דף הבית רוחניות גרפולוגיה נקודות מרכזיות בניתוח הגרפולוגי
נקודות מרכזיות בניתוח הגרפולוגי
יעל רוט 07/07/08 |  צפיות: 3237

פריסת הכתב על הדף מדמה כניסת האדם לתוך החלל/העולם . במילים אחרות הכתיבה על הדף משקפת את תחושתו הסוביקטיבית של הכותב לגבי יחסו לעצמו, לסביבה הקרובה והרחוקה ומידת שביעות רצונו ממיקומו בעולם ביחס לסביבתו. פריסה זו של הכתב על גבי הנייר והתארגנות הכותב במרחב הנתון נותן לנו אינדיקציה האם הוא חווה את החלל סביבו כאיום, כאתגר ויעד לכיבוש או כמרחב לפעילות ולביטוי עצמי, ומהי מידת הסתגלותו לתנאים ולנסיבות החיצוניים, הן במישור המעשי והן במישור החברתי.

ככל שההתארגנות על הנייר תהא מאוזנת יותר, הווה אומר יהיה איזון בין שחור ללבן , פרופורציות טובות בין חלקי האות, בין גובהן לרוחבן, בין עיגול לזוית ויחס טוב בין לחץ לתנועה, כן יהיה הכותב מאוזן יותר, כלומר הוא ינצל את האנרגיות שלו באופן אפקטיבי בכל תחומי החיים בחשיבה, ברגש ובעשיה.

לא ניתן לבסס מסקנה פסיכולוגית לגבי אישיות האדם והתנהלותו עפ"י סימן כתיבה אחד. יש לחשוף קבוצת סימנים, כגון: גודל האותיות ורוחבן, צורתן, הפרופורציות בין חלקיהן, חלוקתן בשטח, זוית נטיתן, לחץ, איכות הקו, מהירות הכתב, סוג התנועה, שמשמעותם זהה ומיצגים יחד תסמונת הכרחית ומספיקה. יתר על כן. מאחר שאדם אינו בנוי מקשה אחת ולעולם איננו טיפוס טהור. באותו אדם יושבים בכפיפה אחת טיפוסי אישיות שונים המהוים קונפליקט בינם לבין התסמונת העיקרית, נדרש הגרפולוג לאמוד משקלה של כל תסמונת בפרשנות הכללית ולשקלל בין משמעויותיהן.

בבואנו לנתח כתב יד עלינו לתת את דעתנו לשלושה מרכיבי יסוד או לשלוש תמונות כתב : ארגון : עריכה על גבי הדף, צורה : עיצוב האותיות ותנועה : לחץ ומהירות, כאשר יש הדדיות בין המרכיבים. תמונת כתב שלטת נותנת אינפורמציה לגבי מהו החלק הדומיננטי אצל הכותב.

תמונת הצורה מלמדת על החלקים המודעים של הכותב שיש לו שליטה עליהם. סימני הצורה מיצגים את הסתגלותו החברתית. כשתמונת העיצוב שלטת הרי שהתדמית חשובה לכותב, הוא זקוק לפידבקים. הוא משקיע בפרטים, על מנת שהתקשורת בינו לבין סביבתו תהיה ברורה ומדויקת. לרוב קיים פער בין מה שהוא מרגיש לבין מה שהוא מחצין. חיזוק הצורה מעכב את התנועה וגורם לארגון דחוס.

בתמונת הארגון ישנם חלקים מודעים וגם פחות מודעים. החלק המודע מתבטא בחלוקה לפסקאות והחלק הלא מודע מתבטא ברווחים, מערך שורות, זוית כתיבה. תמונת הארגון מלמדת על התיחסות הכותב אל הסביבה ואיך הוא מרגיש בתוכה. מיצגת את ההיבט המנטלי הכרתי כפי שהאדם רואה עצמו מבחינת מיקומו בעולם. גיבוש יחודיותו בקשר בינו לבין עצמו, לעומת מיקומו מבחינת הקשר עם הזולת בינו לבין משפחתו ובינו לבין החברה. כשתמונת הארגון שלטת והיא חיובית, אזי הכותב ניחן בכושר ארגון טוב, יכולת תכנון ופעילות לפי נהלים.חיזוק הארגון גורם לצמצום צורני ולהקשחת התנועה. חיזוק פרספקטיבת המרחב על חשבון פיתוח הצורה(צמצום האגו) וחנק של התנועה ושיתוקה.

סימני התנועה מיצגים את מזגו של האדם.התנועה היא המדד לחלקים הלא מודעים של נפש הכותב שאין לו שליטה עליהם, היא בוחנת את המוטיבציה והאנרגיה הנפשית בהתנהלותו וכשהיא שלטת המשמעות שמתקבלת נמדדת עפ"י סוג התנועה. כשהתנועה זורמת ויש איזון בין הדחפים לבין המעצורים, קימת הלימה בין התדמית החיצונית לבין התחושה הפנימית. חיזוק התנועה גורם לעיוות צורני ולדחיסות ארגונית.

רצוי ששלש תמונות הכתב תהיינה חיוביות.

אנו מבחינים בשלש וריאציות לכל תמונת כתב:
תמונת עיצוב מפותחת מתבטאת בעיצוב סוטה מהדגם הנלמד בבית הספר לכוון העשרה, ייחודי אך מושקע ואינו מפריע להתקדמות .

תמונת עיצוב מקופחת מתבטאת בעיצוב מוזנח, חוטיות שפירושה אינטואיציה מפותחת מדי עם חולשה או נרפות. מצביע על חוסר שקט , חוסר סבלנות, שטחיות.
תמונת עיצוב מפותחת מדי או קרובה לדגם המכונה כתב פרסונה (כתב שנראה כמו כתב שנכתב במכונת כתיבה). עיצוב קרוב לדגם הנלמד ו/או מנופח. מאפיין אנשים שיש להם קושי עם הדימוי העצמי, מצביע על פנטזיות, מלאכותיות, מסכתיות, צורך להציג מה שהם לא. אנשים שמרניים, תלותיים, זקוקים לכללים ונהלים. הרבה פעמים אנשים שסובלים מחרדה וחוסר כוחות.

תמונת ארגון מפותחת : התארגנות מאוזנת בין שחור ללבן, חלוקה לפסקאות. מצביע על יכולת לפעול בהתאם לכללים, אנשים רציונליים שיכולים לתכנן לפחות לטווח הקצר.

תמונת ארגון מופרעת : חוסר ארגון, פלישות, שינויים בזוית התנועה, תנועה דינמית. מצביע על אנשים אימפולסיביים שפועלים מתוך דחפים. מוצפים רגשות ורעיונות.לא מקבלים כללים וחוקים.

ארגון מוגזם : מוקפד מדי. מתח והשקעת יתר בארגון. צפיפות. אנשים תלותיים עם קושי בספונטניות וצורך עז בשליטה. או לחילופין מרווחים גדולים בין מילים. מאפיין אנשים חלשים שמתקשים לתקשר.

תמונת תנועה מפותחת : תנועה זורמת ודינמית, שטפית או מבוקרת, מאפינת אנשים ספונטניים, גמישים . מסתגלים לדרישות המציאות היומיומית תוך שמירה על כללים.

תנועה לא מפותחת : א. אימפולסיבית מאפינת אנשים שפועלים מתוך דחפים בלי יכולת לבקרה.
ב. נרפית : נגררת, חלשה מאפינת אנשים חסרי עמוד שדרה, נגררים אחרי האחרים, עצלים. ג. עויתית : תנועתיות רבה ללא תכלית, הליכה קדימה ואחורה מאפינת אנשים עצבנים, חרדים וכעוסים.

תנועה מקופחת : סטטית. מאפינת אנשים נוקשים, מסכתיים, חסרי חיים.

לכל סימן יש פרשנות חיובית או שלילית. כל חריגה מוגזמת מהנורמה תיחשב לשלילית.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 יעל רוט


 


מאמרים נוספים מאת יעל רוט
 
נקודות מרכזיות בניתוח הגרפולוגי
07/07/08 | גרפולוגיה
פריסת הכתב על הדף מדמה כניסת האדם לתוך החלל/העולם . במילים אחרות הכתיבה על הדף משקפת את תחושתו הסוביקטיבית של הכותב לגבי יחסו לעצמו, לסביבה הקרובה והרחוקה ומידת שביעות רצונו ממיקומו בעולם ביחס לסביבתו. פריסה זו של הכתב על גבי הנייר והתארגנות הכותב במרחב הנתון נותן לנו אינדיקציה האם הוא חווה את החלל סביבו כאיום, כאתגר ויעד לכיבוש או כמרחב לפעילות ולביטוי עצמי, ומהי מידת הסתגלותו לתנאים ולנסיבות החיצוניים, הן במישור המעשי והן במישור החברתי.

כשכתב היד פגש את כף היד
07/07/08 | גרפולוגיה
כף היד חושפת בפנינו את היסודות שעליהם נבנתה אישיותו של האדם.
כל אשר חווה האדם, את שירש ואת שרכש, עוד מתקופת עוברותו ובמהלך חייו ונצרב במוחו מקבל ביטוי בכף היד. בדומה לכף היד ניתן למצוא קשרים בין סימני כתב היד לבין תכונות אישיות וגילויי התנהגות. הכתב מאפשר הצצה לנבכי נפשו של האדם.

     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI