דף הבית תחבורה ורכב ביטוח מכרת מכונית? הביטוח לא פוקע
מכרת מכונית? הביטוח לא פוקע
חיים קליר,עו"ד 08/08/08 |  צפיות: 13197

מכרת מכונית? הביטוח לא פוקע

1983-2008© חיים קליר ושות' http://www.kalir.co.il

באלה הימים, לפני 26 שנה, הונהג בארצנו חוק ביטוח חדש. החוק היה אמור לחולל מהפכה של ממש במשפט הביטוח בישראל.

מדיני ביטוח שהיו לקוחים מהמשפט האנגלי, עברנו לחוק ביטוח המבוסס על החוק השוויצרי. במקום דיני ביטוח שמטרתם להגן על תאגידי הביטוח מפני אנשי עסקים תאבי בצע, אמצנו חוק צרכני מובהק, שבא להגן על המבוטח, כצרכן ביטוח, מפני כוחם העדיף של תאגידי ביטוח הגדולים.

אולם שופטי ארצנו, מעריצי המשפט האנגלי, התקשו להכיל ולהחיל את הוראות החוק החדשות. בפועל, שנים רבות לאחר כניסת חוק חוזה הביטוח לתוקף, המשיכה לשלוט בכיפת הביטוח הגישה האנגלית.

בימים אלה ניתן על ידי השופט אשר קולה, מבית משפט השלום בנצרת, פסק דין מאיר עיניים. פסק הדין יוצא באומץ נגד הזרם המרכזי בשפיטה, זרם המטביע מדי יום תביעות של מבוטחים תמימים, בשטף טענות של חברות הביטוח, טענות שאבד עליו הקלח החוקי.

וזה סיפור המעשה: רכבו של זאהי עואד נפגע בתאונת דרכים על ידי רכב שהיה מבוטח בחברת הביטוח המגן.

המגן סירבה לשלם את התביעה שהוגשה לה על ידי הנפגע. הרכב הפוגע אמנם מבוטח אצלי, הודתה המגן. אולם זמן מה לפני התאונה, הבעלות ברכב התחלפה. הבעלים החדש לא טרח להעביר על שמו את הביטוח.

זהו דבר יום ביומו: אדם מוכר את רכבו והקונה מבקש מהמוכר להותיר את ביטוח הרכב המקיף על כנו. ציבור המוכרים והקונים סבור כי אין כל בעיה שהקונה ייהנה מתקופת הביטוח שנותרה. מבחינת חברת הביטוח הסיכון לא השתנה. הרי הביטוח מכסה ממילא כל נהג שהמבוטח מפקיד בידיו את רכבו (אלא אם כן קיימת בפוליסה מגבלה מפורשת כמו זו של נהג צעיר). מדוע אותו נהג, שהיה מבוטח מבלי להיות בעל הרכב, לא יהיה מכוסה בביטוח רק משום שהפך לבעל הרכב.

אבל חברות הביטוח נתלו מאז ומתמיד, בטענה פורמאלית מהמשפט האנגלי, בשם אובדן זיקת הביטוח: ברגע שהמבוטח מוכר את הנכס המבוטח, הוא מאבד את זיקת הביטוח וחברת הביטוח פטורה מכל חובותיה.

מרבית שופטי ישראל, נופלים כאמור בפח טענה זו. למרות שבדברי ההסבר לחוק חוזה הביטוח נאמר במפורש: "החוק שולל את המושג של זיקת הביטוח הלקוח מהחוק האנגלי, אשר גרם שם לסיבוכים רבים ולתוצאות בלתי רצויות".

בניגוד למרבית השופטים, השופט אשר קולה, לא קיבל את טענת המגן במשפט שהתקיים בפניו. "מסכים אני עם המגן", הבהיר השופט, "כי מרבית השופטים שעסקו בעניין זה, קבעו אכן שיש צורך בזיקת ביטוח, ושחוזה הביטוח הינו חוזה אישי, אלא... בכל הכבוד לעמדת הרוב בפסיקה, הרי, שאיני יכול להיות שותף לעמדה זו".

התפיסה לפיה יש צורך בזיקת ביטוח, מבהיר השופט, אינה נקייה מספקות. הרי המחוקק בסעיף 55(ב) לחוק הביטוח קובע מפורשות ש"הנכס המבוטח יכול שיהיה של המבוטח או של זולתו". מה גם שזיקת הביטוח, היוותה חלק מהדין האנגלי, שאינו נוהג היום לעניין זה.

לא זו אף זו: תכליתו המרכזית של חוק חוזה הביטוח היא צרכנית מובהקת. נקודת המוצא שלו היא "לשמור על המבוטח מפני כוחו של המבטח ולאזן את חוסר השוויון שביניהם".

לו הקונה שרכש את הרכב עם הביטוח, מודה השופט, היה מי אשר כל חברת ביטוח הייתה מסרבת לבטח את רכבו גם תמורת כל סכום שהוא, אזי ניתן היה לקבל טענת חברת הביטוח, עם פלוני כרתתי חוזה ועם אלמוני לא הייתי מעוניינת לכרות חוזה. ואולם, זהו המצב הנדיר. המצב השכיח והרגיל הוא, כי דרך כלל, חברות ביטוח, תמורת פרמיה נאותה, אינן מסרבות לבטח את פלוני או אלמוני. לכל היותר, דורשות הן תשלום פרמיה נוסף, או שאינן נותנות הנחת העדר תביעות.

יש להדגיש, מוסיף השופט, כי פוליסה לביטוח נזקי רכוש ברכב אינה אישית באופייה. זאת בניגוד לפוליסת אחריות מקצועית של נותני שירות למיניהם, שאז בהכרח מדובר בפוליסת ביטוח אישיות.

בסופו של יום, קובע השופט קולה, עומד האינטרס של הנפגע תם הלב, מול זה של חברת הביטוח. זו האחרונה ביטחה נכס, קיבלה את מלוא הפרמיה בגינו, אך משעה שגרם הרכב לנזק, מתנערת היא מחובתה לפיצוי בגין הפוליסה ששולמה כדין.

לבד מכל אלה, מסיים השופט, גם מדיניות של פיזור הנזק והחלתו על כלל הצרכנים, באמצעות חברות הביטוח, עדיפה על פי החלת הנזק כולו על כתפיו של הנפגע תם הלב.

המגן חויבה אם כן לשלם לזאהי עואד את מלוא נזקו, למרות שהמבוטח שלה מכר את רכבו ולמרות שאיבד את זיקת הביטוח.

                                                         חיים קליר,עו"ד

משרד עו"ד חיים קליר מתמחה בייצוג והופעה בבתי המשפט, במשפטי ביטוח ונזיקין. לפרטים נוספים ראה באתר המשרד http://www.kalir.co.il
המשרד ממוקם בבית שרבט, רחוב קויפמן 4 ת.ד. 50092 תל אביב 61500.
טלפון: 03-5176626, פקס: 03-5177078.
סלולארי: 054-4400005
למשרד סניפים במודיעין: 08-9714884
ובחיפה: 04-8524531

מסמך 658

 


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים קליר,עו"ד


 


מאמרים נוספים מאת חיים קליר,עו"ד
 
מדריך להתמודדות עם חוקרי חברת הביטוח
מיד לאחר הגשת תביעת הביטוח לחברת הביטוח, המבוטח מוצא את עצמו במרכז תשומת הלב של סוללת מומחים וביניהם חוקרים, הממונים על ידי חברת הביטוח. המגע עם אלה יכול להכריע את גורל תביעתו של המבוטח. הנה מספר טיפים למבוטחים להתמודדות עם חוקרי חברת הביטוח

קורס רענון
25/10/08 | ביטוח רכב
תוקף רישיונה של המבוטחת פג והיא שכחה לחדשו. היא גם לא קיבלה את הזימון לקורס רענון שהיה עליה לעבור. כשנה וחצי לאחר שפג תוקף הרישיון, המבוטחת נפגעה בתאונה. האם קיים כיסוי ביטוחי? את התשובה נותנת השופטת עירית כהן, מבית משפט השלום בירושלים.

מאמא תרזה
נשיא בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, השופט רם כהן, דן ביחסה של אחות בריאות הציבור, כלפי קשיש סיעודי, שפנה לביטוח הלאומי למימוש זכויותיו.

האלה הכלבה
ביטוח תאונות לתלמידים. תלמיד בכיתה י"ב טבע בים. להורים נודע על אודות קיומו של הביטוח רק לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות. האם חברת הביטוח פטורה מכל תשלום? את התשובה נותן השופט אברהם רובין, מבית משפט השלום בירושלים.

המדריך לנפגעי תאונות דרכים מהדורת 2008
הפגיעה בתאונת דרכים, היא טראומתית וכרוכה, בנוסף לפגיעה הגופנית והנפשית, גם בפגיעה כלכלית. כדי להקל עליך, הנפגע, בשעה קשה זו, הכנו מדריך המפרט את זכויותיך העיקריות ואת המידע והמסמכים הדרושים למימוש זכויותיך. מטרתו של המדריך לאפשר לך לקבל פיצויים גבוהים ככל האפשר, שיאפשרו לך שיקום מלא, והמשך החיים, חרף הפגיעה בתאונה, ללא חסרון כיס כלשהו, וברווחה.

המדריך לתובעים תגמולי ביטוח מהדורת 2008
מדריך זה, לתובעים תגמולי ביטוח, נועד להציג בפניך את האמצעים והכלים העומדים לרשותך כדי לאלץ את תאגידי הביטוח לקיים את התחייבויותיהם ולשלם לך את כל המגיע לך. מטרתנו היא לאפשר לך שיקום כלכלי מלא, ללא חסרון כיס כלשהו.

מכסא הנהג לכס המנהל
נהג אמבולנס שעבד כעוסק עצמאי, איבד את כושרו לעבוד כנהג. אתה יודע לרשום חשבוניות מס, טענה חברת הביטוח, לך תנהל עסקי אמבולנס. שלוש ערכאות דנו בסוגייה והנה התוצאה לפניכם.

ידיעה ממשית - תנאי לשלילת זכויות
19/09/08 | ביטוח רכב
המבוטח נהרג בתאונת דרכים. חברת הביטוח גילתה כי נהג במכוניתו בתקופת פסילה. בתביעת הפיצויים, המשפחה טענה והוכיחה כי המנוח לא היה נוכח בדיון כאשר ניתן נגדו גזר דין עם עונש של פסילה בפועל. גזר הדין הומצא למענו רק לאחר מותו. השופט שמואל ברוך, מבית המשפט המחוזי בתל אביב, דן במחלוקת.

הסיבה הבלעדית-אוטם שריר הלב
17/09/08 | ביטוח
המבוטח לקה באוטם שריר הלב, כאשר הרים במקום עבודתו משא כבד. הוא נותר עם נכות צמיתה. הביטוח הלאומי הכיר בכך שהאירוע מהווה תאונת עבודה. חברת הביטוח, שביטחה אותו מפני נכות מתאונה, סירבה. התאונה לא הייתה הסיבה הבלעדית לנכות, טענה חברת הביטוח, קדמה לה טרשת עורקים רבת שנים. השופטת זהבה אגי, מבית משפט השלום בתל אביב, דנה בפרשנות הנאותה של "הסיבה הבלעדית".

אחריות לאונס בין כתלי בית הספר
13/09/08 | הורות
ילד בן 8 נאנס בתוך כיתת בית הספר על ידי השרת, עובד בית הספר. האנס הורשע ונדון למאסר. האם לבית הספר יש אחריות אזרחית בנזיקין למעשה האונס? האם העובדה שהילד לא בא להעיד על נסיבות האונס עומדת לו לרועץ? את התשובה נותן השופט כרמי מוסק, מבית משפט השלום בירושלים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI