דף הבית יהדות

מאמרים בנושא יהדות

 מאמרים אחרונים בקטגוריה
 
אמרי שפר כ"ט תשרי ה'תשע"ח
19/10/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
בסוף הפרשה הקודמת ובראש פרשתנו, פר' בראשית מסתיימת ב 'ונח מצא חן בעיני השם' ופר' נח פותחת ב 'אלה תולדות נח נח איש צדיק',
למאמר המלא...

אמרי שפר כ"ח תשרי ה'תשע"ח
18/10/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
בכדי לשבות את לב התלמיד ולמשוך את לבו לדברי תורה, הדרך היחידה המועילה לטווח רחוק הוא באמצעות חום ואכפתיות.
למאמר המלא...

אמרי שפר כ"ז תשרי ה'תשע"ח
17/10/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
אמר המגיד מדובנא זצ"ל - כאשר אדם פשוט חוטא, עליו לתקן את דרכו ולשוב אל דרך הישר.
למאמר המלא...

אמרי שפר כ"ו תשרי ה'תשע"ח
16/10/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
אם היה האדם יודע עד כמה הוא נקי וטהור אחרי יום כיפור , היה נלחם בכל כוחותיו שלא לחזור והתלכלך שוב. (הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוצק זיע"א)
למאמר המלא...

אמרי שפר כ"ה תשרי ה'תשע"ח
15/10/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
אמרת הרה"ק מהר"ם מפרימישלא זי"ע וכ"ה ג"כ בספר הקדוש ''אור ישע" להרה"ק ר' אשר ל 'ראפשיצער זי"ע,
למאמר המלא...

אמרי שפר כ"א תשרי ה'תשע"ח
10/10/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
הגמרא במסכת שבת דף קיט' מביאה: "כל המתפלל בליל שבת ואומר ויכולו... מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית"
למאמר המלא...

אמרי שפר כ' תשרי ה'תשע"ח
10/10/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
בעלי הרמז אמרו שחיי האדם עלי אדמות כולם רמוזים בחומש "בראשית".
למאמר המלא...

אמרי שפר י"ט תשרי ה'תשע"ח
09/10/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
אחד בא בפני הסבא קדישא מלכוביץ ובקשה בפיו: זקוק אני לסגולה להכנעה, לשפלות הלב. צלצל השעון בחדר, הפנה הרבי ידיו לעבר השעון ואמר: - סגולה?
למאמר המלא...

אמרי שפר י"ח תשרי ה'תשע"ח
08/10/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
בכל הרגלים, מאורע שארע הוא הגורם והסיבה לחג, אנו חוגגים את חג הפסח על שום יציאת מצרים.
למאמר המלא...

אמרי שפר ט"ז תשרי ה'תשע"ח
06/10/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
אם חפצים אנו שבנינו ותלמידנו יתמידו וימשיכו לאורך ימים ושנים לצעוד בשבילי החינוך ובעקבי המסורה, מבלי לסטות ולרעות חלילה בשדות זרים,
למאמר המלא...
1 2 3 4 5 עמוד הבא >
 
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI