דף הבית מדעי החברה סוציולוגיה ניסיון לסימבוליקה סוציאלית של האות ת', או מה מעידה עליכם הת' הסופית שלכם?
ניסיון לסימבוליקה סוציאלית של האות ת', או מה מעידה עליכם הת' הסופית שלכם?
בר עמית 30/05/08 |  צפיות: 13548

בגרפולוגיה אנו משיקים בין התקדמות הכתיבה על דף הנייר להתקדמותו של האדם בחייו האישיים. לפיכך, אם בעברית אנו כותבים מימין לשמאל, שולי ימין של הדף מייצגים את העבר וכל אות ומילה הן מעין עקבות המקדמות את ה"אני" לעבר עשייתו תוך מפגש תמידי עם סביבתו. את דרך ההתקדמות והעשייה ואת המפגש עם הסובב ועם החברה ניתן לנתח בעזרת כלים גרפולוגיים אנאליטיים ואובייקטיביים.

 

למעשה, הניתוח הגרפולוגי הצורני מחלק כל אות ואות, כל עקבה ועקבה לשני חלקים: "ליחס ראשוני" של האות "וליחס משני" שלה. החלק הראשוני במקביל לשולי הפתיחה מייצג את ה"אני" והחלק המשני מייצג את ההתקדמות ממני אל הסביבה ואל הזולת. ממערכת היחסים שבין שני החלקים ניתן להסיק על גישתו החברתית של הכותב.

 

אחת האותיות שמייצגת באופן מובהק גישה ניתוחית זו היא האות ת' שעל-פי התקן הנלמד יש לכתוב אותה בשתי משיכות עט האחת לכיוון ימין (המייצג מבחינה סימבולית את ה"אני") והשנייה לכיוון שמאל (המייצג את ההתקדמות אל החברה).

 

על מנת לבחון אינטליגנציה חברתית וגישה סוציאלית, יש לאבחן ולהצליב בין סימנים גראפיים רבים. הגרפולוג תר אחר תסמונות או סנדרומים גראפיים ולא קובע שום עמדה אבחונית אישיותית על סמך אות בודדת, או תסמין גרפי אחד בלבד.

 

עם זאת,על פי אופי היחס המשני של ה-ת' הנמצאת בסוף מילה וניתוח גישתה הגראפית אל המילה הבאה אחריה, אנו יכולים ללמוד עד כמה הכותב רגיש לזולתו.

 

מספר דוגמאות ממחישות:

 

1.

"יחס משני" בצורת קערה -

קערה מסמלת רגש. פתיחות, רגישות ויכולת הכלת רגשות של אחרים.

 

2.

"יחס משני" כקו ישר שיפודי כסיכה -

גישה ביקורתית, עוקצנות, סרקזם, חוסר סבלנות, אסרטיביות.

 

3.

"יחס משני" כקו ישר וגדום -

תקיפות, נוקשות, עקשנות.

 

4.

ת' קצוצה, מרוחקת -

חשדנות, בקרה, קשיי הסתגלות.

 

5.

ת' מרוחקת "ורוחב משני" גדום -

תגובות לא לגמרי צפויות; בוטוּת ותקיפות נוכח התקרבות החברה לצד ניתוק קשר באופן פתאומי ולא צפוי מאידך גיסא.

  

6.

"רוחב משני" מהיר וחוצה את גבולות המילה הבאה -

גישה אימפולסיבית.

 

7.

"רוחב משני" עובר מתחת למילה הבאה, עשוי להצביע על -

חתירה תחת מעמדם של האחרים.

 

8.

"רוחב משני" פוגע במילה הבאה עשוי להצביע, כי -

המטרה מקדשת בעיני הכותב את האמצעים.

 

9.

"רוחב משני" היוצר צלצל -

סימבול להעמדת פנים, גישה רכושנית, אגוצנטרית מניפולטיבית.

 

10.

"רוחב משני" המשוך לכיוון המילה הבאה ויוצר חכה -

מכוונות למטרה, גישה אינטרסנטית.

 

11.

"רוחב משני" יורד בקו חזק וישר לאזור התחתון -

צורך להטביע חותם אישי, החלטיות, עקשנות.

 

את הדוגמאות הקונקרטיות מתוך המאמר ניתן לראות באתר 'בר עמית גרפולוגיה' -  

http://www.graphologist.org.il

 

(נכתב בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד).

 

פורסם לראשונה בעיתון "פסק זמן", אונ' חיפה, עורך ראשי שי רודין, נוב' 2006.

 

 

 


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 בר עמית


 


מאמרים נוספים מאת בר עמית
 
ניסיון לסימבוליקה סוציאלית של האות ת', או מה מעידה עליכם הת' הסופית שלכם?
השקה זהירה בין "יחסה המשני" של האות ת' לבין גישתו החברתית של הכותב.
ניסיון להסמלה חברתית של האות ת'.


חתימה, ראי האישיות: מה מעידה עליך חתימתך?
30/05/08 | גרפולוגיה
החתימה כמייצגת דיאלוג נפשי דינאמי, בין עולמו הפנימי של הפרט לבין מעין פרסונה חיצונית ומודעת לכאורה.

שלושת "אזורי הכתב" בהשקה למודל הסטרוקטוראלי של הפסיכואנליטיקן, זיגמונד פרויד
שלושת אזורי הכתב מתפרשים פסיכולוגית בהתאמה למודל הסטרוקטוראלי של זיגמונד פרויד, ולמעשה הם מציירים ומעלים אותו על פני השטח. "האזור התחתון" משיק במשמעותו ל-id, "האזור האמצעי" ל"אגו" "והאזור העליון" ל"סופר אגו".

יחסי הגומלין בין שלושת האזורים, מציירים את ההתנהלות התפקודית והנפשית של הפרט בתחומים הרוחני - "אזור עליון", הריגושי - "אזור אמצעי" והיצרי/אינסטינקטיבי – "אזור תחתון".

     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI