דף הבית חוק ומשפט נדל"ן ומקרקעין מסלול מקוצר להצבת מתקני אנרגיה סולאריים במושבים
מסלול מקוצר להצבת מתקני אנרגיה סולאריים במושבים
גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון 06/04/11 |  צפיות: 3024

התקדמות משמעותית בשוק המתקנים הסולאריים נרשמה לאחרונה, כאשר ביום 3.4.11, נכנסו לתוקף תקנות חדשות אשר נחתמו זה מכבר ע"י שר הפנים אלי ישי.

הודעת משרד הפנים על כניסתם, לתוקף של  השינויים בתקנות חוק התכנון והבניה, תאפשר לקצר את ההליכים הבירוקרטיים המקדמיים  שנדרשו עד כה ותאפשר קבלתם של היתרים להצבת מתקנים סולאריים על גגות בתי עסק, מבני תעשייה ומבנים חקלאיים, ללא צורך בקבלת היתרי בניה במסלול הרגיל, כפי שהיה נהוג עד כה.

השינוי בתקנות יאפשר ליזמים, אנשים פרטיים וחקלאים המעוניינים בכך, להציב מתקנים סולאריים שמייצרים עד 50 קילו וואט לשעה, לקבל את ההיתרים הנדרשים ביתר קלות, בזמן קצר וללא צורך בקבלת היתרי בניה כפי שהתחייבו לעשות עד כה.

על פי התקנות הישנות, נבחן גודלו של המתקן לייצור אנרגיה, ובהתאם לגודלו נדרשו ההיתרים, ואולם עקב ההבנה, כי בעתיד עם התקדמות הטכנולוגיה, לא יהא צורך במתקנים גדולים ליצירת אנרגיה, והאפשרות להצבת המתקנים תהיה זמינה גם על מבנים וגגות קטנים יחסית, הוחלט במסגרת התקנות החדשות להתייחס להספק הפקת האנרגיה מהמתקן ולא לגודלו.

כמו כן, ביום 3.4.11, אושרה הצעת ועדת השרים לאנרגיות מתחדשות ובה אושררו מכסות סולאריות בהיקף של 500 מגאוואט.

החלטה זו מצטרפת להסרתם של חסמים בירוקרטיים נוספים אשר הקשו ומנעו למעשה את הצבתם של המתקנים הסולאריים על מבנים וגגות ועיכבה אישורים להצבת המתקנים, למרות ההענות הגדולה אשר היתה ליזמות עסקית זו במיוחד אצל בעלי נחלות במושבים, אשר ראו בכך אפיק כלכלי חלופי ו/או נוסף לשימוש החקלאי הנעשה בשטח הנחלה ובמבנים החקלאיים המצויים בה.                

בשנת 2002 החליטה ממשלת ישראל, כי יעד אספקת החשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים יהיה בעתיד:

 כ- 2% מאספקת החשמל לצרכנים בשנת 2007 .

כ- 5% מכלל משק החשמל בשנת 2014 .

כ- 10% מכלל משק החשמל בשנת 2020 .

למצער, כיום, מהווה האנרגיה המתחדשת בישראל רק 0.6% מכלל משק החשמל!!! עובדה העומדת בסתירה לכל התחזיות ותוכניות העבודה של משרדי הממשלה השונים, דבר המעיד על סבך הבירוקרטיה אשר היה המכשול העיקרי ומנע את התפתחותו של תחום חדשני זה.

כניסתן לתוקף של התקנות תקל אומנם באופן משמעותי על היזמים ותקצר את ההליכים לאישורן של תוכניות וקבלת היתרים להצבת מתקנים סולאריים, אך על משרד הפנים להמשיך ולפעול לשיפור וייעול הליכי ההסדרה של הצבת מתקנים שייעודם אנרגיה מתחדשת.

 

הכותב הינו עו"ד מומחה בדיני אגודות שיתופיות, מושבים, נחלות ומשקים חקלאיים.

מייל: office@gilad-law.co.il

אתר:  www.gilad-law.co.il


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון

הכותב הינו עורך דין ונוטריון, מומחה בדיני אגודות שיתופיות, נחלות, מושבים ומשקים חקלאיים

מייל: office@gilad-law.co.il

אתר: www.gilad-law.co.il

רשימה זו הינה מידע כללי בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או להוות תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין, העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. כמו כן אין להעתיק, לפרסם ולהפיץ מאמר זה, כולו או חלקו ללא קבלת אישור מאת עו"ד גלעד שרגא. 


מאמרים נוספים מאת גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון
 
ידועים בציבור וידועים גם בזכויותיהם במושב
16/07/13 | משפחה
מעמדם וזכויותיהם של הידועים בציבור בנחלה? מה הדין בנישואים שניים בשאלת ירושת הזכויות במשק החקלאי? האם בן/ת הזוג החדש יירש את כל הזכויות בנחלה? האם הילדים מהנישואים הראשוניים עשויים למצוא עצמם מנושלים מהנחלה בעקבות הצטרפותו של בן/ת הזוג החדש למשפחה?

למה לערוך הסכם יחסי ממון במושבים?
24/06/13 | משפחה
מנסיונינו בתחום המושבים, והורשת משקים ונחלות, אנו מודעים לחשיבות העצומה הקיימת לעריכת הסכם ממון קודם נישואין, על מנת להבטיח, כי אכן בעתיד יועברו הזכויות למי שאכן הכוונה היתה להעבירן אליו ומבלי שהזכויות בנחלה ימצאו דרכן אל מחוץ למשפחה.

אין יותר פטור ממס שבח במכירת 2 דירות בנחלה
20/05/13 | מיסים
עסקאות שיערכו לאחר סיומה של הוראת השעה, לא יהנו מהפטור שאיפשר מכירת מס' יחידות מגורים וקבלת הפטור מתשלום מס שבח על כל יחידות המגורים הקיימות במשק, דבר שישפיע על שיעור תשלום המיסוי הצפוי למוכר המשק החקלאי.

הסכנה במכירת נחלה אחת בשני הסכמים שונים
05/02/13 | מיסים
מכירת משק חקלאי בשני הסכמים נפרדים, כיצד יתייחס בית המשפט כאשר מובאת בפניו מחלוקת בין 2 צדדים לעסקת מכירת משק חקלאי, המבקשים לקבל סעד ועזרה בעסקה הבלתי חוקית שנערכה בינהם?

זהירות מהענקת מתנה של משק חקלאי ללא כל הזכויות!
במידה ותתעורר בעתיד מחלוקת בין היורשים, באשר לתוקפה של העברת הזכויות במשק החקלאי ללא תמורה שנתנה לאחד האחים, עשוי מקבל המתנה לגלות, כי בית המשפט יבטל את הסכם העברת הזכויות בנחלה, ולא יכיר בו כהסכם מחייב שנערך בין הצדדים.

ממתי רוכש משק חקלאי במושב נחשב חבר אגודה?
ועד ההנהלה נעדר סמכות לדון ולהחליט באשר לחברות באגודה, תפקידו מסתכם בהמלצה בפני האסיפה הכללית בלבד - "אין בסמכות ועד ההנהלה לקבל החלטה בדבר חברותו באגודה, וכל שביכולתו זה רק להמליץ בפני האסיפה הכללית".

פינוי ילדים מבית המגורים שבמשק החקלאי
מתן היתר לילדים להתגורר בבתי המגורים בנחלה במהלך חייהם של ההורים בעלי הזכויות בנחלה, ללא עריכת הסכם עשויה לתת לילדים מעמד וזכויות שימוש בנחלה כנגד רצונם של ההורים.

המינהל מסיר כפפות - אוכף הוראות הסכם פיתוח במושבים
06/05/12 | תאגידים
מינהל מקרקעי ישראל אוכף את הוראות הסכם הפיתוח במושבים, אי עמידת היזם בתנאי הסכם הפיתוח, מצדיקה את ביטול הסכם הפיתוח ע"י מינהל מקרקעי ישראל, ולכן התניית מתן ארכה נוספת להשלמת הבניה בתשלום 31% מערך הקרקע הינה החלטה סבירה.

סכנת הוצאה מחברות באגודה למי שהפסיק להתגורר במושב
מגורים מחוץ למושב עשויים להביא להוצאה מחברות באגודה. בית המשפט קובע, כי די בהחלטת ועד האגודה, כדי להפקיע את חברותם של מי שאינם מתגוררים בתחום המושב, ואין צורך בהתניית כינוסה של האסיפה הכללית, על מנת לתת תוקף להחלטת ועד האגודה להוצאתם מחברות באגודה.

הסדר הטיעון על בניה בלתי חוקית במשק החקלאי לא אושר!
בית המשפט מחליט בצעד חריג ויוצא דופן שלא לקבל הסדר טיעון ביחס לעבירות של שימוש חורג בשטח הנחלה והוא קובע, כי הוא אינו מחויב לקבל הסדר טיעון שנכרת בין בעלי הזכויות בנחלה לפרקליטות באשר לעונש המוסכם, בהיותו סוטה באופן קיצוני לקולא מן העונש אותו ראוי היה להשית על הנאשמים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI