דף הבית אימון אישי אימון זוגי זוגיות, לגרום למישהו לרצות רק אותך, לגרום למישהו לאהוב רק אותך, התאהבות, לא לבגוד בך, לגרום למישהו להתאהב בך, לגרום למישהו להימשך אליך, משיכה אישית, ב
זוגיות, לגרום למישהו לרצות רק אותך, לגרום למישהו לאהוב רק אותך, התאהבות, לא לבגוד בך, לגרום למישהו להתאהב בך, לגרום למישהו להימשך אליך, משיכה אישית, ב
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 21/12/15 |  צפיות: 11014
זוגיות, לגרוםלמישהו לרצות רק אותך, לגרום למישהו לאהוב רק אותך, התאהבות, לא לבגוד בך, לגרוםלמישהו להתאהב בך, לגרום למישהו להימשך אליך, משיכה אישית, בגידה, בוגד בי, לחשובעליך

עכשיו השאלההיא כזאת דיברנו על זה הרבה פעמים איך לגרום למישהו לרצות רק, מה ההמשך?

ש: משהו.

אליעד:אותך.

ש: אוקי.

אליעד: איךלגרום למישהו לרצות אותך אז השאלה הזאת היא איך לגרום למישהו לרצות רק אותך.

ש: אפשר יהיהלהגיש את זה בצורה להימשך רק אליך.

אליעד: לא לאודווקא בקטע של משיכה באופן כללי. מערכות יחסים, בחורה אומרת "אני רוצה שהוא ירצה רקאותי".

ש: אוקילהימשך זה אותו דבר.

אליעד: לא,נניח שהבחורה יש לה מישהו והיא חושבת שהוא רוצה עוד מישהי והיא רוצה שהוא ירצה רקאותה או בחור שיש לו מישהי והוא רוצה שהיא תרצה רק אותו והוא חושב שהיא רוצה עוד.בקיצור מה הדרך לגרום למישהו לרצות רק אותך רק אותך מה שזה לא יהיה, כן מההתשובה?

ש: לבדוק מההחיסרון שיש לו ולמלא לו אותו את כל החיסרון למלא לו.

אליעד: רגע אזקודם כל מה שאמרת זה נכון, מה אמרת? אמרת תבדוק מה החסרונות שלו תמלא לו אותם והואירצה אותך. עכשיו זה מחויב?

ש: לא הואיכול גם להשתעמם.

אליעד: רגע לאיודע כלום אני עכשיו שאלתי שאלה, האם מחויב שכאשר תמלא למישהו את כל הרצונות שלובמובן שתגרום לו להרגיש טוב זה וזה הוא ירצה אותך רק אותך מחויב?

ש: תראה מחויברק עם סיג קטן.

אליעד: באנניח שכן מה הסיג?

ש: שבמידה ולאיודע הוא לא ירצה ואז הוא.

אליעד: לא אזבא נחשוב בהיגיון אם תמלא לו את הרצונות והוא יישאר בלי חסרונות הוא גם לא ירצהאותך, נכון אבל אני אשאל את השאלה אחרת נגיד בן אדם נגיד רוצה לקנות במכולת, מה הוארוצה לקנות? חלב ואז הוא אומר "תביא לי כסף לחלב" עכשיו אתה אומר "מה צריך לעשות?ניתן לו מאה שקל", עכשיו האם מחויב שאם יהיה לו מאה שקל הוא יוכל לקנות חלב במכולת?כן, אבל האם מחויב לתת לו מאה שקל בשביל שהוא יוכל לקנות במכולת? לא מחויב זה מספיקלהביא לו עשרה שקלים.

ש: החיסרוןהכי חזק.

אליעד: רגעשנייה, מספיק להביא לו עשרה שקלים זאת אומרת לא מחויב שתמלא לו את כל החסרונות אזמה המחויב בעניין?

ש: צריך למצואאת החיסרון הספציפי שהוא חושב שחסר לו.

אליעד: מההשאלה ששואלים נחזור לשאלה.

ש: במה תלויזה שהוא.

אליעד: יפה,במה תלוי שהוא ירצה רק אותך מה התשובה?

ש: אבל זאתאותה שאלה אבל כמו מקודם.

אליעד: לאאכפת לי כלום, מה התשובה?

ש: התשובה האםאתה רוצה שהוא ירצה רק אותך, רק אותך?

אליעד: אנישאלתי במה זה תלוי לא מה צריך לעשות במה זה תלוי, במה תלוי אם אתה רוצה רק מקוםעבודה מסוים, במה תלוי אם אתה רוצה רק מישהי מסוימת במה זה תלוי?

ש: שתראה בהאת כל.

אליעד: בזה זהתלוי? זה לא נכון זה לא תלוי בזה.

ש: שתראה בהאת כל מילוי הרצונות שלך.

אליעד: מהגורם לך לרצות רק אותה שאתה רואה בה את מילוי כל רצונותיך? זה לא נכון.

ש: כן.

אליעד: לאנכון עובדתית זה לא נכון יכול להיות מישהי שרע לך איתה ואתה עדיין רוצה רקאותה.

ש: לא נכון אזהיא לא ממלאת את כל רצונותיך.

אליעד: ואתהעדיין רוצה רק אותה עובדתית.

ש: למה?

אליעד: יכוללהיות זוג שנגיד לדוגמא הבחורה נגיד לא ממלאת לגבר שלושה רצונות והוא עדיין רוצה רקאותה.

ש: קודם כל זהשהוא אומר שהוא רוצה רק אותה זה לא אומר זה שהוא רוצה משהו אחר.

אליעד: בהנחהשהוא רוצה רק אותה למרות שיש לה חסרונות מה הסיבה, זה לא מחויב שהיא תמלא לו את כלהחסרונות.

ש: אולי הואחושב שכל שאר הבחורות עוד פחות.

אליעד: זה לאמחויב בהנחה שהוא חושב שיש בחורות אחרות שיכולות למלא לו, מה אתה אומר? "אתה יודעלמה הוא לא הולך למכולת השנייה כי הוא יודע שגם שם אין את המוצר הזה".

ש: שבו יש הכיהרבה ממה שהוא יכול להשיג.

אליעד: אז למהלא שילך גם וגם?

ש: לא, זה מהשהוא חושב בזה הוא נשאר.

אליעד: כן מהאתה אומר?

ש: שאם זהתלוי במחויב החזק ביותר שלו כאילו המחויב החזק ביותר שלו הוא נמצא רק אצלה.

אליעד: זה לאמחויב אבל למה הוא רוצה רק אותה אז הוא היה צריך להגיד "נכון אני רוצה רק אותה לזהולשאר הדברים אני רוצה מישהי אחרת" בהנחה שהוא יכול היה להשיג גם אחרות, אוקי בואנגדיל את השאלה בהנחה שהוא גם יכול היה להשיג אחרות למה שהוא ירצה רק אותהנגיד?

ש: הוא חושבשיש לה פוטנציאל.

אליעד: נגידשהמחויב הכי גדול שלו נגיד שיקשיבו לו והיא הכי מקשיבה לו אז הוא ירצה רק אותה סבבהאבל הוא עדיין יכול לרצות בחורות אחרות לדברים אחרים.

ש: זה תלויבמה שהוא חושב ואיך שהוא חושב על הדברים.

אליעד: אוקישמה?

ש: וזה אצלהכאילו קיים.

אליעד: במהתלוי אם רוצים רק מישהי לצורך העניין או רק מישהו?

ש: מה זהרוצים רק מישהו שנייה תן לי להבין, הוא רוצה רק אותו?

אליעד: רקאותו.

ש: מה חוץ מזהזהו אין שום קול רק אותו?

אליעד: אתהיוצא עם מישהי ובאותה תקופה אתה לא יוצא עם אף אחת אחרת, מה מסובך בזה זה נקרא שאתהרוצה רק אותה לצורך העניין על פי פשוטו.

ש: בסדר אבלאתה יודע אתה פתאום אתה רואה איזה משהו יפה וזה ופתאום העין שלך זזה שמאלה.

אליעד: באופןיחסי רק אותו.

ש: היא חושבתשהוא יכול למלא לה את החסרונות אפילו אם הוא לא עושה את זה בפועל כרגע.

אליעד:שמה?

ש: שיש לופוטנציאל למלא לה את כל החסרונות.

אליעד: אבל זהלא מחויב שבגלל זה היא תרצה רק אותו היא עדיין יכולה לרצות עוד גברים שגם להם ישפוטנציאל למלא לה את החסרונות.

ש: לא היאחושבת שאצלו יש ואחרים אין.

אליעד: ולאיכול להיות שהיא תחשוב שגם אצל אחרים יש וגם אצלו יש ועדיין היא תרצה רק אותו, רגעאני מדבר איתו אין אופציה כזאת?

ש: לא נראהלי.

אליעד: אז אניאומר לך שיש. במה זה תלוי? אז ככה, מה בן אדם רוצה? להרגיש טוב הדבר הבסיסי הזהשגבר ואישה הם בני אדם בא נניח שרוב האנשים שוכחים את זה.

ש: מה זאתאומרת?

אליעד: מה זאתאומרת לדוגמא נגיד בן אדם יוצא עם מישהי "טוב איך אני גורם לה זה וזה" אתה זוכרשהיא בן אדם שהיא רוצה להרגיש טוב נכון זה הבסיס, רוב האנשים לא עוברים את הבסיסהזה, איך אני יודע? כי נגיד לדוגמא כשמשהו לא כרצונם אז הם עושים לשני רע אבל אםהוא רוצה להרגיש טוב יש יותר סיכוי שהוא יעזוב אותך בכלל. הנחת היסוד הבסיסית שמולךעומד בן אדם שרוצה להרגיש טוב לא תמיד זה ברור כי הרבה פעמים דווקא זה משיג אתההפוך רבים עם מישהו על משהו ונגיד שמישהו לא כיבד אותך ואתה כועס עליו אתה רוצהשהוא יכבד אותך, אז מה אתה עושה לפעמים? רבים איתו ואז רבים איתו ואז עושים לו רעאז למה שהוא ירצה לכבד אותך.

למרות שגם זהלא מדויק כי יכול להיות שתעשה לו רע ואז הוא ירצה לכבד אותך כי הוא מפחד לאבד אתהטוב אבל בכל מקרה בא נחזור עוד פעם, גבר ואישה זה בן אדם ובן אדם רוצה להרגיש טובבן אדם בכל רגע נתון עושה את מה שהוא חושב שהמקסימום שיעשה לו טוב והסיבה שבן אדםרוצה רק מישהו או מישהי אחת היא בגלל שהוא חושב שביחס לכל שאר, זה בגלל שהוא משכללאת כל האלטרנטיבות שלו והוא חושב שהאלטרנטיבה הזאת בסך הכל הסופי היא הכי טובהעבורו יותר משאר האלטרנטיבות.

בן אדם בודקמה סך כל האלטרנטיבות שלו בהנחה שיש לו אלטרנטיבה עם עשר בחורות לצורך הענייןובהנחה שלבחורה יש אפשרות להיות עם עשרה גברים בהנחה שבאמת יש לה את האפשרות הזאתולכל גבר יש יתרון אחר היא תהיה עם עשרת הגברים. ולא אכפת לי שהיא תגיד שהיא של אישאחד ואם היא של "איש אחד" זה אומר שאין לה את האפשרות הרגשית להיות עם עשרה גבריםלצורך העניין אבל מחויב שבן אדם ירצה להרגיש טוב, מחויב שבן אדם יעשה את המקסימוםשהוא יכול כדי למלא את רצונותיו.

ולכן בן אדםבסופו של דבר רוצה רק מישהי אחת כי הוא חושב שלרצות רק אותה בסך הכל הסופי ביחס לכלהאלטרנטיבות שהוא מכיר וכו' יעשו לו יותר טוב מרע והוא משכלל בזה את היתרונות שלואת החסרונות שלו וכו'. ועכשיו מפה נחזור עוד פעם לשאלה אז איך לגרום למישהו למישהילרצות רק אותך או איך לרצות רק אותך באופן בלעדי? אז ככה אז קודם כל לא מחויב שתמלאלה את כל הרצונות מחויב שביחס לאלטרנטיבות שלה אם היא תרצה רק אותך, מחויב שאתהתהיה האלטרנטיבה הטובה ביותר שלה ושמבחינתה היא לא תוכל לדלג על כמה אופציות אבלקודם כל זה המחויב.

ש: מה הםהאופציות?

אליעד: כי אםאתה כמה שיותר רצונות אבל עדיין אתה מאפשר לה להיות עם אחרים אז אתה גם תמלא לה אתהרצון והיא גם תהיה עם אחרים למה לא בעצם. עכשיו השאלה היא למה לא בעצם? אוקי ופהיש שני היבטים אז זה עובד ככה אם בן אדם אחד ממלא למישהו את כל הרצונות שלו, לאבאמת את הכל באופן יחסי הרבה מאוד רצונות שלו מחויב שהבן אדם השני ירצה רק את ההואשממלא לו את הרצונות.

למה ולמה שהואלא יתפזר על כמה? כי להתפזר על כמה זה מאמץ, עכשיו ואז מישהו יגיד "כן אבל להתפזרעל כמה זה נגיד מביא ריגוש" ואז ממלא את התשובה הזאת זה אומר שההוא לא ממלא לה אתאופציית הריגוש אבל בהנחה שאתה תמלא למישהי את כל הרצונות יש יותר סיכוי שהיא תרצהרק אותך אבל עדיין יכול להיות שמישהי תרצה נגיד רק אותך בגלל שהיא מפחדת, אתה לאממלא לה את כל הרצונות אבל היא מפחדת לאבד את הטוב שאתה נותן לה כי אם היא תהיה עםמישהו אחר היא תאבד את הטוב שאתה נותן לה.

ש: היא גםיכולה לפחד מתלות ואז היא בכלל תברח זאת גם אופציה.

אליעד: עודפעם בחורה הכי חשוב לה לקבל שמירה.

ש: מה?

אליעד: נניחבחורה רוצה שתשמור עליה תחושה של שמירה ואתה שומר עליה והיא חושבת שהאלטרנטיבההטובה ביותר שלה להשיג שמירה זה דרכך, אבל מה הסיפור? הסיפור הוא שעדיין בשארהדברים אתה יכול להיות גרוע אבל היא מפחדת שאם היא תהיה עם מישהו אחר אתה לא תרצהאותה ואז גם לא תיתן לה את השמירה שהיא רוצה נניח. עכשיו ופה צריך לשים לב למשהומעניין, למה צריך לשים לב ברגע שמישהו ירצה רק אותך מה שרוב האנשים עושים זה פשוטרבים עם אותו בן אדם "למה אתה לא רוצה רק אותי למה אתה לא אוהב אותי" ואז הם הולכיםלאופציה של "אם לא תרצה רק אותי תפסיד את הטוב שאני נותן לך" אבל זאת האופציההבעייתית.

למה זאתהאופציה הבעייתית? כי אז הבן אדם נמצא שם בלית ברירה הוא נמצא איתך לא בגלל שהוארוצה רק אותך באמת אלא בגלל שהוא מפחד שאם הוא לא יהיה איתך אז הוא יאבד את הטובשאתה נותן לו אבל לא באמת רוצה רק אותך. ואני אגיד יותר מזה אם רבים עם מישהו "למהאתה לא רוצה רק אותי" אם רבים איתו אז יש פה דבר עוד יותר גרוע שהוא יהיה רק איתךלמרות שרבת איתו לא בגלל שרבת איתו ולא בגלל שרבת איתו "למה אתה לא רוצה רק אותי"בגלל זה הוא יהיה רק איתך אלא הפוך למרות שרבת איתו ועשית לו רע הוא יהיה רק איתךכדי לא לאבד את הטוב שאתה נותן לו.

ולכן הפתרוןהנכון הוא אם אתה חושב שמישהו רוצה עוד מישהו חוץ ממך תבדוק למה הוא רוצה אותוותנסה למלא לו גם את החיסרון הזה זה הפתרון האולטימטיבי ואז הוא יהיה איתך בגללשאתה באמת תמלא לו את החיסרון אבל רוב האנשים ברוב ככל המקרים כשמישהו לא רוצה רקאותם הם לא בודקים "למה היא רוצה אותו? בוא גם אני אתן לה את זה, למה ההוא רוצהאותה? אז אני אתן לה גם את זה" הם לא בודקים את זה בכלל, הם "אתה רוצה אותו? פגעתלי באגו" מתחילים לריב איתו ואז קודם כל ב - default זה מגדיל את הסיכוי בכלל שהםייפרדו כי בסך הכל הסופי בן אדם רוצה להרגיש טוב ואם מאשימים אותו אז הוא מרגיש רעואם הם כבר נשארים אז זה למרות המריבה הם נשארו.

כי בסופו שלדבר בן אדם נשאר למרות שהוא הרגיש רע עם המריבה שתקפו אותו הוא נשאר בשביל לא לאבדאת שאר היתרונות אבל זה למרות המריבה וזה הפתרון העקום זו הקומבינה אולי היא הכרחיתאבל זאת הקומבינה כי ב - default הכי טוב "למה הוא בוגד למה היא בוגדת?" תמלא גםאתה את החיסרון הזה, תמלא את החיסרון הזה או תנטרל את הרצון למלא את הרצון הזה אומשהו כזה.

ש: זה מזכירלי קצת את מה שדיברנו על הסיבה המחייבת והסיבה המאפשרת, עכשיו תגיד מה הקשר.

אליעד: ישקשר.

ש: יש קשר אניראיתי קשר אז זה שעושים את זה.

אליעד:שהמחייבת יותר חזקה מהמאפשרת, נכון ומה שאתה אומר זה שאם אומרים "אם לא תהיי איתיתאבדי את זה ואת זה" זה כאילו מאפשרת ביחס ל - "אם תהיי איתי תקבלי גם את זה ואתזה" וזאת המחייבת, נכון שזאת האמת. ואני חוזר ואומר עוד פעם רוב האנשים שוכחיםשעומד מולם בן אדם, למה? כי גם הם בני אדם ויש להם רצונות ויש להם תסביכים ופחדיםוחששות ותסכולים וכו'. אוקי ואז מה קורה כשהם שוכחים שזה בן אדם? או שהם נפגעים ואזהם רבים איתו "ולמה ככה ולמה ככה" ואז אם הם נשארים זה למרות שהם רבו.

ובפשוטהאידיאל האולטימטיבי הוא אתה רוצה שמישהי תרצה רק אותך? תבדוק למה היא רוצה אותו תןלה את כל מה שהיא משיגה אצלו תן לה ממך שזה יבוא ממך אבל אם תריב איתה "למה את רוצהאותו" אתה מגדיל את הסיכוי שהיא בכלל תעזוב אותך כי נהיה לה יותר רע איתך כי אתהמאשים אותה, כי היא בעצם רוצה למלא את הרצון שלה שם ואתה אומר לה "להיות איתי ישמחיר" במקום להגיד לה "למה את רוצה אותו אני אתן לך את זה" אתה אומר לה "למה אתרוצה אותו", עכשיו אתה לא אומר לה "למה את רוצה אותו" אתה אומר לה "אם את איתו אתמאבדת את הטוב אצלי". זאת אומרת שהיא אומרת טוב אם אני איתך יש לזה עלות שאני לאיכולה להשיג את הטוב שאצלו ואז בעצם אתה מגדיל את העלויות שלה בלהיות איתך ואז היאתרצה פחות להיות איתך.

ש:הגיוני.

אליעד: למרותשזה הגיוני רוב האנשים עושים הפוך.

ש: לא אבל אניאגיד לך גם למה.

אליעד: למהבאמת?

ש: קודם כל כיהם בני אדם.

אליעד:יפה.

ש:ובני...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | טיפול רגשי,אימון אישי ועסקי, מטפל הוליסטי, הדרכה

הכנס לאתרותהנה מעוד מאמן עסקי מומלץ, מאמן אישי מומלץ, להתאהב בך,איך לגרום לבחור לרצות אותך..., לגרום, איך לגרום למישהי לרצות אותך..., איך לגרוםלו לאהוב אותי..., איך לגרום לאנשים לאהוב אותך..., לגרום, איך לגרום לגברים להתאהבבך... ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI