דף הבית בנקאות

מאמרים בנושא בנקאות

 מאמרים אחרונים בקטגוריה
 
הסכנות הקיימות לרוכש נחלה בבואו לקבל משכנתא מהבנק
ברכישת נחלה, נעשית מלאכת לקיחת המשכנתא, להליך מורכב וסבוך מבחינה פרוצדורלית, עד כדי התשת הרוכשים בדרישה להמצאתם של מסמכים מאת גורמים ומוסדות רבים: המוכרים, האגודה השיתופית, שמאי מקרקעין, רשם האגודות, רשם המשכונות, מינהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית ואח'
למאמר המלא...

אתה – הבנק ו"ברז" האשראי
המאמר סוקר המצב המשפטי עת הבנק סוגר את ברז האשראי, ובוחן את דרכי ההתמודדות של הלקוח, כולל המלצות ודרכי פעולה.
למאמר המלא...

בין כשלון עסקי לאחריות אישית בחברה
המאמר מתמודד עם השאלה מתי ניתן לחייב בעלי מניות בחברה בע"מ באחריות אישית לחובות החברה, דרך השאלה האם קריסת החברה נובעת מכשלון עסקי "תמים", או שמא קמה עילה להטלת אחריות אישית כאמור.
למאמר המלא...

הרמת המסך ואחריות אישית בתאגיד: חובת ההודעה על קשיים בחברה
המאמר סוקר את המצב המשפטי ביחס למתן הודעה מטעם חברה הנמצאת בקשיים, אודות הסיכון במסחר עימה.
למאמר המלא...

אחריות הבנק לשיק מזויף
מאמר זה יסקור הפסיקה העדכנית ביחס לאחריות הבנק לשיק מזויף שכובד על-ידו, וכולל אף מסקנות והמלצות.
למאמר המלא...

הישרדות במשבר הכלכלי
התמוטטויות גופי ענק, קריסת שווקי הנדל"ן וההון, והמיתון העולמי שבפתח, גרמו, גורמים, ונראה כי עוד יגרמו באפקט הדומינו הידוע, לקריסות נוספות של חברות , עסקים ויחידים, ולגל פיטורים, שסופו – מי יישורנו.
אין עוד ספק, איפוא, שמצויים אנו בתוך צונאמי סוער וגועש, המאיים להטביע את הכלכלה העולמית,ומכאן הצורך החיוני בנקיטת אמצעי זהירות, לשם הישרדות בתקופה זו.

במצב נתון זה, ומתוך חוסר הוודאות הכלכלי בה הציבור מצוי, נצביע להלן על מספר היבטים, אשר ראוי לשים לב אליהם בימים טרופים אלו.
למאמר המלא...

בנק המזרחי חוייב להחזיר כסף לערבים
03/07/08 |  מאת: משה סיון עו"ד | בנקאות
הנדון:פס"ד נגד בנק המזרחי

א) ביום 15.6.08 ניתן ע"י בית משפט השלום בתל אביב, ע"י כב' השופטת נורית רביב ,בת.א. 052845/05 פס"ד, אשר מחייב את בנק המזרחי להשיב לערבים, סכומים שגבה מהם הבנק כערבות בסך של 132,500 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית החל מיום הגשת התביעה - 26.10.05 ,בצרוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 15,000 ₪ + מע"מ כחוק.
למאמר המלא...

התישנות חוב לבנק - פסיקת שלום מיום 17.4.08
04/05/08 |  מאת: סגולה אלטמן | בנקאות
בימ"ש שלום קבע, כי חוב לבנק בגין יתרת חובה,שהנו חוב העומד לפירעון על פי דרישה ולא במועד שהוגדר מראש ע"י הצדדים, מתיישן בתוך 7 שנים מיום הדרישה הראשונה לפירעונו. לפיכך נדחתה תביעת הבנק.
למאמר המלא...

התניית שירות בשירות
04/05/08 |  מאת: סגולה אלטמן | בנקאות
קיימים מצבים בהם בנק מתנה מתן שירות ממין אחד- כגון, מתן אשראי , במתן שירות בנקאי אחר, לו לא זקוק הלקוח, כגון, הפקדת פיקדון, חיסכון או ביצוע עסקת אופציות לביטוח האשראי הניתן.

ישנם תנאים ספציפיים עליהם להתקיים על מנת שתהיה זו התניית שירות בשירות מצד הבנק.
למאמר המלא...
 
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI