דף הבית אימון אישי אימון אישי איך להצליח בזוגיות? מהי זוגיות מוצלחת? מהי זוגיות טובה? לוותר בזוגיות, להתעקש בזוגיות, הצלחה בזוגיות, למצוא זוגיות, בעיות בזוגיות, קשיים בזוגיות, להתא
איך להצליח בזוגיות? מהי זוגיות מוצלחת? מהי זוגיות טובה? לוותר בזוגיות, להתעקש בזוגיות, הצלחה בזוגיות, למצוא זוגיות, בעיות בזוגיות, קשיים בזוגיות, להתא
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 25/11/14 |  צפיות: 3360
איך להצליחבזוגיות? מהי זוגיות מוצלחת? מהי זוגיות טובה? לוותר בזוגיות, להתעקש בזוגיות,הצלחה בזוגיות, למצוא זוגיות, בעיות בזוגיות, קשיים בזוגיות, להתאהב בזוגיות, טיפיםלזוגיות, מריבות בזוגיות

עכשיו איך כלהנושא הזה קשור לזוגיות, איך זה קשור לזוגיות כל מה שהסברנו עד עכשיו זאת תיאוריתהזוגיות של, יש תיאורית הזה תיאורית זה תיאורית הזוגיות של איך זה נקרא בשפההפסיכולוגית שם כלשהו. אוקי עכשיו איך כל מה שדיברנו עכשיו קשור לזוגיות, זוגיותטובה יכולה להצליח רק, מה זאת זוגיות טובה?

ש: זוגיותטובה כשאתה שלם איתה.

אליעד: כשאתהשלם איתה ואיך אתה יכול להיות שלם איתה לצורך העניין כשהבן זוג מושלם, עכשיו תגידיאין מושלם.

ש: יש השלמהביניכם לא, שאתה משלימים אחד את השני את הדברים אחד של השניה.

אליעד: תקשיבובואו נגיד נדבר על זוגיות לצורך העניין, אוקי כי זוגיות אחת הסיבות שבן אדם רוצהזוגיות באופן כללי זה בגלל שאין לו כוח להתאמץ להרגיש טוב כאילו מבפנים הוא אומרטוב בא נעשה איזה קיצור בוא נשיג לי דרך טוב דרך משהו.

ש: באמת זהרק?

אליעד: באמתזה רק ויש עוד סיבה כדי להיות קיימת כי את אומרת "כן אבל אם אני אשים את שם אני כברלא אהיה קיימת אז בוא נחפש זוגיות שזה יהיה כאילו תחליף אז זה לא יהיה המקורי ואזאני אהיה קיימת".

ש: אבל גםזוגיות מושלמת.

אליעד: אתהבנת מה אמרתי הבנתם מה אמרתי, ככה בן אדם מחפש זוגיות מלכתחילה כי הוא רוצה אתהתחושה של השלמות הוא עצלן, בן אדם רוצה זוגיות כי הוא רוצה אושר מוחלט ואין לו כוחללכת להתאמץ להשיג את המוחלט הוא אומר "עזוב תן לי איזה קיצור שמישהו יאהב אותיואני יאהב את עצמי דרכו וזהו" מה הבעיה, עכשיו זאת סיבה אחת למה אתה רוצה זוגיות כיאתה עצלן סיבה שניה כי אתה חכם כי אתה אומר ככה "אם אני עכשיו יתאמץ ואני אשיג אתהאושר המוחלט אני לא אהיה קיים אז מה נעשה אז בוא נשיג את זה דרך זוגיות" אז תגיד"אוקי אז מה אכפת לך אז תוותר על הזוגיות וזהו לא אבל אם אני אוותר על הזוגיותלגמרי אז אני גם לא אהיה קיים", למה כי אם תגיד אני לא רוצה להגיע לשם בכלל אז אתהעוד פעם שם אם אתה בכלל לא תרצה את המוחלט אז אתה גם כן כבר הגעת אליו.

בכל מקרהזוגיות גם זוגיות זה אחד הדברים שגורמים לך להיות קיים הרצון לזוגיות כי אם אתה לאתרצה אהבה יחסית בכלל אז בעצם יש לך תאווה מוחלטת ואז אתה לא קיים ויש בזה עודעומקים כאלה ואחרים ולא נסטה אליהם עכשיו, אוקי בואו נחזור לנושא היותר בסיסי שלזוגיות "מה זאת זוגיות טובה" אז בעולם אידיאלי זוגיות טובה זה כשאתה מרגיש שלמותבמחיצת האדם השני, עכשיו איפה פה הבעיה שקודם כל טכנית אין מישהו שתוכלי להרגיששלמה במחיצתו כי אין מישהו שהוא מושלם אבל איפה פה הבעיה שתהיה תראי יש משהו מסויםכל פעם כשאת רבה איתו את צריכה לדעת שזה גם טוב וגם רע ולהבין למה זה טוב ורע, אםאת יותר לא תריבי איתו ואת תגידי לו אני מקבלת אותך איך שאתה את יודעת מה יקרה אתםתיפרדו למה כי כדי לקבל אותו איך שהוא את צריכה לצאת מהשיפוטיות ואם היא יום אחדתקבל אותך איך שאתה תגיד לך אני אוהבת אותך איך שאתה זה מסוכן יכול להיות שהיאהולכת להיפרד ממך.

למה כי אם היאאוהבת אותך איך שאתה היא יכולה בקלות גם להתאהב במישהו אחר תגיד "אם את אוהבת אותיאיך שאני בלי תנאים היא יכולה לאהוב כל אחד בלי תנאים אז היא כבר לא אוהבת אותי".בדיוק עכשיו ואם יום אחד זה ואם זה יהיה הפוך ואם היא תגיד לך "לא אני צריכה שתהיהככה" זה גם כן מסוכן אם כל הזמן תחפש שתהיה מה שהיא רוצה אתם גם כן תיפרדו כי אתהאף פעם לא יכול להיות כל מה שהיא רוצה, נגיד שהיא אומרת לך "תראה אני רוצה לאהוב רקאותך, אני רוצה שתהיה בדיוק מה שאני רוצה" נגיד זה גם כן מסוכן למה כי אתה אף פעםלא יכול לתת לה את כל מה שהיא רוצה אז היא גם כן לא תאהב אותך. עכשיו כשאת רבה איתונגיד את צריכה לדעת ככה מצד אחד זה טוב כי בזכות זה יש לך ציפיות ממנו ולא ממישהואחר בזכות זה אתם ביחד אבל מצד שני זה גם רע כי אם יהיו לך יותר מדי ציפיות ממנואתם גם כן לא תהיו ביחד.

עכשיו זה דברשהוא מתסכל מתסבך וכו' למי שמבין את זה אבל מצד שני זה גם פתרון, למה כי כל פעם שישלך חיסרון בזוגיות אתה יכול להגיד "אוקי אבל מחויב שיהיה לי חיסרון בזכות זה יש ליזוגיות" אם הבן זוג היה ממלא את כל החסרונות כבר לא היה זוגיות. עכשיו יש פה עודהיבט נוסף, אתה הבנת את זה אדוני?

ש: לא.

אליעד: בכלללא הבנת את זה?

ש: הבנתי.

אליעד: מההבנת?

ש: הבנתישזוגיות זה.

אליעד: זוגיותכמו החיים באופן כללי זה לרצות משהו מסוים אבל בתת מודע לעשות את ההפך ועדיין לרצותאותו. עוד פעם אם אתה תיצמד לאמת שלך עד הסוף זה ישמיד אותך, אם אתה תגיד אני רוצהמשהו מושלם זה ישמיד אותך. עכשיו תחשבו על דבר מעוד זווית נוספת מה היא אהבה, אהבהזה כשמישהו עושה לך את מה שאתה אוהב סתם זה לא אומר כלום נכון זה בהמשך של הסיפורשסופר אתמול, טוב אהבה תלויה בכך שמישהו ממלא לך את החסרונות יפה, עכשיו מה פההסיפור עכשיו תתרכזו טוב מה עדיף, עדיף בחורה שנראית טוב או בחורה שהיא חושבת שהיאנראית טוב מה עדיף, תשובה עדיף שניהם נכון שהיא גם תראה טוב והיא גם תחשוב שהיאנראית טוב נכון אבל לו יצויר שאומרים לך מה אתה מעדיף את זאת שהיא נראית טוב וחושבתשהיא נראית רע והיא כל הזמן אומרת כמה היא נראית רע או זאת שנראית רע והיא כל הזמןהיא חושבת שהיא נראית טוב מה עדיף, תשובה שניהם גרועים נכון יפה.

עכשיו מההבעיה בזאת שנראית טוב שהיא גם חושבת שהיא נראית טוב איפה פה הבעיה לכאורה תגיד לאאז שהיא גם תראה טוב וגם תחשוב שהיא נראית טוב, מה הבעיה שאז היא לא תרצה אותך הבנתכדי שתרצה אותך או שהיא צריכה לחשוב שהיא לא נראית טוב או שהיא צריכה לא להיראותטוב. אני אסביר למה התכוונתי יש שתי אפשרויות.

ש: כמו למשלבחורה שנראית טוב היא גם יודעת שהיא טובה היא לא תצליח עם אף אחד למה היא נראיתטוב.

אליעד: לא כישלמה עם עצמה אם היא שלמה עם עצמה היא תרצה אף על פי כן.

ש: בגלל שזהחיסרון.

אליעד:יפה.

ש: אבל למה בןאדם שלם לא ירצה להיות בזוגיות?

אליעד: כי אתהלא יכול למלא לו שום חיסרון.

ש: איך הוא זזוחי את העולם?

אליעד: אז הואלא שלם.

ש: למה ישמישהו שלם יש דבר כזה?

אליעד: לא אבללו יצויר שהיה הוא לא היה רוצה אותך.

ש:היפותטית.

אליעד: תקשיבההיפותטי הזה אתה רוצה אותו.

ש: לא השאלהאם זה יכול להיות בר השגה במציאות כביכול.

אליעד: תראהנגיד שזה לא בר השגה במציאות אבל ברצון אתה עדיין רוצה את זה אז אני מסביר משהומסוים אני מסביר מה עדיף, עדיף לבן אדם להיות במחיצתו של בן אדם מושלם שחושב שהואלא מושלם או עדיף להיות במחיצתו של אדם לא מושלם שחושב שהוא מושלם, עכשיו מה יגידהבן אדם שניהם גרועים כי אם הוא לא מושלם והוא חושב שהוא מושלם זה בא לעדותו או ואםהוא מושלם והוא חושב שהוא לא מושלם זה גם בא לעדותו אז מה עדיף ולכן הכי טוב זהלהיות עם אדם מושלם שחושב שהוא מושלם אבל אדם כשהוא במושלם באמת מושלם והוא חושבשהוא מושלם אז הוא גם למה שהוא ירצה אותך מה יש לו איתך, זאת אומרת הסיבה היחידהשהוא אוהב אותך זה או בגלל שהוא לא מושלם, הסיבה היחידה שהוא רוצה אותך זה בגלל שישלו חסרונות והוא חושב שתמלא לו אותם. עכשיו אם יש לו חסרונות זה אומר שרע לו עםעצמו.

ש: חייב?

אליעד: טוב לועם עצמו יש לו חסרונות, אם מישהי טוב לה עם עצמה למה שהיא תרצה אותך אם טוב לה במאהאחוז למה שהיא תרצה אותך?

ש: אתה כל פעםהולך למאה אחוז טוב לי אם טוב לי מאה אחוז אני לא אהיה קיים.

אליעד: זה לאאני הולך למאה אחוז, הסיבה שכרגע אתה לא עם בחורה מישהי מסוימת זה בגלל שהמוח שלךהולך למאה אחוז הוא אומר "לא אני רוצה שהיא תהיה כזאת וכזאת למאה אחוז" הרי זה לאאני אומר לך במאה אחוז, הסיבה שאנשים לא מוצאים זוגיות זה בגלל שהם רוצים את המאהאחוז.

ש: שהוא ירצהמשהו, שאני אגיד וואלה מתאים לך לי להיות שמה.

אליעד: אבל כלמה שנותנים לך זה לא מתאים לך זאת הבעיה, תסתכל לפה בבקשה תקשיב קח עכשיו דף תרשוםאיזו בת זוג אתה רוצה, אתה רוצה זוגיות אם עכשיו מביאים לך זוגיות טובה אתהלוקח?

ש: יש מצבכן.

אליעד: טובעכשיו צריך להגיד כן או לא, זוגיות טובה שתעשה לך טוב אתה לוקח, מביאים לך מאה שקלאתה לוקח כן אוקי חברה לחיים אוקי אתה אומר לא זוגיות חברה לחיים סבבה, קח ניירתרשום מה אתה רוצה בהגדרות של החברה לחיים, רשמת עכשיו אומרים לך תחשוב יש לך שלושפעמים לתקן את הרשימה תחשוב הבאת רשימה, אני מביא לך את הרשימה אתה חושב שתגיד ליחברה לחיים טובה?

ש: כן עדשאני.

אליעד: אתהתמצא בה חסרונות אתה תגיד "לא יש בה חסרונות אחרים אני רוצה משהו אחר".

ש: ברור.

אליעד: יפה אזאתה לא תסתדר איתה ואז אתה תחליף את הרשימה ואני אגיד לך אין בעיה נביא לך אתהרשימה השנייה.

ש: אבל זה לאיגמר.

אליעד: יפהלמה זה לא יגמר כי המוח שלך רוצה את המושלם זה מה שאני מסביר אז זה לא אני אומר לךאתה רוצה את המושלם לא אני.

ש: זה כמושאני אהיה בזוגיות ואז אני ארצה להיות רווק ושיהיו לי ילדים אני ארצה להיותחופשי.

אליעד: כיהמוח שלך רוצה את המושלם.

ש: הוא לאמחפש את המושלם הוא מחפש את התשעים אחוז.

אליעד: יפה,שניה היא אמרה את הנוסחה הנכונה למה רק תחפש את התשעים אחוז למה, רגע תעצוראתה.

ש: למה לא אתהתשעים ותשע.

אליעד: אתהתשעים ותשע.

ש: רק לאמאה.

אליעד: רק לאמאה אבל גם לא חמישים אחוז כי אם אתה תגיד אין בעיה אין מושלם ותמיד זה שווה לכןאני אחפש את החמישים לכאורה אם אתה לא מחפש את המושלם אתה אומר אוקי אין מושלםמבחינה אובייקטיבית כל דבר יש בו יתרונות וחסרונות אז בוא נחפש את החמישים אחוז ואםתחפש את החמישים אחוז אתה גם לא יכול למצוא זוגיות כי אז הכל מתאים לך או לא מתאיםלך באותה מידה, אם היית אומר אין בעיה אין מושלם בכל מקרה יהיה חיסרון כל מה שיתנולי אני ארצה עוד אוקי אז הכל כבר מתאים לי אז גם כן אין זוגיות בשביל זוגיות אתהצריך לשקר, אתה צריך להגיד אוקי יש תשעים אחוז ולא חמישים ועדיין זה לא מאה.

ש: אבל אתה לאיודע אם זה תשעים אחוז אתה חווה חיסרון נגיד.

אליעד: אנימסביר לך, לא עזוב אותי מתשעים אחוז הרעיון זה הבלוף אתה צריך לבלף אתה צריך להגיד"אוקי בוא נשקר נגיד שיש יותר מחמישים אחוז אבל לא נבלף יותר מידי ולא נחפש אתהמאה" כאילו כי אם נחפש את המאה לא יהיה כלום ואם נגיד את האמת שאין הבדל אז גם לאיהיה כלום לכן נשקר נגיד שיש משהו יותר טוב ממשהו ואז נחפש אותו.

עכשיו נגידלדוגמא נגיד בזוגיות ניתן את זה מהיבט נוסף נגיד לדוגמא נגיד שיש איזה קונפליקטואתה עכשיו צריך לדעת אם לוותר או לריב מה יקרה אם אתה תוותר על הכל, תוותר על הכלכבר אין משמעות לזוגיות מה יקרה אם תריב על הכל אם תריב על הכל גם כן לא תהיה לךזוגיות. מה אתה צריך לעשות לפעמים לוותר לפעמים לריב אבל איך תדע מתי לוותר מתילריב זאת בעיה כי אם אתה תדע מראש מתי לוותר מתי לריב אם תדע בוודאות גם כן כבר איןלזה משמעות, אוקי אז אני יודע שפה רבים אני יודע שפה מוותרים אז כבר אין משמעות אתהמראש כבר יודע את כל האופציות מה יקרה.

ש: אבל אתההולך אבל יש גם מה שנקרא היד הנעלמת שאתה יודע דברים.

אליעד: מהשאני מנסה לומר יש מחשבה שאומרת כל דבר שאתה אומר חפש את ההפך שלו.

ש: רבים ביןלבין פעם אמרת ללכת עד הסוף עכשיו אתה אומר תהיה ככה תהיה באמצע, פעם אמרת לך עדהסוף עכשיו משהו אחר.

אליעד: לאנכון.

ש: אוקי גם אתזה אפשר.

אליעד: לאנכון אמרתי משהו אחר לא, קודם כל אמרתי תלך עד הסוף אם זה שאתה לא הולך עד הסוף רבינחמן אמר "אני לא מתעקש על כלום אבל אני מתעקש על זה שאני לא מתעקש" אוקי, סתם אבלזה לא נכון לא אמרתי לו תלך עד הסוף אני לא אומר לך מה לעשות אני מסביר לך אתהחוקים אם תלך עד הסוף תגיע לשם תלך לאמצע תגיע לפה, אתה רוצה ללכת לשם תלך לשם אנילא אומר לך מה לעשות, אתה רוצה להיות קיים אתה צריך להיות מוכן לסבול לא רוצה לסבולתוותר על הקיום אתה רוצה ללכת עד הסוף לך עד הסוף אני לא אומר לך מה לעשות.

ש: אבל בין כהכולם.

אליעד: כולםידעו את זה כבר קודם.

ש: לא בין כהאני עושה את זה.

אליעד: אבלידעת איך זה עובד?

ש: כן ברורשזה תמיד עובד ככה ברור שידעתי את זה.

אליעד: ברורכשאת רבה עם בן זוג את יודעת שאם לא יהיו לך איתו מריבות את לא תהיי איתו את באמתרבה איתו מתוך תחושה של "אני מפחדת שהוא יסכים איתי כי אם הוא יותר מדי יסכים איתיאנחנו לא נהיה ביחד"?

ש: לא.

אליעד: כשאתרבה עם המציאות את באמת זוכרת "אוי ואבוי לי אם המציאות תגיד לי אין בעיה קחי מהשאת רוצה", עכשיו נגיד את פתאום אלוהים התגלה אלייך אומר לך "תקשיבי את סבלת הרבההצקת לי, את בחורה נחמדה מה את רוצה קחי" זה מסוכן אני מסביר לך זה מסוכן את אומרתלו תן מה שאני רוצה את לא קיימת יותר זה פיתוי.

ש: נכון.

אליעד: נוהיית יודעת את זה עכשיו מישהו אומר לך קחי כל מה שאת רוצה את אומרת לו "לא אני לארוצה" מה את רוצה לסבול מה פתאום "תן לי את מה שאני רוצה" אבל הוא יחסל אותך.

ש: זה ברור לישאני לא יכולה לקבל את זה בחיים כי אין.

אליעד: לאבהנחה שיש דבר כזה אם היה ברור לך שאין דבר כזה לא היית מחפשת. עכשיו איך בן אדםמגיע לתחושה הנחמדה הזאת שאפשר להגיד שהיא מאוד רעה אבל היא גם כן מאוד נחמדה שכשרעלך אתה בעצם מבין איך הרע משרת אותך ואתה נלחם בו אבל נלחם בו בתור משחק כי אתהיודע שבזכותו אתה קיים, איך בן אדם מגיע לכל הדבר הזה על ידי שהוא לומד ומבין כמהשיותר את המנגנונים של המציאות. כל מה שאני מסביר פה לדוגמא אם רע לך תחשוב על זהשנגיד יהיה לך רע ואל תחשוב על זה יותר מדי כי אם ככה אז ככה, כל הדברים האלה כדילהגיד למצב שאתה יכול לראות את זה מול העיניים ולחוות את זה אתה צריך להיות בטוחבזה, עכשיו כדי להיות בטוח בזה אתה צריך לחקור את המנגנונים ככל שבן אדם חוקר יותראת המנגנון של הרצון מה תפקידו של הרצון מה מקומו של הרצון, איך הרצון תלוי לקיוםהאם באמת אין טוב בלי רע, האם אפשר להשיג טוב בלי רע האם אפשר רע בלי טוב ככל שהבןאדם חוקר את זה יותר ככה התמונה יותר ברורה לו ואז הוא מבין איפה הוא נמצא במשחקואז הוא אומר "אוקי אם אני אלך לשם יהיה ככה אני רוצה עוד פה" ואז הוא יכוללתמרן.

כי רוב האנשיםאם תגיד לו "גם אחרי זה וזה יהיה חסר לך" הוא לא יאמין לך כי אין לו את הידע ומהיבטמסוים יותר כייף לו כי אז הוא יותר קיים כי יש לו יותר תחושת קיום אבל מהיבט אחריותר רע לו כי הוא יותר מפחד. אני מסביר עוד פעם כדי להגיע למצב שאם רע לך במשהו אתמסוגלת לפתור את בעיית הרע על ידי שאת אומרת לעצמך "אוקי בכל מקרה יהיה לי רע ואנירוצה להיות קיימת אז בעצם הרע משרת אותי", תדמיין את זה עכשיו נגיד רע לך אתה אומר"אוקי אני מעדיף שיישאר כי אוי ואבוי אם לא יהיה רע לא אהיה קיים אני רוצה להיותקיים אז הרע משרת אותי" נגיד כדי להגיע לכזה מצב שאתה באמת חווה את זה ואתה אומר"כן אבל אני לא ארצה את זה יותר מדי כי אם אני ארצה את זה יותר מדי אני גם לא אהיהקיים לכן אני צריך להגיד שאני לא רוצה את הרע כדי להיות קיים ועדיין לרצות אותו כדילהיות קיים".

כדי להגיעלכזה מצב אתה צריך להיות בטוח שזאת האמת ואיך אתה יכול להיות בטוח שזאת האמת אם אתהחוקר את הדברים האלה עד שאתה משתכנע בשכל שיושב לך פיקס מצד ההגדרות ההגדרה של"קיים" שווה להגדרה של "טוב ורע" שווה להגדרה של "אמת ושקר" כי הדברים האלה מחויביםמצד ההגדרות שלהם. זאת אומרת מי שיחקור את הדברים האלה יראה שהדברים האלה נכוניםלדוגמא "בלי קיום אין טוב ורע בלי טוב ורע אין קיום מי אמר" זה דברים שהם נכוניםמצד הגדרתם אם אתה תחקור אתה תראה שמחויב במציאות שכשיש קיום יש טוב ורע שיש אמתושקר, שיש רצון שיש חיסרון שיש את כל הדברים האלה מחויב ואז אתה יכול להיות בטוחבזה ואם לא בא לך על כל המשחק ואתה אומר "לא רוצה לא את היתרונות לא את החסרונותעזבו אותי" אתה מוכן לוותר על הקיום אם וויתרת על הקיום קיבלת פטור. הבנו?

ש: ואם אנירוצה להיות קיים וגם לשרוד וגם שזה לא יזרוק?

אליעד: זה כברעכשיו קורה.

ש: ריקודשבדברים מה זאת אומרת האחדות של הנפרדות?

אליעד: תשובהאבל אם זה יהיה רק ריקוד אז עוד פעם לא תהיה קיים.

ש: לא הריקודשבדברים סתם לדוגמא.

אליעד: מהבדברים ריקוד?

ש: ריקודשבדברים או האחדות שבדברים.

אליעד: אתה לאמבין שכל דבר שאתה רוצה אם יהיה לך אותו אתה תהיה בבעיה לא משנה איך תגדיר אותותקבל אותו אתה בבעיה.

ש: למה?

אליעד: כי אםיהיה בדיוק את מה שאתה רוצה כבר אין כלום נגמר המשחק, נגיד שאתה רוצה להיות אלוףהעולם באיגרוף נגיד שאתה תהיה אלוף העולם באיגרוף ברמה כזאת, נגיד שאתה רוצה להיותאלוף העולם באיגרוף ואז את מתעמל ומנצחים אותך אבל אתה רוצה להיות אלוף העולםבאיגרוף ואז אתה אומר "אוקי להתעמל לא יעזור לי יותר מדי כי מנצחים אותי אולי הגיעהרגע ללכת לרב" ואז אתה הולך לרב ואז הרב אומר לך "אוקי אתה רוצה להיות אלוף העולםבאיגרוף" אתה אומר "ברור", אומר לך "אוקי יש לי פה ספר תהילים קמע שים אותו אתההופך להיות אלוף העולם באיגרוף" ואתה שם את הקמע אתה מנצח את כולם באיגרוף זה מספקאותך לא, למה לא כי אתה אומר "כן אבל אני רוצה לנצח בלי הקמע לא רוצה להיות תלויבקמע ואם ייקחו לי את הקמע".

אוקי ואז אתהעושה עוד תהליך ואז אתה הולך לרב אחר ואז הוא מכשף אותך באיזה כישוף שאי אפשר לשנותאותו יותר לעולם ושאתה בטוח שאי אפשר לשנות אותו ואתה כאילו הוא מכשף אותך ואתההורג את המכשף אז אי אפשר להחזיר את זה אחורה וכו' ואתה בטוח שאתה תנצח את כולםלנצח נצחים, אוקי ואז אתה הולך ברחוב אתה אומר "אני אלוף העולם באיגרוף" וכל מי שבאאתה נלחם ומנצח אותו וכו' ואז כייף לך וטוב לך וזה ואחרי זה מה אתה עושה כלום, למהכי אף אחד לא בא לריב איתך יותר מי יריב איתך עכשיו כל פעם שזה הוא מנצח אף אחד לאעולה לזירה אז איך אתה יכול להרגיש שאתה אלוף העולם באיגרוף, אז מה אתה תעשה אתהתתחפש ואתה תשחק אותה כאילו אתה לא יכול ואתה תפסיד בכוונה וזה לא יכאב לך יגידו"רגע אבל הוא לא בוכה זה לא כואב לו באמת אז מה זה נותן" לא אז אתה כאילו תשחק אותהפצוע תגיד "טוב אני כבר רוצה להיכשל כדי שלפעמים אני אוכל לנצח".

ש: אבל תמידיש משהו גם אם אתה נגיד השגת את המשהו שרצית.

אליעד: אזיהיה חסר משהו אחר אבל לו יצויר שתשיג את כל מה שאתה רוצה אתה בבעיה חמורה.

ש: טוב איןדבר כזה.

אליעד: למזלךהטוב אין דבר כזה אבל זה גם הכי גרוע כי את תמיד רוצה את זה, בלב עמוק בן אדם אומרהלוואי שיהיה לי את כל מה שאני רוצה ובלב עמוק בן אדם אומר אוי ואבוי לי אם יהיה ליאת כל מה שאני רוצה ואתה רוצה את שניהם בו זמנית.

ש: אבל זה כברשחסר לך אז יש לך את הרצון לרצות אתה מבין.

אליעד: הרצוןוהחסר זה ביחד מגיע.

ש: נו נכון אזמצד אחד זה גם טוב שזה ככה שבעצם יש הכל אבל אין הכל.

אליעד: אתהרוצה שיהיה לך הכל ואף פעם...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | קואצ'ר מומלץ,טיפול הוליסטי, מאמן אישי לחיים, מאמן אישי מומלץ

הכנס לאתרותהנה מעוד הדרכה, מאמן אישי מומלץ, בעיה, יעוץ אישי,להתעקש בזוגיות, מאמרים, בחירת בת זוג, אימון, יעוץ, זוגיות מוצלחת ועוד...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI