דף הבית מיסים מיסוי בינלאומי להשקיע בנדל"ן במזרח אירופה דרך לוקסמבורג- כדאיות, יתרונות וחסרונות? (חלק ב').
להשקיע בנדל"ן במזרח אירופה דרך לוקסמבורג- כדאיות, יתרונות וחסרונות? (חלק ב').
דר' אלתר ושות' עורכי דין 20/06/08 |  צפיות: 12415

 מאת: דר' אבי אלתר, עו"ד; טארק דיביני, רו"ח, משפטן

1. לצד שיעור המס הגבוה החל בלוקסמבורג, הוראות הדין הפנימי מחילות משטרי מס מיוחדים לחברות החזקות, כך שחברות בלוקסמבורג עשויות ליהנות, בתנאים מסויימים, מפטור השתתפות בגין דיבידנדים ורווחי הון ממכירת מניות. בין היתר, נדרש:1. לצד שיעור המס הגבוה החל בלוקסמבורג, הוראות הדין הפנימי מחילות משטרי מס מיוחדים לחברות החזקות, כך שחברות בלוקסמבורג עשויות ליהנות, בתנאים מסויימים, מפטור השתתפות בגין דיבידנדים ורווחי הון ממכירת מניות. בין היתר, נדרש:


א. שיעור החזקה של 10% בחברה המחלקת או הנמכרת;
ב. החזקה לתקופה מינימלית של 12 חודשים; וכן
ג. כי החברה הנמכרת או המחלקת תהא תושבת לוקסמבורג, תושבת האיחוד האירופאי או תושבת מדינה שאינה חברה באיחוד וששיעור מס החברות החל עליה אינו פחות מ- 11%.
חברה תושבת לוקסמבורג המקבלת דיבידנד או מוכרת מניות בחברה כאמור תהא זכאית לפטור מלא ממס בלוקסמבורג.
2. משטר פטור ההשתתפות (participation exemption) החל בלוקסמבורג עשוי לשמש אמצעי לביצוע פעילויות והשקעות בכל רחבי העולם- ובמיוחד במדינות החברות באיחוד האירופאי- במידה וייושם מבנה החזקות מתאים. בין היתר, עשוי משטר זה לסייע בביצוע השקעות נדל"ן במזרח אירופה, בעיקר באמצעות חברות נדל"ן תושבות מזרח אירופה.
3. להדגמה, ניתן יהא להשקיע בנדל"ן ברומניה באמצעות חברה תושבת רומניה המוחזקת על ידי חברה תושבת לוקסמבורג. החברה תושבת רומניה תשלם מס של 16% על ההכנסות בידיה, או 10% במכירת נדל"ן בהתקיים מספר תנאים. חלוקת הדיבידנד מהחברה תושבת רומניה לחברה תושבת לוקסמבורג תהא פטורה ממס ברומניה החל משנת 2007 (מועד הצטרפותה הצפוי של רומניה לאיחוד האירופאי), וזאת בתנאי שהמניות הוחזקו על ידי החברה תושבת לוקסמבורג בשיעור של 25% למשך תקופה של שנתיים לפחות. דיבידנדים אלה יהיו פטורים ממס גם בלוקסמבורג, בהתקיים תנאי פטור ההשתתפות שציינו לעיל. הוא הדין לגבי רווח הון ממכירת מניות של חברה כאמור וכן פירוקה. (ראה איור 1)
4. היתרון העיקרי בביצוע השקעה ברומניה בשיטה זו הינו שיעור המס הנמוך החל במשיכת הרווחים לחברה תושבת לוקסמבורג שעומד על שיעור כולל של 16%, לעומת שיעור של 25% או יותר שהיה חל אילו חברה ישראלית הייתה מחזיקה ישירות בנדל"ן ברומניה או מושכת רווחים מחברה תושבת רומניה. מבנה ההחזקות המתואר יסייע בצמצום הסיכון החל על ההשקעה בנדל"ן ברומניה, וזאת על ידי משיכת הרווחים מדי שנה, ומאידך יותיר סכומים גדולים יותר בשליטת המשקיע הישראלי לביצוע השקעות נוספות בהן הוא חפץ.

דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 דר' אלתר ושות' עורכי דין

דר' אלתר ושות' עורכי דין
תל אביב, שד' שאול המלך 8, קומה 14
טלפון: 03-6966633
פקס:03-6966663

http://altertax.co.il 


מאמרים נוספים מאת דר' אלתר ושות' עורכי דין
 
גבולות חופש המידע בדיני המס : חובת הגילוי חלה גם על מידע פנימי
19/08/08 | מיסים
"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר" - כך קבע השופט ברנדייס מבית המשפט העליון של ארה"ב בראשית המאה שעברה.

מוכרים דירת מגורים ? היזהרו מהפטור
19/08/08 | מיסים
ירת המגורים המשפחתית נתפסת כנכס אישי המשמש למגורי המשפחה ולא כנכס השקעה, ומכאן הכלל הגדול שמכירתה פטורה בדרך כלל ממס שבח (במיוחד ידוע הפטור אחת ל- 4 שנים).

הסוכריה שבגלולה: על אף העלאת המס על ני"ע סחירים לעיתים ישולם פחות מס בעקבות הרפורמה
19/08/08 | מיסים
במסגרת הרפורמה בשוק ההון החל מיום 1.1.06 הועלה שיעור מס רווח הון על מכירת ני"ע סחירים מ- 15% ל- 20% במרבית האפיקים ומ - 10% ל - 15% ביחס לאפיקים השקליים הלא צמודים.

חובת הגשת דו"ח לשכירים
19/08/08 | מיסים
רבים סוברים כי בהיותם שכירים, אינם חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. מסקנה זו איננה מדוייקת. כפי שיפורט להלן, קיימים לא מעט מקרים בהם גם שכירים חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובו לפרט את הכנסותיהם.

מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים
19/08/08 | מיסים
בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.

נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת - גם עבור בגירים
19/08/08 | מיסים
מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק. מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ג')
בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ב')
19/08/08 | מיסים
דנו בשבוע שעבר בהלכה החדשנית והמורכבת מאוד של כבוד השופט מ. אלטוביה, לפיה עלות הבניה היום, בניכוי פחת שנתי (כפול מספר שנות החכירה הצפויה) ובניכוי הוצאות עתידיות (מהוונות לערך נוכחי) מהווה הכנסה חייבת של החוכר כבר היום.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק א')
שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.

ביטלתם הסכם מכר עם קבלן? אל תיכנסו לדירה
רוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישהרוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI