דף הבית רוחניות פרשת השבוע נקודה שבועית, פרשת "אמור", ה'תשע"ז
נקודה שבועית, פרשת "אמור", ה'תשע"ז
דוד דרומר 10/05/17 |  צפיות: 3005

נקודה שבועית, פרשת "אמור", ה'תשע"ז

נמצאים אנו בימי ספירת העומר, הימים שבין חג פסח לחג שבועות ומצווים אנחנו לספור אותם מידי יום מהיום הראשון שלאחר חג ראשון של פסח למשך 50 ימים עד שבועות.

בפרשתנו עוסקת התורה במצוות ספירת העומר ומפרטת לנו את ענייניה ואם נשים לב נראה שאין בפרשה שלנו ולא בשום מקום אחר בתורה שבחג השבועות ניתנה תורה לישראל כפי שמקובל מאבותינו.

הריב"ש כתב שהכתוב לא תלה את חג השבועות ביום מתן תורה אלא ביום חמישים לעומר.

המקור ההלכתי להצמדת חג שבועות למתן תורה הוא בתוספתא "מגילה" ששם מוזכר שקוראים בו בחודש השלישי לפי שבו ביום ניתנה תורה לישראל.

אך רוב הפרשנים מקשרים בין ספירת העומר למתן תורה וחג השבועות.

חזקוני למשל דורש בעניין: "מה שלא פירש הכתוב באיזה חודש ובכמה בו חג זה... ועכשיו שאנו מונין שבעה שבועות מזמן קצירת העומר ממילא יארע יום החמישים בשישה בסיוון שהוא יום מתן עשרת הדברות".

החזקוני בפירושו זה רוצה להדגיש בפנינו שחג שבועות נמשך מחג פסח והוא סיומו של תהליך השחרור הרוחני של עם ישראל ולכן תלתה התורה חג זה רק בספירה וקבעה שיום החמישים לעומר הוא חג שבועות.

פירוש "הכתב והקבלה" מסביר שכוונת העומר לשעבד את הטבע לשלטון הבורא שלא יבעט האדם מרוב טובה ולא יאמר כוחי ועוצם ידי עשו לנו את החיל הזה, ותנופת העומר לארבעת הרוחות מסמלת את ההכרה באדנות השם בבריאה.

לכן שמו נקרא "העומר" על שם המידה ולא "מנחת ביכורים" כי בשם עומר גלום השעבוד לה' - "והתעמר בו ומכרו".

והימים נקראים ימי העומר היינו ימי השתעבדות ואנו סופרים את הימים מאז התחלנו להשתעבד אל ה' בפסח והספירה מגיעה לשיאה עם מתן תורה הוא חג השבועות שמסמל עם מאסר השיבולים את המאסר הרוחני של ביטול תאוות ליבנו והשתעבדות לעבודתו.

שבת שלום ומבורך!

החוויה היהודית

http://h-y1.coi.co.il/

תודות : לצחי מיכאלי

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק, מאיר גרינברג, יצחק שניצר ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם.

ספירת העומר,חג פסח,חג שבועות,מתן תורה,שבעה שבועות,הכתב והקבלה, שלטון הבורא,מנחת ביכורים,


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 דוד דרומר

דוד דרומר מנהל של חברת "אורי עוז הפקות",מיזמים חינוכיים,קשרי קהילה ומשימות לאומיות. 


מאמרים נוספים מאת דוד דרומר
 
אמרי שפר י"ח כסלו ה'תשע"ט
26/11/18 | יהדות
אחת השאלות אותן נשאל כל אדם העולה לבית דין של מעלה היא, האם ציפית לישועה?! האם היית אופטימיסט?! האם התרכזת בחצי הכוס המליאה שבחיים?!

אמרי שפר ג' כסלו ה'תשע"ט
12/11/18 | יהדות
חלום הסולם מלמדנו על הקשר בין שמים לארץ. עלינו להיות מעורבים בין הבריות בחיים הארציים ועם זאת לעבוד על המידות ולנהוג בדרך התורה.

אמרי שפר כ"ח חשון ה'תשע"ט
06/11/18 | יהדות
הימנע במידת האפשר מלאכול בחפזון. גם בביתך, אל תבלע במהירות את מזונך. האכילה, פעולת קודש היא, ודרושה לה צלילות דעת מרבית.

אמרי שפר כ"ו חשון ה'תשע"ט
04/11/18 | יהדות
אסור לשום אדם בעולם, גם אם הוא צדיק גדול כאברהם אבינו, לנסות ולהבין בעת צרה מדוע כך השם יתברך מתנהג עמו.

אמרי שפר כ"ב חשון ה'תשע"ט
31/10/18 | יהדות
דברו אם ילדכם בצורה כזאת שהם ישמחו להקשיב לכם, הקשיבו להם בצורה כזאת שהם ישמחו לדבר אתכם.

אמרי שפר כ' חשון ה'תשע"ט
29/10/18 | יהדות
גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. אנו למדים מאברהם אבינו שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה,

אמרי שפר כ"ח תשרי ה'תשע"ט
07/10/18 | יהדות
אדם לא רשאי לטעון: "לא יכול", "אי אפשר" ועוד כהנה וכהנה 'אמרות שפר'. יש בנו את התכונות הנדרשות להגיע לפסגות בכל תחום,

אמרי שפר ט"ז תשרי ה'תשע"ט
25/09/18 | יהדות
הרה"ק מראפשיץ זי"ע שכח פעם את יום היארציי"ט של אמו ע"ה,

אמרי שפר י"א תשרי ה'תשע"ט
20/09/18 | יהדות
איתא במדרש (תנחומא אמור פרק כב) "ולקחתם לכם ביום הראשון וכי ראשון הוא והלא ט"ו יום הוא ואת אמרת ביום הראשון אלא ראשון הוא לחשבון עוונות" .

אמרי שפר כ"ד אלול ה'תשע"ח
04/09/18 | יהדות
במדרש רבה כאן איתא לא נפלאת היא ממך, ואם נפלאת - היא ממך שאין אתה עסוק בה.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI