דף הבית פיננסים וכספים מט"ח סקירת מט"ח שבועית שבין 03/08/09-07/08/09
סקירת מט"ח שבועית שבין 03/08/09-07/08/09
ענבר צייגר 04/08/09 |  צפיות: 1560

דולר-שקל: אכן התסריט שהובא בסקירה הקודמת התממש בכללותו. מצב הדשדוש לא נמשך זמן רב, התחזקותו של הדולר בתחילת שבוע המסחר החולף הייתה מינורית ולא משמעותית כצפוי, בעוד התממשו הסיכויים הצפויים שדווקא נבחין בפריצת קו התמיכה ובמהלכים דוביים - כפי שהוכח שקרה בפועל. תחילת שבוע המסחר עשויה להתאפיין במימושים קלים שיבואו לידי ביטוי בעליות שערים של הדולר, שכן השער הגיע לנקודת תמיכה חדשה, וכמו-כן אנו נמצאים ממש לקראת מיצוי מלא של תיקון טכני מגל העליות הקודם הנושק את קו המגמה העולה. אולם בכל מקרה - כשמדובר במבט רחב - עדיין אנו עדים לחוסנו של המהלך הדובי.

יורו-דולר: הצמד ביצע את המהלך הצפוי שהובא בסקירה הקודמת. "נגיעות" השער בקו התמיכה של התבנית שנפרצה מבלי לחדור אליה בצורה ממשית, ואשר סימלו את האפשרות בכל זאת לעסקאות לונג מוצלחות, ושגם מצאו תמיכה מצד האינדיקאטורים השונים, באו לידי ביטוי. לעת עתה אנו מוצאים מידה של התמתנות, שמלווה גם באיתותים סותרים. ניראה שזאת על רקע השער שבו נסגר המסחר בשבוע המסחר החולף, שעומד על גבול קו התנגדות ממשי, הכולל מספר "נגיעות". מה שמוביל לאפשרות שנבחין בתחילת שבוע המסחר החדש בירידות שערים קלות כמהלך שורי בהמשכו, שכן במבט רחב ניתן עדיין למצוא יותר סימנים המעידים על התחזקותו של המטבע האירופי למול זה האמריקאי, ובמיוחד מומנטום שהולך ומתעצם.

סטרלינג-דולר: קו המגמה המשני נפרץ ועמו גם רצועת דשדוש אליה התוועדנו במשך תקופה לא מבוטלת. אבל - האם יש בסימנים אלו כדי להעיד בוודאות על תחילתו של מהלך עולה ממשי? נכון לטווח הקצר - מתעורר ספק, שכן אנו מוצאים שפריצת תבנית הדשדוש אינה מספיק משמעותית, וכמו-כן השער נמצא בסוף התיקון הטכני של גל הירידות הנושק את קו המגמה המשני היורד שצוין לעיל. לכן, ניראה שגם לעת עתה יהיה נכון יותר שלא למהר ולגלוש על הגל העולה - למרות שהוא זה שיותר ניראה שעומד להיות על הפרק - אלא להמתין עוד יום או שני ימי מסחר בשבוע המסחר החדש כדי לבחון את ההתפתחויות. המשך מהלך עולה מהשער הנוכחי שסגר את שבוע המסחר החולף יציין למעשה חריגה שמעבר לתיקון הטכני ואף ישבור את קו ההתנגדות שמרכיב בתוכו מספר "נגיעות". כך בעצם אנו עשויים ללמוד על מהלך שורי משמעותי שאמור להתרחש.

דולר-יין: אכן העליות הצפויות בטווח הקצר שעליהן נמסר בסקירה הקודמת התממשו. עם זאת, כפי שגם כן נמסר בסקירה הקודמת, בכל זאת במבט רחב אנו למדים לפחות לעת עתה על סימנים המצביעים שהירידות בגרף הן אלה שאמורות ללוות אותנו בהמשך. תבנית ההמשך מסוג משולש נפרצה כבר מזמן, אך טרם מיצתה את המהלך. יתירה מכך, חרף גל העליות האחרון, ובעקבותיו, נוצרה תבנית היפוך מסוג "דגל" שבמידה ותגיע לנקודת השיא ותשנה כיוון ותפרוץ מטה הדבר עוד יסייע ויגביר את עוצמת המהלך הדובי. למרות הכול ברקע אסור לנו עדיין לשכוח שהמגמה הראשית שאופיינה על ידי גל העליות שהחל בשליש האחרון של ינואר השנה עודנה ברת תוקף, בעוד היא משולבת במגמה משנית יורדת שהחלה בתחילת אפריל השנה וביצעה תיקון טכני מלא, ושבמהלך שבוע המסחר החולף, שכאמור לווה בעליות שערים, עשוי לסמל על מהלך של יציאה מהתיקון הטכני האמור וחזרה למגמה העולה. אולם לכך נהיה כנראה עדים - אם בכלל - בעוד זמן, שכן בשלב זה, מלבד האמור תחילה אודות הסימנים המצביעים על המשך המהלך הדובי, גם אם לא בהכרח ממש בתחילת ימי המסחר הראשונים של שבוע המסחר החדש, אנו גם עדים למצב בו גל העליות האחרון היווה למעשה תיקון טכני מלא של גל הירידות שקדם לו, שאף הוא עשוי להצביע על תחילתו של מהלך שיעיד על יציאה מתיקון להמשך המגמה הדובית, ובכך לחבור לשאר הסימנים שהוצגו. מכאן שבסופו של דבר ניראה שנכון יותר לשקול את הפוזיציות הדוביות, במיוחד לאחר פריצת תבנית ה"דגל". עד אז - הגם שלא כל כך מומלץ - בכל זאת מי ש"מתעקש" יכול לפתוח פוזיציות על בסיס התנועות העולות בנקודות התחתית של תבנית ההיפוך. כל זאת תוך כדי בחינה בכל עת של תמונת המצב, ובעיקר את הרגע - אם וכאשר - המגמה תשתנה לכיוון היורד שצוין.

דולר-קנדי: סימני הבלימה היותר משמעותיים עליהן נמסר בסקירה הקודמת, שהיו בהמשך לגל הירידות שהתאפיינו בשבועות המסחר האחרונים, אכן נתנו את אותותיהם בשבוע המסחר החולף. השער כמעט ולא עשה מהלך, וגם את זה שבכל זאת עשה הביא לידי מצב של ללא שינוי כמעט. גם עתה ניכרת מגמה מעורבת, בעוד הסימנים השונים המצטיירים מהאינדיקאטורים סותרים ואינם חד משמעיים. מה שמצביע שבל זאת אולי נכון יותר לעבור לצמד אחר יותר אטרקטיבי למסחר במהלך השבוע הקרוב, עד להתפתחויות חדשות שתיווצרנה בצמד האמור.

אוסטרלי-דולר: אין כמעט שינוי ממה שנמסר במהלך הסקירה הקודמת. גם בשלב זה עדיין המסחר עם צמד זה צריך להיות זהיר ועם הרבה תשומת לב. המגמה הראשית הינה עולה, ומלווה במגמה משנית דובית. השער, שעשה מאמצים לפרוץ מעלה, אך בכל פעם הגיע לקו המגמה היורד, "נשק" לו וביצע מהלך של "אחורה פנה" - סוף כל סוף נפרץ כלפי מעלה לפני למעלה משבוע, תוך שהוא כאמור גם פרץ למעשה את תבנית ההמשך השוורית מסוג "דגל". אמנם גם כעת במבט כולל לטווח ארוך ניכר שלמהלך השורי יש עוד מה לומר, שכן המהלך לפי תבנית זו טרם מיצה את עצמו. אולם הזהירות שצוינה תחילה נובעת בכל זאת מהעובדה שעדיין ניכרת "עייפות" מסוימת במהלכים השווריים האחרונים ומידת הססנות של הסוחרים לגביהם, ואשר אף עשויים לבוא לידי ביטוי בירידות, במיוחד לנוכח העובדה שהשער נסגר בסיום שבוע המסחר החולף על נקודת התנגדות, המלווה גם בשתי "נגיעות" בנקודת הסיום של התיקון הטכני של כל המהלך. אנו עדים ל"אזהרה" שהובאה בסקירה הקודמת על כך שהשער עשוי להיבלם במחיר 0.8370 לערך, כפי שאכן השתקף בשבוע המסחר החולף.

דולר-פרנק: אמנם במהלך ימי המסחר של השבועיים הקודמים סוף כל סוף מצאנו שהשער הפסיק "לשחק" על קו המגמה העולה והחל לעזוב אותו תוך שהוא פונה לכיוון מטה כהמשך למגמה המשנית הדובית וכהמשך ליציאה מתיקון טכני של גל העליות שקדם לו. אולם למרות הכול אנו עדיין עדים למגמה מאוד מעורבת. ישנם כוחות נוגדים חזקים בשוק של קונים ומוכרים בעת ובעונה אחת. גם הסימנים והאינדיקאטורים השונים סותרים ולא חד משמעיים, בעוד שהדבר נכון בין אם בוחנים את תמונת המצב במבט לטווח הקצר, כמו גם לזה הארוך יותר. קשה להתעלם מהעובדה שהסימנים בכל זאת מצביעים יותר על נטייה להתעצמותן של הירידות בהמשך, אך בכל זאת השער נמצא על נקודה קריטית, המלווה במגמת דשדוש ובכמה "נגיעות" על רמת התמיכה החזקה. רק פריצתה עשויה לתת את האות להמשך הירידות הצפויות האמורות.

הסקירה מבית פורקס פרוז

הכותב, רן טוביה, מנכ"ל חברת "מעוף פיננסי", נושא הכשרה של דירקטור. עוסק בהשקעות בשוק ההון בכלל, וסוחר ותיק בעל ניסיון עשיר ומומחיות רבה בתחום מסחר בפורקס בפרט. כותב מאמרים בתחום ומעלה סקירות. מדריך סוחרי מט"ח מתחילים ומתקדמים במסגרת קורסים. מלווה סוחרים במפגשים של "אחד על אחד" באופן שמעצים הישגיהם ומסייע בידם להשיג מטרות ויעדים שהציבו לעצמם בתחום, תוך בקרה על פעילותם וגיבוש אסטרטגיות התואמות צרכיהם האינדיווידואליים ומייעלות ביצועיהם.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 ענבר צייגר


 


מאמרים נוספים מאת ענבר צייגר
 
סקירת מדדים שבועית 14.12.09
מדד דאו-ג'ונס - אין למעשה הרבה חדש לגבי מדד זה מכפי שהובא בסקירה הקודמת. עדיין ניכר מאבק עיקש בין הקונים והמוכרים, בעוד הדבר מקבל את ביטויו בגרף מדשדש לאורך זמן רב יחסית. כמו-כן, אנו עדיין מוצאים שגל העליות נחלש, המומנטום גם הוא "מדשדש" ועם הפנים לכוח הולך ודועך, ובנוסף, גם האינדיקאטורים האחרים מצביעים על סיפור דומה

סקירת מט"ח שבועית 14.12.09
14/12/09 | מט"ח
דולר שקל: כמעט ואין שינוי מהסקירה משבוע שעבר. כפי שנמסר, קשה היה לומר שגל הירידות שפקד את המטבע האמריקאי הגיע לסיומו, ואכן גילינו במהלך שבוע המסחר החולף, שלאחר פתיחת מסחר בעליות, שאף חצו את המחיר 3.8000 ושאיפשר להיכנס לעסקת לונג צנועה, שהניבה רווח עד לקו ההתנגדות, מצאנו לאחר מכן שוב ירידות שערים שלוו בהתחזקותו של המטבע הישראלי דווקא.

סקירת נאסדק ודאו ג'ונס שבועית 7.12.09
08/12/09 | שוק ההון
מדד דאו-ג'ונס - אכן האפשרות להמשך עליות, כפי שהובא בסקירה הקודמת, בא לידי ביטוי בשבוע המסחר החולף. יחד עם זאת, גם כן כפי שנמסר בסקירה הקודמת, גל העליות הולך ונחלש.

סקירת מט"ח שבועית 7.12.09
08/12/09 | מט"ח
דולר שקל: כפי שהובא בסקירה הקודמת - הצפי לירידות בשבוע המסחר החולף אכן לא אכזב. כמו-כן הומלץ לסוחרים שלא "ללכת שולל" אחר המגמה הדובית המסתמנת היות שעדיין ניכר הכוח אצל הרוכשים. גם תסריט זה אכן התממש - ביום המסחר האחרון של השבוע החולף הגיעו עליות משמעותיות באופן יחסי לאחר שבוע של ירידות שערים של הדולר מול עמיתו הישראלי

סקירת מט"ח שבועית 30.11.09
30/11/09 | מט"ח
דולר שקל: אכן מי שפעל בהתאם להנחיות שהובאו בסקירה הקודמת - מסתבר בדיעבד שהפעיל בהחלט "שכל ישר". הסימנים הצביעו שאכן אנו עומדים בפני מהלך תיקונים לגל העליות שקדם לו, ושלגביו הופיעו סימני בלימה, אך בד בבד הסוחרים הוזהרו להיות עם היד על "הדופק" עם פוזיציות השורט. בפועל אכן נר ההיפוך שאותת על אפשרות לכניסה לפוזיציה דובית נפרץ וכניסה למהלך יורד היה נכון וראוי.

סקירת מדדים שבועית 30.11.09
30/11/09 | שוק ההון
הסקירה משבוע שעבר הוכיחה עצמה. הומלץ שלא להמשיך ולהסתמך על המשך עליות אפשריות, ובוודאי שלא להיגרר אחר פוזיציות שווריות, וזאת חרף העובדה שהמגמה ממשיכה להיות עולה, כמו גם קו המגמה עצמו. הצפי לירידות שערים רק הלך וגבר, ואכן צפינו בו במהלך שבוע המסחר החולף.

סקירת מכשירים כלליים 23-27/11/09
25/11/09 | השקעות
מדדים עולמיים וניתוח פנדומנטלי מבית פורקס פרוז, פורטל מסחר במט"ח הכותב, רן טוביה, ran.matah@gmail.com , מנכ"ל חברת "מעוף פיננסי" www.maoffinance.co.il , נושא הכשרה של דירקטור. עוסק בהשקעות בשוק ההון בכלל, וסוחר ותיק בעל ניסיון עשיר ומומחיות רבה בתחום מסחר בפורקס בפרט. כותב מאמרים בתחום ומעלה סקירות. מדריך סוחרי מט"ח מתחילים ומתקדמים במסגרת קורסים. מלווה סוחרים במפגשים של "אחד על אחד" באופן שמעצים הישגיהם ומסייע בידם להשיג מטרות ויעדים שהציבו לעצמם בתחום.

סקירת מט"ח שבועית 23-27/11/2009
25/11/09 | מט"ח
ניתוח טכני ושערים מצטלבים מבית פורקס פרוז, פורטל מסחר במט"ח הכותב, רן טוביה, ran.matah@gmail.com , מנכ"ל חברת "מעוף פיננסי" www.maoffinance.co.il , נושא הכשרה של דירקטור. עוסק בהשקעות בשוק ההון בכלל, וסוחר ותיק בעל ניסיון עשיר ומומחיות רבה בתחום מסחר בפורקס בפרט. כותב מאמרים בתחום ומעלה סקירות. מדריך סוחרי מט"ח מתחילים ומתקדמים במסגרת קורסים. מלווה סוחרים במפגשים של "אחד על אחד" באופן שמעצים הישגיהם ומסייע בידם להשיג מטרות ויעדים שהציבו לעצמם בתחום.

נאסדק ודאו ג'ונס - סקירת מדדים שבועית
16/11/09 | שוק ההון
מדדים עולמיים ויומן אירועים כלכליים מבית פורקס פרוז, פורטל מסחר במט"ח הכותב, רן טוביה, ran.matah@gmail.com , מנכ"ל חברת "מעוף פיננסי" www.maoffinance.co.il , נושא הכשרה של דירקטור. עוסק בהשקעות בשוק ההון בכלל, וסוחר ותיק בעל ניסיון עשיר ומומחיות רבה בתחום מסחר בפורקס בפרט. כותב מאמרים בתחום ומעלה סקירות. מדריך סוחרי מט"ח מתחילים ומתקדמים במסגרת קורסים. מלווה סוחרים במפגשים של "אחד על אחד" באופן שמעצים הישגיהם ומסייע בידם להשיג מטרות ויעדים שהציבו לעצמם בתחום.

סקירת מט"ח שבועית 16-20/11/2009
16/11/09 | מט"ח
ניתוח טכני ושערים מצטלבים מבית פורקס פרוז, פורטל מסחר במט"ח הכותב, רן טוביה, ran.matah@gmail.com , מנכ"ל חברת "מעוף פיננסי" www.maoffinance.co.il , נושא הכשרה של דירקטור. עוסק בהשקעות בשוק ההון בכלל, וסוחר ותיק בעל ניסיון עשיר ומומחיות רבה בתחום מסחר בפורקס בפרט. כותב מאמרים בתחום ומעלה סקירות. מדריך סוחרי מט"ח מתחילים ומתקדמים במסגרת קורסים. מלווה סוחרים במפגשים של "אחד על אחד" באופן שמעצים הישגיהם ומסייע בידם להשיג מטרות ויעדים שהציבו לעצמם בתחום.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI