דף הבית אימון אישי אימון אישי לשכוח את העבר, מחשבות על העבר, זיכרונות מהעבר, טראומה מהעבר, לחיות את הרגע, להשתחרר מהעבר, להתקדם קדימה, להתנתק מהעבר, זיכרון מהעבר, חרטה על העבר, געג
לשכוח את העבר, מחשבות על העבר, זיכרונות מהעבר, טראומה מהעבר, לחיות את הרגע, להשתחרר מהעבר, להתקדם קדימה, להתנתק מהעבר, זיכרון מהעבר, חרטה על העבר, געג
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 21/12/15 |  צפיות: 14115
לשכוח את העבר,מחשבות על העבר, זיכרונות מהעבר, טראומה מהעבר, לחיות את הרגע, להשתחרר מהעבר,להתקדם קדימה, להתנתק מהעבר, זיכרון מהעבר, חרטה על העבר, געגועיםלעבר

מה השאלהשלך?

ש: השאלה שליאיך לצאת מהלופים של משהו שקרה בעבר ולא נותן לי לחיות ברגע הזה.

אליעד: אוקיאיך לצאת מהלופים של העבר שלא נותנים לך לחיות ברגע הזה, מה הנחות היסוד אוטומטית?אחד שצריך לצאת מהלופים של העבר שצריך לחיות ברגע הזה ושהלופים של העבר לא נותניםלך לחיות ברגע הזה, יש פה כמה הנחות יסוד אני תכף אתן לך תשובה למה שאתה שאלת אבלבנוסף תשים לב אולי זה טוב להישאר בלופים של העבר אולי זה טוב לא לחיות ברגע הזהואולי אפשר גם להיות בלופים של העבר וגם לחיות ברגע הזה.

אבל איךיוצאים מהלופים של העבר? לא יוצאים, למה לצאת מהלופים של העבר? כי אי אפשר לחיותברגע הזה, קודם כל מי אמר אולי גם וגם אפשר אבל לא משנה בוא נזרום איתך בא תסביר אתהשאלה תן דוגמא, בהנחה שנניח שאתה רוצה לצאת מהלופים של העבר ונניח שהם מפריעים לךלחיות ברגע הזה אז איך יוצאים מהלופים של העבר זאת השאלה.

כי זה לאמחויב אולי אתה גם יכול להרגיש בנוח להיות בלופים אולי גם אי אפשר לצאת מהלופים,אולי אפשר לצאת רק באופן יחסי. אוקי אתה רוצה לתת דוגמא אחת, אתה רוצה לתת דוגמא אושאני אמציא תשובה אתה רוצה לתת דוגמא למה הכוונה לצאת מהלופים של העבר?

ש: כן נגיד לאמשנה לפני כמה זמן אם ניקח תקופה של עשר שנים היה איזה משהו שהייתי יכול לעשותבצורה אחת ועשיתי את זה בצורה אחרת.

אליעד: למהעשית את זה בצורה הזאתי אם יכולת לעשות בצורה אחרת?

ש: כי זה מהשהחלטתי.

אליעד: ולמההחלטת את זה היית יכול להחליט אחרת?

ש: כן.

אליעד: אז למההחלטת ככה ולא אחרת?

ש: כי באותורגע החלטתי שזה מה שיעשה לי טוב.

אליעד: כי זהמה שחשבת ויכולת לחשוב אחרת באותו רגע? כן.

ש: האמת שלאאני לא יודע.

אליעד: יפה אזאתה לא יכולת לעשות אחרת בעבר.

ש: אי אפשרלדעת.

אליעד: סתם רקרציתי להגיד לך שגם המשפט שאומר "יכולתי לעשות אחרת" גם הוא לא בטוח נכון כי אפשרלומר שהיית חייב לעשות ככה, הנסיבות הובילו אותך לעשות משהו מסוים.

ש: כן.

אליעד: אוקיהלאה.

ש: אתה מדברעל המצב שבו הרובריקה הזאת לא עוזרת.

אליעד: איןבעיה לא משנה, פרקטית עשית פעם קיבלת החלטה שבעיניך היא נתפסת כשגויה ואיך זה תוקעאותך כרגע?

ש: כרגעלפעמים זה פשוט מפריע לא חייב להיות כל הזמן בזה אבל יש כמה פעמים ביום שזה סוגשאני צריך לחשוב על זה כאילו משהו.

אליעד: כאילומשהו לא פתור?

ש: המוח בעצמורוצה לחזור לשם ולחשוב על זה קשה לו להימלט מזה.

אליעד: אוקיבא נראה מה הוא שאל ומה מהמות של השאלה שלו, הוא אומר הוא תיאר תהליך בעבר שמפריעלתהליך בהווה זה מה שהוא תיאר, משהו שקרה בעבר שהמחשבות בהווה על מה שקרה בעבר הואלא רוצה את המחשבות האלה. שימו לב בא נראה מחויב ואפשרי הוא סיפר סיפור שלם אבל מההמהות של הסיפור? המהות של הסיפור היא כזאת שבעבר קרה משהו לא משנה מה המשהוושבהווה הוא חושב על מה שקרה בעבר ושהוא לא רוצה את זה.

עכשיו לא משנהלמה הוא לא רוצה את זה אבל הוא לא רוצה את המחשבות בהווה על מה שקרה בעבר זאת המהותשל מה שהוא אמר נכון, אז בעצם ניקח את השאלה שלו ונשאל אותה אחרת איך אפשר להשתחררבהווה ממחשבות על העבר זאת המהות של השאלה נכון, אם נדע את זה מזה נוכל לגזור מהשנרצה. עכשיו איך אפשר להשתחרר בהווה ממחשבות על העבר אז מה האמת?

ש: עשינו אתזה פעם.

אליעד: באמת,אז מה האמת קודם כל מה האמת האם באמת בהווה אתה חושב על משהו שקרה בעבר או שאוליבהווה אתה חושב על משהו, סתם אני אקצין שאתה חושב שקרה בעבר. מה המהות של העניין,קודם כל רציתי להכניס פה היבט שגם מה שקרה בעבר לא בהכרח קרה בעבר אלא אתה חושב שזהקרה בעבר, בהווה נראה לך שזה קרה בעבר יכול להיות שבעבר קרה משהו כרגע נראה לך שקרהמשהו אחר ואז אתה חושב על זה אבל המהות של מה שאני רוצה להגיד היא שבן אדם בהווהחושב על הבעיות שיש לו בהווה, אתה לא חושב על העבר אתה חושב על המשמעויות של העברעבורך להווה.

עוד פעם אתהלא מוטרד ממה שקרה בעבר העבר לימד אותך משהו שבהווה הוא מטריד אותך, לדוגמא אם פעםקיבלת החלטה נגיד לא נכונה ואז זה אומר לך שאולי ההחלטות שלך לא מספיק נכונות אזאתה בהווה ממשיך לחשוב על זה לא בגלל שאתה חושב על מה שהיה בעבר אלא בגלל שכרגע אתהלא בטוח שההחלטות שלך נכונות. רגע שנייה אתה הבנת מה אני אומר? זאת אומרת שאםלדוגמא בעבר נגיד נכשלת אלף פעמים והמחשבות האלה הן מונעות ממך להצליח כי המוח שלךאומר "אולי אני אכשל" זאת אומרת שאם אתה תהיה בטוח בהווה שלא אכפת לך להיכשל נגידאז ממילא אתה תפסיק לחשוב על העבר.

זאת אומרתכשאתה חושב על המחשבות מהעבר צריך לחקור למה אתה חושב עליהן, מה זאת אומרת למה?איזה תועלת זה מביא לך כרגע מה זה מייצג עבורך ולפתור את זה כרגע ואז ממילא אתהתפסיק לחשוב על מה שהיה בעבר. זה לא שבעבר חשבת משהו ואתה פשוט הוא נדבק אליך כיאחרת היית חושב על הרבה דברים מהעבר, למה אתה חושב דווקא על זה? כי לזה יש משמעותעבורך להווה. צריך לבדוק מה המשמעות שיש למחשבות שלך על מה שקרה בעבר מה המשמעותשיש להן לגבי ההווה שלך זאת השאלה. אתה הבנת?

ש: כן.

אליעד: אתהרוצה לדבר על זה?

ש: מה המשמעותש...?

אליעד: מההמשמעות שלך כרגע למה שקרה בעבר. אני אתן לך דוגמא נגיד בעבר הרחוק אני לא יודע אםאתה זוכר אני זוכר איך שהתחלת ללכת נפלת מדי פעם, אתה זוכר שהתחלת ללכת כילד ונפלתאתה עדיין חושב על זה?

ש: לא.

אליעד: למהלא? אולי פתאום תיפול כי אתה בטוח שאין לזה משמעות, אתה אומר "אז הייתי ילד נפלתיועכשיו אני אדם בוגר אני לא אפול" נכון, זאת אומרת שאם אתה בטוח שאין לזה משמעותלגבי הרגע הזה אתה לא חושב על זה. אתה מבין זאת אומרת השאלה היא מה המשמעות שיש לךכרגע על המחשבות שאתה חושב שקרו בעבר זאת השאלה.

ש: אני הבנתימה אתה אומר זה אי שביעות רצון מהמציאות הנוכחית כנראה.

אליעד: ומהאכפת לך מהאי שביעות, מהמציאות הנוכחית?

ש: כן.

אליעד:אוקי.

ש: כנראה שאםאני חוקר את זה בנוגע למה שאמרת שכרגע יש לי משמעות למשהו שקרה בעבר.

אליעד: זהאיכשהו קשור להווה שלך.

ש: וזה גםנותן לו כרגע תועלת כי אחרת הוא לא היה חושב על זה.

אליעד: הואחושב שזה ייתן לו תועלת לחקור את זה או יותר מדויק, תראה בן אדם רוצה להרגיש טוב בןאדם עושה את מה שהוא חושב שיעשה לו טוב, זאת אומרת שאם הוא חושב על זה הוא חושבשאיכשהו המחשבה הזאת תעשה לו טוב, איך היא תעשה לו טוב? הסקת מסקנות תגרום לולהתחמק מנזק מסוים.

ש: זה מחויבכאילו שהוא לא יחזור על זה?

אליעד: לאיודע.

ש: לא אנישואל ברצינות.

אליעד: מחויבלי אבל שקרה לו משהו בעבר ושזה נגיד לדוגמא, נגיד בן אדם נגיד בבית הספר השפילואותו נניח והוא כל הזמן חושב על זה למה כי הוא עדיין כרגע מרגיש מושפל מזה זה לאקשור לעבר, אם הוא יצליח כרגע להתגבר על זה שהוא יקבל את זה שנגיד משפילים אותו הואיפסיק לחשוב על מה שקרה בעבר, אם הוא נגיד יגיד "נכון שהשפילו אותי אבל" גם הואיפסיק לחשוב כרגע הוא מרגיש מושפל זה שהוא חושב על כל מה שקרה בעבר זה בגלל שכרגעהוא מושפל בגלל מה שקרה בעבר אבל זה קשור כרגע, הלאה.

ש: שאלההבאה?

אליעד: לא רגעאז מה?

ש: אולי איךשהבנתי את זה את מה שאמרת העניין שאני בורח מהרגע הנוכחי מהמציאות לעבר כי אני לאמרוצה מהמציאות של עכשיו זה מה שאתה אמרת.

אליעד: בערךלא אמרתי שאתה בורח לא, לא אמרתי שאתה בורח בעבר אתה לא חושב על מחשבות טובות שקרובעבר נכון. תראה אם אתה רע לך ואתה חושב על דברים טובים שקרו בעבר אז יש היגיוןכשרע לך אתה מעדיף לחשוב על מציאות אחרת שקרתה בעבר כדי שיהיה לך טוב אבל לא דוברעל זה. בעבר קרה משהו מה קרה לצורך העניין שקיבלת החלטה לא נכונה, בסדר אתה רוצהלתת?

ש: זאת לאהחלטה לא נכונה זה החלטתי משהו ואני מתחרט על זה כאילו זה כן לא כן לא, אולי זהאולי זה.

אליעד: ולמהאתה חושב על זה עדיין?

ש: לא אני לאיודע.

אליעד: אזיכול להיות שכרגע אתה לא מרוצה מהמצב ואז כל הזמן המוח שלך אומר לך "ואם היית עושהכך אולי היום היה אחרת" כאילו אתה מנסה לברוח, אז זה בסדר בא ננסה להבין עוד פעםאתה חי חיים ואתה לא מרוצה מהמצב ואז אתה אומר "טוב מה נעשה? לא יודע מה לעשות" ואזאתה אומר "טוב בא נחשוב שאולי בעבר הייתי מקבל החלטה אחרת אולי המציאות הייתה אחרת"ואז אתה כאילו אולי איכשהו מתענג על המחשבה "אבל אם אז הייתי עושה ככה היום, אם רקהייתי ממלא את המספרים האלה הייתי זוכה בלוטו והיה אחרת" אתה מבין משהו כזה.

אבל אם לדוגמאאתה נגיד תקבל את המציאות שיש לך כרגע או שיהיה לך נגיד כלים איך להתמודד עםהמציאות שיש לך כרגע או שתבין לדוגמא שלא משנה מה היית בוחר בעבר המצב היה גרוע אוטוב באותה מידה, כי אם לדוגמא היית מחליט את ההחלטה ההיא בעבר היית במקום אחר והיהלך אולי יתרונות אחרים אבל חסרונות אחרים אם אתה תצליח לראות את זה אז זה לא אכפתלך מה קרה בעבר "אז מה זה משנה אז הייתי עושה אחרת היה קורה אחרת ומה" אז זהחסרונות אחרים יתרונות אחרים.

דבר נוסף ישגם יתרונות בזה שהגעת לאיפה שאתה היום גם בזה יש יתרונות ודבר נוסף גם אולי בעבר שלהעבר, כאילו זה גם לופ אינסופי כי אתה יכול להגיד "אם רק הייתי נולד יומיים אחרילמשפחה אחרת יכול להיות שגם בכלל היה סיפור חיים שלם, ואולי בכלל הייתי נולד מאהשנה קדימה היה בכלל אחרת" זה לופ אינסופי כזה כן זה לופ אינסופי הנסיבות משתנות.ואולי אם תבין שזה לופ אינסופי אז אתה תקבל את המציאות ואולי אם תבין שזה לא משנהתקבל את המציאות ואז זה יעזור לך להשתחרר ממחשבות על העבר. זה הבנו את זה עלזה?

ש: זה הבנואבל יש לי שאלה מה קשור להתענג על המחשבה אבל אולי הוא סובל מהמחשבה הזאת, אמרתשהוא מתענג על המחשבה שהייתה לו בעבר.

אליעד: לא,אמרתי שהוא חושב על זה מהצד שכשהוא חושב על זה הוא כאילו יכול להגיד "ואז החיים היואחרת".

ש: כן אבל הואסובל עכשיו או לא נהנה מזה, אני אגיד לך למה זה מתקשר אמרת ותמיד אתה אומר.

אליעד: הוא רקלא נהנה מזה?

ש: אולי זה גםוגם.

אליעד: אז גםוגם.

ש: אבל השאלההיא כזאת אמרת שתמיד בן אדם עושה את מה שהוא חושב שיעשה לו יותר טוב מרע אז עכשיוהוא חושב מחשבות וזה עושה לו רע.

אליעד: רקרע?

ש: הוא מרגישעכשיו מושפל.

אליעד: לא הואאמר שהוא מרגיש שזה תוקע אותו המחשבות על העבר.

ש: לא חשובנניח נתת דוגמא הם השפילו אותו בעבר והיום מרגיש עוד פעם מושפל אז הוא מרגיש לא טובהוא לא עושה את זה.

אליעד: לא כייש לו צורך לפתור את זה.

ש: אוקי איפההבן אדם עושה את מה שיותר טוב לו מרע בקטע הזה של המחשבות מחשבות זאת העשייהוהמחשבות גורמות לו להרגיש רע.

אליעד: לכןאמרתי לו שזה לא מדויק כל כך. בפשוט נגיד הושפלת בעבר נכשלת בעבר אתה חושב על זההיום כי לא סגור לך פרשיה מהעבר יש לה כרגע משמעות עבורך כרגע זהו, תבדוק מההמשמעות של העבר עבורך כרגע תפתור אותו ואז לא תחשוב עליו יותר.

ש: האם המחשבההזאת זאת עשייה?

אליעד: לאמחויב אני אגיד לך למה הבנתי מה אתה שואל, אתה שואל אם אנחנו רואים שבן אדם בוחר מהשהוא עושה האם שייך לומר בן אדם בוחר את מה שהוא חושב גם כן באותה מידה, לא בדיוקכי אז תהיה בעיה אחרת תיווצר שאלה חדשה אז בכל פעם כשבן אדם רע לו ממשהו אז אתה גםיכול להגיד למה רע לך נגיד מרביצים לך אוקי רע לך, למה רע לך כי אתה חושב על זהשמרביצים לך, למה אתה חושב על זה שמרביצים לך כי זה עושה לך טוב.

אתה מביןאנחנו נכנסים לאיזה לופ כזה שכאילו להגיד לך אוקי אז כל מה שקורה לך אתה חושב עליובגלל שזה עושה לך טוב, קצת בעיה בהגדרה אפשר להגיד שזה עושה לך טוב כי אתה רוצהלהיות קיים אתה רוצה שיהיה לך רע אבל לא "אני מחויב לי שיש משמעות למה שקרה", בןאדם חושב בהווה על מה שקרה בעבר כי יש לו איזו משמעות לגבי ההווה. עכשיו אצלוספציפית זה כרגע הוא לא מרוצה מהמצב ואז הוא בראש מריץ תרחישים "מה היה קורה אם ומההיה קורה אם".

אם הוא יפטר מ- "מה היה קורה אם" כגון, איך יפטר מזה? כגון "גם אם היה קורה אחרת עדיין היההיתרונות והחסרונות, גם אם היה קורה אחרת יכול להיות שהיה שהמצב היה יותר טוב ואזהוא היה בכלל עוד יותר גרוע" לראות את היתרונות שיש במצב הנוכחי, להבין שזה גם לופאינסופי כי תמיד יכול להיות "ומה היה קורה אם היה קורה אחרת" וזה עד אינסוף על כלפעולה אתה יכול להגיד "ואם רק הייתי זז אחרת אם נגיד הייתי אומר אחרת" וזה עדאינסוף ואז זה כבר לא משנה מה זה משנה אז היית עושה אחרת מה זה משנה יש יתרונותוחסרונות אחרים.

ש: תמיד היהלי איזשהו קריטריון כזה שבן אדם עושה משהו...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל הוליסטי,מטפל התנהגותי קוגניטיבי, פסיכותרפיסט, פסיכותרפיה הוליסטית

הכנס לאתרותהנה מעוד קואצינג, ייעוץ פילוסופי,חינוך, מכירות, פילוסופיה, חופש / שחרור, פסיכולוגיה, זיכרון מהעבר, מאמרים, יעוץנפשי ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI