דף הבית תאגידים

מאמרים בנושא תאגידים

 מאמרים אחרונים בקטגוריה
 
זכויות עובד בפירוק
09/09/11 |  מאת: אביב טל | תאגידים
זכויות עובד בפירוק
למאמר המלא...

התאגדויות שונות
הזכות להתארגן בקבוצה הינה זכות הקשורה ישירות לדמוקרטיה. הזכות להתארגנות קיבלה הכרה בפסיקה כאחת מזכויות היסוד של האזרח. הזכות להתאגדות כוללת את הזכות להתארגן במטרה לקדם אינטרס דתי, כלכלי, עסקי, חברתי, תרבותי או פוליטי. הדמוקרטיה או הכלכלה החופשית לא יכולות להתקיים ללא זכות זו. השופט אהרן ברק מאמין כי הזכות להתאגדות הינה זכות בעלת מעמד חוקתי מאז חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
למאמר המלא...

לחברי אגודה שיתופית במושב קיימת זכות לעיין במסמכי האגודה
בפסיקת רשם האגודות נקבע, כי דרישתם זו של החברים לגילוי המסמכים, הינה למעשה, זכות יסוד בסיסית, אשר מוקנית להם במסגרת היותם חברי האגודה, הזכאים לקבל דיווח באשר לכלל הפעילות הנעשית ע"י האגודה, הן באשר לפעילותה השוטפת של האגודה והן במסגרת ניהול הליכים משפטיים המתקיימים כנגד האגודה.
למאמר המלא...

הסכם המשבצת של אגודות שיתופיות במושבים חייב להיות בתוקף!
בהעדר קיומו של הסכם חכירה תקף בין האגודה לממ"י, נשמטת למעשה הקרקע מטענותיה של האגודה באשר לזכויות שיש בידה חוזה חכירה תקף.
משכך, ייטיבו אגודות להסדיר מוקדם ככל הניתן את הארכת הסכמי החכירה בינם לבין ממ"י, באופן בו לא תימצא האגודה ללא הסכם משבצת תקף.
למאמר המלא...
< עמוד הקודם 1 2
 
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI