דף הבית רוחניות פרשת השבוע נקודה שבועית פרשת "דברים" ה'תשע"ח
נקודה שבועית פרשת "דברים" ה'תשע"ח
דוד דרומר 18/07/18 |  צפיות: 9682

נקודה שבועית פרשת "דברים" ה'תשע"ח

השבת נתחיל ונפתח את החומש החמישי, חומש "דברים".

חומש דברים מהווה נאום ארוך מאוד של משה אל העם רגע לפני כניסתם לארץ.

תחילת הנאום בפרשתנו, פרשת "דברים", והוא פותח בתוכחות משה לעם רק שאלה תוכחות שנאמרות ברמז וכפי שמפרש רש"י במקום, זה מפני כבודם של ישראל, וכל זאת מכיוון שמצוות התוכחה צריכה להיאמר בלשון רכה ועדינה.

כך כותב על מצווה זו הרמב"ם: "המוכיח את חברו... צריך להוכיחו בינו לבין עצמו, וידבר לו בנחת ובלשון רכה ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו להביאו לחיי העולם הבא".

אולם במקרה שמדובר על אנשים קרובים, שאוהבים אחד את השני לעיתים ויש לדבר גם בצורה תקיפה יותר, וגם אם זה יגרור לתגובה כועסת של האדם המוכח האהבה תגבר וההדורים יתחברו מחדש במהרה.

אך אם אין אהבה גדולה צריך להיזהר מאוד מפני שהתוכחה עלולה להביא להרחקה גדולה יותר, ולכן אם רואים שהתוכחה לא מצליחה צריך לעצור ולא לנסות בכוח.

תוכחה ואהבה קשורים יחד: "לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך... ואהבת לרעך כמוך". כשאוהבים באמת אז יש מקום להוכיח לשם שמים.

והנה השבת, יחול ממש ט' באב, והצום יידחה למוצ"ש ויום ראשון י' באב. צום זה שבא על חורבן בית המקדש שנחרב בגלל שנאת חינם, ועלינו מידי יום ביומו ובטח בימים אלה של בין המצרים, להרבות באהבה גדולה, להתקרב איש אל רעהו, להפחית כל מידה של כעס, להרבות כל הזמן בעין טובה כלפי כל אדם, קרוב ורחוק, ומתוך הדברים האלה נביא את עצמנו לאהוב ולהתקרב יותר ויותר אל זולתנו.

שבת שלום ומבורך!

החוויה היהודית

http://h-y1.coi.co.il/

http://dosanova.co.il/

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק, מאיר גרינברג, יצחק שניצר ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם

חומש דברים,נאום ארוך,תוכחות משה,לשון רכה,עדינה,תגובה כועסת,לשם שמים,ט' באב, שנאת חינם,עין טובה,לאהוב,להתקרב,


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 דוד דרומר

דוד דרומר מנהל של חברת "אורי עוז הפקות",מיזמים חינוכיים,קשרי קהילה ומשימות לאומיות. 


מאמרים נוספים מאת דוד דרומר
 
אמרי שפר י"ח כסלו ה'תשע"ט
26/11/18 | יהדות
אחת השאלות אותן נשאל כל אדם העולה לבית דין של מעלה היא, האם ציפית לישועה?! האם היית אופטימיסט?! האם התרכזת בחצי הכוס המליאה שבחיים?!

אמרי שפר ג' כסלו ה'תשע"ט
12/11/18 | יהדות
חלום הסולם מלמדנו על הקשר בין שמים לארץ. עלינו להיות מעורבים בין הבריות בחיים הארציים ועם זאת לעבוד על המידות ולנהוג בדרך התורה.

אמרי שפר כ"ח חשון ה'תשע"ט
06/11/18 | יהדות
הימנע במידת האפשר מלאכול בחפזון. גם בביתך, אל תבלע במהירות את מזונך. האכילה, פעולת קודש היא, ודרושה לה צלילות דעת מרבית.

אמרי שפר כ"ו חשון ה'תשע"ט
04/11/18 | יהדות
אסור לשום אדם בעולם, גם אם הוא צדיק גדול כאברהם אבינו, לנסות ולהבין בעת צרה מדוע כך השם יתברך מתנהג עמו.

אמרי שפר כ"ב חשון ה'תשע"ט
31/10/18 | יהדות
דברו אם ילדכם בצורה כזאת שהם ישמחו להקשיב לכם, הקשיבו להם בצורה כזאת שהם ישמחו לדבר אתכם.

אמרי שפר כ' חשון ה'תשע"ט
29/10/18 | יהדות
גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. אנו למדים מאברהם אבינו שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה,

אמרי שפר כ"ח תשרי ה'תשע"ט
07/10/18 | יהדות
אדם לא רשאי לטעון: "לא יכול", "אי אפשר" ועוד כהנה וכהנה 'אמרות שפר'. יש בנו את התכונות הנדרשות להגיע לפסגות בכל תחום,

אמרי שפר ט"ז תשרי ה'תשע"ט
25/09/18 | יהדות
הרה"ק מראפשיץ זי"ע שכח פעם את יום היארציי"ט של אמו ע"ה,

אמרי שפר י"א תשרי ה'תשע"ט
20/09/18 | יהדות
איתא במדרש (תנחומא אמור פרק כב) "ולקחתם לכם ביום הראשון וכי ראשון הוא והלא ט"ו יום הוא ואת אמרת ביום הראשון אלא ראשון הוא לחשבון עוונות" .

אמרי שפר כ"ד אלול ה'תשע"ח
04/09/18 | יהדות
במדרש רבה כאן איתא לא נפלאת היא ממך, ואם נפלאת - היא ממך שאין אתה עסוק בה.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI