דף הבית מיסים

מאמרים בנושא מיסים

 מאמרים אחרונים בקטגוריה
 
הערכות לקראת סוף שנת המס 2009
16/12/09 |  מאת: הראל בן שמואל | מיסים
כיצד נערך לקראת סוף שנת המס 2009?
למאמר המלא...

גבולות חופש המידע בדיני המס : חובת הגילוי חלה גם על מידע פנימי
"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר" - כך קבע השופט ברנדייס מבית המשפט העליון של ארה"ב בראשית המאה שעברה.
למאמר המלא...

מוכרים דירת מגורים ? היזהרו מהפטור
ירת המגורים המשפחתית נתפסת כנכס אישי המשמש למגורי המשפחה ולא כנכס השקעה, ומכאן הכלל הגדול שמכירתה פטורה בדרך כלל ממס שבח (במיוחד ידוע הפטור אחת ל- 4 שנים).
למאמר המלא...

הסוכריה שבגלולה: על אף העלאת המס על ני"ע סחירים לעיתים ישולם פחות מס בעקבות הרפורמה
במסגרת הרפורמה בשוק ההון החל מיום 1.1.06 הועלה שיעור מס רווח הון על מכירת ני"ע סחירים מ- 15% ל- 20% במרבית האפיקים ומ - 10% ל - 15% ביחס לאפיקים השקליים הלא צמודים.
למאמר המלא...

חובת הגשת דו"ח לשכירים
רבים סוברים כי בהיותם שכירים, אינם חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. מסקנה זו איננה מדוייקת. כפי שיפורט להלן, קיימים לא מעט מקרים בהם גם שכירים חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובו לפרט את הכנסותיהם.
למאמר המלא...

מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים
בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.
למאמר המלא...

נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת - גם עבור בגירים
מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק. מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק.
למאמר המלא...

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ב')
דנו בשבוע שעבר בהלכה החדשנית והמורכבת מאוד של כבוד השופט מ. אלטוביה, לפיה עלות הבניה היום, בניכוי פחת שנתי (כפול מספר שנות החכירה הצפויה) ובניכוי הוצאות עתידיות (מהוונות לערך נוכחי) מהווה הכנסה חייבת של החוכר כבר היום.
למאמר המלא...

רכישת מקרקעין מפרטיים - אין חובה מוחלטת להוצאת חשבונית עצמית על ידי עוסקים
בדרך כלל, רווחת הדעה כי כאשר עוסק רוכש מקרקעין ממי שאיננו עוסק, אזי מוטלת עליו חובה להוציא חשבונית עצמית וקיימת לו הזכות לנכות מס תשומות, כך שבסופו של דבר נטל המע"מ המוטל עליו הינו אפס.
למאמר המלא...

הסאגה של עמותות בניה (א')
לאחרונה פרצה לתקשורת בפעם במי יודע כמה הסאגה הבלתי גמורה של עמותות בניה.
למאמר המלא...
< עמוד הקודם 4 5 6 7 8
 
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI