דף הבית חוק ומשפט בנקאות התניית שירות בשירות
התניית שירות בשירות
סגולה אלטמן 04/05/08 |  צפיות: 11927

קיימים מצבים בהם בנק מתנה מתן שירות ממין אחד- כגון, מתן אשראי , במתן שירות בנקאי אחר, לו לא זקוק הלקוח, כגון, הפקדת פיקדון, חיסכון או ביצוע עסקת אופציות לביטוח האשראי הניתן.
ישנם תנאים ספציפיים עליהם להתקיים על מנת שתהיה זו התניית שירות בשירות מצד הבנק.

התניית שירות בשירות בתאגיד בנקאי הנו מצב בו הבנק התנה מתן שירות רצוי ללקוח (מתן הלוואה) במתן שירות שאינו רצוי ללקוח כלכלית (הפקדת פיקדון/תכנית חיסכון).
האיסור על התניית שירות בשירות מעוגן בסעיף 7 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) ובפסיקה.
על מנת לראות במצב מסויים התניית שירות בשירות, צריך שיתקיים:
1. קשר עסקי סביר בין השירותים הניתנים.
2.סמיכות מועדים בין השירותים הניתנים.
3.הקבלה בין הסכומים.
4.קיומו של נזק ללווה עקב ההתנייה.
5.מידת הכדאיות הכלכלית של השירותים.
6.מסייע מצב בו הלווה במצוקה כלכלית- דבר המחדד את כוחו של הבנק להשפיע על הלווה ולאכוף עליו את השירות הלא- כלכלי.

נטל ההוכחה הנו על הלווה, קרי, על לקוח הבנק.עליו להביא ראיות מפורטות מאוד לכך שפעולת הבנק יצרה התנייה בין השירותים האמורים.
אם אין הגיון כלכלי בשירותים שניטלו במקביל ואם הרוויח הבנק מכך, יעבור עפ"י הפסיקה נטל ההוכחה לבנק.
בפס"ד סריגי ציביאק נדון הנושא בהרחבה.

מאחר ומדובר בנושא לגביו נדרשת הוכחה פרטנית של נסיבות העניין, לרבות כל התנאים המפורטים לעיל, מומלץ להסתייע במומחה לנושא ולהתייעץ עמו טרם יצירת מגע עם נציגי הבנק.
במקרה בו נגרם נזק מוכח ללקוח, הרי שהבנק מחוייב לפצותו כספית.
יש לעמוד על הזכות לקבל פיצוי מאת הבנק במקרים העונים על הקריטריונים שנמנו ולהתאזר באורך רוח ובמסמכים המעידים על כל הנטען כלפי הבנק.

המאמר מתבסס בין היתר על הספרים "דיני הלוואות" מאת ד"ר אברהם ויינרוט וד"ר ברק מדינה וסדרת הספרים מאת עו"ד גלעד נרקיס, עו"ד מירב מור ועו"ד מיכל צפוני "החובות החלות על הבנקים".


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 סגולה אלטמן

בעלת תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה- האוניברסיטה העברית, ירושלים. 15 שנות ניסיון בתחומי החשבונאות והכלכלה ועשרות הצלחות בעקבות מתן חוות דעת מומחה בתחומי בדיקות בנקים, הערכות שווי ואומדן נזקים כספיים (כגון למוניטין). יוצאת BIG 4, נמנית על רשימות המומחים של בית המשפט המחוזי בתל אביב ושל ההסתדרות הציונית העולמית. הוזמנה לדיוני ועדת חוקה חוק ומשפט בנושא הלוואות חוץ בנקאיות. 


מאמרים נוספים מאת סגולה אלטמן
 
הלוואה חוץ בנקאית - מלכודת ללווה הלחוץ
04/05/08 | הלוואות
ב 2006 מספר פסקי דין של בימ"ש עליון ביטלו כליל הסכמי הלוואות חוץ בנקאיות עקב אי עמידה בתנאי חוק הסדרת החוואות חוץ בנקאיות שבא להגן על הלווה (אחד מפסקי דין אלו הנו של לקוח שלי- שם לא הצליח הצד שכנגד להמציא חו"ד מומחה שתפריך את חוות דעתי). מאמר זה בא לגלות ללווה את זכויותיו במקרה זה.

התישנות חוב לבנק - פסיקת שלום מיום 17.4.08
04/05/08 | בנקאות
בימ"ש שלום קבע, כי חוב לבנק בגין יתרת חובה,שהנו חוב העומד לפירעון על פי דרישה ולא במועד שהוגדר מראש ע"י הצדדים, מתיישן בתוך 7 שנים מיום הדרישה הראשונה לפירעונו. לפיכך נדחתה תביעת הבנק.

התניית שירות בשירות
04/05/08 | בנקאות
קיימים מצבים בהם בנק מתנה מתן שירות ממין אחד- כגון, מתן אשראי , במתן שירות בנקאי אחר, לו לא זקוק הלקוח, כגון, הפקדת פיקדון, חיסכון או ביצוע עסקת אופציות לביטוח האשראי הניתן.

ישנם תנאים ספציפיים עליהם להתקיים על מנת שתהיה זו התניית שירות בשירות מצד הבנק.


הלוואות בנקאיות ואשראי בנקאי
04/05/08 | בנקאות
סוגי ההלוואות הנפוצים והבסיס לחישוב ריביות הפיגורים.

בוררות עסקית
יתרונות מוסד הבוררות בכלל והבוררות העסקית בפרט על פני התדיינות משפטית רגילה ואופיו של הליך הבוררות על קצה המזלג

יעוץ כלכלי לעסק
יעוץ כלכלי הנו שם כללי למטריית שירותים פיננסיים רחבה המאגדת תחתיה סוגים שונים של יעוץ פיננסי החל מבדיקות כדאיות של הקמת עסק חדש או הרחבת עסק קיים וכלה במתן חוות דעת מומחה לבית משפט בכל תחום הדורש אומדנים כספיים ומדידות חשבונאיות של עסקאות, התחייבויות ונזקים כספיים.

חוות דעת מומחה לכספים
מתי צריך להיעזר בחוות דעת מומחה לכספים ומה היא מניבה

בדיקת בנקים- למי זה טוב?
באילו נסיבות צריך מומחה לבדיקת בנקים ומהן ההשלכות של בדיקה כזו.
לרוב העסקים המתנהלים ביתרות חובה גבוהות רצוי לבדוק מדי מספר שנים את גובה הריביות אשר נגבו בחשבונן.

     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI