דף הבית מיסים מס הכנסה אתר אינטרנט
אתר אינטרנט
דר' אלתר ושות' עורכי דין 28/07/08 |  צפיות: 3307

אתר אינטרנט - עו"ד (חשבונאי) ניר הורנשטיין

רו"ח רובין ברוך שואל:


לחברה יש אתר הכרויות באינטרנט.
לאתר מצטרפים אנשים מכל העולם ומשלמים בכרטיס אשראי.
הניהול והשליטה של החברה הם בישראל.
השאלה:
האם ההכנסות המגיעות ממצטרפים משאר העולם חייבות במע"מ ובמס הכנסה?

עו"ד (חשבונאי) ניר הורנשטיין משיב:
לעניין חיוב במס הכנסה - הרי שהיות והחברה נשלטת ומנוהלת מישראל, היא נחשבת כ - "תושב ישראל" לעניין פקודת מס הכנסה. לאחר הרפורמה במס הכנסה (בתוקף החל מ - 1.1.03) תושבי ישראל ממוסים על הכנסותיהם מכל מקור בעולם ועל כן הכנסות החברה ללא יוצא מן הכלל חייבות במס בישראל - לרבות ביחס להכנסות ממצטרפים משאר העולם.
לעניין חיוב במע"מ: קיים חיוב עקרוני במע"מ ביחס ל - "עסקה בישראל". מן הנתונים דומה שפעולת החברה היא בגדר מתן שירותים. יראו שירות כניתן בישראל בין היתר גם אם נתן אותו מי שעסקו בישראל (סעיף 15א(1) לחוק מע"מ). אשר על כן, כעקרון חל חיוב במע"מ. עם זאת, מתעוררת שאלת שיעור המע"מ והאם יחול מע"מ בשיעור אפס. בהתאם לסעיף 30(א)(5) מוענקת הזכות לשיעור מע"מ אפס בעת מתן שירות לתושב חוץ. עם זאת, לסעיף קיימות לא מעט מגבלות (חלקן מנויות בתקנה 12א(ד) לתקנות מע"מ). בכלל זה לא יחול שיעור האפס כאשר השירות ניתן בנוסף לתושב החוץ גם לתושב ישראל בישראל וכן כאשר השירות ניתן לגבי נכס המצוי בישראל. מגבלה נוספת שנקבעה בתקנה 12א(ד) ולפיה לא יחול הסעיף מקום בו מדובר בשירות שניתן לגבי עשיית הסכם שתושב ישראל צד לו בוטלה ע"י בג"ץ (בג"ץ 5623/00 קסוטו סוכנויות ביטוח בע"מ נ' שר האוצר ואח', מיסים יז/1 (פברואר 2003) ה-5).
יישום הדברים לענייננו מצביע לדעתנו כי אכן חלות הוראות סעיף 30(א)(5) וקיימת זכאות לשיעור מע"מ אפס בנסיבות המתוארות. כך לדוגמה, היות שתושב החוץ משלם עבור חלקו, לא ניתן לדעתנו לומר כי מתן השירות הוא גם לתושב ישראל בישראל (עקב ההיכרויות הנרקמות בין תושבי חוץ וישראלים), שכן תושבי ישראל משלמים בנפרד על השירות המוענק להם (ור' לדוגמה בהקשר זה ע"א 3196/01 גלמן פינץ בע"מ נ' מנהל המכס ומע"מ, מיסים יח/2 ה - 5 וכן ע"א 41/96 קסוטו סוכנויות ביטוח בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, מיסים יג/2 ה-2). כמו כן, לא ניתן להצביע באופן מהותי על נכס בישראל.
עם זאת, יש לוודא כי השירות אכן ניתן לתושב חוץ, ויש להוכיח עמידה בתנאי הסעיף. "תושב חוץ" לעניין סעיף 30(א) מוגדר לגבי יחיד כמי שיושב דרך קבע מחוץ לישראל וכן בנוסף הוא מצוי מחוץ לישראל בעת העסקה הנבחנת. יהיה איפוא צורך להצביע כי המתקשרים מחו"ל אכן עומדים בתנאים אלה.
אפשרות נוספת הראויה לבחינה הינה הוראת סעיף 30(א)(7) המעניקה שיעור מס אפס למתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל. עם זאת, ספק אם סעיף זה יחול בנסיבות המתוארות, אלא אם ניתן להצביע על שירותים הניתנים ע"י החברה באופן ספציפי בחו"ל וניתן לייחס תשלום שהתקבל אל שירותים אלה.

דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 דר' אלתר ושות' עורכי דין

דר' אלתר ושות' עורכי דין
תל אביב, שד' שאול המלך 8, קומה 14
טלפון: 03-6966633
פקס:03-6966663

http://altertax.co.il 


מאמרים נוספים מאת דר' אלתר ושות' עורכי דין
 
גבולות חופש המידע בדיני המס : חובת הגילוי חלה גם על מידע פנימי
19/08/08 | מיסים
"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר" - כך קבע השופט ברנדייס מבית המשפט העליון של ארה"ב בראשית המאה שעברה.

מוכרים דירת מגורים ? היזהרו מהפטור
19/08/08 | מיסים
ירת המגורים המשפחתית נתפסת כנכס אישי המשמש למגורי המשפחה ולא כנכס השקעה, ומכאן הכלל הגדול שמכירתה פטורה בדרך כלל ממס שבח (במיוחד ידוע הפטור אחת ל- 4 שנים).

הסוכריה שבגלולה: על אף העלאת המס על ני"ע סחירים לעיתים ישולם פחות מס בעקבות הרפורמה
19/08/08 | מיסים
במסגרת הרפורמה בשוק ההון החל מיום 1.1.06 הועלה שיעור מס רווח הון על מכירת ני"ע סחירים מ- 15% ל- 20% במרבית האפיקים ומ - 10% ל - 15% ביחס לאפיקים השקליים הלא צמודים.

חובת הגשת דו"ח לשכירים
19/08/08 | מיסים
רבים סוברים כי בהיותם שכירים, אינם חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. מסקנה זו איננה מדוייקת. כפי שיפורט להלן, קיימים לא מעט מקרים בהם גם שכירים חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובו לפרט את הכנסותיהם.

מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים
19/08/08 | מיסים
בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.

נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת - גם עבור בגירים
19/08/08 | מיסים
מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק. מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ג')
בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ב')
19/08/08 | מיסים
דנו בשבוע שעבר בהלכה החדשנית והמורכבת מאוד של כבוד השופט מ. אלטוביה, לפיה עלות הבניה היום, בניכוי פחת שנתי (כפול מספר שנות החכירה הצפויה) ובניכוי הוצאות עתידיות (מהוונות לערך נוכחי) מהווה הכנסה חייבת של החוכר כבר היום.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק א')
שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.

ביטלתם הסכם מכר עם קבלן? אל תיכנסו לדירה
רוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישהרוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI