דף הבית רוחניות חלומות גישת יונג לחלום מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר "משמעות החלום ופירושו"
גישת יונג לחלום מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר "משמעות החלום ופירושו"
ד"ר זיו מאיר 27/06/08 |  צפיות: 3639

הפסיכולוגיה של החלום עפ"י יונג

מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר "משמעות החלום ופירושו"

לחלום מקום מרכזי בתיאוריה הפסיכולוגית של יונג. הוא הגדיש זמן ומאמץ רב לחקר משמעות החלום, באחד מכתביו העריך את מספר החלומות ששמע, אסף וחקר, בלמעלה משמונת אלפי חלומות. לדעת יונג, החלום הוא אחד הביטויים של הבלתי מודע, הוא מבטא את הצד המשלים, החלק המוזנח שטרם התפתח באישיות החולם.

החלום משמש אפוא, מנגנון להתראה על חוסר איזון וכמורה דרך ומכוון מחדש כלפי התפתחות ואיזון.

יש בחלום מעין משא ומתן בין הבלתי מודע למודע, שמגמתו לתקן עיוותים בהתפתחות האישיות. הבנת החלום תעשיר את האישיות ותספק לה ידע על הצדדים הבלתי מודעים ועל ההיבטים החבויים שבה.

אמנם, פעמים רבות אין האדם מסוגל להבין בעצמו ומיד את מהות ה"שליחות" שבחלומו, והוא זקוק לשם כך לעזרה, הדרכה והכוונה.  אף על פי כן, אין אבחנה חריפה לדעת יונג, בין התוכן הגלוי והתוכן החבוי שבחלום, זאת בניגוד למוצע ע"י פרויד. קיימת סמליות בחלום, אך הסמל איננו בא להסתיר משהו שונה הקיים כמושג בתודעת החולם. להפך, הסמל הוא מאמץ לבטא ולגלות נטיות ותכנים שעדיין לא קיימים בתודעת החולם כמושגים ברורים. הסמליות בחלום באה לדחוף את האדם להבין ארכיטיפוסים, דחפים ויסודות באישיותו שטרם התבהרו בתודעתו, אשר גלומים בו וטרם מומשו. בניגוד לפרויד, דעתו של יונג, היא שאין החלום מביא לתודעת החולם דחפים ינקותיים וקונפליקטים שהתהוו בילדות, אלא עוסק בהווה בהתראה על חד צדדיות בהתפתחות האישיות.

הדרך להבנת מהות החלום ולפירושו

כיצד תתאפשר הבנת משמעות החלום? גישתו של יונג בעניין זה מתייחסת לכמה נקודות:

א.     העדפת השימוש בסדרת חלומות לשם הבנתם לעומת ההסתמכות על חולם בודד.

ב.      עיבוד הנושאים המופיעים בחלום.

ג.       עשיית שימוש בשיטת הדמיון הפעיל.

ד.      דחיית שיטת "אסוציאציות חופשיות" כאמצעי להבנת החלום.

עדיפות לסדרת  חלומות על פני  חלום בודד.

יונג סבר שהמאמץ להבנת חלום בודד עשוי להחטיא את המטרה באשר הוא דומה למאמץ לפתור משוואה  אלגברית אחת עם נעלמים רבים. בזאת חידש יונג את הגישה, הנראית פשוטה לכאורה, של איסוף שורה ארוכה של חלומות מאותו אדם במשך תקופה מסוימת. החולם מתבקש לרשום במפורט מדי בוקר בבוקר כל חלום הזכור לו. כך ניתן לבדוק מהם הנושאים החוזרים ונשנים בחלומות אלה. יתכנו חלומות שונים המצביעים על צדדים שונים של בעיה מסוימת, או שמשמעותו של חלום אחד תשפוך אור על פרטים בחלומות אחרים.

דחיית ה"אסוציאציות החופשיות" כאמצעי להבנת החלום.

יונג עצמו, ערך ניסויים מעבדתיים ותצפיות כלליות באסוציאציות חופשיות, ותרם רבות להבנת התהליכים הפסיכולוגיים בתחום זה, בהראותו כיצד ניתן להבחין במצבי התרגשות נפשית ואף בלתי מודעת, באמצעות מבחן המתבסס על אסוציאציות חופשיות. יונג הרכיב רשימה בת כמאה מילים מתחומי חיים שונים, את אלה קרא מילה אחר מילה  באוזני הנבדק, שנתבקש לומר במהירות את המילה הראשונה שעלתה בדעתו. יונג הראה כיצד מדדים שונים לתגובותיו של הנבדק מעידים על הפרעות נפשיות אצל הנבדק. הסימנים להפרעות נפשיות הם: זמן תגובה ארוך או קצר מידי למילה מסוימת, חזרה על מילת הגירוי במקום מתן תגובה מיידית, תגובות לא רגילות ואישיות במיוחד, סימני התרגשות כגון צעקה, צחוק, מבוכה, גמגום וכן תגובות פיסיולוגיות שונות. שכחת התגובה במבחן חוזר ועוד. תגובותיו של הנבדק נרשמות, וחושפות באופן עקיף את נטיות התת-מודע שלו.

להלן המבחן האסוציאטיבי של יונג

 

1.  ראש            26. מכחול        51. צפרדע        76. לרחוץ

2. ירוק             27. מנורה         52. לחלק         77. פרה

3. מים              28. לחטוא        53. רעב                        78. חבר

4. לשיר                        29 . לחם          54. לבן             79. מזל

5. מת               30. עשיר          55. ילד             80. שקר

6. ארוך                        31. עץ              56. לטפל          81. התנהגות

7. אנייה            32. לדקור        57. עפרון          82. צר

8. לשלם           33. רחמים        58. עצוב           83. אח

9. חלון             34. צהוב           59. שזיף           84. לפחד

10. ידידותי         35. הר              60. להתחתן     85. חסידה

11. לבשל            36. למות          61. בית            86. מזויף

12. לשאול           37. מלח           62. יקר            87. חרדה

13. קר                38. חדש           63. זכוכית        88. לנשק

14. נובע מ-         39. מנהג           64. לריב           89. כלה

15. לרקוד           40. להתפלל     65. פרווה         90. טהור

16. כפר               41. כסף            66. גדול           91. דלת

17. אגם              42. טיפשי         67. גזר             92. לבחור

18. חולה             43 . מנשר         68. לצבוע         93. חציר

19. גאווה            44. לתעב          69. חלק           94. שבע רצון

20. שולחן            45. אצבע          70. ישן             95. מגוחך

21. דיו                46. יקר                        71. פרח            96. לישון

22. כעס              47. ציפור          72. להכות        97. פה

23. מחט              48. לנפול          73. קופסה        98. נאה

24. לשחות          49. ספר            74. פרא            99. אישה

25. מסע              50. לא צודק     75. משפחה       100. להתעלל

מכל מקום, למרות התעניינותו ועיסוקו הרב באסוציאציות חופשיות, דחה יונג את השימוש באמצעי זה לחקר משמעות החלום. פרויד נהג להשתמש באמצעי זה בהציגו בפני הנבדק תחילה מילה אחת הקשורה לחלומו ובבקשו עוד ועוד אסוציאציות למילה זו. יונג סבר, שדרך זו רק תסיח את דעת החולם ותובילנו הרחק מהמבוקש. יתר על כן, אם מניחים מראש כי בבסיס החלום קיימים דחפים ינקותיים הקשורים בקשיים בחיי המין של הנבדק, הרי שבמהלך השימוש בשיטה זו של אסוציאציות חופשיות, יתמיד הפסיכולוג לבקש מן הנבדק אסוציאציות, עד שיגיע לתוכן המצופה המצביע על כך- וכאן יפסיק הפסיכולוג, בהיותו סבור שהגיע כביכול למהות התוכן האמיתי. מאידך, אם לא תהיה לפסיכולוג הנחה מוקדמת-לא ידע מתי להפסיק את שרשרת האסוציאציות החופשיות. ליקוי נוסף שמוצא יונג בשימוש באסוציאציות חופשיות כדרך להגיע לפשר החלום הוא, שבדרך זו אנו עוסקים בהכרח בפרטים, ביסודות בודדים הנכללים בחלום, כך עשויים אנו למצוא עצמנו במצב בו "מרוב עצים אין רואים את היער", ומרוב פרטים נשמט נושא החלום בכללותו.

יונג סבור על כן, כי דרך האסוציאציות החופשיות אינה עשויה להוביל להבנת מהות החלום, אף כי זו היא דרך טובה שלעצמה לחדור לתחומי קונפליקטים והפרעות בנפש האדם בביקורת שיטת האסוציאציות המילוליות החופשיות, כדרך להבנת משמעות החלום, יש ליונג שותפים. המדובר בעיקר באחד מתלמידי פרויד בשם וילהלם שטקל, שלאחר תקופה ארוכה, בה דבק בתיאוריית פרויד, פיתח גישה עצמאית משלו. שטקל טוען ששיטת האסוציאציות החופשיות, אינה מבהירה כלל את משמעות החלום, לעומת זאת היא עלולה לבלבל, להסיח את הדעת ולעכב את החדירה הנכונה למהות החלום. שטקל מציג לדוגמא את אחד מחוליו, שהביא לו למעלה ממאה דפים כתובים של אסוציאציות החופשיות לחלום אחד. הוא מציין שככל שהפסיכולוג ימשיך ויקבל יותר אסוציאציות לאותו נושא- כן יסטה מהדרך הנכונה, כאשר מתן האסוציאציות, כפוף לאותם המנגנונים הנפשיים, כמו עצם יצירת החלום, ואם החלום כפוף לתהליך של צנזורה, הרי כך גם תהליך העלאת האסוציאציות.

גוטהייל, תלמידו של שטקל מוסיף נימוק חשוב נוסף כנגד שיטת האסוציאציות החופשיות: בתהליך חקירת החלום על ידי הפסיכולוג המשתמש בשיטת הפסיכואנליזה של פרויד, אין אסוציאציות חופשיות כלל, שהרי הפסיכולוג מכוון את הנבדק ברמזים ובמתן סוגסטיה כלפי תגובה הנראית לו כסבירה.

יש בחלום מעין משא ומתן בין הבלתי מודע למודע, שמגמתו לתקן עיוותים בהתפתחות האישיות. הבנת החלום תעשיר את האישיות ותספק לה ידע על הצדדים הבלתי מודעים ועל ההיבטים החבויים שבה.

אמנם, פעמים רבות אין האדם מסוגל להבין בעצמו ומיד את מהות ה"שליחות" שבחלומו, והוא זקוק לשם כך לעזרה, הדרכה והכוונה.  אף על פי כן, אין אבחנה חריפה לדעת יונג, בין התוכן הגלוי והתוכן החבוי שבחלום, זאת בניגוד למוצע ע"י פרויד. קיימת סמליות בחלום, אך הסמל איננו בא להסתיר משהו שונה הקיים כמושג בתודעת החולם. להפך, הסמל הוא מאמץ לבטא ולגלות נטיות ותכנים שעדיין לא קיימים בתודעת החולם כמושגים ברורים. הסמליות בחלום באה לדחוף את האדם להבין ארכיטיפוסים, דחפים ויסודות באישיותו שטרם התבהרו בתודעתו, אשר גלומים בו וטרם מומשו. בניגוד לפרויד, דעתו של יונג, היא שאין החלום מביא לתודעת החולם דחפים ינקותיים וקונפליקטים שהתהוו בילדות, אלא עוסק בהווה בהתראה על חד צדדיות בהתפתחות האישיות.

הדרך להבנת מהות החלום ולפירושו

כיצד תתאפשר הבנת משמעות החלום? גישתו של יונג בעניין זה מתייחסת לכמה נקודות:

א.     העדפת השימוש בסדרת חלומות לשם הבנתם לעומת ההסתמכות על חולם בודד.

ב.      עיבוד הנושאים המופיעים בחלום.

ג.       עשיית שימוש בשיטת הדמיון הפעיל.

ד.      דחיית שיטת "אסוציאציות חופשיות" כאמצעי להבנת החלום.

עדיפות לסדרת  חלומות על פני  חלום בודד.

יונג סבר שהמאמץ להבנת חלום בודד עשוי להחטיא את המטרה באשר הוא דומה למאמץ לפתור משוואה  אלגברית אחת עם נעלמים רבים. בזאת חידש יונג את הגישה, הנראית פשוטה לכאורה, של איסוף שורה ארוכה של חלומות מאותו אדם במשך תקופה מסוימת. החולם מתבקש לרשום במפורט מדי בוקר בבוקר כל חלום הזכור לו. כך ניתן לבדוק מהם הנושאים החוזרים ונשנים בחלומות אלה. יתכנו חלומות שונים המצביעים על צדדים שונים של בעיה מסוימת, או שמשמעותו של חלום אחד תשפוך אור על פרטים בחלומות אחרים.

דחיית ה"אסוציאציות החופשיות" כאמצעי להבנת החלום.

יונג עצמו, ערך ניסויים מעבדתיים ותצפיות כלליות באסוציאציות חופשיות, ותרם רבות להבנת התהליכים הפסיכולוגיים בתחום זה, בהראותו כיצד ניתן להבחין במצבי התרגשות נפשית ואף בלתי מודעת, באמצעות מבחן המתבסס על אסוציאציות חופשיות. יונג הרכיב רשימה בת כמאה מילים מתחומי חיים שונים, את אלה קרא מילה אחר מילה  באוזני הנבדק, שנתבקש לומר במהירות את המילה הראשונה שעלתה בדעתו. יונג הראה כיצד מדדים שונים לתגובותיו של הנבדק מעידים על הפרעות נפשיות אצל הנבדק. הסימנים להפרעות נפשיות הם: זמן תגובה ארוך או קצר מידי למילה מסוימת, חזרה על מילת הגירוי במקום מתן תגובה מיידית, תגובות לא רגילות ואישיות במיוחד, סימני התרגשות כגון צעקה, צחוק, מבוכה, גמגום וכן תגובות פיסיולוגיות שונות. שכחת התגובה במבחן חוזר ועוד. תגובותיו של הנבדק נרשמות, וחושפות באופן עקיף את נטיות התת-מודע שלו.

להלן המבחן האסוציאטיבי של יונג1.  ראש            26. מכחול        51. צפרדע        76. לרחוץ

2. ירוק             27. מנורה         52. לחלק         77. פרה

3. מים              28. לחטוא        53. רעב                        78. חבר

4. לשיר                        29 . לחם          54. לבן             79. מזל

5. מת               30. עשיר          55. ילד             80. שקר

6. ארוך                        31. עץ              56. לטפל          81. התנהגות

7. אנייה            32. לדקור        57. עפרון          82. צר

8. לשלם           33. רחמים        58. עצוב           83. אח

9. חלון             34. צהוב           59. שזיף           84. לפחד

10. ידידותי         35. הר              60. להתחתן     85. חסידה

11. לבשל                        36. למות          61. בית                        86. מזויף

12. לשאול           37. מלח           62. יקר                        87. חרדה

13. קר                38. חדש           63. זכוכית        88. לנשק

14. נובע מ-         39. מנהג           64. לריב           89. כלה

15. לרקוד           40. להתפלל     65. פרווה         90. טהור

16. כפר               41. כסף            66. גדול           91. דלת

17. אגם              42. טיפשי         67. גזר             92. לבחור

18. חולה             43 . מנשר         68. לצבוע         93. חציר

19. גאווה            44. לתעב          69. חלק           94. שבע רצון

20. שולחן            45. אצבע          70. ישן             95. מגוחך

21. דיו                46. יקר                        71. פרח            96. לישון

22. כעס              47. ציפור          72. להכות        97. פה

23. מחט              48. לנפול          73. קופסה        98. נאה

24. לשחות          49. ספר            74. פרא            99. אישה

25. מסע              50. לא צודק     75. משפחה       100. להתעלל

מכל מקום, למרות התעניינותו ועיסוקו הרב באסוציאציות חופשיות, דחה יונג את השימוש באמצעי זה לחקר משמעות החלום. פרויד נהג להשתמש באמצעי זה בהציגו בפני הנבדק תחילה מילה אחת הקשורה לחלומו ובבקשו עוד ועוד אסוציאציות למילה זו. יונג סבר, שדרך זו רק תסיח את דעת החולם ותובילנו הרחק מהמבוקש. יתר על כן, אם מניחים מראש כי בבסיס החלום קיימים דחפים ינקותיים הקשורים בקשיים בחיי המין של הנבדק, הרי שבמהלך השימוש בשיטה זו של אסוציאציות חופשיות, יתמיד הפסיכולוג לבקש מן הנבדק אסוציאציות, עד שיגיע לתוכן המצופה המצביע על כך- וכאן יפסיק הפסיכולוג, בהיותו סבור שהגיע כביכול למהות התוכן האמיתי. מאידך, אם לא תהיה לפסיכולוג הנחה מוקדמת-לא ידע מתי להפסיק את שרשרת האסוציאציות החופשיות. ליקוי נוסף שמוצא יונג בשימוש באסוציאציות חופשיות כדרך להגיע לפשר החלום הוא, שבדרך זו אנו עוסקים בהכרח בפרטים, ביסודות בודדים הנכללים בחלום, כך עשויים אנו למצוא עצמנו במצב בו "מרוב עצים אין רואים את היער", ומרוב פרטים נשמט נושא החלום בכללותו.

יונג סבור על כן, כי דרך האסוציאציות החופשיות אינה עשויה להוביל להבנת מהות החלום, אף כי זו היא דרך טובה שלעצמה לחדור לתחומי קונפליקטים והפרעות בנפש האדם בביקורת שיטת האסוציאציות המילוליות החופשיות, כדרך להבנת משמעות החלום, יש ליונג שותפים. המדובר בעיקר באחד מתלמידי פרויד בשם וילהלם שטקל, שלאחר תקופה ארוכה, בה דבק בתיאוריית פרויד, פיתח גישה עצמאית משלו. שטקל טוען ששיטת האסוציאציות החופשיות, אינה מבהירה כלל את משמעות החלום, לעומת זאת היא עלולה לבלבל, להסיח את הדעת ולעכב את החדירה הנכונה למהות החלום. שטקל מציג לדוגמא את אחד מחוליו, שהביא לו למעלה ממאה דפים כתובים של אסוציאציות החופשיות לחלום אחד. הוא מציין שככל שהפסיכולוג ימשיך ויקבל יותר אסוציאציות לאותו נושא- כן יסטה מהדרך הנכונה, כאשר מתן האסוציאציות, כפוף לאותם המנגנונים הנפשיים, כמו עצם יצירת החלום, ואם החלום כפוף לתהליך של צנזורה, הרי כך גם תהליך העלאת האסוציאציות.

גוטהייל, תלמידו של שטקל מוסיף נימוק חשוב נוסף כנגד שיטת האסוציאציות החופשיות: בתהליך חקירת החלום על ידי הפסיכולוג המשתמש בשיטת הפסיכואנליזה של פרויד, אין אסוציאציות חופשיות כלל, שהרי הפסיכולוג מכוון את הנבדק ברמזים ובמתן סוגסטיה כלפי תגובה הנראית לו כסבירה.

 להלן אתר הבית של זיו מאיר ומכללת ברק www.barakcollege.com


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 ד"ר זיו מאיר

ד"ר זיו מאיר פרפסיכולוג ונטורופט. 


מאמרים נוספים מאת ד"ר זיו מאיר
 
N.L.P לחיים טובים ומשופרים.
11/01/19 | NLP
לימודי ה-N.L.P. במכללת ברק מתקיימים באווירה משפחתית, קבוצות קטנות, יחס אישי. איך פועלת התפיסה וכיצד עובד המוח. מהו מבנה האישיות ע"פ ה-NLP, מה משפיע עלינו יותר – התורשה או הסביבה והכי חשוב: למה זה חשוב לנו כמובילי שינוי. איך יוצרים כימיה בין אישית ברמה גבוהה, ומרחב בטוח המאפשר טרנספורמציה והצלחה מרבית בתקשורת בינאישית/ בטיפול. כיצד להתגבר על פוביות... הנושאים הנלמדים בקורס מה זה NLP. מהי ההיסטוריה של הNLP ואת מה אנחנו "מתכנתים". מה ההבדל בין דמיון מודרך לדמיון מונחה? – כולנו משתמשים בדמיון על

תטא רייקי
תטא רייקי, אנרגיית העל של העידן החדש. באמצעות אנרגיית תטא רייקי שהיא אנרגיית העל של העידן החדש, ניתן לאזן ולחדש תאים מתים, ניתן לאזן השפעות מגלגולים קודמים המצויים ב-ד.נ.א. האנרגטי שבחלקו מושפע מה-ד.נ.א. של ההורים, ובחלקו הוא יצירת רסיסי נשמה החוזרים בגוף חדש. כיצד נוכל להשפיע על המיטוכונדריה של התאים בגופנו למניעת הזדקנות וליצור תאים צעירים במקום שכפול תאים התואמים את גילנו הכרונולוגי? על כך בקורס החדש במכללת ברק לרפואה משלימה שלוחות ירושלים אשקלון באר שבע.

חלומות וברביטורטים
27/09/10 | חלומות
חלומות וברביטורטים מאת ד"ר זיו מאיר מכללת ברק במחקרים שונים שנערכו בדבר שימוש בתרופות לשינה התבררו עובדות מעניינות. לדוגמא: במחקר שנערך על ידי פרופ'''' איאן אוסוולד מאוניברסיטת אדינבורו שחקר את השפעת הברביטורטים על השינה, התברר כי תרופות רבות מדכאות את שנת החלום.

כיצד מופיעות נשמות חדשות?
כיצד מופיעות נשמות חדשות? מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר "נשמות תאומות וזוגיות" "לדעתי, יש להבחין בין שתי מקרים מרכזיים שונים: הראשון הוא רצון מצד ההורים לילד במשפחה, כלומר שני בני הזוג רוצים לצרף אליהם נשמה נוספת. =מתוך בחירה. כאשר הרצון יוצר את סוג האנרגיה להיווצרותה. האופן השני הוא מצבים מאולצים, כגון אונס, או שמירה מפני הריון בלתי רצוי שנכשל, או מתוך פחד או אי רצון לבצע הפלה מאמונה זו או אחרת.=כלומר הריון שלא מבחירה, אזי סוג האנרגיה היא שונה.

כיצד נוצרות נשמות חדשות?
כיצד נוצרות נשמות חדשות? מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר "נשמות תאומות וזוגיות". "לכאורה כפי שאמרת קודם לכן" המשיך ידידי המלומד, "מאותן ניצוצות שנוצרו מהתנפצות נשמתו של האדם הראשון, אשר חיכו לירידה. אולם מה יקרה בעוד חמישים שנה? בעוד מאה שנה? כאשר אוכלוסיית העולם תכפיל ותשלש את עצמה"? המשיך ושאל.

האם יש נשמות חדשות?
האם יש נשמות חדשות? מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר "נשמות תאומות וזוגיות" פרופ' קליין הגיע אליי ביום שישי בשעה שקבענו. הפעם הוא חייך אליי עם היכנסו, בניגוד לפגישתנו הקודמת. "אני יכול להגיד לך שהשבוע הזה היה לי השבוע הארוך בחיי" ציין והתיישב על הכיסא. "מדוע"? שאלתי, אף שידעתי את התשובה, הרי גם אני ציפיתי בכיליון עיניים לפגישה. "מפני שכל השבוע חיכיתי לפגישה איתך, כל יום הייתי סופר את הימים לפגישה איתך", ציין בהתלהבות. "תראה במהלך השבוע חשבתי רבות על השיחה שלנו, רציתי להבין האם לדעתך קיימות גם נשמות חדשות לחלוטין? למען האמת בדקתי גם במאמרים שלך באינטרנט אבל לא התייחסת לזה בשום מקום, רק דע לך שקראתי

האם אני ורעייתי המנוחה נשמות תאומות?
האם אני ורעייתי המנוחה נשמות תאומות? מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר "נשמות תאומות וזוגיות" "האם אני ורעייתי המנוחה אכן נשמות תאומות"? חזר פרופ' קליין לשאלתו הראשונה. "הסברת לי מה היא נשמה, או מה הן התפיסות בעניין זה, אך אני עדיין מאוד מוטרד מכך שרעייתי המנוחה נמצאת איתי. אני ממש מרגיש בה, אמר הפרופ' והמשיך, "אתה יודע מה יכול להיות כאשר אני בקשר עם אישה אחרת? בודאי זה ברור לך לחלוטין". המשיך תוך שהוא משכל רגליים

האם יש נשמות תאומות?
מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר "נשמות תאומות וזוגיות" האם יש נשמות תאומות שאל פרופ' קליין? "כן ולא" השבתי לו. "כן ולא" השבתי לו. הוא נעץ בי מבט משתאה, "מה הכוונה? או שיש או שאין" פסק חד משמעית. "לא יתכן תשובה והיפוכה" המשיך. "נכון" השבתי. "אכן התשובה לכך לא פשוטה כלל, אבהיר את דברי.

הקשר בין פסיכותרפיה לפסיכותרפיה גופנית
הקשר בין פסיכותרפיה לפסיכותרפיה גופנית
מאת ד"ר זיו מאיר

בסיס הפסיכותרפיה הגופנית הוא טיפול ריגשי /נפשי המשלב בין הצד הפיזי לצד הנפשי, כלומר הוצאת הרגש המודחק הטמון בזיכרון באמצעות תהליך הטיפול הפיזי.
הטיפול ב פסיכותרפיה גופנית גורם לשחרור הצורך להדחיק, שכן המטופל חווה את הסיבה לטראומה שהדחיק והזיכרון אינו גורם עוד לכאב ריגשי, לא יהיה למטופל קושי לזכור את האירוע, כך האנרגיה המושקעת בהדחקה תשמש לתפקידי חיים אחרים כגון: יציבה, בריאות גופנית, שמחת חיים ועוד.


מה הוא טיפול פסיכותרפיה התנהגותית
מה הוא טיפול פסיכותרפיה התנהגותית

מאת ד"ר זיו מאיר

בבסיס הטיפול ב פסיכותרפיה ההתנהגותית קיימת ההנחה, שכל ביטוי התנהגותי בלתי מסתגל, הוא הרגל שנרכש בעבר. באמצעות התאמה אישית של מערך התניות וחיזוקים, ניתן להביא לידי שינוי הרגליו הבלתי רצויים של המטופל ובאמצעות החיזוקים שיקבל ירכוש את ההרגלים הרצויים. בגישה זו הפסיכותרפיסט פעיל בטיפול, עליו לתכנן מערך של למידה,של חיזוקים והתניות, כדי להכחיד התנהגות בלתי רצויה,ולעודד הופעת התנהגות רצויה. עתה הוא אינו מאזין ומפרש בלבד את העבר או את סיבת ההפרעה...אלא עוסק בעיצוב ההתנהגות בהווה.

     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI