דף הבית אימון אישי אימון אישי מפחד מהמוות, למה לפחד למות? לא לפחד מהמוות, קדושת החיים, משמעות החיים, חיים אחרי המוות, חיים ומוות, חרדה מהמוות, לא לפחד למות, חרדת מוות, התאבדויות, ר
מפחד מהמוות, למה לפחד למות? לא לפחד מהמוות, קדושת החיים, משמעות החיים, חיים אחרי המוות, חיים ומוות, חרדה מהמוות, לא לפחד למות, חרדת מוות, התאבדויות, ר
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 25/11/14 |  צפיות: 3369
מפחד מהמוות, למהלפחד למות? לא לפחד מהמוות, קדושת החיים, משמעות החיים, חיים אחרי המוות, חייםומוות, חרדה מהמוות, לא לפחד למות, חרדת מוות, התאבדויות, רצון להתאבד, רצוןלמות

אתה שואל איךלהפסיק לפחד למות.

ש: כן איךאפשר להפסיק לפחד חוץ מזה כאילו.

אליעד: מאודפשוט תשאל את עצמך מלכתחילה למה אתה מפחד למות אתה תראה שאתה לא תפחד יותר למות מאהאחוז עובד לך, כמה אחוז זה עובד מאה אחוז עכשיו תגיד לעצמך "כן אז שאלתי את עצמיוזה לא עבד".

ש: לא כימצאתי משהו גם בלחיות מצאתי סיבה.

אליעד: באנחשוב בהיגיון למה בן אדם מפחד למות, למה לפחד למות באמת למה?

ש: כי הואאומר למות זה הוא לא יודע מה יקרה כשהוא ימות יכול להיות שיהיה יותר גרוע.

אליעד: יכוללהיות שגם יהיה יותר טוב אז למה אתה מפחד?

ש: כי זה משהולא ידוע.

אליעד: אז מהאם זה לא ידוע?

ש: כנראה שלאמספיק רע לך עכשיו גם.

אליעד: מה,למה בן אדם מפחד למות עוד פעם מה הסיבה?

ש: כי הואחושב שיכול להיות יותר גרוע אם הוא ימות.

אליעד: שניהאבל זה גם יכול להיות יותר טוב למה לפחד מלכתחילה נו אז מה עושים?

ש: כי ישאופציה שהיא יותר רעה.

אליעד: אבל גםיש אופציה של יותר טוב או שפשוט אומר הסיכוי שיהיה יותר טוב הוא קטן יותר מהסיכוישיהיה יותר רע.

ש: לא אפשרלדעת כי אחרת הוא היה מתאבד כי אם הוא היה חושב שיותר טוב אז הוא היה מתאבד אבל ישכאילו בן אדם תמיד רוצה להתקיים.

אליעד: באמתמי רוצה תמיד להתקיים?

ש: בכל פעולהשאנחנו עושים אנחנו רוצים להתקיים.

אליעד: כשאתמעשנת?

ש: זה סוג שלקיום.

אליעד:באמת?

ש: כן.

אליעד: אוקי,טוב עכשיו ברצינות ממה אתה מפחד למות, מה החלק הכי מפחיד מפחיד לפגוש את אלוהיםאמרו שהוא טוב דרך אגב.

ש: למה אתהמשקר אין אלוהים.

אליעד: ואםתגלי שיש מה תעשי?

ש: לא נראהלי.

אליעד: ואםתגלי שהוא יגיד לך את כפרת, הוא יביא לך את הוידאו הזה יגיד לך זה מתועד בשניהעתקים גם את הוידאו שאלוהים מקליט וגם את הוידאו שאני הקלטתי ויגיד ככה שדיברו עליאמרת נראה לי שהוא לא קיים, הוא יגיד לך "אני לא קיים למי אמרת לא קיים".

ש: בסדר אזאני אשב איתו נדבר.

אליעד: אז זהושהוא יגיד לך נראה לך שנשב נדבר ישר אומר לך את תשבי שמה בצינוק עם העקרבים, תגידילו "לא אני לא התכוונתי" הוא יגיד לך "גברת הלך עלייך" הוא יגיד לך "לכי תתבעי אותיתחזרי לעוד סיבוב".

ש: כשאני חושבעל זה נדמה לי שהחיים פה זה הסיפור ואחרי זה זה מסתיים זהו נגמר הכל ואז יש לי פחדשלמה להיאחז בחיים כאילו.

אליעד: רגעלמה שבן אדם יפחד למות עוד פעם לא הבנתי.

ש: כי כלהסיפור זה מה שיש עכשיו בחיים האלה אחר כך זה מסתיים לגמרי.

אליעד: מה רעבזה, בא נניח שזה נכון מה הבעיה בזה?

ש: מה הבעיהבזה?

אליעד: כן למהאתה מפחד שהסיפור יגמר?

ש: כי אז זהולא יהיה יותר.

אליעד: ומההבעיה בזה שלא יהיה יותר אז לא יהיה יותר.

ש: בכל זאת ישאיזשהו משהו כאילו שזה כואב כאילו שזה יגמר.

אליעד: למהאתה מפחד למות?

ש: שאלהמצוינת.

אליעד: מההשאלה המצוינת?

ש: כאילו למהבן אדם מפחד למות.

אליעד: יפהראיתי שנפלת.

ש: למה?

אליעד: כי מהאמרת למי אמרת למה, מה אמרת למה איך ניסחת את השאלה אמרת "כן זאת שאלה מצוינת למהבן אדם מפחד למות" מי זה בן אדם, למה את מפחדת למות?

ש: נכון.

אליעד: עכשיואני גם מפחד למות אבל עדיין אל תגידי בן אדם.

ש: למהאבל?

אליעד: אלתדברי באופן כללי דברי על עצמך אל תחליטי לאחרים ממה הם מפחדים.

ש: אני חושבתשזה די ברור שכולם מפחדים מזה.

אליעד: אניחושב שמה שברור לך לא ברור לאחרים בבקשה תגידי "מה אני מפחדת מזה".

ש: טוב אנימפחדת למות.

אליעד: למה אתמפחדת למות באמת למה?

ש: לא יודעתאני באמת לא יודעת.

אליעד: סתםמפחדת נראה לך הגיוני אולי את מפחדת למות כי את מפחדת לגלות שסתם פחדת את אומרת"ואוו איזה טיפשה הייתי כמה פחדתי וסתם כך פישלתי". רבי נחמן בדימוי שלו הוא אומרשכשבן אדם ימות אחרי שהוא ימות הוא יראה שכל הדברים שהוא פחד מהם זה היה סתם.

ש: הוא בכלליוכל לראות בהנחה?

אליעד: אניהוספתי את המילה "בדימוי" כי זה לא משנה עכשיו כן או לא אני אומר בדימוי בהנחהשאחרי שאתה מת אתה ממשיך כאילו להיות מודע אתה אומר "מה פחדתי בעצם, מה פחדתישיפטרו אותי שזה ששם כאילו מה הלאה, מה זה נתן לי מה זה שינה בכלל. עכשיו אני במקוםאחר ולא קרה לי כלום הנה כאילו לא קרה כלום סתם פחדתי".

ש: ולמרות זאתלמה האחיזה הזאת בחיים?

אליעד: למהבאמת אני שואל אותך, הוא שאל אותי איך לא לפחד למות אמרתי לו אם תשאל הרבה פעמיםלמה אתה מפחד למות לא תפחד יותר למות, האם זה אומר שזה מעלה את הסיכוי שלך להתאבדתחשוב בהיגיון תשובה לא, למה לא כי להתאבד נובע מזה שבן אדם מפחד לחיות.

ש: הוא לארוצה לחיות.

אליעד: כן מזהשהוא מפחד לחיות אז הוא הולך להתאבד, זאת אומרת מי שלא מפחד למות לא הולך להתאבדוזה נכון שמי שלא מפחד למות זה מגדיל את הסיכוי שהוא ימות בטעות נגיד בתאונה אבל זהלא אומר שהוא ילך להתאבד כי אין שום סיבה להתאבד, אתה לא מפחד למות לא ברור למהלהתאבד כאילו. תראו אני לא אשכנע אתכם כרגע או אני כרגע לא אשכנע אתכם לא לפחדלמות, למה כי אנחנו משחקים משחק במשחק הזה יש חוקים וכללים אחד החוקים אחד המחויביםאומר לחיות יותר טוב מלמות, זאת אמונה זאת אמונה כזאת ואם בן אדם מטיל ספק יותר מדיהוא יכול להגיע למסקנה שיותר טוב למות כמו בלהתאמץ לחיות צריך להתאמץ למות.

ש: תגיד ליהאמונה הזאתי זאת אמונה.

אליעד: זאתכמו כל אמונה אחרת.

ש: לא עכשיואני רוצה לשאול האמונה הזאתי זאת אמונה שמתווספת עם השנים או שזאת אמונה שנולדיםאיתה?

אליעד: תשובהמהיבט מסוים היא מתווספת עם השנים וככל שאתה מתרגל יותר ככל שאתה קם בבוקר.

ש: אתה מחזקאותה יותר.

אליעד: בדיוקמהיבט אחר ככל שאתה מתרגל אותה יותר ככה אתה עם הזמן מתחיל להטיל בה ספק כי היא כברעושה לך רע ואז אתה אומר "רגע מי אמר בכלל שאני צריך לפחד למות".

ש: טוב לפחותיהיה לי את מי להאשים עכשיו סתם.

אליעד: אםתמותי את לא יכולה להאשים אף אחד אחר כך.

ש: מלכתחילהאבל כשתינוק מגיע לעולם יש לו כבר את הרצון לחיות.

אליעד: אתראית פעם את הקטע הזה תינוק שאיימו עליו עם אקדח מה הוא עשה.

ש: הוא מחפשאוכל זאת הישרדות הוא רוצה לחיות.

אליעד: ראיתיאיך הוא מחפש אוכל ראיתי, שכב כל היום וצרח אם הוא היה באמת רעב הוא היה קםלאכול.

ש: אולי זאתהדרך שלו.

אליעד: שמעתמה אמרתי אם הוא היה באמת רעב הוא היה הולך לאכול, כן שיחק אותה שהוא רעב.

ש: זהשטויות.

אליעד: סתם מההאמת תקשיבי מה האמת זה לא מסובך, מה האמת שכל בן אדם רוצה את הכל הוא גם רוצהלחיות וגם רוצה למות הוא גם רוצה להיות רעב וגם לא רוצה להיות רעב הכל תמיד, איןמישהו שרוצה רק משהו אחד אין בן אדם שרוצה רק לחיות מה זה לחיות עבורו. אני אתן לךדוגמא אם נגיד אומרים לך שמחר את הולכת למות את חושבת שאת מתה צעירה או מבוגרת?

ש: מחרצעירה.

אליעד: יפהואם היינו עכשיו חוזרים בזמן חמש מאות שנה אחורה והייתי אומר לך שאת הולכת למותמחר, היית מתה צעירה או מבוגרת?

ש: טרוםצעירה.

אליעד: לאלמה?

ש: חמש מאותשנה אחורה.

אליעד: לפניחמש מאות שנה מי שהיה מת מחר כאילו בגיל שלך מחר זה כבר נחשב זקן.

ש: זה כבר היהמבוגר נכון.

אליעד: יפהואם עכשיו נלך חמש מאות שנה קדימה בהנחה שכדור הארץ לא יושמד וינסו תרופות מאריכותחיים וכו' והיו אומרים לך שאת מתה בגיל מאה ועשרים היית אומרת זה מתה צעירה.

ש: כן.

אליעד: מההמסקנה אז מה זה אומר, מה המסקנה שזה הכל עניין של התניות במוח אתה מחליט שזה טובאו רע ולפי זה אתה משחק את המשחק אבל זה לא מעבר לזה. טוב אתה הבנת אדוני, מה אתהמבין לגבי העניין?

ש: אתה אמרתלבדוק לשאול את עצמי הרבה פעמים למה אני מפחד למות ואז אני לא אפחד יותר למות.

אליעד: איך בןאדם יכול לפחד למות אם הוא אפילו לא יודע מי הוא, כשאתה אומר אני מפחד למות אתהמפחד נגיד שיגנבו לך את הנעליים?

ש: האמתלא.

אליעד: לא למהלא תיקח נעליים אחרות.

ש: אני יכולללכת יחף גם.

אליעד: בדיוקאתה אומר או נעליים אחרות או יחף. עכשיו אתה מפחד נגיד לדוגמא שיורידו לך אצבע נגידשערה, בא נתחיל משערה שערה אתה מפחד?

ש: לא.

אליעד: אוקיואצבע?

ש: קצתיותר.

אליעד: ואםהייתי אומר כמה אצבעות יש לך עכשיו ביד ימין?

ש: חמש.

אליעד: אםהייתי אומר שיורידו לך מפה שתי אצבעות איך שנולדת הורידו שתיים.

ש: איךשנולדתי הורידו שתיים לא הבנתי.

אליעד: יש לךעכשיו חמש אצבעות ואתה בסדר עם זה?

ש: כן.

אליעד: אםיורידו לך אחת יהיה לך רע?

ש: כן.

אליעד: ואםהייתי אומר לך שכשנולדת היה לך שמונה אצבעות ביד ימין אבל אומרים שזה לא בסדרוהורידו שלוש זה היה מציק לך שיש לך עכשיו חמש?

ש: לא.

אליעד: אז מהההבדל ואם עכשיו היו אומרים לך יש לך רק ארבע איך אתה החלטת שצריך חמש?

ש: זה יפריעלי לשחק ב Joystick.

אליעד: לפי מההחלטת שצריך חמש אם אני אומר לך שמונה היית יכול לשחק במשחק יותר מתוחכם, לפי מההחלטת שצריך חמש אולי צריך ארבע?

ש: אולי אנייכול להסתדר גם עם ארבע.

אליעד: ואםהיו אומרים לך שכשנולדת נולדת עם שלוש אצבעות ועכשיו יש לך רק שתיים זה היה מפריעלך לא אז מה אכפת לך שיש יד אחת ולא שתיים, מי החליט שצריך שתיים ולא אחד כך הוחלטכאילו סתם אמרו טוב כולם שתיים צריך שתיים. עכשיו בוא תתרכז טוב, עכשיו כשאתה אומרנגיד "אני מפחד למות" מי החליט מי אתה מפחד שימות האצבע האוזן מי אתה מפחדשימות?

ש: מי שחווהשהוא קיים.

אליעד: כן אבלזה שחווה שהוא קיים אתה בטוח שהוא זה הגוף?

ש: לא.

אליעד: אוקיאז איך אתה יכול לפחד למות זאת אומרת הרי אתה לא יודע מי אתה אז מה שייך לפחד למות,היה אחד שחלם חלום ובחלום הוא פחד למות אבל למות רק בחלום אתה מתעורר ואתה ממשיךלחיות במקום אחר. מה שאני מנסה לומר שעוד דרך להתמודד עם הפחד מהמוות זה פשוט לגלותמי אתה.

ש: באיזה שלבאני צריך לשאול לגבי מי אני?

אליעד: "מיאני, אני מפחד למות מי אני, מי יכול למות מה זה מוות בכלל".

ש: אני לאיודע מה זה מוות.

אליעד: ראיתפעם סרט מצויר?

ש: כן.

אליעד: יפהראית בסרט מצויר איזה סרט מצויר נגיד?

ש: הרבה.

אליעד: תןדוגמא.

ש: צביהנינג'ה.

אליעד: יפהראית בצבי הנינג'ה שהם מפחדים למות נגיד צבי הנינג'ה הם לא מפחדים מהמוות.

ש: הם מתאבדיםהם לא יודע.

אליעד: הםמתאבדים.

ש: כאילו אתהיודע הם עושים דברים מטורפים כאילו הם לא מפחדים.

אליעד: אבל הםלא מפחדים למות אז למה הם נלחמים כי הם לא רוצים שיהרגו אותם נכון?

ש: כן.

אליעד: הםמפחדים למות.

ש: לא רק אותםגם אנשים אחרים.

אליעד: אוקיאבל לא משנה סתם, מה שייך לומר שדמות בסרט מצויר תפחד למות הרי היא לא קיימת בכללאיך היא יכולה לפחד למות אם היא לא קיימת?

ש: אבל זה סרטבסרט היא יכולה למות כאילו.

אליעד: אבלהאם יכול להיות שאתה מפחד למות ואתה בסך הכל דמות בסרט שמפחדת למות?

ש: יכוללהיות.

אליעד: גםיכול להיות, יכול להיות שאתה בכלל לא קיים רק מישהו מסריט את הסרט הזה והוא מסריטשתפחד למות.

ש: אבל עכשיואני קיים, עכשיו אני חווה שאני קיים.

אליעד: גםההוא שם בסרט חשב שהוא קיים אתה יכול להוכיח שאתה עכשיו לא באמצע סרט?

ש: לא.

אליעד: לא איךאתה יכול להוכיח גם הוא בסרט אמר שיחק אותה עד הסוף שהוא לא רוצה למות, בעצם גםכשהוא שיחק אותה שהוא לא רוצה למות גם זה חלק מהסרט.

ש: אוקי אז מהאתה בא להגיד?

אליעד: אז אניאומר שאחת מהדרכים להתמודד עם פחד מהמוות זה לנסות להבין מי זה זה שמפחד למות. בכלמקרה מי שיטיל ספק בזה יותר מדי בסוף לא יפחד למות.

ש: מי שיגלהמי הוא?

אליעד: כן למהמחויב מצד השכל שאם הוא יגלה מי הוא הוא לא יפחד למות כי אם תשאל את עצמך "מי אני"וכל אני שיבוא לך תשאל "מי זה זה ומי זה זה" אתה בסוף תגיע לראשון והראשון בשרשרתאתה תגיע למהות של עצמך והמהות של עצמך את עשוי, אתה חלק מהמציאות נכון?

ש: כן.

אליעד: אתהחלק מהמציאות, יפה "האני" שלך הוא חלק מהמציאות הוא עשוי מהמציאות, המציאות תמידקיימת?

ש: כל זמןשאני קיים.

אליעד: אוקיהיא קיימת לפני, לא משנה מה אני בא להגיד שאם אתה תסתכל על "האני" ותכנס פנימה תגלהשאתה זה בכלל המציאות אז מה שייך "איך אפשר למות".

ש: איך אניהמציאות?

אליעד: אם אתהתיקח את "אני" ותכנס פנימה עמוק "מה זה אני, מי זה זה, מי זה האני הזה" תגלה בכללשאתה בכלל שערה שנמצאת על הראש של אלוהים של המציאות שהמציאות תמיד קיימת. עכשיוואז מה שיקרה לך כשתגיד "אני" אתה תתקרב בכלל "אני כאילו המציאות".

ש: אבל אנייכול להיות כאילו נפרד אני לא המציאות.

אליעד: כרגעכי לא עשית מחקר מי זה "האני". מה אמר רבי נחמן "חיים נצחיים יש רק להשם יתברך" ומישנכלל בו הוא חי חיים נצחיים כמוהו, מה זה אומר אם אתה רוצה לחיות לנצח יש רק דרךאחת על ידי שתגלה מי אתה באמת ואם אתה תחפש מה מחויב מה אפשרי, אפשרי מחויב אתהתגלה שמצד האמת אתה המהות של המציאות שהיא אף פעם לא משתנה ואז אתה לא יכול למותבכל מקרה.

ש: מה המהותשל המציאות?

אליעד:כלום.

ש: אבל אני לאכלום, אני כלום?

אליעד: עמוקכן. אני מסביר עוד פעם יש מציאות המציאות יכולה למות?

ש: המציאות לאיכולה גם כן למות.

אליעד: היא לאיכולה למות?

ש: לא ממשלא.

אליעד: ואםהיא תמות אז יהיה משהו אחר נכון אז זאת המציאות. עכשיו הכל עשוי מהמציאות זאת אומרתכשאתה אומר "אני" אתה חושב שזה אני ומצד האמת יש "אני" אחד גדול שכולם זה חלקים של"האני הגדול".

ש: כולםקיימים כאילו בתוכו.

אליעד: לאבתוכו, אתה חלק שלו זה כמו שאתה חלק של פאזל כשאתה אומר "אני" אתה מתכוון לחלק אבלאתה יכול להגיד "אני" ולהתכוון לפאזל. תאר לעצמך נגיד שאתה מחזיק עט אתה כותב משהוואתה שומע פתאום את העט הזה מדבר אומר "אתה יודע תראה מה כתבתי", "סליחה אתה כתבתזה אני כתבתי" הוא אומר לך "אבל אני כתבתי הנה אני ראיתי שאני כתבתי" אתה אומר לו"נכון ומי הפעיל אותך" אתה אומר לו "ומי הפעיל אותך טיפש מי הפעיל אותך מישהו אחר,מה אתה לא קולט שאתה רק חלק ממשהו אחר אתה באמת חושב שאתה כתבת".

עכשיו אתהאומר "תראה מה עשיתי מה בניתי מה פה" אבל מי עשה את כל זה אתה חושב מי הפעיל אותךלעשות את זה המציאות אתה רק חשבת אני ואני אבל זאת המציאות בכלל ואם אתה מבין אתהאומר "רגע זה לא אני אז גם האני שלי זה בכלל משהו אחר", אז אם "האני" זה נובע ממשהואחר אז אתה לא יכול למות.

ש: אז בגלל זהשנובע מהמשהו הזה יכול למות, האני הזה שנובע מהמציאות.

אליעד: הואיכול למות נכון, איך אנחנו יודעים שהוא יכול למות כי עובדה שהוא נולד לפני שהואנולד זה כבר אומר שהיה זמן שהוא לא היה קיים אם הוא לא היה קיים הוא גם ימות אבלמצד שני המהות לא יכולה למות המהות היא נצחית. עכשיו נניח שבן אדם מסתכל על הקירוהוא באמת חושב שזה "אני" הוא חושב כאילו רואה את "האני הגדול, זה אני הכל זה אני"בן אדם כזה נגיד לא מפחד למות לצורך העניין או נגיד הקטע נגיד שבן אדם רוצה להביאילדים בשביל לא למות כאילו בשביל שיהיה אחריו משהו אבל אם אתה יודע מי אתה באמת בכלמקרה יש אחריך משהו כאילו כל המציאות ממשיכה להיות קיימת כאילו אתה אמת הנה אתהנשאר קיים.

אבל האם באמתבן אדם שמסתכל לצדדים, את באמת רואה את הקיר ואומרת זה אני. עכשיו אם כשאת אומרת"אני" ובאמת מכוונת לזה אז זה לא אני ואם כשאת אומרת "אני" את מתכוונת "לזה" וזה זהרק איזה חלק של "האני" אז הכל זה אני, אז מה למות לא למות מי למות איפה למותבכלל.

ש: זה "אני"אחר זה לא "אני" שאני מתייחס...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | ייעוץ נפשי,טיפול רגשי, קואצינג, מורה רוחני

הכנס לאתרותהנה מעוד ייעוץ נפשי, מגשר, רצון, מאמן אימון אישי, פחדל..., למה לפחד למות..., אחרי המוות, למה..., מטרת החיים, מאמן אימון אישי ועוד...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI