דף הבית חוק ומשפט פלילי עו"ד לרישום פלילי על חשיבותו של תסקיר המבחן
עו"ד לרישום פלילי על חשיבותו של תסקיר המבחן
שרון נהרי 03/04/13 |  צפיות: 7075

חוק המרשם הפלילי מאפשר למספר גופים בעיקר נבחרי ציבור ועובדי מדינה בכירים במיוחד לעיין במרשם לפני ביצוע מינויים לתפקידים בתחומי אחריותם. בין גופים אלה נמנים הוועדה לבחירת שופטים, שר ומנכ"ל משרדו לצורך מינוי בסיווג "סודי ביותר", נציב שירות המדינה לגבי עובדי מדינה, מבקר המדינה לגבי עובדי משרדו ונציב שירותי בתי הסוהר לגבי סוהרים. עוד הותר העיון במקרים הכרוכים בבטחון המדינה, לשר הפנים לגבי הענקת אישורי כניסה ארצה, לבית המשפט במקרים ספציפיים ולגורמים נוספים.

בתקנות החדשות שפרסם שר המשפטים בחודש ספטמבר האחרון קיימת הרחבה ניכרת של הגופים הרשאים לעיין במרשם הפלילי.

-          המוסד והממונה על הביטחון במערכת הביטחון.

-          שרים, מנכ"לים ויועצים משפטיים של משרדיהם – לצורך מינויים במשרות אמון.

-          היועץ המשפטי של רשות מקומית – לגבי מינויים בכירים באותה רשות.

-          מנהל רשות החברות הממשלתיות – לבדיקת מינויים של פקידים בכירים בחברות אלו.

-          ראש הממשלה ושר הביטחון לעניין סמכותם לאשר האזנות סתר.

-          מפקחי עבודה לעניין המורשים להשתמש בחומרי נפץ.

-          נגיד בנק ישראל, המפקח על הבנקים ועובדים שהוסמכו על ידם לצורך מתן היתר לאחזקה בבנק.

-          מנהל רשות המיסים ופקידי שומה לצורך חקירה של עבירות מס.

-          חוקרי רשות ניירות ערך ורשות ההגבלים לצורך חקירות שבתחום אחריותם.

-          הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, עובד המשרד שהוסמך לעסוק ברישוי וחברי הוועדה למתן רשיון מבטח – למידע על בעלים ומנהלים בקופות גמל, חברות ביטוח וקרנות פנסיה.

-          הממונה על ההתמחות בלשכת עורכי הדין לבדיקת המבקשים להתמחות במקצוע זה.

-          יו"ר רשות ני"ע, עובד הרשות שהוסמך לכך וחברי הרשות – לעניין רישוי יועץ השקעות ומנהל השקעות, ולעניין בעלי שליטה, מנהלים ונאמנים בקרן נאמנות.

מהו הרציונל שמאוחורי הרחבת הגורמים המורשים לעיין ברישום הפלילי?

מההיתר שניתן לגופים אלה עולים כמה רציונאלים אשר בגינם מתירים לגופים החדשים לנהל את המרשם הפלילי. הראשון שבהם עניינו ביטחון המדינה. לכן קיים היתר למוסד ולממונה על הביטחון במשרד הביטחון לעיין במרשם הפלילי ובעבר הפלילי של האזרחים.

הרציונל השני הינו במקום שבו מדובר במשרות אמון בגופים ציבוריים. לשם המחשה עת מדובר ביועץ משפטי של רשות שלטונית לגבי מינוי בכירים ברשות המקומית. לאחרונה עלו לכותרות אנשי רשות מקומית, אשר הסתבכו בחקירות פליליות והאשמות פליליות ומכאן שהמגמה היא לוודא שאנשים בעלי עבר נקי וללא רב מתמנים לתפקידים בכירים מתוך מגמה למנוע שחיתות שלטונית.

רציונאל זה מורחב בתקנות החדשות לבכירים בחברות ממשלתיות, וכן לגבי מינויים ומתן היתרים בגופים פרטיים, אשר להם חשיבות ציבורית רבה. בגלל מגמת ההפרטה במשק, קיימות מספר רב של משרות אמון רגישות בעלי חשיבות ציבורית, ומכאן הרציונאל העומד מאחורי מתן ההיתר או הרישוי לגורמים הממנים לעיין במרשם הפלילי.

על הרשויות לבחון כל מקרה לגופו כדי לא לפגוע בשיקום הנאשמים

כמו כן, קיימים גופים בעלי סמכויות חקירה מיוחדות לתחומן הזהות במהותן לסמכויות החקירה של המשטרה, אשר מתירים להם לעיין במרשם הפלילי, כפי שלמשטרה סמכות לעשות כן. בין אלה ניתן למצוא את חוקרי הרשות לניירות ערך החוקרת עבירות פליליות בתחום ניירות הערך, וכן פקידי שומה של רשויות המס. לגופים אלה סמכויות חקירה זהות לסמכויות של המשטרה אולם חקירותיהם מתמקדות בתחומים שבאחריותם. לכן ההיגיון מאחורי ההרחבה במקרה זה הוא שאם למשטרה יש נגישות למרשם הפלילי, אין סיבה שלגוף אחר, בעל סמכויות זהות בתחומו, לא תהיה גישה למרשם הפלילי.

כמובן שלתקנות חדשות אלה פוטנציאל לפגוע בשיקומם של אלה אשר הורשעו בפלילים וסיכויי השתלבותם במרקם החברתי. לעיתים הרשעה בעבירה מסוימת כלל אינה רלוונטית לתפקיד אליו אותו מורשע מבקש להתמנות, ורק בגלל שקיימת באותו אדם התווית של מורשע בפלילים, יימנע ממנו אותו תפקיד. הרשויות כמובן חייבות לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים לפני מתן החלטה בדבר מינוי כזה או אחר, אולם אין כל דבר שיכול להבטיח כי כך ייעשה.

חשיבותו של תסקיר המבחן

יחד עם זאת בתקנות החדשות קיים פוטנציאל אשר עורך הדין הפלילי יכול לנצל לטובתו. במסגרת ההליך הפלילי קיימת אפשרות להימנע מהרשעתו של אדם שבית המשפט קבע כי הוא ביצע את העבירה. במסגרת הטיעון לעונש הסנגור מבקש להפנות את המורשע לשירות המבחן על מנת שייערך בעניינו תסקיר אשר יבחן את הפגיעה בסיכוי השיקום אשר קיימת בצדה של הרשעה בפלילים בעניינו של אותו נאשם.

במקרים רבים שירות המבחן אכן קובע שהרשעה תפגע בסיכויי השיקום של הנאשם, ולמרות ההמלצה להימנע מהרשעה בתי המשפט מרשיעים. הנימוק שניתן לכך הוא שהנאשם לא הראה את פוטנציאל הפגיעה התעסוקתית בו כתוצאה מאותה הרשעה בפלילים. נימוק זה הוא נפוץ במיוחד במקרים אשר שירות המבחן ממליץ להימנע מהרשעה. הימנעות מהרשעה משמעה כי לא נרשמת עבירה ברישום הפלילי של אותו נאשם. הליך זה מוכר בעגה המשפטית גם כהליך אי-הרשעה

לאור זאת, הגם שבתקנות החדשות קיים סיכון לפגיעה במי שכבר הורשע, הרי שהן מגדילות את הפוטנציאל של עורך הדין הפלילי להציג לבית המשפט את אפשרות הפגיעה בסיכויי השיקום של הנאשם על ידי הרשעתו בפלילים, וכך לשכנע את בית המשפט להימנע מהרשעה, למרות הקביעה שהנאשם ביצע את העבירה.

עו"ד לשימוע פלילי שרון נהרי - מהבולטים במשפט הפלילי בישראל.
משרד עו"ד לעבירות פלילים שרון נהרי הוקם בשנת 1998
ומאז עוסק שרון נהרי עורך דין פלילי בתל אביב - באישום פלילי, רישום פלילי, דיני הסגרה, הלבנת הון, עו"ד לחקירת משטרה, קובלנה פלילית ועוד...
דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 שרון נהרי


 


מאמרים נוספים מאת שרון נהרי
 
עו"ד לחקירת משטרה - האם להורה מותר לשהות בקרבת הקטין לאחר חשד בהתעללות?
05/11/13 | פלילי
תושבת קריית גת חשודה כי פגעה בבתה בת השנה, פגיעה שהובילה למספר שברים ברגליה. האישה הגיעה לבי"ח ברזילי באשקלון עם הפעוטה, והרופאים אבחנו שברים בעצם השוק שלה.

שימוע פלילי - האם יש אפשרות להקלות בעבירת רצח?
על דניאל מעוז נגזרו שני מאסרי עולם מצטברים, אחרי שהורשע ברצח הוריו, נורית ונח, באוגוסט 2011. מהי המשמעות של שני מאסרי עולם שניתנים לאדם על עבירות רצח והאם יש אפשרות להקלות?

עו"ד לרישום פלילי על חשיבותו של תסקיר המבחן
03/04/13 | פלילי
חוק המרשם הפלילי מאפשר למספר גופים בעיקר נבחרי ציבור ועובדי מדינה בכירים במיוחד לעיין במרשם לפני ביצוע מינויים לתפקידים בתחומי אחריותם. בין גופים אלה נמנים הוועדה לבחירת שופטים, שר ומנכ"ל משרדו לצורך מינוי בסיווג "סודי ביותר", נציב שירות המדינה לגבי עובדי מדינה, מבקר המדינה לגבי עובדי משרדו ונציב שירותי בתי הסוהר לגבי סוהרים. עוד הותר העיון במקרים הכרוכים בבטחון המדינה, לשר הפנים לגבי הענקת אישורי כניסה ארצה, לבית המשפט במקרים ספציפיים ולגורמים נוספים.

מה החוק אומר לגבי הלבנת הון?
25/02/13 | פלילי
לפני מס' שבועות הגישה פרקליטות מחוז מרכז כתב אישום נגד 14 חשודים בארגון פשיעה מאזור טייבה וערי המשולש בחשד לסחיטה באיומים, הלבנת הון וביצוע שורת עבירות מס. על פי כתב האישום, היו 11 מהנאשמים מאוגדים בארגון פשיעה הפועל בתבנית מאורגנת, היררכית ושיטתית. במאמר שלפניכם נבקש להרחיב ולעמוד על אופיה של אחת העבירות העומדות במרכזו של כתב האישום – והיא עבירת הלבנת ההון.

עו"ד לחקירת משטרה - עבירה פלילית של בעילה אסורה בהסכמה
07/02/13 | פלילי
זה מכבר, מורה בן 45, נשוי ואב לילדים, המלמד בבית-ספר תיכון באזור השפלה הודה בחקירתו במשטרה, כי קיים יחסי מין עם תלמידה בת 15 מכיתה י'. הרומן האסור התגלה לאחר שהנערה סיפרה לחברתה ושוכנעה לפנות ליועצת בית-הספר. ההנהלה דיווחה להורים, ואלה התלוננו בתחנת המשטרה בסוף השבוע האחרון.

אישום פלילי - חקירה פלילית כאמצעי להפעלת לחץ על אנשי עסקים
21/01/13 | פלילי
זה מכבר פנו עורך הדין שרון נהרי ועמיתו עורך הדין יורם שפטל, סניגוריו של איציק אברג'יל, הגישו לפרקליטות המדינה בקשה לאפשר למרשם לרצות את שארית מאסרו, שלוש וחצי שנות מאסר בשטחי מדינת ישראל ולא בארצות הברית שבשטחה הוא נמצא כעת. עוד לפני שהוסגר אברג'יל לארצות הברית ניהל עורך הדין שרון נהרי משא ומתן מוצלח עם רשויות התביעה על מנת למחוק חלק מהסעיפים אשר הופיעו בכתב האישום המקורי. זוהי רק דוגמה אחת הממחישה את חשיבותו של הייצוג המשפטי בהליכי ההסגרה.

עו"ד לעבירות פלילים - ביצוע עבירות מין כלפי קטינים
01/01/13 | פלילי
לפני כארבע שנים פרסם בערוץ 10 העיתונאי דב גילהר כתבת תחקיר שעסקה בפדופילים המוצאים את קורבנותיהם באמצעות רשת האינטרנט. במסגרת הכתבה, נעשה שימוש בתחקירנית שהתחזתה לילדה בת 13 אשר יצרה קשר עם הפדופילים ותיאמה עמם מפגש למטרות מיניות. מהתחקיר עולה כי אותם הגברים כלל לא היו מגיעים לדירה, אילמלא עידוד פעיל מצדה של התחקירנית.

אי קיום חובת השימוע הפלילי
15/11/12 | פלילי
לפני מספר ימים החליט בית המשפט השלום בתל-אביב לדחות את פתיחת משפטו של בעלי הפועל תל-אביב לשעבר, אלי טביב בגין תקיפה לכאורה של נער אשר הגיע לביתו, וזאת נוכח העובדה שלא נערך לטביב שימוע לפני הגשת כתב האישום. החלטת בית המשפט מחדדת איפוא את ההלכה לפיה כללי הצדק הטבעי מחייבים את רשויות החוק להעניק לכל אדם את הזכות לשטוח בפניהן את טענותיו בטרם יוגש כנגדו כתב אישום.

אי הרשעה בעבירות סמים - עו"ד לעבירות פלילים
07/11/12 | פלילי
ההחזקה והשימוש בסמים נתפסים לעיתים על ידי הציבור כעבירה שאינה חמורה שכן מדובר בעבירה נפוצה למדי בקרב אנשים צעירים וקטינים שלרוב התנהגותם היא נורמטיבית. בה בעת, חשוב לזכור כי החזקת מריחואנה או חשיש במשקל מעל 15 גרם מקימה חזקה לפיה החזקת הסם אינה מיועדת לצריכה עצמית בלבד. כמו כן, שימוש בסמים בחבורה מקימה לעיתים עבירה של אספקת סם לאחר. רוב החשודים, בהיותם אנשים נורמטיביים מודים הן בהחזקת סמים לצריכתם העצמית ובמקרים רבים מתוך תמימות מודים כי השתמשו בסמים במפגשים חברתיים. מאת: עורך דין פלילי שרון נה

עו"ד לעבירות אלימות - אי הרשעה בעבירות של תקיפת בני זוג
04/11/12 | פלילי
כמעט מדי יום ביומו אנו נחשפים לפרשה במסגרתה מואשם גבר בתקיפת בת זוגו, בין אם מדובר באשתו ובין אם בחברתו או בידועה בציבור. העבירה של תקיפת בת זוג, קלה כחמורה, נתפסת על ידי בתי המשפט כעבירת אלימות חמורה ביותר.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI