דף הבית חינוך ולימודים חינוך ילדים חוויית השבוע שלי,פרשת השבוע,"קורח",ה'תשע"ו
חוויית השבוע שלי,פרשת השבוע,"קורח",ה'תשע"ו
דוד דרומר 30/06/16 |  צפיות: 10495

אדם צריך להיות כמו כלי , שכל מה שבעל הבית ירצה לשפוך בו, הן יין והן חומץ יקבל.

אדם שאינו משווה עליו מצוות קלות כבחמורות, סופו שאפילו חמורות יהיו שוות בעיניו כקלות.

(היה נהוג לומר בנובהרדוק).

''אדם שאינו קובע לעצמו בכל יום לפחות שעה שכולה שלו, לנפשו, לחשבון עולמו – אינו בכלל

אדם'' (רבי משה-לייב מסאסוב).

אדם שלא הצליח לטפח בליבו שום הרגשה של סיפוק נפשי בחייו. זאת בגלל שאין זה מדרכו

לעשות מעשה טוב לזולתו, שכן כל דאגתו היא רק לספק תאוותיו ולעדן גופו, ואפילו אותה הנאה

רגעית שהוא בא על סיפוקו, כשממלא את תשוקתו הבהמית, אינה אלא סיפוק קצר מאוד, ובר חלוף

אולי אף מיד.

”אדרבא, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם.“ (רבי אלימלך מלז‘יענסק).

אדריכלו של היקום לעולם אינו חוזר על עצמו. כל יום הוא בריאה חדשה לגמרי. הפק את מירב

התועלת מכל יום חדש. (רבי נחמן מברסלב)

אובדן דרך מתחיל באובדן מטרה.

אוויל מחריש – חכם יחשב.

אויב מוכר טוב מאוהב נסתר ...

אוי לאומרים לאדם שבח שאין בו – בפניו, וגנותו – שלא בפניו. (הרב רבי חיים יוסף דוד אזולאי)

או ימין או שמאל, באמצע הדרך הולכים רק סוסים.

אוכלי הבשר מתעללים בבעלי חיים על ידי אכילתם; הצמחוניים מתעללים בבעלי חיים על ידי

אכילת האוכל שלהם.

אולי הפזיזות מהשטן, אך גם העצלות מהשטן.

אומרים בשם הרבי מפשיסחא זי"ע – בידוע שפורים – ככיפורים, ומה בכל זאת ההבדל, אלא

שבפורים מתחפש היהודי לגוי והריהו שותה לשכרה, ואילו ביום הכיפורים מתחפש הגוי ליהודי

ומתעטף בטלית ובא לבית הכנסת...

אומרים בשם הרבי ר' בונם ז"ל כי אם היה לגנב אמונה היו מביאים הגניבה לתוך ביתו, אלא

שהוא הקדים לעשות בדרך איסור (אמרי אמת, גור).

אומרים בתפילת גשם "יחד לב וגל אבן". שואל הגאון ר' חיים שמואלביץ זצ"ל וכי יעקב גלגל את

האבן עם הלב, אלא בא לרמז שאין דבר העומד בפני הרצון, וזה הפירוש "יחד לב", אם רוצים עם כל

הלב אז אפשר להתגבר על כל הדברים הקשים.

אומרים עלי שבני עירי מצייתים לי בכל דבר. אכן כן, אינני אומר להם מה שיודע אני שלא ישמעו...

שח רבי פינחס חיים קליין, רבה של סעליש (ליקוטי צבי)

אוניברסיטאות אמריקאיות זה המקום שבו יהודים רוסים מסבירים מתמטיקה לסינים.

אופטימיות נובעת מחוסר מידע.

''אורח לרגע רואה כל פגע''.

אור - ראשי תיבות: רב ופוסק אמת

אושר זה האומנות לקלוע זר פרחים, מהפרחים שבתחום השגותינו.

אושר זו המתנה שאנו מעניקים לעצמנו.

אחד הדברים הקשים בחיים הוא להחליט, אילו גשרים לעבור ואילו גשרים לשבור...

אחד היה במלחמה ואמרו לו להפגיז, ושאל למפקד שהוא לא רואה סיבה להפגיז כשאינו רואה

שום מטרה, אמר לו המפקד אל תשאל, תפגיז ואח"כ תראה מה עשית, ואכן אח"כ ראה הרבה

הרוגים אצל האויב ובתים נחרבים, כשעמד אותו אדם אח"כ בנענועים נזכר בזה הדבר, ואמר לעצמו

שאם הקב"ה מצווה לעשות נענועים אנחנו לא צריכים לראות מיד את התוצאות, ובמשך הזמן נזכה

ונראה.

אחדות זו לא פריבילגיה. זו דרישה אלמנטארית.

אחד מחסידיו של אדמו"ר הזקן, בעל התניא, סיפר שנעשה חסיד בזכות עמלק. והסביר: "פעם

אחת, בשבת זכור, שהה בעיירת מגוריי אורח שמשך את תשומת ליבי. בשעת קריאת פרשת זכור

התבוננתי בפניו וראיתי שהוא חש תיעוב עז כלפי עמלק. "ניגשתי אליו ושאלתי: 'מה עשה לך עמלק

שאתה מתעב אותו כל-כך?'. השיב האורח: 'רצונך לדעת, בוא עמי אל הרבי'. וכך, בזכות עמלק,

נעשיתי חסיד".

אחד מחסידיו של רבי יחזקאל מקוזמיר נתמנה לרב בעיר אחת. קודם צאתו למלא את התפקיד

נכנס אל רבו וביקש ברכה שיצליח לחיות בשלום עם כל בני עדתו. אמר לו הצדיק: "התורה מעידה על

נח שהיה 'איש צדיק תמים', ובכל-זאת אמרו חז"ל  יש שדורשים אותו לשבח ויש שדורשים אותו

לגנאי'. רב ומנהיג ציבור שאין לו מתנגדים והכול מהללים אותו, הדבר מוכיח שהוא נוהג בשקר

ובחנופה ומוצא דרכים מחוכמות לשאת חן בעיני הכול. "לעומת זה, מנהיג אמיתי, שהצדק והאמת נר

לרגליו, אינו יכול תמיד לַרצות כל אחד ואחד. מטבע הדברים יש מי שאינם מרוצים מצעדיו

ומהחלטותיו, ואל לרב להתרשם מכך אלא ללכת בנחישות בדרך האמת".


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 דוד דרומר

דוד דרומר מנהל של חברת "אורי עוז הפקות",מיזמים חינוכיים,קשרי קהילה ומשימות לאומיות. 


מאמרים נוספים מאת דוד דרומר
 
אמרי שפר י"ח כסלו ה'תשע"ט
26/11/18 | יהדות
אחת השאלות אותן נשאל כל אדם העולה לבית דין של מעלה היא, האם ציפית לישועה?! האם היית אופטימיסט?! האם התרכזת בחצי הכוס המליאה שבחיים?!

אמרי שפר ג' כסלו ה'תשע"ט
12/11/18 | יהדות
חלום הסולם מלמדנו על הקשר בין שמים לארץ. עלינו להיות מעורבים בין הבריות בחיים הארציים ועם זאת לעבוד על המידות ולנהוג בדרך התורה.

אמרי שפר כ"ח חשון ה'תשע"ט
06/11/18 | יהדות
הימנע במידת האפשר מלאכול בחפזון. גם בביתך, אל תבלע במהירות את מזונך. האכילה, פעולת קודש היא, ודרושה לה צלילות דעת מרבית.

אמרי שפר כ"ו חשון ה'תשע"ט
04/11/18 | יהדות
אסור לשום אדם בעולם, גם אם הוא צדיק גדול כאברהם אבינו, לנסות ולהבין בעת צרה מדוע כך השם יתברך מתנהג עמו.

אמרי שפר כ"ב חשון ה'תשע"ט
31/10/18 | יהדות
דברו אם ילדכם בצורה כזאת שהם ישמחו להקשיב לכם, הקשיבו להם בצורה כזאת שהם ישמחו לדבר אתכם.

אמרי שפר כ' חשון ה'תשע"ט
29/10/18 | יהדות
גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. אנו למדים מאברהם אבינו שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה,

אמרי שפר כ"ח תשרי ה'תשע"ט
07/10/18 | יהדות
אדם לא רשאי לטעון: "לא יכול", "אי אפשר" ועוד כהנה וכהנה 'אמרות שפר'. יש בנו את התכונות הנדרשות להגיע לפסגות בכל תחום,

אמרי שפר ט"ז תשרי ה'תשע"ט
25/09/18 | יהדות
הרה"ק מראפשיץ זי"ע שכח פעם את יום היארציי"ט של אמו ע"ה,

אמרי שפר י"א תשרי ה'תשע"ט
20/09/18 | יהדות
איתא במדרש (תנחומא אמור פרק כב) "ולקחתם לכם ביום הראשון וכי ראשון הוא והלא ט"ו יום הוא ואת אמרת ביום הראשון אלא ראשון הוא לחשבון עוונות" .

אמרי שפר כ"ד אלול ה'תשע"ח
04/09/18 | יהדות
במדרש רבה כאן איתא לא נפלאת היא ממך, ואם נפלאת - היא ממך שאין אתה עסוק בה.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI