דף הבית אימון אישי אימון אישי אהבה בלי תנאים, לאהוב בלי תנאים, תנאים לאהבה, אהבה עם תנאים, אהבה בזוגיות, אהבה ללא תנאים, טיפים לזוגיות, לאהוב בזוגיות, זוגיות מוצלחת, אהבה לבן זוג,
אהבה בלי תנאים, לאהוב בלי תנאים, תנאים לאהבה, אהבה עם תנאים, אהבה בזוגיות, אהבה ללא תנאים, טיפים לזוגיות, לאהוב בזוגיות, זוגיות מוצלחת, אהבה לבן זוג,
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 25/11/14 |  צפיות: 3361
אהבה בלי תנאים,לאהוב בלי תנאים, תנאים לאהבה, אהבה עם תנאים, אהבה בזוגיות, אהבה ללא תנאים, טיפיםלזוגיות, לאהוב בזוגיות, זוגיות מוצלחת, אהבה לבן זוג, אהבה לבת זוג, לאהובמישהו

כן אז מההנושא.

ש: למה אני אואולי זה גם נוגע לעוד אנשים.

אליעד: זהנוגע רק אלייך דרך אגב.

ש: אוקי אזלמה אני שמה תנאים לאהבה אפילו שאני לא באמת רוצה לשים אבל אני שמה.

אליעד: תנידוגמא.

ש: למשל ניקחאפילו זוגיות למשל אני יוצאת עם מישהו ואני רוצה לקבל אותו כמו שהוא, אוקי אבל ישדברים שאני לא מצליחה לקבל בהם כאילו בו את הדברים שאני לא רוצה ואני כן רוצה לקבלאבל אני לא מקבלת לה מצליחה.

אליעד: אתאומרת שאת נמצאת עם מישהו אתה רוצה לאהוב אותו בלי תנאים ואת לא מצליחה למרות שאתרוצה לאהוב אותו בלי תנאים את לא מצליחה נכון?

ש: נכון.

אליעד: ומההסיבה, הסיבה לכך היא משום שיש סיבה ללמה את רוצה לאהוב אותו בלי תנאים, את הבנת מהאמרתי?

ש: לא.

אליעד: אתרוצה לאהוב אותו בלי תנאים נכון?

ש: אוקי.

אליעד: למה אתרוצה לאהוב אותו בלי תנאים?

ש: למה אנירוצה לאוהב אותו בלי תנאים בשביל לקבל אותו כמו שהוא.

אליעד: יפהזאת בדיוק הבעיה אבל למה את רוצה פשוט לקבל אותו כמו שהוא?

ש: למה אנירוצה לקבל אותו כמו שהוא כי אני הייתי רוצה שיקבלו אותי כמו שאני.

אליעד: יפהעכשיו אני אומר שבגלל שיש סיבה ללמה אני רוצה לאוהב אותו בלי תנאים לכן לא מצליח לךלאהוב אותו בלי תנאים, זאת אומרת אם היית אומרת "אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים בליסיבה, ככה אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים בלי סיבה" היית מצליחה לאהוב אותו בליתנאים אבל בגלל שאת אומרת "אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים כי" או בשביל זה כבר חלשלכן את לא מצליחה כל כך לאהוב אותו בלי תנאים. תכף נסביר את זה עוד אבל אני רק נותןהיבט שאם היית רוצה לאהוב אותו בלי תנאים בלב שלם היית אוהבת אותו בלי תנאים בלבשלם. את הבנת מה אמרתי את חושבת שהבנת אותי?

ש: נראה לישכן.

אליעד: מה אתחושבת שהבנת אותי?

ש: אני חושבת,לא אתה יודע מה יכול להיות שפשוט לא הבנתי.

אליעד: נסבירלך עוד פעם, יש בן אדם שאומר "אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים" עכשיו יש פה שתיאפשרויות אפשרות אחת לשאול אותך "תגידי למה את רוצה לאהוב אותו בלי תנאים" ואתתגידי לי "תקשיב אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים ככה בלי סיבה", "ולא אכפת לך מה יצאלך מזה", "לא", "ואת לא מצפה שיצא לך מזה דבר טוב", "לא", "ולא אכפת לך אם יקרה לךמזה דבר רע", "לא אני פשוט רוצה לאהוב אותו בלי תנאים ככה, בלי תנאים אני רוצהלאהוב אותו בלי תנאים כאילו בלי סיבה אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים".

ש: אבל אני כןמצפה.

אליעד: יפהרגע שניה, אם היית ממקום כזה של "אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים ככה בלי סיבה" אזזה היה עובד לך אבל מה שקורה אצלך שאת רוצה לאהוב אותו בלי תנאים אבל יש לך סיבותלמה את רוצה לאהוב אותו בלי תנאים "אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים כדי שהוא יאהבאותי בלי תנאים, כדי שאני ארגיש שאני אוהבת אותו באמת כדי שיהיה לי יותר נוח איתו"יפה אז "כדי ש..." מחליש את "האני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים" כי זה בשביל משהו אזאם זה בשביל משהו זה חלש אז אם זה חלש אז זה לא מחזיק כל כך מעמד כשמשהו מציק לך.זה הבנת את זה?

ש: את זהכן.

אליעד: מההבנת?

ש: שאני כןבעצם כשאני אומרת שאני רוצה לאהוב מישהו בלי תנאים אני שמה סיבות כאילו בשביל לאהובמישהו בלי תנאים וזה כבר יוצר את התנאי עצמו, זה כבר תנאי בפני עצמו.

אליעד: זהמחליש את הרצון לאהוב בלי תנאים כשאומרים "אני רוצה לאהוב בלי תנאים בשביל" זהמחליש הבשביל הוא מחליש.

ש: הבנתי.

אליעד: התנאימחליש את הדבר.

ש: לא הבנתילמה מחליש זה בהגדרה סותר לא, לא הבנתי.

אליעד: משהובשביל משהו זה, אם היא הייתה אומרת "אני רוצה לאהוב מישהו בלי תנאים אם הוא 1 2 3"אז זה ברור שהיא כבר הציבה את התנאים כשהיא אמרה אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים אבלהיא לא אמרה "אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים אם הוא" היא אמרה "לא אני רוצה לאהובאותו בלי תנאים בכל מקרה" אז למה בכל זאת זה לא עובד, עוד פעם אם מישהו אומר "אנירוצה לאהוב אותו בלי תנאים אבל בתנאי שהוא ככה וככה" אוקי זה ברור שזה לא עובד אבלהיא לא היא אומרת "אני רוצה לאהוב אותו בלי שום תנאי ואף על פי כן זה לא עובד" אזלמה זה לא עובד לה כי היא לא בלב שלם רוצה לאהוב אותו בלי תנאים היא אומרת "אנירוצה לאהוב אותו בלי תנאים בשביל שיצא לי מזה משהו כזה או אחר" אז גם קודם כבראוטומטית כשאתה אומר אני רוצה משהו בשביל משהו זה מחליש את הרצון.

ש: לא הבנתילמה לא מגדירים את זה כמותנה, כי יש תנאי לזה מצד ההגדרה אני לא מבין.

אליעד: אניאסביר לך את ההבדל.

ש: אני ניסיתילהבין אבל בסוף זה כאילו אותו דבר.

אליעד: אבל זהלא אותו דבר אני אסביר לך "אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים" זה לא סותר כלום, שניהלא זה לא סותר כלום זה אפשרי, עכשיו יש "אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים אם הוא" אזהמשפט סותר את עצמו אבל "אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים בכל מקרה" זה לא סותר אתעצמו. עכשיו כשאתה אומר "אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים בשביל משהו" זה גם אין פהסתירה עדיין כי זה לא סותר יכול להיות שאני רוצה לאהוב מישהו בלי תנאים בשביל משהואחר אבל זה לא סותר את זה שאני אוהב אותו בלי תנאים.

יש דבר שהואמחויב שהוא לא יכול להיות אם היא אומרת "אני רוצה לאהוב מישהו בלי תנאים בתנאי שהואיאהב אותי ככה בחזרה" אוקי אז עם תנאים אבל אצלה זה לא המצב היא אומרת "אני רוצהלאהוב אותו בלי תנאים באופן מוחלט" ואף על פי כן זה לא עובד לה כאילו למרות שהיאאומרת "אני לא מציבה תנאים לאיך אני יאהב אותו". יש מישהו שאומר "אני מוכן לאהובבלי תנאים אבל אני לא רוצה שהוא ינצל את זה לרעה" אז זה לא עובד אוקי כי כבר הצבתתנאי אבל היא אומרת "לא אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים בכל מקרה ואף על פי כן זה לאעובד" אז אני מסביר זה לא עובד לא בגלל שיש סתירה פנימית בתוך המחשבה של " אני רוצהלאהוב בלי תנאים" יש מצב שזה לא עובד כי יש סתירה במחשבה.

המחשבה עצמהשל " אני רוצה לאהוב בלי תנאים" יש בתוכה כבר סתירה כי יש בתוכה תנאים אבל זה לאהמצב אצלה, אצלה אני רוצה לאהוב בלי תנאים זה בלי סתירה פנימית " אני רוצה לאהובבלי תנאים בכלל" בלי שום תנאי ואף על פי כן זה לא עובד והסיבה שזה לא עובד זה לאבגלל הסתירה הפנימית אלא בגלל שהרצון לאהוב בלי תנאים הוא חלש, למה הוא חלש כי לאבלי תנאים היא רוצה לאהוב בלי תנאים, כי לא בלי סיבה היא רוצה לאהוב בלי תנאים היארוצה לאהוב בלי תנאים "בשביל ש..., כדי ש..., למען ש..." וכו' מה שאומר שהיא לאבאמת רוצה לאהוב בלי תנאים.

זאת אומרת אםהיא באמת הייתה רוצה לאהוב בלי תנאים זה היה עובד לה אבל היא לא רוצה לאהוב בליתנאים בשביל משהו אחר שזה בעצם אומר שמה שהיא באמת רוצה זה משהו אחר ולא את הלאהובבלי תנאים ולכן לאהוב בלי תנאים לא כל כך עובד לה כי זה חלש. זאת אומרת יש "אנירוצה לאהוב בלי תנאים" ויש "אני רוצה לאהוב עם תנאים", עכשיו אם היא הייתה אומרת לי"תקשיב אני רוצה לאהוב מישהו עם תנאים אבל אני גם רוצה לאהוב אותו בלי תנאים, עםתנאים ובלי תנאים אז למה אני לא מצליחה לאהוב אותו בלי תנאים" זאת לא הייתה השאלהכי את רוצה לאהוב אותו בלי תנאים אבל את גם רוצה לאהוב אותו עם תנאים זאת לאשאלה.

יפה עכשיו היאאומרת לי "לא אני רוצה לאהוב מישהו בלי תנאים ובכל זאת זה לא עובד" אז אני אומר לה"ולמה את רוצה לאהוב אותו בלי תנאים" היא אומרת לי "בשביל ככה וככה" אם זה בשבילככה וככה זה אומר שאת לא באמת רוצה את זה, זה אומר בעצם שבתוכך את גם רוצה לאהובאותו עם תנאים, את לא נעולה על הבלי תנאים אם היית נעולה על הבלי תנאים, עצם זהשהיא אומרת לי בשביל משהו זה אומר שבתוכה היא גם אומרת "כן אבל ואולי זה לא יתמלאולכן אולי אפשר גם לאהוב אותו עם תנאים" אלא אם כן זה היה מחויב אצלה שבשביל להשיגאת מה שהיא רוצה להשיג מהבלי תנאים מחויב שהיא צריכה לאהוב אותו בלי תנאים ואז זהכאילו אומר שמחויב שהיא רוצה לאהוב אותו בלי תנאים ואז היא כבר תאהב אותו בליתנאים. בכל מקרה מה שרציתי להגיד לה כרגע שזה לא בלב שלם היא רוצה לאהוב אותו בליתנאים. מה אתה רצית להגיד תכף נמשיך איתך בסדר.

ש: אני רציתילשאול אם בכלל במשפט עצמו "אני רוצה לאהוב בלי תנאים" לי זה צורם כשאני שומע אתזה.

אליעד:למה?

ש: כי תאהביבלי תנאים למה צריך "אני רוצה לאהוב" המשפט הזה.

אליעד: זהבדיוק מה שהיא שאלה, היא שאלה היא רוצה וזה לא מצליח לה.

ש: אבל המשפטעצמו כאילו בן אדם אומר לעצמו אני רוצה לאהוב בלי תנאים.

אליעד: והואלא מצליח.

ש: כן אבל מהזה אני רוצה לאהוב בלי תנאים.

אליעד: אניאסביר לך.

ש: תאהב בליתנאים.

אליעד: הוא לאמצליח אבל, בן אדם אומר "אני רוצה להיות מיליונר" תהיה מיליונר אבל לא מצליחלו.

ש: אז למה אנירוצה לאהוב אותו בלי תנאים.

אליעד: רגעהמשפט שאומר "אני רוצה להיות מיליונר ואני לא מצליח" זה משפט הגיוני?

ש: כן.

אליעד: אז למה"אני רוצה לאהוב בלי תנאים ואני לא מצליח" זה לא הגיוני?

ש: כי זה בןאדם שמתאמץ נגיד עושה איזה עסק, בן אדם שעושה עסק והוא רוצה להצליח רוצה להיותמיליונר ולא מצליח.

אליעד: גם היארוצה לאהוב בלי תנאים והיא מנסה ולא מצליח.

ש: אז זאתאומרת זה רק תוך כדי עבודה זה משפט שאפשר להגיד.

אליעד: היאעובדת היא מתאמצת וזה לא מצליח לה.

ש: כי לשומעלבן אדם שאומרים לו, כשמישהי באה ואומרת לי אני רוצה לאהוב אותך בלי תנאים זה כבר,תאהבי אותי מה בלי תנאים.

אליעד: היאנמצאת בתוך מערכת יחסים או לא נמצאת זה לא משנה, בעיקרון יש אנשים שבאים לטיפולנגיד הוא אומר "אני נמצא עם בת זוג יש לה חסרונות אני רוצה לאהוב אותה ולא מצליח"מה מסובך בזה תגיד לו "אז תאהב אותה", "אבל לא מצליח תסביר לי איך לאהוב אותה".

ש: אז לא אותהשלא תאהב.

אליעד: אבלהוא לא רוצה לפספס את הזוגיות.

ש: הבנתי זהתועלת כזה כאילו יש בזה, זה כמו עם המיליונר.

אליעד: משהוכזה טוב בואי נמשיך איתך הלאה, קודם כל היה חשוב לי להעביר לך שאם בלי תנאים הייתרוצה לאהוב אותו בלי תנאים היית אוהבת אותו בלי תנאים זה קודם שתדעי עכשיו בואינמשיך איתך, את אומרת "אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים ואני לא מצליחה" מה זה בעצםאומר למה את לא מצליחה כי יש מקרים שהוא עושה לך יותר רע מטוב נכון?

ש: נכון.

אליעד: שעבורךאיך שאת מפרשת אותו זה יותר רע מטוב ואז את לא אוהבת אותו או לא אוהבת אותו כפישהיית רוצה לאהוב אותו ולמה כי בעצם את רוצה לאהוב אותו בלי תנאים כדי שיהיה לך מזהטוב.

ש: נכון.

אליעד: יפה אזאת עושה את השכלול "מה עדיף לי יותר לאהוב אותו בלי תנאים או כרגע לא לאהוב אותו"תראי אם רוצים משהו בלי סיבה אין שיכולים "אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים למה ככהוזהו ולא משנה כלום ואני אוהבת אותו בלי תנאים וזהו".

ש: אבל עצםהרצון כאילו איך אפשר לאהוב שלא תהיה סיבה לרצון תמיד יש סיבה לרצון לא?

אליעד: מייודע לא, אנחנו מדברים ברמה התיאורטית.

ש: למהלא?

אליעד: לאמשנה כי עכשיו זה לא הנושא, זה נכון אבל אני לא רוצה להביא את זה לשם אני רוצהלהסביר את זה במושגים הפשוטים יותר כשאת אומרת " אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים" ישלזה סיבות את חושבת שאם תאהבי אותו בלי תנאים, אני אשאל אותך שאלה איך שנולדת רציתלאהוב אותו בלי תנאים לא, הכרת אותו ואז הוא מצא חן בעינייך ואז הוא אמרת "טובעכשיו אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים", נכון זאת אומרת היו דברים שגרמו לך לרצותלאהוב אותו בלי תנאים זאת אומרת שאת רוצה לאהוב אותו בלי תנאים זה בתנאיםמסוימים.

ש: נכון.

אליעד: זה לאאיך שפגשת אותו ברחוב "טוב אני רוצה לאהוב אותך בלי תנאים" כאילו היה משהו בו שגרםלך להגיד "אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים" למה שלא תאהבי מישהו אחר בלי תנאים, אתמבינה מה אני אומר?

ש: כן כאילושזה אולי משהו שאני אמורה כבר מהפעם הראשונה לקבל את הבן אדם ואם אני אומרת את זהאז כבר שמתי את.

אליעד: לאתחשבי בהיגיון לאהוב בלי תנאים אין לזה משמעות גם כן אוקי כי אם זה בלי תנאים כאילולמה דווקא אותו, לאהוב בלי תנאים אז למה את אוהבת דווקא למה את לא אוהבת את החברשלו את השכן שלו, את השכן שלך את מישהו למה את לא אוהבת אם זה באמת בלי תנאים אז אתיכולה לאהוב כל אחד בלי תנאים. עכשיו מה קרה למה את רוצה לאהוב אותו בלי תנאים כייש בו דברים ספציפיים שאהבת בו ואת אומרת "טוב אני מאוד אוהבת אותו עכשיו אם אנייאהב אותו יותר כנראה שיהיה לי מאוד טוב אז יאללה בוא אני יאהב אותו בלי תנאים" אזזאת אומרת כשאת אומרת לעצמך "אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים" כי כבר יש תנאיםמוקדמים.

ש: אוקי.

אליעד: אז רגעאז קודם כל בא נבין, ראית בן אדם הוא מצא חן בעינייך בגלל תנאים מסוימים ואז חשבתלעצמך "אוקי אם אני יאהב אותו בלי תנאים" ואז רצית להיות איתו ואז אמרת לעצמך "אוקיאבל יהיו בו חסרונות שאני לא יאהב אצלו ואז אני לא אוכל להיות איתו ואז אני לא אוכלליהנות מהטוב שיהיה לי אם אני אהיה איתו, איך נמצא לזה פתרון אוקי בוא אני יאהבאותו בלי תנאים ואז אני אוכל ליהנות מזה שאני אהיה איתו ולא יפריע לי החסרונותשלו", זאת אומרת זה בכלל את רוצה לאהוב אותו בלי תנאים בשביל ליהנות מדברים מסוימיםשיש בו ואז פתאום הוא עושה איזה משהו רע אז את אומרת "רגע אבל אם אני יאהב אותו בליתנאים זה בכלל יעשה לי רע" ולכן זה משחק כזה.

ש: אוקי אז זהלא טוב ולא רע בעצם כאילו אם אולי אני לא צריכה להתחבק עם השאלה הזאתי אלא פשוטלקבל את עצמי ככה שאני שמה תנאים אם הבנתי נכון.

אליעד: בערךעכשיו מצד שני להגיד למישהו "אני אוהב אותך רק עם תנאים" אז גם כן זה מבאס אותךאפילו זה מבאס כי זה לא כייף לאהוב מישהו עם תנאים אם את רוצה לדמיין שאת אוהבתאותו בלי תנאים. למה את רוצה לאהוב אותו בלי תנאים יש עוד סיבה כי יש משהו שאת מאודרוצה, את יודעת מה את מאוד רוצה יש משהו שאני יודע עלייך, אני אסביר לך את יודעת מהאני יודע עלייך?

ש: אוקי.

אליעד: אניאסביר לך פעם היית אלוהים וכשהיית אלוהים, תקשיבו טוב כי זה אחד ההסברים פעם כשהייתאלוהים אז כל מה שקרה במציאות את אהבת אותו בלי תנאים כי את עשית את זה, אוקי אתמבינה אותי כאילו תדמייני את אלוהים שכל מה שהוא עושה זה מה שהוא רוצה אז הוא לאיכול לא לאהוב את זה כי הוא אומר אני עושה את זה אז כאילו מה יש לא לאהוב את זה,עכשיו ובגלל שפעם היית אלוהים ואהבת את כל מה שקרה ופתאום שכחת שאת אלוהים ופתאוםאת כרגע בתוך משחק שיש דברים שאת חושבת שאת אוהבת ויש דברים שאת חושבת שאת לא אוהבתאז את מאוד מתגעגעת לתחושה של " אני רוצה לאהוב בלי תנאים את כל המציאות". אוקי אלאמה שפשוט את אומרת "כן אבל זה לא ריאלי לאהוב את כל המציאות בלי תנאים וזה לא אפשרילאהוב את המציאות בלי תנאים, מה אני יכולה לאהוב את זה וזה, זה אי אפשר לאהוב" ואזהרצון שלך לאהוב בלי תנאים בא לידי ביטוי בזה שאת רוצה לאהוב מישהו בלי תנאים. מההבנת?

ש: מה הבנתי,הבנתי קשה לי להסביר את זה אבל הבנתי.

אליעד: אתרוצה את להסביר, מי יסביר.

ש: אני יכוללהסביר.

אליעד:תסביר.

ש: אוקי מהשהוא אומר זה שפעם היית אלוהים ויצרת את המציאות ולא יכולת שלא לאהוב את המציאות כיאת יצרת אותה וזה זיכרון שיש אצלך ואת מתגעגעת לרצון הזה ואת פתאום יש לך "כן אוהבתלא אוהבת" בכל מיני דברים בעולם שלך עכשיו אז את מחפשת לעצמך איזשהו מקום קטן שבותחזרי למקום שהיית פעם אלוהים ותאהבי מישהו אחד ללא תנאים שזה כמו המצב.

אליעד: בדיוקכדי שהתחושה שתהיה לך כשתאהבי מישהו בלי תנאים, אני אסביר את זה עוד פעם יש תחושהשל לאהוב בלי תנאים את כל המציאות, אוקי אלא מה שכרגע את חושבת שזה לא אפשרי לאהובאת כל המציאות בלי תנאים פלוס יכול להיות שטכנית את גם לא רוצה לאהוב את כל המציאותבלי תנאים כי אם תאהבי את כל המציאות בלי תנאים כבר לא תהיה משמעות למציאות ולכן אתאומרת "טוב אז לפחות אם אני לא יכולה לאהוב את כולם בלי תנאים לפחות אני אמצא מישהואחד לאהוב אותו בלי תנאים" ולכן זה מבאס לאהוב מישהו עם תנאים כי לאהוב בלי תנאיםזה כייף פשוט, פשוט לאהוב בלי תנאים זה כייף כי אתה כאילו מרגיש משוחרר אני אוהבוזהו ולא אכפת לי מכלום אוקי אז לכן זה מבאס.

עכשיו מצד שניזה תמיד עם תנאים כי זה מישהו מסוים כי אם זה היה לגמרי בלי תנאים אז למה דווקאאותו את מבינה, עכשיו לכן יש פה בעיה כי אם את תגידי לעצמך "טוב אני יאהב אותו עםתנאים" אז למה אני איתו את כולם אני אוהבת עם תנאים" ואם את תגידי לעצמך "אוקי אזאני יאהב אותו עם תנאים וזהו" אבל את כולם את אוהבת עם תנאים אז כאילו מה יש בומיוחד לכן כל הקטע של זוגיות שזה דבר והיפוכו, מצד אחד את מנסה לאהוב אותו בליתנאים מצד שני את יודעת שזה עם תנאים, עכשיו אז מה מיוחד בו שאין באחרים שבאופןיחסי אותו את משתדלת לדון יותר לקו זכות.

מה זה אומר,זה אומר שאם בן אדם עושה פעולה ואומר משהו אז כל דבר אפשר לפרש לטוב ולרע אז אנשיםרגילים את כאילו מפרשת אותם לפי מה שבא לך או לרעה או מה שזה לא יהיה אבל אם הואעושה משהו אז את כאילו מתאמצת קודם לנסות לפרש את זה לטובה זה ההבדל. זאת אומרתשבסוף זה לא רק תאהבי אותו עם תנאים אלא בסוף תנסי לאהוב אותו בלי תנאים ותדעי שזהעם תנאים משהו כזה כאילו בסוף צריך לשלב את שניהם.

ש: אוקי אבלאם הייתי יוצרת פעם את המציאות שהייתי אלוהים עכשיו אני לא יוצרת את המציאותשלי?

אליעד: אתיוצרת את המציאות שלך.

ש: אוקי אזאני אמורה בעצם לאהוב את כל מה שיש כי אני יוצרת את המציאות שלי.

אליעד: אם אתחושבת את זה אז נכון, אם את באמת מרגישה שאת אחראית לכל מה שקורה אז מה אתמתלוננת.

ש: אז אוליאני לא מרגישה אחראית על הכל.

אליעד: ברורשאת לא מרגישה אחראית על הכל אחרת גם למה שתאהבי מישהו אחד יותר ממישהו אחר את בראתאת כולם או בוראת את כולם, זה כמו לשאול איזה אצבע את יותר אוהבת, אוהבת את כלהאצבעות למרות שזה לא נכון אבל ברמה העקרונית אם באמת את מהווה את הכל באופן שווהמשהו אחד לאהוב, משהו אחד יותר ממשהו אחר את בעצם אוהבת את עצמך כשאת אוהבת מישהואם את חושבת שאת אלוהים אז בכלל את אוהבת את עצמך כאילו כי את בוראת אותו את כאילואוהבת את עצמך שמתגלעת דרכו. טוב מה את לוקחת מהשיחה הזאת?

ש: מה אנילוקחת שאולי זה בסדר שאני שמה תנאים כי כאילו אני עושה את זה כבר אז.

אליעד: ומהיקרה אם את תשימי רק תנאים, רגע שניה אם את תחשבי שזה לא בסדר לשים תנאים מהיקרה?

ש: אז אוליאני אצור לעצמי יותר מההתנגדות הזאתי ואני יהיה לי יותר קשה לקבל את זה, זאת אומרתאני אנסה בכוח לנסות לאהוב בלי תנאים אבל אני אף פעם לא אצליח.

אליעד: ומהיקרה שתחשבי שזה בסדר שאת אוהבת אותו עם תנאים וככה זה צריך להיות וזהו?

ש: אז אולימשהו ישתחרר לא יודעת.

אליעד: אז גםתהיה בעיה אני מסביר לך, אם את תתחילי להרגיל את עצמך לאהוב אותו עם תנאים גם לאיצליח לך המערכת יחסים אם את תגידי לעצמך "טוב מהיום אני אוהבת אותו עם תנאים" אזאת מתישהו תפסיקי לאהוב אותו כי כבר אין לזה משמעות כאילו, כי את כולם את אוהבת עםתנאים כל בן אדם אם הוא טוב את אוהבת אותו ואם הוא רע את לא אוהבת אותו.

ש: אז מה כלהיום להתחבא בין זה לזה.

אליעד: לא אניאסביר לך קודם כל לקבל את זה שאת מתחבטת אבל לנסות לאהוב אותו...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מגשר, מטפלהוליסטי, מטפל התנהגותי קוגניטיבי, קואצ'ר מומלץ

הכנס לאתרותהנה מעוד ייעוץ פילוסופי, טיפול רגשי, לאהבה,אהבה ללא תנאי, אהבה ללא..., אהבה, NLP, לאהוב, לאהוב בלי..., אהבה לבת זוג ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI