה 138.7 מיליון דולר, לעומת 192.7 מיליון דולר בששתהחודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016 .
 • נכון ל-30 בספטמבר 2017, המזומנים, כולל פקדונות בנקקצרי מועד וניירות ערך סחירים (לטווח קצר ולטווח ארוך), גדלו ב-83.3 מיליוןדולר ל-1.5 מיליארד דולר לעומת 31 במרץ 2017. המזומנים משקפים את ההשפעה של40.4 מיליון דולר מהרכישות מחדש של מניות על ידי החברה

האישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור הבקשה לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA): Dapsone Gel, 5%. לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים ושתיים בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל 5 אישורים זמניים.

מדיניות החברה לגבי שכר נושאי משרה

ב-9 בפברואר 2017 מועצת המנהלים של תרו, על סמך ההמלצות של ועדת השכר שלה, ובהתאם לסעיף 276A(c) של חוק החברות, אישרה גרסה מחודשת של מדיניות החברה לגבי שכר נושאי משרה ("המדיניות"). האישור הזה נתן למדיניות תוקף עד שבעלי המניות של תרו יוכלו לשקול אותה מחדש באסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של 2017.

ב-7 בנובמבר 2017 מועצת המנהלים בחרה, בהמלצת ועדת השכר של תרו, להאריך את האישור שלה למדיניות עד האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של 2018 כדי לאפשר זמן נוסף לטיפול במשוב מבעלי מניות שונים.

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות - החזרת הון לבעלי המניות

ב-23 בנובמבר 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. לפי אישור זה, הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. האישור לרכישה חוזרת מאפשר לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות.

בשנת הכספים הנוכחית, עד 31 באוקטובר 2017, החברה רכשה מחדש 410,664 מניות במחיר ממוצע של $103.79. במסגרת התוכנית הזאת, בסך הכל, החברה רכשה מחדש 929,629 מניות, ונותרו 153.1 מיליון דולר במסגרת האישור. ב-7 בנובמבר 2017 מועצת המנהלים האריכה את התוכנית לרכישה חוזרת של מניות בשנה אחת.

שיחת וועידה על הרווח (08:00 שעון החוף המזרחי, 8 בנובמבר 2017).

כפי שפורסם כבר, החברה תערוך שיחת וועידה על הרווח בשעה 08:00 שעון החוף המזרחי ביום רביעי, 8 בנובמבר 2017, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:

 • מספר חיוג חינם למשתתפים: +1 (844) 421-0601זיהוי: 4298818
 • מספר חיוג בינ"ל למשתתפים: +1 (716) 247-5800זיהוי: 4298818
 • שידור אינטרנט: פרטים נוספים נמצאים באתר שלנו, www.taro.com.

כדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

הצהרת חוף מבטחים

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2018. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינויים במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

**Financial Tables Follow**

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OFOPERATIONS

(Unaudited)

(U.S. dollars in thousands, except sharedata)

Quarter Ended

Six Months Ended

September 30,

September 30,

2017

2016

2017

2016

Sales,net

$

169,915

$

228,794

$

331,236

$

462,578

Costof sales

44,795

51,428

89,573

102,313

Impairment

-

76

-

184

Grossprofit

125,120

177,290

241,663

360,081

OperatingExpenses:

Researchand development

17,995

14,845

32,653

32,765

Selling,marketing, general and administrative

18,342

20,886

42,591

43,137

Operatingincome

88,783

141,559

166,419

284,179

Financial(income) expense, net:

Interestand other financial income

(4,602

)

(3,546

)

(9,078

)

(6,853

)

Foreignexchange expense (income)

32,583

(13,375

)

52,225

(7,465

)

Other(loss) gain, net

(1,310

)

1,054

808

1,457

Incomebefore income taxes

59,492

159,534

124,080

299,954

Taxexpense

6,864

35,558

16,851

65,984

Incomefrom continuing operations

52,628

123,976

107,229

233,970

Netloss from discontinued operations attributable to Taro

(145

)

(76

)

(192

)

(177

)

Netincome

52,483

123,900

107,037

233,793

Netincome attributable to non-controlling interest

90

243

147

240

Netincome attributable to Taro

$

52,393

$

123,657

$

106,890

$

233,553

Netincome per ordinary share from continuing operations attributable to Taro:

Basicand Diluted

$

1.30

$

3.00

$

2.65

$

5.59

Netloss per ordinary share from discontinued operations attributable to Taro:

Basicand Diluted

$

(0.00

)

*

$

(0.00

)

*

$

(0.00

)

*

$

(0.00

)

*

Netincome per ordinary share attributable to Taro:

Basicand Diluted

$

1.30

$

3.00

$

2.65

$

5.59

Weighted-averagenumber of shares used to compute net income per share:

Basicand Diluted

40,315,991

41,300,387

40,402,257

41,832,592

*Amount is less than $0.01

Maynot foot due to rounding.

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(U.S. dollars in thousands)

September 30,

March 31,

2017

2017

ASSETS

(unaudited)

(audited)

CURRENT ASSETS:

Cash and cash equivalents

$

503,321

$

600,399

Short-term and current maturities of long-term bankdeposits

556,121

782,813

Marketable securities

339,444

3,548

Accounts receivable and other:

Trade, net

201,710

203,924

Other receivables and prepaid expenses

176,298

266,280

Inventories

150,191

141,045

Long-term assets held for sale, net

-

1,015

TOTAL CURRENT ASSETS

1,927,085

1,999,024

Long-term deposits and marketable securities

141,887

70,685

Property, plant and equipment, net

187,937

180,085

Deferred income taxes

125,597

10,324

Other assets

31,311

29,635

TOTAL ASSETS

$

2,413,817

$

2,289,753

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

CURRENT LIABILITIES:

Trade payables and other current liabilities

$

201,546

$

209,837

TOTAL CURRENT LIABILITIES

201,546

209,837

Deferred taxes and other long-term liabilities

4,770

6,110

TOTAL LIABILITIES

206,316

215,947

Taro shareholders' equity

2,201,042

2,067,494

Non-controlling interest

6,459

6,312

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

$

2,413,817

$

2,289,753

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASHFLOWS

(Unaudited)

(U.S. dollars in thousands)

Six Months Ended September 30,

2017

2016

Cash flows from operating activities:

Net income

$

107,037

$

233,793

Adjustments required to reconcile net income to netcash provided by operating activities:

Depreciation and amortization

7,794

7,397

Impairment for long-lived assets

-

184

Realized loss (gain) on sale of marketable securities andlong-lived assets

125

(5

)

Change in derivative instruments, net

(4,388

)

2,337

Effect of change in exchange rate on inter-companybalances and bank deposits

61,564

(9,034

)

Deferred income taxes, net

15,813

(11,422

)

Decrease (increase) in trade receivables, net

2,866

(11,285

)

Increase in inventories, net

(5,986

)

(11,611

)

(Increase) decrease in other receivables, income taxreceivable, prepaid expenses and other

(37,359

)

13,054

Decrease in trade, income tax, accrued expenses, andother payables

(7,339

)

(20,731

)

Income from marketable securities

(1,430

)

-

Net cash provided by operating activities

138,697

192,677

Cash flows from investing activities:

Purchase of plant, property & equipment, net

(11,809

)

(19,238

)

Investment in other intangible assets

(1,554

)

(22

)

Proceeds from short-term bank deposits

221,851

138,344

Proceeds from (investment in) long-term deposits andother assets

75,528

(281,792

)

(Investment in) proceeds from marketable securities, net

(481,592

)

80

Net cash used in investing activities

(197,576

)

(162,628

)

Cash flows from financing activities:

Purchase of treasury stock

(40,417

)

(240,618

)

Net cash used in financing activities

(40,417

)

(240,618

)

Effect of exchange rate changes on cash and cashequivalents

2,218

(550

)

Decrease in cash and cash equivalents

(97,078

)

(211,119

)

Cash and cash equivalents at beginning of period

600,399

576,757

Cash and cash equivalents at end of period

$

503,321

$

365,638

Cash Paid during the year for:

Income taxes

$

40,183

$

57,703

Non-cash investing transactions:

Purchase of property, plant and equipment included in accountspayable

$

735

$

1,272

אנשי קשר

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ
מריאנו בלגואר, 914-345-9001

סגן נשיא, סמנכ"ל כספים

Mariano.Balaguer@Taro.com

או

וויליאם ג'. קוט, 914-345-9001

עוזר סגן נשיא, כספים ועסקים, גזבר וקשרי משקיעים

William.Coote@taro.com

מקור: תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ

צפו בהודעה לעיתונות הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:

http://www.businesswire.com/news/home/20171107006900/en

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
SK Capital משלימה את רכישת פעילות ה- API של פריגו ומשנה את שמה ל- Wavelength Pharmaceuticals
22/11/17 | בריאות
SK Capital, חברת השקעות פרטית הממוקדת במגזרים של חומרים ייחודיים, כימיקלים ופארמה, השלימה רכישה עליה הוכרז בעבר של פעילות רכיבי הפארמה הפעילים (API) של Perrigo. פעילות ה- API משנה את שמה מ- Perrigo API ל- Wavelength Pharmaceuticals.

אנדרסן גלובל מודיעה על התרחבות באוגנדה
"יושרה, מצוינות והצבת הלקוח במרכז היו תמיד בעלי חשיבות רבה עבורנו, ושיתוף הפעולה שלנו עם אנדרסן גלובל יאפשר לנו להבטיח שלקוחותינו יקבלו את השירות הטוב מסוגו בכל העולם", אמר קביאיטו קרמגי. "הצוות באנדרסן גלובל שותף לערכים שלנו -- שירות לקוחת מצוין ויעיל ואי תלות -- זאת התאמה טבעית".

יוזמת ברייטליין מודיעה על ההוספה של חברת התקשורת הסעודית - STC
ספקית התקשורת הגדולה בערב הסעודית מצטרפת לקואליציה שעוזרת לארגונים להגדיל את שיעורי ההצלחה של יוזמות אסטרטגיות

National Energy Services Reunited Corp. מודיעה על שיחה ב-21 בנובמבר לדון ברכישות של Gulf Energy SAOC ו‑National Petroleum Services
National Energy Services Reunited Corp. ("NESR") (NASDAQ:NESR) הודיעה היום שתקיים שיחה כדי לדון ברכישות של Gulf Energy SAOC ("GES") ו-National Petroleum Services ("NPS").

מטופלי סרטן, שורדי המחלה, מטפלים ותומכים לקחו חלק ב"צעדת השליחים לחיים" הראשונה של איחוד האמירויות
21/11/17 | בריאות
הצעדה, Relay for Life היא יוזמה של ארגון Friends of Cancer יותר מ- 2,000 "שליחים" לקחו חלק באירוע הראשון מסוגו של איחוד האמירויות

Octapharma תורמת 30.5 מיליון יחידות בינלאומיות של תרופת Nuwiq כדי לטפל בחולי המופיליה במדינות מתפתחות
21/11/17 | בריאות
Octapharma שמחה להכריז על השלמת תרומה בהיקף 30.5 מיליון יחידות בינלאומית של תרופת ה- factor VII, Nuwiq, אשר נגזרת מתאי אדם - בשיתוף פרויקט SHARE, צפון אנדובר מסצ'וסטס.

אנדרסן גלובל מרחיבה נוכחות באיטליה עם אתר חדש בוונציה-מסטרה, בחלק היבשתי של ונציה
אנדרסן גלובל גאה להודיע על נוכחות חדשה בוונציה-מסטרה, בחלק היבשתי של ונציה באמצעות ההתרחבות של החברה החברה האיטלקית Andersen Tax & Legal. בנוסף, המשרד במילנו יעבור לאתר חדש בנובמבר.

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן מודיעה על תוצאות תהליך הצעת ההצעות למניות בכורה סדרה L בישראל
סים קומרשייל טראסט קורפוריישן היא קרן להשקעה בנדלן (REIT) שבעיקר משקיעה, בבעלותה ומפעילה נכסים סוג A והשקעות יצירתיות במשרדים בקהילות עירוניות נמרצות ומשתפרות ברחבי ארה"ב.

Madison Realty Capital מספקת מימון בנייה של 64.0 מיליון דולר לפרויקט 200 Kent Avenue בוויליאמסבורג, ברוקלין
מפתח מקומי מנוסה משתמש ב-MRC להלוואת בנייה לפרויקט שימוש מעורב שמעוגן במוצרי מכולת ונמצא באתר של בלוק שלם באחת השכונות הכי מלהיבות של ניו יורק

קלווין קליין בע"מ מודיעה על חוויית הקמעונאות לחגים עם אמזון פשן
קלווין קליין בע"מ, חברת בת בבעלות מלאה של PVH Corp. [NYSE:PVH], ואמזון פשן הודיעו היום על חוויית הקמעונאות לחגים CALVIN KLEIN X Amazon Fashion, שזמינה ללקוחות לקניות מעכשיו עד ה-31 בדצמבר.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI