דף הבית חברה, פוליטיקה ומדינה אקטואליה רוחמה אברהם מדברת על מסקנות ורכטנברג בועדת הכספים
רוחמה אברהם מדברת על מסקנות ורכטנברג בועדת הכספים
רוחמה אברהם 09/10/11 |  צפיות: 4592

דבריה של ח"כ רוחמה אברהם בלילא בדיון בוועדת הכספים של הכנסת בנושא ועדת טרכטנברג:

ראשית, אני מודה לפרופסור טרכטנברג וחברי הועדה על העבודה, על ההשקעה ועל ההירתמות המיידית של כל אחד ואחת למשימה שהוטלה עליהם.

הציבור דורש צדק חברתי עכשיו!
הציבור דורש תיקון חברתי כעת!
הציבור רוצה שירותים חברתיים הוגנים וצודקים לכל עם ישראל – ולא רק ליקירי הקואליציה.
הציבור רוצה פיקוח ממשלתי אמיתי על יוקר המחייה ולא מיסוי מטורף המתחבא מאחורי כל ליטר בנזין, ליטר מים וקילוואט חשמל.
הציבור רוצה מערכת בריאות ראויה ולא לעשירים בלבד.
הציבור רוצה הזדמנות שווה הניתנת לאזרח באשר הוא אזרח.
הציבור רוצה פתרון אמיתי למצוקת הדיור.

מבלי לפגוע באף אחד מחברי הועדה אני מכירה חלק מהם באופן אישי, עם חלקמהם עבדתי כשרה ואני מעריכה ומוקירה כל אחד ואחת מהם. הועדה הוקמה כתשובהלמחאה ועצם ההקמה שלה היא מיותרת, עלתה למשלם המיסים והיא בעיקר שימשה כעלהתאנה לרפיסות המנהיגות שאנחנו עדים לה בשנתיים האחרונות וגם אתמול.

ראש הממשלה שוב ברח מההכרעה

בכל התחומים יש קיפאון מוחלט. איש מאיתנו חברי הבית הזה ובמיוחד חבריועדת הכספים שאחראים על תקציב המדינה לא זקוק למסקנות הועדה כדי למפות אתסדרי העדיפויות הלאומיים במישור החברתי. כל הנושאים שהועלו במסקנות נידוניםבבית הזה כבר למעלה משנתיים וחצי ונדחים פעם אחר פעם באטימות וברובהדורסני של הקואליציה השבעה והמנופחת הזאת. אין ספק שבעצם הקמת הועדה ראשהממשלה שוב ברח מההכרעה. ראינו זאת אתמול בדיון שהתקיים בממשלה שהיה מעיןהצגת המסקנות לשרי הממשלה באופן אישי. הרי כל הציבור כבר שמע, חלקו קראולמד את הדברים ומה שהיה נדרש אתמול זו ההכרעה האם הממשלה הזו מאמצת או לאמאמצת את הדו"ח ומה קרה? סיעות הבית התחילו ללחוץ (כי זו ההזדמנות לקבל שובתקציבים סקטוריאליים) ושוב ברחה מההכרעה.

אדוני היו"ר-

הועדה הזו ומסקנותיה לא יכולים לשמש תחליף ולא יכולים לפתור את כושר ההכרעה של נתניהו.
הועדה לא יכולה להחליף את ההכרעה הפוליטית הנדרשת וזו ההכרעה שמעדיפה אתהממלכתי על פני המגזרי, את המשרת על פני המשתמט, את האזרח המפרנס ומשלםהמיסים על פני זה שבחר בניתוק משוק העבודה.
הועדה לא יכולה לחוקק, היא לא יכולה לבצע והיא לא יכולה לקחת סיכונים פוליטיים המחייבים מנהיגות אמיתית ולא מנהיגות של כאילו.
הועדה נמנעה מלדון בנושאים מהותיים וערכיים שבלעדיהם אין למסקנות שלה שום תוקף.
הועדה נמנעה מהדיון הנוקב בכישלון התקציב הדו שנתי. תקציב שלא היה רלוונטיליום הראשון שבו הוא נחקק ובוודאי שהוא אינו קשור למציאות של שנת 2012 ולכןצריך תקציב חדש, תקציב שיכלול בתוכו את כל המרכיבים עליהם אנחנו מדבריםמבלי לפרוץ את יעד הגירעון.

עכשיו אתייחס לדו"ח ולעקרונות שהוזכרו בו אומרת ח"כ רוחמה אברהם בלילא כשקראתי את הדו"ח היה נדמה שזה בנוי על מוטיב די מוכר וידוע. זוכרים אתה"יתנו ויקבלו" של נתניהו. זה מה שקיבלנו כאן פחות או יותר. אני חושבת שצדקחברתי זה קודם כל אוסף של זכויות שאין עליהן שום התניה:

הזכות לדיור
הזכות לחינוך
הזכות לעבודה ראויה
הזכות לבריאות
והזכות לביטחון התזונתי

זה הכשל הראשון של הועדה. הכשל השני: שלמרות ההתבטאויות הקודמות של יו"רהועדה אין לנו התייחסות וטיפול האוכלוסיות המוחלשות אלא רק במעמד הביניים –המשמעות המשך פגיעה בשכבות הללו ומתן פתרונות חלקיים בלבד למעמד הבינייםהקורס.

בנושא הממשל, הממשלה צריכה להגדיל את התמריצים והמענקים הניתניםלאוכלוסיה העובדת וזאת תוך דאגה ליכולתם לקיום בכבוד של האוכלוסיות החלשות.הפעולה הראשונה שציפיתי שהועדה תזכיר שממשלת ישראל חייבת לעשות כדי להראותאת המחויבות שלה היא חקיקת חוק יסוד – זכויות חברתיות ורק חוק כזה יראהרצינות של הממשלה לשנות את העמדות החברתיות והכלכליות של הממשלה ושישבכוונתה לדאוג לרווחתם של תושבי המדינה החלשים ואני בהחלט מתכוונת לקדם אתהחוק הזה ואני מקווה שיהיה בתמיכתך אדוני היו"ר. אני מבקשת ממך פרופסורטרכטנברג שתסביר לוועדה – מדוע לא המלצתם למשל להפסיק את שיטת המכרזיםהממשלתיים ומתוקצבים בחסר והגורמים לעובדים לקבל שכר מביש תוך פגיעהבזכויות שלהם.

בתחום הנגישות לשירותים הציבוריים, מדוע הועדה לא טיפלה באותה בירוקרטיהשהיא אחד החסמים המונעים מיצוי זכויות. כאשר מדובר בשירות הציבורי אנחנובדרך כלל מדברים על איטיות בטיפול, תשובות מתחמנות ולא ראויות, חוסר במענהטלפוניים ובעיקר חוסר מקצועיות- יש שר כמדומני האמון על החלק הזה לא? למהלא להמליץ לחסל את הבירוקרטיה הזו?

בנושא הדיור, הכשל המרכזי הוא בכך שהועדה לא הציגה כלל פתרונות לטווחהמיידי למרות שניתן בכסף לא גדול לתת פתרונות עד אשר תכניות הדיור הגדולות,שחלקן טובות, יכנסו לתוקף.

מדוע אי אפשר לעדכן את הסיוע בשכר דירה באופן מיידי ב 30% ולחוקק תוך סיוע בשכר דירה.
מדוע לא להוסיף אוכלוסיה של זוגות צעירים, אלה שזכאים לסיוע בשכר דירה לתקופה של שנתיים שלוש עד אשר יבנו בתים לדיור בר השגה.
מדוע לא להמליץ שבתוך הפיקוח על שכר הדירה יופעל מערך האכיפה על ידי סטודנטים כדרך של המדינה לסייע להם בתעסוקה.

בתחום הרווחה והשירותים החברתיים, מדוע לא המליצה הועדה על קביעת סלשירותי קהילה שאותו זכאי לקבל כל אזרח שיהיה מבוסס על עבודת מטה רחבהשהוכנה ביוזמת המשרד – ובו עדכון תקנון העובדים הסוציאליים, כך שיספקשירותים מתקדמים לאזרחים הנדרשים לסיוע?

מדוע לא טיפלה הועדה בהסרת חסמים בירוקרטים לרבות הקמת גוף סיוע שיסייע למבקשי גמלאות במילוי הטפסים.

בתחום הביטוח הלאומי, מדוע לא המליצה –

הועדה לשינוי בהגדלת התקרה המזכה בדמי מזונות לאישה עובדת.
מדוע לא המליצה הועדה לאישור כפל קצבאות – לנכים שתינתן בלי כל קשר לקבלת קצבה אחרת.

תעסוקה – הועדה לא נגעה בנושא ומה שדורש תיקון שיהיה תקצוב ייעודילשיפור מעמדם הכלכלי של משפחות מעוטות הכנסה – יש עובדים עניים במדינתישראל.

חינוך – הועדה לא הזכירה את נושא ההזנה. בבתי ספר יש להרחיב את פרויקט ארוחה חמה לכל בתי הספר.

בריאות – מדוע לא טיפלה הועדה להמלצה להרחיב את השירותים הניתנים לאוכלוסיות המוחלשות במסגרת הבסיסית של חוק בריאות ממשלתי.

לסיכום הוסיפה ח"כ רוחמה אברהם:

אדוני היו"ר,

אין ספק שכל הנושאים החשובים שהובאו בדו"ח הם חלקיים בלבד. אין ספק שכלהאנרגיות שהרגשנו בקיץ האחרון ברצון לשנות ולעשות צדק חברתי יתחילו מכאן.ראינו שהממשלה לא מסוגלת לקבל החלטות ואני מצפה מהבית הזה, ממך אדוניהיו"ר, נוצרה לנו הזדמנות פז לשינוי כיוון בחברה הישראלית. בואו לא נפספסאותה. לפי מה שנראה כרגע יש אופק ברור וחד משמעי, ניסיון למוסס את כל הישגיהמחאה החברתית. אבל אנחנו כאן בכנסת לא ניתן למוסס את זה. אדוני היו"ר,

ההמלצה שלי היא שועדת הכספים כמי שאמונה על תקציב חשב על המדינה כפישהבית הזה עשה פעמים רבות ויביא תוצר טוב שיכלול את כל מה שלא מוזכר בדו"ח.עלינו מוטלת האחריות כי אין ממשלה בשיראל שינסה להחליט. אנחנו צריכיםקואליציה ואופוזיציה כאחד להביא את השינוי בחקיקה בכל סוגיית עשיית צדקחברתי.

אדוני היו"ר – אם היום לא נטפל בישראל השנייה שנוצרה מבחינה חברתית, בעוד כמה שנים לא תהיה זכות קיום לישראל הראשונה.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 רוחמה אברהם

רוחמה אברהם נולדה בשנת 1964 בראשון לציון, אם לשני ילדים,  בעלת תואר במדעי המדינה מאוניברסיטת בר אילן.

בעת כהונתו של בנימין נתניהו כראש הממשלה, שימשה אברהם כמנהלת הלשכה בין השנים 1994 - 1999.

אברהם נבחרה לכנסת ה-16 וכיהנה כחברה בועדת הכספים, ועדת הכלכלה, הוועדה לקידום מעמד האישה, וועדה מיוחדת לנושא בעיית העובדים הזרים.
כן כיהנה כיושבת ראש ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים בועדת הכספים.

במרץ 2005 מונתה ע"י ראש הממשלה דאז, אריאל שרון, לסגנית שר הפנים מחודש דצמבר 2005 מונתה לממלאת מקום שר הפנים ושימשה בתפקיד עד לחודש אפריל 2006.

עם הקמתה של תנועת "קדימה" בסוף נובמבר 2005, פרשה מהליכוד והצטרפה לתנועה החדשה. עם כינונה של הכנסת ה-17 מונתה ח"כ אברהם לשמש כיושבת ראש ועדת הכנסת. 
ביולי 2007 התמנתה אברהם לשרה המקשרת בין הממשלה לכנסת ולממונה מטעם הממשלה להתוות את אופי האירועים לציון 60 שנות עצמאות למדינת ישראל.

ב – 14.7.08 התמנתה השרה רוחמה אברהם בלילא לשרת התיירות של מדינת ישראל. בסוף שנת 2008 התמודדה רוחמה אברהם בפריימריס של תנועת קדימה ותפסה את המקום השישי  ברשימת התנועה לכנסת.

בכנסת ה – 18  מכהנת רוחמה אברהם כסגנית יושב ראש הכנסת.
בכנסת הנוכחית לקחה על עצמה ח"כ אברהם לפעול למען שינוי שיטת הממשל בישראל, לטפל בנושא העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, במגזר השלישי, מעמד הביניים ומיגור הרעב בישראל. 


מאמרים נוספים מאת רוחמה אברהם
 
רוחמה אברהם - המחאה נגרמה מכך שהאזרחים מרגישים מרומים
12/04/12 | אקטואליה
במהלך השבוע הקרוב נסוב כולנו לשולחן הפסח ונציין את יציאת מצרים – יציאתו של העם היהודי מעבדות לחירות. אין זמן מתאים יותר מחג זה להתייחס לאתגרים החברתיים הרובצים לפתחה של מדינת ישראל בעת הזו.

רוחמה אברהם - הממשלה האטומה הזאת מכניסה את ידה יותר ויותר לכיס של האזרחים
יזמתי דיון זה מכיוון שבשבוע שעבר, ערב חג פורים, אזרחי ישראל הוכו בתדהמה כאשר הם קיבלו חשבונות חשמל מנופחים פי שלושה מהרגיל. בימים אלה כולנו חווים את ההסלמה בדרום, כש- 400 אלף תושבים נמצאים תחת סכנה ביטחונית. בטחון מדינה לאזרחיה נמדד לא רק ברמה הצבאית. מדינה מתוקנת צריכה לדאוג גם לביטחון אזרחיה ברמה החברתית והכלכלית.

רוחמה אברהם בלילא - זו האחריות שלנו להוציא אנשים ממעגל העוני
23/02/12 | אקטואליה
אמש התראיינה ח"כ רוחמה אברהם בלילא, לתכניתה של פארלי שחר ברשת ב' בנושא התוכנית לפתרון בעיית הבטחון התזונתי של אזרחי ישראל, אותו יוזמת ומקדמת אברהם יחד עם עמותת "ידיד". לפני כחצי שנה אישרה הכנסת את הצעת החוק של אברהם בלילא להקמת הקמת מועצה לאומית לביטחון תזונתי ובשיחה סיפרה על יוזמות נוספת לפתרון בעיה והמשמעות שלהן.

ח"כ רוחמה אברהם בלילא כנגד הקפאון במשבר החברתי
חבריי חברי הכנסת. אתמול אמר ראש הממשלה שאחרי החגים ושחרורו של החייל גלעד שליט, ישראל חוזרת לשגרה…כן, חבריי חברי הכנסת, ישראל חוזרת לשגרה, שגרה אומללה, חסרת מנהיגות ומעוף – שיגרה רעה לישראל.

רוחמה אברהם מדברת על מסקנות ורכטנברג בועדת הכספים
09/10/11 | אקטואליה
דבריה של ח"כ רוחמה אברהם בלילא בדיון בוועדת הכספים של הכנסת בנושא ועדת טרכטנברג: ראשית, אני מודה לפרופסור טרכטנברג וחברי הועדה על העבודה, על ההשקעה ועל ההירתמות המיידית של כל אחד ואחת למשימה שהוטלה עליהם.

רוחמה אברהם - דיווח סיכום מושב קיץ, אוגוסט 2011
בשבוע שעבר הסתיים מושב הקיץ של הכנסת. ימים לא קלים בהם אנחנו עדים לזעקת השבר והקריסה של מעמד הביניים, ימים בהם עמוד השדרה של החברה בישראל קורס, ימים בהם הציבור עדיין משלם עבור אחזקתה של הממשלה המנופחת והכושלת, הן בתחום החברתי והן בתחום המדיני.

לאחר שאושר החוק של ח"כ רוחמה אברהם - תוקם מועצה לביטחון תזונתי
31/07/11 | אקטואליה
מליאת הכנסת אישרה השבוע בקריאה שנייה ושלישית, את הצעות החוק של ח"כ רוחמה אברהם, ביוזמת עמותת ידיד. הצעת החוק מקדמת הקמת מועצה לאומית לביטחון תזונתי במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. בתגובה לאישור הצעת החוק, אמרה ח"כ רוחמה אברהם בלילא: "הקמת המועצה מעגנת את חובתה של הממשלה לדאוג לבטחונם התזונתי של אזרחיה".

אושרה חקיקת הסדרת מועד תשלום מע"מ שיטיב עם בעלי עסקים קטנים (מהבלוג של רוחמה אברהם בלילא)
ועדת הכספים אישרה לפני זמן קצר בקריאה שניה ושלישית את הצעתם של חברי הכנסת רוחמה אברהם בלילא (קדימה) ואלכס מילר (ישראל ביתנו) להתיר לעסקים שמחזורם עד 15 מיליון ש"ח לדווח מע"מ רק על סכום שהתקבל במזומן. עלות החוק תהיה חד פעמית ותסתכם בכ- 150 עד 200 מיליון ש"ח.

רוחמה אברהם בלילא : אנשים רעבים לא רק לפני חגים, אלא כל השנה
04/05/11 | אקטואליה
לפני שבוע, התראיינה ח"כ רוחמה אברהם בלילא בתוכנית ברדיו דרום, אודות קידום חוק הבטחון התזונתי.
מיליון וחצי משפחות, חיות בישראל מתחת לקו העוני בשנים האחרונות, ובהן , כ-780 אלף ילדים רעבים.


רוחמה אברהם מתוך כנס לעסקים קטנים
22/02/11 | אקטואליה
ב – 10.5.10 מדינת ישראל הצטרפה למדינות ה OECD. ראש הממשלה אמר במסיבת עיתונאים שממשלת ישראל מתכוונת לצמצם את הריכוזיות במשק, לעודד תחרות ולהסיר את החסמים בין אם הם באים מהממשלה או מהסקטור הפרטי.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI