דף הבית אימון אישי אימון אישי אינטימיות זוגית, אינטימיות בזוגיות, פתיחות בזוגיות, פתיחות רגשית, להביע רגשות, לשתף בזוגיות, שיתוף זוגי, אמון בזוגיות, אהבה בלי תנאים, הבעת רגשות
אינטימיות זוגית, אינטימיות בזוגיות, פתיחות בזוגיות, פתיחות רגשית, להביע רגשות, לשתף בזוגיות, שיתוף זוגי, אמון בזוגיות, אהבה בלי תנאים, הבעת רגשות
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 25/11/14 |  צפיות: 3241
אינטימיות זוגית,אינטימיות בזוגיות, פתיחות בזוגיות, פתיחות רגשית, להביע רגשות, לשתף בזוגיות,שיתוף זוגי, אמון בזוגיות, אהבה בלי תנאים, הבעת רגשות

ש: איך יוצריםאינטימיות זוגית.

אליעד: יפה מהאת חושבת, איך את חושבת שאני הולך לענות לך?

ש: למה צריךליצור אותה.

אליעד: לא זאתכבר תיאוריה גדולה מדי, מה זה אינטימיות זוגית זאת סיסמה. הדרך למצוא אינטימיותזוגית היא על ידי זה שקודם כל מגדירים מה זה אינטימיות זוגית, הבנת מה זה אינטימיותזוגית עבורך?

ש: זה מקוםשבו יש איזשהו דיאלוג שבו יש חשיפה הדרגתית.

אליעד: תנסילא להשתמש במושגים פסיכולוגיים דברי מה זה אומר פרקטית.

ש: פרקטית אניחושפת על החיים שלי הוא חושף על החיים שלו זה מצב שהוא.

אליעד: רגעחברים אחרי ההפסקה.

ש: נוצר שירכזה יפה על ידי המילים שלי על ידי המילים שלו.

אליעד: עודפעם נוצר מה, חברים אנחנו איתה כן.

ש: אני שואלתאת זה מהסיבה שלאחרונה נתקעתי בזה.

אליעד: אניעוד לא כל כך הבנתי מה זה אינטימיות זוגית כי בהתחלה הסברת משהו ספציפי ואחר כךעברת כזה את יכולה להגיד שזה גם וגם.

ש: יש איזובעיה מהסיפור שלה.

אליעד: לא,תגדירי מה זה אינטימיות זוגית את מתכוונת בואו נגדיר זוגית אנחנו יודעים מה זהאינטימיות פירושו מוסתר נכון, את רוצה כאילו איך את יכולה לשתף אותו בדברים מוסתריםשכאילו תרגישי שאת יכולה לבטא מולו רגשות אישיים שלך.

ש:פתיחות.

אליעד: לא,פתיחות סופר.

ש: תקשורתשיוצרת דיאלוג זוגי.

אליעד: דיאלוגזוגי זה לא אינטימיות זוגית נכון, היא אמרה אינטימיות זוגית דיאלוג זוגי פשוט תדבריאיתו יותר בסדר, אינטימי זה גם דברים אישיים.

ש: יצאשאינטימי זה סתם חיבוקים וכאלה לא?

אליעד: נכוןרגשי, אוקי טוב בואי תמשיכי את השאלה תמשיכי תפרטי.

ש: אני אומרתזה עלה בעקבות איזו סיטואציה שנתקעתי במישהו שבוא נגיד שברמה הפיזית היה שם חיבורמאוד יפה ברמה המילולית היה איזשהו משהו שהוא לא ידע לבטא את עצמו.

אליעד: הוא לאידע או לא הצליח לבטא את עצמו?

ש: לא יודעתלא הצליח לא ידע.

אליעד: לא, לאידע זה הוא נכה הוא לא יודע לדבר לא הצליח פירושו אולי הוא לא הרגיש מספיק פתוחאיתך.

ש: לא הצליחוהשאלה אם זה אני בעצם כאילו הוא היה איפשהו המראה שלי ובגלל זה זה כל כך הציק ליאני רוצה להבין כאילו מה היה שם כאילו.

אליעד: לאקשור תסתכלו בואו נלך, טוב את רוצה אולי לתת דוגמא תתני דוגמא לדוגמא.

ש: כן זאתדוגמא.

אליעד: לא אבלתתני דוגמא נגיד איך את יודעת שהוא לא ידע לבטא את עצמו.

ש: כי הוא לאדיבר.

אליעד: לאדיבר בכלל, אתם יודעים למה היא מצאה מישהו שלא מדבר כי שם היא עובדת.

ש: לא.

אליעד: לאבגלל זה, היא לפחות עובדת עם אנשים אילמים אולי היא בסוף מצאה מישהו אמרה הוא לאמדבר תקשיבי, רגע חברים אל תקציני אל תגידי לא דיבר כי זה שקר הוא דיבר נכון?

ש: הוא דיבראבל.

אליעד: יפה אזאל תגידי לא דיבר תסבירי בדיוק.

ש: הוא לאיודע לחשוף על עצמו.

אליעד: הוא לאחשף?

ש: ברמה מאודשטחית משהו ברמה מאוד.

אליעד:טכנית?

ש: אידיאליתלא משהו.

אליעד:אישי.

ש: אישי לאמשהו שאפשר לנהל איתו עוד קצת להרחיב את הנושא או לנהל איתו איזה סוג של משהו.

אליעד: רגעואת לעומת זאת?

ש: היא לאחפרה.

אליעד: לא אתלעומת זאת כן ביטאת, איך את בעניין?

ש: אני לעומתזאת אני לא מרבה לשתף כשאין איזושהי עילה ברמה שאני מתעסקת.

אליעד: אזאולי גם הוא לא רצה לשתף אותך כי הוא חיכה שאת תשתפי אותו.

ש: לא.

אליעד: רגע אלתגידי לא, תעני למה שאני שואל הנה עכשיו יושב שמה בחור הוא אומר "למה לא כי היא לאשיתפה אותי אני משתף עד שהיא תשתף".

ש: זה מה שאנישואלת ראיתי את המראה של עצמי בעצם בגלל זה זה כל כך כאב לי?

אליעד: אזבואי נתחיל מההתחלה היא שואלת קודם כל בזוגיות זה המקום אתה מרגיש שאוהבים אותך בליתנאים לפחות לפי הספר, אוקי אתם שומעים כמה גם שם, זוגיות זה המקום שאתה מרגיששבספר כתוב שאתה אמור להרגיש שאוהבים אותך בלי תנאים כפועל יוצא שזה שאוהבים אותךבלי תנאים אתה יכול לבטא גם דברים שאחרים לא היו אוהבים אצלך או שאתה אפילו לאמספיק אוהב אצלך. עכשיו את בעצם שואלת איך להגיע למצב עם בן אדם שהוא יצליח להוציאהחוצה גם את החסרונות שלו.

ש: אבלאינטימיות זה לא רק חסרונות.

אליעד: לא אבלזה מה זה אינטימי, אישי נכון?

ש: לחשוף זהסוג של חשיפה.

אליעד: לא, כןאבל את מה אתה חושף את הדבר שאתה לא רוצה שידעו את היתרונות שלך אין לך מה לחשוףאתה ישר מספר את כל היתרונות גם אם זה לא קשר אינטימי אתה ישר מספר את כל היתרונותאבל אם זה חיסרון.

ש: לדוגמא בןאדם שמעשן סמים.

אליעד: השאלהאם הוא רואה את זה כיתרון או כחיסרון. אני אסביר לך משהו תקשיבי זה בעיקרון תהליךשנבנה אבל אני אסביר לך גם איך בונים אותו, אוקי כדי שמישהו יוכל לפתח איתך זוגיותאינטימית מה שנקרא ברמה הרגשית הוא צריך להרגיש, יש פה מה שקדם למה ביצה אוהתרנגולת בסדר אבל בעיקרון הוא צריך להרגיש שהוא לא מסתכן בלהיפגע ממך, עצם זה שהואאמר שהוא רוצה זוגיות זה כבר אומר שהוא הסתכן בלהרגיש רע מזה שהוא לבד, נכון הואכבר לקח סיכון עצם זה שהוא אמר אני רוצה אותך ולא מישהי אחרת הוא כבר הסתכן שאוליתדחי אותו הוא כבר נמצא על אופציה להיפגע ואם הוא יספר לך גם על החסרונות שלו עלהדברים הרגשיים שלו על הבעיות שלו יש לו אופציה הוא מגדיל את הסיכוי לכך שלא תרציאותו ואז הוא יפגע עוד יותר אז זה הגיוני לך?

ש: כן.

אליעד: יפה,עכשיו כדי שהוא יסכים לבטא את עצמו את צריכה לשדר לו שאת מספיק מכילה אותו שהואירגיש מספיק בנוח לבטא דברים, עכשיו זה לאו דווקא כשאת תספרי לו לאו דווקא זה לאמשנה, אני אתן לך דוגמא נגיד שאת אני אתן לך דוגמא למה זה לאו דווקא, נגיד שיש בךאיזה חיסרון ובו יש את אותו חיסרון יותר גדול עכשיו אם את תספרי על החיסרון של עצמךותגידי "אני שונאת את עצמי על החיסרון הזה" עכשיו הפחדת אותו עוד יותר שהוא לא יספרלך על החיסרון, הבנת זה לאו דווקא אם את סיפרת לו הוא יספר לך לאו דווקא.

הבן אדם נמצאבזוגיות כי הוא רוצה להרגיש שאוהבים אותו, אוקי זה הסיפור כי הוא לא אוהב את עצמווטוב או רע שכך והוא רוצה שיאהבו אותו וכו'. עכשיו אם הוא יספר לך על החסרונות אםהוא יחשוף את הדברים האישיים הוא יכול להיפגע ומתי הוא יעשה את זה, עכשיו יש לו אתהרצון לעשות את זה כי הוא רוצה שתשלימי אותו למה הוא בא להיות איתך בזוגיות לא בגללהיתרונות שלו בגלל החסרונות שלו כי בגלל היתרונות שלו הוא מרגיש טוב עם עצמו בגללהחסרונות שלו הוא מרגיש רע עם עצמו ולכן הוא רוצה להיות איתך בגלל החסרונות שלו.זאת אומרת הוא מבחינתו ביום הראשון של הפגישה אפילו יספר לך את כל החסרונות שלושתגידי לו אני אוהבת אותך ואז הוא יהיה הכי מאושר בעולם אוקי.

ש: את צריכהלהגיד לו נניח שהוא מטומטם אני נורא אוהבת מטומטמים, מטומטמים מדליקים אותי משהוכזה כאילו.

אליעד: אבל אםהוא לא אוהב את זה שהוא מטומטם אז הוא לא יאהב את זה שהיא אוהבת את זה שהוא מטומטם.אוקי אני אומר עוד פעם בעיקרון באידיאל הבן אדם נמצא איתך בזוגיות לא בגלל מה שטובבו אלא בגלל מה שהוא חושב שלא טוב בו ואז הוא צריך שאת תהיי הקונטרסט שלו ותמלאיאותו. זאת אומרת שמצד הבן אדם עצמו הוא לספר לך את כל הסיפורים, זאת אומרת זה"הDefault" שלו בשביל זה הוא נכנס איתך לזוגיות אבל למה הוא לא עושה את זה כי הואמפחד להיפגע.

עכשיו למה הואמפחד להיפגע מהמון סיבות, עכשיו לפעמים הבן אדם גם לא מוכן להודות מול עצמו שיש לוחסרונות זאת אומרת זה לא רק שהוא לא סיפר לך על החסרונות שלו זה לא רק שאותך הוא לאשיתף גם את עצמו הוא לא משתף, הוא בורח מעצמו בכלל הוא בכלל לא חושב על הדברים האלהאפילו מול עצמו. עכשיו למה הוא בורח מול עצמו כי הוא מפחד לפגוע בעצמו הוא מבין שאםהוא יחשוב על חסרונות של עצמו אז ממילא הוא ירגיש רע עם עצמו ולכן אפילו מול עצמוהוא לא מצליח לחשוב על החסרונות של עצמו.

הבנת לכן מהשזה אומר עוד נוסיף ונעמיק שכדי ליצור פתיחות בשביל זה את צריכה לשדר לו סוג שלהכלה ואיך תשדרי לו סוג של הכלה קודם כל על ידי שאת החסרונות היחסיים שלו תקבלי אתהחסרונות שהוא כבר חשף תקבלי פלוס נגיד שרואים חסרונות אצל מישהו אחר תשדרי שאתמקבלת גם את החסרונות של האחר פלוס תשדרי שאת מקבלת גם את החסרונות שלך ואז הואיהיה מספיק להרגיש בנוח לספר לך את החסרונות שלו אבל אם תעשי את זה יותר מדי שאתמקבלת את החסרונות של כולם הוא יגיד אז אולי היא לא אוהבת אותי בכלל היא סתםמשוגעת. את הבנת את גם ההיפוך עכשיו?

ש: כן.

אליעד: אםתשדרי לו "אני אוהבת את כולם בכל מקרה בלי תנאים" אז הוא יגיד "רגע אז אולי היאבכלל לא אוהבת אותי אולי סתם נתקעה איתי" לכן צריך למצוא פה את האיזון. תסבירי לימה הבנת?

ש: הבנתי שהואיכול להיפתח ולדבר על החסרונות שלו כמידת היכולת שלי להכיל אותם או לקבל אותם.

אליעד: במידתמה שהוא חושב שהיכולת שלך ולמה, למה בלי זה הוא לא יספר לך?

ש: כי הואמפחד להיפגע בעצמו.

אליעד: ממילהיפגע?

ש: ממנה.

אליעד: וממיעוד?

ש: מעצמו.

אליעד: מעצמוכי גם הוא מעצמו לא נוח לו עם עצמו. אוקי אז מה הפתרון?

ש: הפתרון זהככל שאני אשדר בעצם שאני יכולה לקבל גם את החסרונות שלי וגם את החסרונות שלו לא אתכולם אבל יכולה להכיל אותם אז זה יאפשר לו את המקום בעצם או להעלות אותם או לפחותלדבר על זה בצורה יותר.

אליעד: או לאלהסתיר אותם וכו'. הבנו היה מורכב עוד משהו על זה, עכשיו זה תהליך שנבנה זה הסיפורתהליך שנבנה תשדרי תספרי לו כמה הוא טוב.

ש: כבר אמרולו את זה כבר.

אליעד: לא, לאהוא.

ש: איך לדבראם הוא נמצא כרגע במצב מסוים שגורם לו צמצום איך הוא יכול נגיד עכשיו על ידי מחשבהשל "אל תצמצם, תתרחב וזה, תקבל" איך הוא יכול אם הוא באותו רגע בצמצום חזק.

אליעד: אניתכף יבין את השאלה ויענה אבל רגע אני רוצה לסיים איתה משהו. עכשיו זה תהליך שנבנה,עכשיו לדוגמא נגיד כשאת מפרגנת לו הרעיון הוא שאם את עוטפת אותו, תראי בבן אדם ישטוב ורע עכשיו אם את עוטפת אותו עם האחדות אז בתוכו את יכולה להכיל את הנפרדותהמקיף של הנפרדות זה האחדות לפעמים ככה אנחנו מגדירים את...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מורה רוחני,ייעוץ אישי, טיפול אישי, מאמן אישי מומלץ

הכנס לאתרותהנה מעוד אימון אישי ועסקי, אימון אישיועסקי, רוחניות, מאמן אימון אישי, חוויה, פתיחות, תת מודע, חוויות, חוויה,אינטימיות ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI